Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công

Với các Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công là một trong những đề tài phổ biến nhất và được cập nhật nhiều nhất hiện nay. Chính vì vậy, bài viết sau đây tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công hay nhất và mới nhất để trình bày đến bạn đọc.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

MỘT SỐ DẠNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG HAY NHẤT HIỆN NAY

Tài sản công được coi là một nguồn lực nội xinh của đất nước là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất và quản lý xã hội. Đây là nguồn lực tài chính tìm năng cho đầu tư phát triển và phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong nền kinh tế Việt Nam từng bước phát triển thì tài sản công cũng phát triển và tạo nên nền tảng vững chắc cho nền kinh tế nhà nước giữ vai trò trọng yếu góp phần nâng cao đời sống nhân dân để thực hiện mục tiêu đặt ra cho xã hội. Nhắc đến tài sản công là nhắc đến tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn dân và được nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý. Tài sản công bao gồm tài sản phục vụ hoạt động quản lý, dịch vụ công và quốc phòng cũng như an ninh tại các cơ quan tổ chức hoặc đơn vị. Tài sản công có thể là tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích cho quốc gia hoặc lợi ích công cộng. Việc nhà nước quản lý đối với tài sản công là rất quan trọng và đem đến những ý Nghĩa thiết thực nhằm sử dụng đúng mục đích và nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại các địa phương góp phần thực hiện các mục tiêu lâu dài, chung của quốc gia. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về tài sản công là vô cùng phong phú và đa dạng. Một số dạng đề tài về tài sản công được trình bày trong các bài luận văn như:

 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công về công tác quản lý
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công về chính sách nhà nước
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công về pháp luật nhà nước
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công từ thực tiễn

Với những dạng đề tài cơ bản được trình bày trên đây là những dạng đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công hay nhất và mới nhất đối với những vấn đề bất cập hiện nay trong công tác quản lý. Sau đây, là danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công chi tiết nhất và cụ thể nhất trong từng nội dung đề tài.

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

 1. Quản lý nhà nước về tài sản công trong các trường đại học
 2. Quản lý nhà nước về tài sản công tại bệnh viện
 3. Quản lý nhà nước về tài sản công đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 4. Quản lý nhà nước về tài sản công thuộc cơ quan ủy ban nhân dân thành phố
 5. Hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công
 6. Quản lý nhà nước về mua sắm tài sản công tại tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
 7. Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại kho bạc nhà nước
 8. Thực trạng áp dụng pháp luật quản lý nhà nước về tài sản công
 9. Đẩy mạnh công tác giám sát và quản lý tài sản công
 10. Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu
 11. Thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm về tài sản công
 12. Quản lý tài sản công tại cơ quan tổng cục thuế bộ tài chính
 13. Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện
 14. Xác lập và thực hiện quyền sở hữu tài sản công cổ phần theo pháp luật Việt Nam
 15. Quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 16. Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý
 17. Quản lý tài sản công trong công tác sử dụng và nâng cao hiệu quả quản lý
 18. Thực trạng quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước
 19. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện mua sắm tài sản công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 20. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản công
 21. Quy chế quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính
 22. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công
 23. Một số giải pháp đổi mới quản lý tài sản công
 24. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

XEM THÊM ==>  # 44 Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán + 10 Bài Mẫu

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 1. Phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản công
 2. Chính sách về quản lý tài sản công ở Việt Nam hiện nay
 3. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình trộm cấp tài sản công trong công tác quản lý nhà nước
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sản công ở Việt Nam hiện nay
 5. Hiệu quả trong việc sử dụng tài sản công trong doanh nghiệp nhà nước
 6. Luật hiến pháp và luật hành chính về quản lý bán đấu giá tài sản công
 7. Tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công của nhà nước ở Việt Nam
 8. Hoàn thiện công tác mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh
 9. Quản lý nhà nước về tài sản công tại các cơ sở giáo dục công lập
 10. Quản lý nhà nước về tài sản công tại trung tâm y tế huyện
 11. Hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. Phân loại tài sản công trong pháp luật dân sự Việt Nam
 13. Quản lý tài sản công đối với đơn vị sự nghiệp công lập trường hợp viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương
 14. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình mua sắm tài sản công ở Việt Nam
 15. Pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, ngân sách,…trong bối cảnh phòng chống tham nhũng ở nước ta
 16. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản công theo quy định của bộ luật

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Dạy Nghề

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TÀI SẢN CÔNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
 2. Tăng cường quản lý tài sản công tại bệnh viện đa khoa
 3. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính về tình hình quản lý và sử dụng vật tư tài sản công của nhà nước
 4. Trình bày báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản công
 5. Hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn
 6. Bán đấu giá tài sản công theo pháp luật Việt Nam
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân loại tài sản công
 8. Áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý pháp quyền thừa kế tài sản công
 9. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản công
 10. Pháp luật từ thực tiễn trong quy định của nhà nước quản lý tài sản công thuộc sở hữu nhà nước
 11. Hiệu quả sử dụng tài sản công trong công tác quản lý lãng phí sử dụng tài sản công
 12. Quản lý tài sản công tại các trường tiểu học trên địa bàn
 13. Hoạt động kiểm tra và xét xử đối tượng tranh chấp tài sản công lợi ích của cộng đồng
 14. Pháp luật về thành lập vào quản lý điều chỉnh luật sử dụng tài sản công
 15. Quản lý chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân trong công tác quản lý tài sản công
 16. Quản lý nhà nước về tài sản công trong hệ thống tòa án nhân dân
 17. Quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 18. Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
 19. Hoàn thiện quản lý tài sản công đối với cơ quan hành chính sự nghiệp
 20. Quản lý tài sản công tại các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện
 21. Công tác quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước và sự nghiệp liên hệ ở phương đơn vị
 22. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại trường đại học Huế
 23. Quản lý tài sản công tại tổng cục hậu cần kĩ thuật bộ công an
 24. Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
 25. Quản lý nhà nước về tài sản công tại học viện chính trị
 26. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với tài sản công trong kho bạc nhà nước
 27. Quản lý đối với tài sản công trong doanh nghiệp nhà nước
 28. Quản lý tài sản công tại hệ thống tòa án nhân dân
 29. Quản lý tài sản công tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức
 30. Xử lý tình huống vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài sản công
 31. Pháp luật về bán đấu giá tài sản công
 32. Hiệu quả sử dụng tài sản công cho nông nghiệp
 33. Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan kho bạc nhà nước
 34. Công tác quản lý mua sắm tài sản công ở cơ quan nhà nước hiện nay
 35. Đánh giá kết quả quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước
 36. Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tài sản công theo từng mô hình quản lý
 37. Nghiên cứu vấn đề lý luận về tài sản nhà nước trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 38. Quản lý nhà nước về một số vấn đề tài sản công ở Việt Nam
 39. Quản lý tài sản công trong xây dựng trật tự đô thị tại thành phố
 40. Ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TÀI SẢN CÔNG TỪ THỰC TIỄN

 1. Một số giải pháp đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước
 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý tài sản công tại cơ sở giáo dục công lập
 3. Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân
 4. Hoàn thiện quy định pháp luật về trình tự thủ tục đấu giá tài sản công ở Việt Nam
 5. Phân loại trong đấu giá tài sản và vấn đề hoàn thiện mô hình đấu giá tài sản công ở Việt Nam
 6. Mua sắm tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính nhà nước
 7. Đổi mới công tác quản lý tài sản công tại trường Trung học phổ thông
 8. Quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 9. Kiểm tra hoạt động nâng cao vai trò kiểm toán nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công và Việt Nam
 10. Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công ở Việt Nam
 11. Chính sách mua sắm tập trung tài sản công cấp tại địa phương
 12. Quản lý tài sản công tại trường đại học khoa học đại học Thái Nguyên
 13. Quản lý tài sản công trong ngành y tế tỉnh Bắc Kạn
 14. Quản lý tài sản công tại các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân thành phố
 15. Quản lý hiệu quả sử dụng tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã phường
 16. Xổ số biện pháp xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong trường học
 17. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua sắm tài sản công tại bệnh viện đa khoa
 18. Quản lý và sử dụng tài sản công theo luật quản lý sử dụng tài sản công vào năm 2017 từ thực tiễn
 19. Thực hiện chính sách mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh
 20. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công tại tỉnh long an
 21. Quản lý sử dụng tài sản công ở cấp chính quyền địa phương trong cơ chế sở hữu toàn dân ở Việt Nam
 22. Quản lý tài sản công tại tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
 23. Quản lý quá trình hình thành tài sản công tại bệnh viện đa khoa
 24. Quản lý tài sản công tại trung tâm y tế huyện
 25. Quản lý tài sản công ở viện khoa học nông nghiệp Việt Nam
 26. Quản lý tài sản công đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 27. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công, thực trạng và giải pháp
 28. Nâng cao hiệu quả sử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản công
 29. Khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập
 30. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công
 31. Quản lý tài sản công tại cơ quan tổng cục thuế bộ tài chính
 32. Quản lý tài sản công trong khai thác nguồn lực tài chính
 33. Phát huy hiệu lực của kiểm soát nhà nước trong quyền lực quản lý và sử dụng tài sản công
 34. Quản lý nhà nước trong công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài sản công
 35. Quản lý tài sản công tại Sở giao thông vận tải
 36. Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
 37. Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
 38. Thế chế quản lý đối với tài sản công trong doanh nghiệp nhà nước
 39. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính, tài sản công của đảng và nhà nước
 40. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 41. Khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
 42. Quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 43. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công

LẬP ĐỀ CƯƠNG CHO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG CHI TIẾT NHẤT

Khi bạn lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công thì cần lưu ý một số vấn đề trong hình thành ý tưởng và hướng đi chủ đạo trong việc thực hiện bài luận văn của mình. Sau đây, là một dạng đề cương cơ bản chi tiết nhất trong công tác hình thành nên bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công.

Đầu tiên: bằng Cường trình bày lời cam đoan hoặc lời giới thiệu. Trình bày danh mục các chữ viết tắt hoặc danh mục bản, trên một biểu đồ (nếu có)

Tiếp theo là lời mở đầu và trình bày nội dung chính của bài luận văn.

Bài luận văn có nội dung chính có thể chia làm ba chương.

Chương một: trình bày tổng quan về công tác quản lý tài sản công đối với nhà nước.

Chương hai: trình bày những vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài sản công.

Chương ba: trình bày một số công tác hoàn thiện về giải pháp và mục tiêu yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về tài sản công.

Cuối cùng là phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Đây là một trong những đề cương cơ bản và chi tiết nhất khi thực hiện một bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài sản công. Hy vọng, bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong công tác thực hiện và nghiên cứu.

Download miễn phí

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Sản Công Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x