# 44 Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán + 10 Bài Mẫu

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kế toán

Tổng hợp những đề tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán từ các trường đại học trên cả nước và tải miễn phí các bài mẫu Luận Văn thạc sĩ về Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán.  Kế toán là một chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, góp phần truyền tải thông tin kinh tế nhanh và chính xác nhất. Vậy kế toán bao gồm những gì ? Tổ chức hay cá nhân nào sẽ quản lý ngành kế toán, thì bài viết này chính là câu trả lời thông qua đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kế toán để tìm hiểu nhiệm vụ, chức trách của nhà nước trong công tác tổ chức hoạt động kế toán tại Việt Nam.

I.Khái niệm quản lý nhà nước về kế toán

Nôi dung trong quản lý nhà nước về kế toán là công việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, thực hiện các kế hoạch phát triển. Thứ hai là ban hành và chỉ đạo các tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về kế toán. Thứ ba là thanh tra và kiểm soát các hoạt động dịch vụ kế toán. Thứ tư là tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về kế toán, thực hiện hợp tác quốc tế về kế toán. Cuối cùng là giải quyết khiếu nại, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán.

Những người có quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước về kế toán phải chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý, thực hiện đúng các quy tắc về kế toán để đảm bảo bảo mật cho thông tin kế toán nội bộ, nghiêm cấm các hành vi gây hại tới công tác quản lý nhà nước về kế toán ở doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân,… Tất cả đều phải thông qua quản lý nhà nước về kế toán minh bạch để góp phần thanh lọc nền kinh tế và đưa nền kinh tế phát triển hơn.

Vào từng thời gian, các doanh nghiệp hay công ty sẽ lựa chọn sinh viên từ các trường đại học đến thực tập, các sinh viên sử dụng kiến thức được giảng dạy áp dụng vào thực tế trong môi trường làm việc kế toán và làm thành một bài luận văn quản lý nhà nước về kế toán. Sau đây sẽ là những đề tài luận văn tiêu biểu từ nhiều bạn sinh viên ưu tú đạt kết quả cao.

II. Các đề tài luận văn quản lý nhà nước về kế toán

XEM THÊM ==> Thuê viết luận văn thạc sĩ

 1. Kế toán thu chi ngân sách xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
 2. Công tác kế toán thu ngân sách tại xã Đồng Tâm
 3. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Bia Hoà Bình
 4. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở công ty may Đức Giang
 5. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty XD&PT hạ tầng Licogi
 6. kế toán chi phí sãn xuất và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Vĩnh Phúc
 7. Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu
 8. Công tác tổ chức kế toán tài chính và tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty Bách Hoá XYZ
 9. Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại công ty Nhựa AAA
 10. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH máy văn phòng B
 11. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trừ trích theo lương tại phòng tài chính huyện W
 12. thực hiện kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ ở công ty TNHH XXX
 13. Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lào Cai
 14. Hoàn thiện giải pháp cho công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Phong Nam
 15. Kế toán vật liệu và công cụ tại công ty may Nam Hà
 16. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về kế toán nguyên vật liệu và dụng cụ ở nhà máy ô tô Hoà Bình
 17. Biện pháp thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Luveco
 18. công tác hạch toán kế toán ở công ty TNHH nhà nước Điện cơ Thống Nhất
 19. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí SX ở công ty điện nước lắp máy Hải Phòng
 20. Thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu hiệu quả tại công ty TNHH thương mại VIC
 21. Một số giải pháp giải quyết tình trạng thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về kế toán tại công ty ZZZ
 22. Một số giải pháp nâng cao khả năng quản lý nhà nước về kế toán của công ty thương mại cổ phần DDD
 23. Đề Tài Luận văn quản lý nhà nước về kế toán: tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty bánh kẹo X
 24. Thực trạng quản lý nhà nước về kế toán và giải pháp tối ưu quản lý nhà nước ở doanh nghiệp xây dựng T
 25. Ảnh hưởng của quản lý nhà nước về kế toán đối với nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Đề tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán
Đề tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán

III. Các bài mẫu liên quan đến luận văn quản lý nhà nước về kế toán

Ở trên là tiêu đề tham khảo cho luận văn quản lý nhà nước về kế toán nhưng vẫn cần các bài mẫu cụ thể như sau để đưa ra những lập luận, thông tin chính xác hơn về một thể loại luận văn được đánh giá là đòi hỏi tính tư duy logic của sinh viên khi thực hiện.

Bài 1: Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Sự chuyển đổi tích cực của nền kinh tế đã đưa vai trò quản lý của nhà nước đối với mọi hoạt động, mọi lĩnh vực càng thêm quan trọng, nhất là đối với lĩnh vực kinh tế. Nhà nước hết sức quan tâm phát triển kinh tế vì kinh tế có mạnh thì chính trị mới ổn định, đời sống nhân dân mới được cải thiện. Nên nền kinh tế không thể thiếu quản lý nhà nước ở mọi hoạt động. Điển hình là công tác kiểm toán về thu, chi kinh tế, các nguồn vốn và lợi nhuận mà các công ty hay doanh nghiệp có được từ các dự án, công trình,…

Công việc kiểm toán là một công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, không thể sai sót dù chỉ một chữ số vì nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ các bộ phận khác khi vận hành hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp. Đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế nên ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác kiểm toán Nhà nước được thực hiện đúng quy trình.

XEM THÊM ==> 40+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Kế Toán

Nhận ra vấn đề nên tác giả đã nhanh chóng vào thu thập các dữ liệu liên quan đến kiểm toán nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế lại càng cần sự tỉ mỉ, chính xác cao hơn nữa. Bên cạnh việc đòi hỏi nhân viên kiểm toán có chuyên môn và kinh nghiệm còn cần nhữung người có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán hơn, khi khâu thực hiện có vấn đề thì người quản lý công tác kế toán sẽ đứng ra chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại để kịp thời giải quyết hay báo cáo lên cấp trên cùng đề ra phương án. Kế toán ngoài cần tư duy logic cũng cần có trái tim yêu nghề để dám chịu thách thức của công việc đưa ra, góp phần giúp hệ thống kiểm toán Nhà nước hoàn thiện, cải thiện cả bên trong lẫn bên ngoài để tiến lên một vị thế cao hơn trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu, so sánh các cơ quan kiểm toán Nhà nước, tìm kiếm các thông tin thực tiễn về tình hình kiểm toán tại Việt Nam sau đó tổng hợp tất cả kiến thức tìm hiểu được và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao công tác kiểm toán Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận quản lý nhà nước về kế toán

Luận điểm 2: thực trạng công tác kiểm toán Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Luận điểm 3: các giải pháp hoàn thiện công tác Kiểm toán Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng không ngừng, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và cả thế giới, trở thành một đất nước đang phát triển có nhiều triển vọng. Sự thành công đó có đóng góp rất nhiều của các công ty, doanh nghiệp với mục tiêu hướng tới nguồn lợi nhuận cao và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, để mục tiêu có thể hoàn thành yêu cầu các doanh nghiệp phải quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tất nhiên trong khâu sản xuất phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm tra nghiêm ngặt các khâu đóng gói và mang ra thị trường. Quan trọng hơn là cần phải rà soát chi phí sản xuất, nguồn vốn, phí đóng gói,…thông qua nhân viên kế toán thực hiện. Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi cơ quan làm công việc dự toán, tính chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm đưa ra, tổng hợp số liệu hàng hoá cuối tháng để báo cáo lên cấp trên,… Một bộ phận kế toán sẽ gồm nhiều nhân viên phụ trách từng mảng liên quan tới chi phí, ngoài ra việc tính giá thành sản phẩm cũng do kế toán làm.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kế toán
Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kế toán

Nhằm giúp công việc kế toán giảm bớt gánh nặng phải bắt đầu từ quản lý Nhà nước về kế toán, phải nắm rõ những quy tắc quản lý, người quản lý có thể là lãnh đạo công ty hoặc kế toán trưởng chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật về các chính sách của nhà nước đối với hoạt động kế toán, xây dựng đường lối và chiến lược phù hợp với tình hình công ty và thị trường.

Vấn đề này được thảo luận trong đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm ở công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư. Tác giả sử dụng các thông tin, nguồn dữ liệu thu thập được từ hoạt động quản lý nhà nước về kế toán của công ty và lập luận đưa ra những giải pháp thích hợp cho quản lý nhà nước về kế toán, tạo ra một hệ thống kế toán tại công ty tân tiến hơn, hiệu quả thêm, tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho nhân viên trong quá trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trước khi tung ra thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận cao.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về kế toán và quản lý nhà nước về kế toán

Luận điểm 2: tình hình hoạt động quản lý nhà nước về kế toán tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Quan hệ quốc tế đầu tư

Luận điểm 3: các giải pháp hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước về kế toán tại công ty

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm ở công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nằm trong nội dung quản lý nhà nước về kế toán, đây là một phần quan trọng vì nó quyết định tới cả nỗ lực của một tập thể khi làm một sản phẩm. Nếu nhân viên kế toán làm tốt công tác tính chi phí cho sản phẩm bằng việc tính lãi nhiều và lỗ ít thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ thu lại lợi nhuận cao nhờ sản phẩm đó còn trường hợp thứ hai là nhân viên kế toán không thể tính được mức chi phí phù hợp cho một sản phẩm thì công ty sẽ bị lỗ một khoản chi phí vô cùng lớn do sản phẩm và giá thành không tương xứng.

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2 chuyên sản xuất và phân phối các loại sơn dù trên thị trường hiện nay mặt hàng này được bán khắp mọi nơi và rất khó có thể cạnh tranh được. Nên trong quá trình sản xuất công ty đều chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, đưa một vấn đề đơn giản thành yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh mặt hàng sơn.

Công ty đã nhận thức đúng tầm quan trọng của quản lý nhà nước về kế toán đặc biệt là công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm vì vậy mà công ty luôn giữ được mức tăng trưởng ổn định, luôn ở tư thế sẵn sàng cạnh tranh công bằng trên thị trường. Và chính tác giả là người đưa ví dụ ra để làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm với hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2. Thông qua những lập luận sắc bén và bằng chứng thực tiễn mà tác giả đưa ra thấy được rõ từng khía cạnh của công tác quản lý kế toán của công ty.

Kết cấu Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán:

Luận điểm 1: lý luận cơ bản về tổ chứuc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Luận điểm 2: thực trạng quản lý, tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2

Luận điểm 3: một số phương án hoàn thiện tổ chứuc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2

DOWNLOAD

Bài 4: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty container Việt Nam ( VICONSHIP)

Nền kinh tế thị trường hiện nay có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng CNXH, các doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập có quyền tự do hoạt động kinh doanh. Đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược và cách quản lý đảm bảo lợi nhuận thu về, đương nhiên cần thiết có hai yếu tố để thu lợi nhuận là đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm, để một sản phẩm đạt yêu cầu thì khâu quan trong nhất là nguyên vật liệu. Đối với doanh nghiệp thì nguyên vật liệu là nguồn vốn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi quá trình sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí sản phẩm, để quản lý tốt chi phí nguyên vật liệu doanh nghiệp cần quản lý hiệu quả tài sản, tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm nhưng vẫn cần đảm bảo chất lượng.

Trong doanh nghiệp muốn quản lý tốt doanh nghiệp cần kết hợp các công cụ quản lý khác nhau như công cụ kế toán. Kế toán dùng để thu nhận, xử lý thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị kinh doanh. Công việc kế toán cần làm theo các quy định, chuẩn mực Nhà nước đã ban hành. Công tác kế toán chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về kế toán.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc sĩ Kế Toán [Danh sách đề tài + 10 Bài Mẫu Hay]

Nguyên vật liệu cần tiết kiệm thì phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu phù hợp, tính đến nhu cầu sản xuất và bán ra thị trường có hiệu quả không. Ngoài ra còn bao gồm các khả năng như tổ chứuc thu mua, dự trữ và cung ứng cho hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục và không gặp sai sót, giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế trong giới kinh doanh. Muốn quản lý kế toán nguyên vật liệu chính xác cần phát triển tư duy logic và cả tính nghệ thuật của nhân viên khi thực hiện vai trò quan trọng này.

Sau 2 tháng làm thực tập sinh tại công ty cổ phần container Việt Nam, tác giả đã được tiếp xúc với môi trường làm việc tại đây, cụ thể là bộ phận kế toán cũng từ đây nhận ra tầm quan trọng của quản lý nhà nước về kế toán hay nói gọn lại trong phạm vi công ty là kế toán nguyên vật liệu, tìm hiểu thực trạng nguyên nhân của công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cho công ty.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: lý luận về kế toán nguyên vật liệu

Luận điểm 2: thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần container Việt Nam

Luận điểm 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần container Việt Nam

DOWNLOAD

Bài 5: Luận văn quản lý nhà nước về kế toán: kế toán thu chi ngân sách xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

Kế toán thu chi ngân sách nhà nước là công việc hệ trọng không chỉ đối với một tỉnh mà còn cả đất nước. Nếu quản lý nhà nước về kế toán tại một tỉnh không tốt sẽ gây thất thoát rất lớn cho ngành kinh tế của tỉnh, hiện tượng lỗ vốn quá nhiều khiến các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ như rối loạn trật tự an ninh, tệ nạn xã hội,… Vì vậy yêu cầu bức thiết đặt ra là phải đưa ra nhữung chính sách quản lý nhà nước về kế toán hữu ích thay vì đứng yên một chỗ.

Thực tế tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn là điển hình cho hoạt động kế toán thu chi ngân sách. Ban đầu khi nhà nước ban hành thì thực hiện khá tốt nhưng vấn đề sâu bên trong vẫn còn nhiều, công tác tổ chức và quản lý không đồng bộ, cán bộ tại xã không có trách nhiệm đối với công việc, nhân viên kiểm kê không chính xác khiến xã vẫn còn tình trạng hộ nghèo. Vấn đề này thực sự nghiêm trọng nếu không được giải quyết ngay lập tức, cần thay đổi cách quản lý nhà nước về kế toán, tổ chức lại hệ thống cán bộ quản lý công tác kế toán thu chi ngân sách. Sử dụng nguồn ngân sách hợp lý cho các dự án, chương trình hành động chung của xã, sử dụng ngân sách cho hoạt động phát triển kinh tế, nhân viên kế toán tại xã thay đổi cách làm việc có trách nhiệm hơn khi tính toán thu, chi ngân sách để đảm bảo nguồn vốn ngân sách không bị lỗ.

Trên đây là lập luận của tác giả luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kế toán : “ công tác kế toán thu chi ngân sách ở xã Thanh Sơn, huyện An Sơn” bằng các thông tin và dữ liệu thu thập được ở huyện, sau đó tác giả tổng hợp lại và đề ra các biện pháp dựa trên lý thuyết và thực tiễn của kế toán thu chi ngân sách.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về kế toán thu chi ngân sách cấp huyện

Luận điểm 2: tình hình quản lý kế toán thu chi ngân sách ở xã Thanh Sơn, huyện An Sơn

Luận điểm 3: một số ý kiến hoàn thiện cong tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại xã Thanh Sơn, huyện An Sơn

DOWNLOAD

Bài 6: Luận văn quản lý nhà nước về kế toán: công tác hạch toán kế toán ở công ty TNHH nhà nước Điện cơ Thống Nhất

Toàn cầu hoá là động lực thúc đẩy các quốc gia cùng cố gắng phát triển kinh tế, khẳng định đất nước ở vị trí cao hơn. Việt Nam là một trong những nước đang trên đà phát triển, trong nhữung năm gần đây Việt Nam được dự báo là một trong nhữung nước có tốc độ nhanh nhất Châu Á ở hầu hết các lĩnh vực và nổi bật nhất là kinh tế. Nhờ Nhà nước có đường lối chính trị đúng đắn, các chính sách phát triển kinh tế hợp lý đã đưa Việt Nam hướng tới đỉnh cao mới, các công ty và doanh nghiệp ở Việt Nam không ngừng đổi mới sản phẩm tung ra thị trường trong nước và ngoài nước được người tiêu dùng chọn lựa.

Công ty TNHH nhà nước Điện Cơ Thống Nhất là công ty chuyên sản xuất và cung cấp điện dưới sự quản lý của chính phủ. Công việc liên quan tới điện lưới quốc gia có nhiều nguy hiểm, khó khăn nếu không nắm vững kiến thức sẽ không thể điều hành được một hệ thống. Công ty Điện cơ Thống Nhất trong nhiều ănm qua đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo nguồn điện được cung cấp tới mọi nơi, có trách nhiệm trong công tác kế toán thực hiện nên ít xuất hiện tình trạng sai sót trong thống kê và tính toán điện.

XEM THÊM ==>  #58 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Ngân Sách 

Tuy nhiên đất nước càng phát triển thì yêu cầu về nguồn điện càng đòi hỏi cao và công tác hạch toán kế toán cũng phải nâng cao hiệu suất làm việc, vấn đề này đã được đặt trong bài Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán:của tác giả bằng các luận điểm và các bằng chứng xác thực sau khi thực tập tại công ty Nhà nước điện cơ Thống Nhất, qua những tìm hiểu từ công ty tác giả sử dụng để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các hoạt động tính chi phí của công ty Nhà nước điện cơ Thống Nhất.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận quản lý hạch toán kế toán

Luận điểm 2: tình hình thực tế quản lý hạch toán kế toán tại công ty Nhà nước điện cơ Thống Nhất

Luận điểm 3: phương pháp hoạt động quản lý hạch toán kế toán tại công ty Nhà nước điện cơ Thống Nhất

DOWNLOAD

Bài 7: Ảnh hưởng của quản lý nhà nước về kế toán đối với nền kinh tế trong hội nhập toàn cầu hoá

Quản lý nhà nước về kế toán đem lại hiệu quả cho các chiến lược, kế hoạch mà nhà nước, cơ quan trực thuộc trung ương hoặc các doanh nghiệp, công ty trênc ả nước đề cao tác dụng của công tác quản lý nhà nước. Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, cần bồi dưỡng nhân viên công tác kế toán có chuyên môn cao, đảm bảo hiệu suất công việc.

Toàn cầu hoá là quá trình xúc tiến các quốc gia cùng tham gia vào hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, các nước có thể giao lưu văn hoá để thu hút vốn đầu tư, tạo cơ hội hợp tác. Từ ngày Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới ( WTO ), tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng tăng theo, rất nhiều nước muốn hợp tác với Việt Nam, các sản phẩm từ thị trường Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài nhiều, thương hiệu Việt Nam mang ra nước ngoài được ưa thích vì giá thành phù hợp, chất lượng ổn định, đạt được thành tựu này chính do cách quản lý hiệu nghiệm trong tổ chức bộ máy kế toán áp dụng những kỹ thuật tân tiến của quá trình toàn cầu hoá.

Tác giả nhận ra được ảnh hưởng của quản lý nhà nước về kế toan đối với nền kinh tế trong hội nhập toàn cầu hoá nên đã chuyển thành đề tài luận văn, tự tìm kiếm thông tin dữ liệu từ hoạt động kế toán của các công ty và doanh nghiệp trong nước và các vận hành hệ thống kế toán của nhiều quốc gia khác trên thế giới, bổ sung kiến thức về quản lý nhà nước về kế toán bằng cách phân tích các yếu tố có từ vấn đề ảnh hưởng tới thực tế toàn cầu hoá hiện nay.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý thuyết quản lý nhà nước về kế toán

Luận điểm 2: ảnh hưởng của quản lý nhà nước về kế toán đối với nền kinh tế trong hội nhập toàn cầu hoá

Luận điểm 3: biện pháp nâng cao quản lý nhà nước về kế toán đối với nền kinh tế trong hội nhập quốc tế

DOWNLOAD

Bài 6: Luận văn quản lý nhà nước về kế toán: tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty bánh kẹo X

Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là công việc cần thiết của mỗi doanh nghiệp để kiểm tra quá trình sản xuất sản phẩm, tính toán số lượng sản phẩm bán ra và lượng tiêu thụ được của các sản phẩm đó. Tại Việt Nam công tác tổ chức kế toán thành phẩm khá phổ biến vì có nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để bán ra với số lượng lớn đòi hỏi một đội ngũ nhân viên kế toán hùng hậu nhằm đáp ứng được các yêu cầu kiểm kê, sao lưu dữ liệu về thành phẩm.

Tại công ty bánh kẹo X, hằng năm sản xuất một lượng lớn các sản phẩm bán ra thị trường cần phải tính toán chính xác sự tăng trưởng lên xuống của ngành hàng, sự biến động giá cả của sản phẩm, tính xác suất phần trăm tiêu thụ thành phẩm bánh kẹo trong thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có thể tính theo tháng hoặc theo quý, theo năm tuỳ từng đơn vị muốn thu lợi nhuận nhanh hay chậm để sản xuất hàng thêm mang ra thị trường.

XEM THÊM ==> Luân Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 

Vì vấn đề này ảnh hưởng tới toàn công ty nên cần thiết phải được giải quyết ngay, tác giả là thực tập sinh tại đây sau một thời gian đã đưa ra các phương án nhằm nâng cao bộ phận kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty X rất chi tiết bằng các phương pháp liệt kê, toán logic, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ công ty để đi sâu vào vấn đề và có cách giải quyết hợp lý.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong quản lý nhà nước về kế toán

Luận điểm 2: thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty bánh kẹo X

Luận điểm 3: các giải pháp tối ưu hệ thống kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty bánh kẹo X

Tổng kết lại 8 bài mẫu đề tài luận văn quản lý nhà nước về kế toán, đây sẽ là những thông tin hữu ích cho quá trình làm luận văn của các bạn sinh viên đang theo đuổi ngành kế toán hay kinh tế để góp phần nâng cao và phát triển quản lý nhà nước về kế toán hơn bây giờ, góp phần đưa Việt Nam lên vị thế cao của nền kinh tế toàn cầu.

DOWNLOAD

IV. Lời kết luận văn quản lý nhà nước về kế toán

Bài viết về luận văn quản lý nhà nước về kế toán đã kết thúc, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức lý thuyết và thực tiễn từ các bài mẫu tiêu biểu bên trên để giúp cho bài luận văn quản lý nhà nước về kế toán đạt kết quả cao. Nếu trong quá trình thực hiện luận văn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x