#7 Bài Mẫu Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Điểm Cao

Đề tài luận văn phát triển nguồn nhân lực

Danh sách các đề tài Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực chọn lọc từ các bài luận văn từ các năm trước đây cùng với các bài mẫu luận văn miễn phí cho học viên. Một trong những yếu tố cực kì hết sức quan trọng và đóng một vai trò to lớn trong một tổ chức dùng tài sản để vận hành kinh doanh là nguồn nhân lực. Vậy nó có vai trò to lớn gì đối với doanh nghiệp và đối với sự phát triển của xã hội? Các bài luận văn sẽ là một trong những nguồn thông tin tiêu thụ lớn nhất viết về nguồn nhân lực. Để phân tích một cách sau sâc nhất về nguồn nhân lực, thì luận văn là nguồn tài liệu tham khảo đáng nhất. Bài viết sau đây sẽ tình bày đến bạn một số đề tài luận văn về nguồn nhân lực và các bài luận văn mẫu hay nhất hiện nay.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé.

ĐÔI NÉT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Nguồn nhân lực là một bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nguồn nhân lực bao gồm các yếu tố thể lực và trí lực. Nguồn nhân lực, đáp ứng các điều kiện để tham gia vào quá trình lao động, sản xuất.

Đặc điểm của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp:

Sức lao động: doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả tiền lương cho người lao động theo định kỳ để người lao động có thể thỏa mãn các nhu cầu về sản xuất cống hiến sức lao động, sự sáng tạo chuyên nghiệp.

Trình độ của người lao động: trình độ của người lao động được đánh giá khi công việc có hiệu suất đạt kết quả ngày càng một đi lên.

Nhận thức của nhà quản trị về nguồn nhân lực: với những nhà quản trị phải coi nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên vô giá, họ họ được tôn trọng, khích lệ, tuyên dương khi đêm lại ngủ hiệu quả kinh doanh cao.

Nguồn nhân lực trong thị trường cạnh tranh: trong thị trường Lao động, cạnh tranh sử dụng lao động là cạnh tranh để kiếm việc làm. Nguồn nhân lực có quyền quyết định lựa chọn tham gia vào các lao động mong muốn. Các nhà tuyển dụng cũng có quyền thế lao động mà mình mong muốn.

Vậy vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp là gì?

Nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Là tiền đề phát triển và đi lên của doanh nghiệp. Đem lại khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp, tổ chức.

rong xã hội hiện nay, con người chính là mẫu chốt cho sự phát triển nguồn nhân lực. Nhưng muốn phát triển nguồn nhân lực, trước tiên, phải là những người trong doanh nghiệp, còn được gọi là những người tổ chức doanh nghiệp, lãnh đạo. Những người lãnh đạo phải là những người có năng lực, trách nhiệm và đạo đức. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. người đứng đầu cần phải có chuyên môn về phân công lao động, chuyên môn về đào tạo nghề nghiệp và xây dựng môi trường sáng tạo. Phải biết nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực phát triển.

XEM THÊM ==>  Nội Dung Của Hoạt Động Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

MỘT SỐ MẢNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  • Chính sách phát triển nguồn nhân lực
  • Thực trạng và định hướng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới
  • Xu hướng thế giới và chủ trương, định hướng của nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực nước nhà.
  • Xây dựng, tiếp cận chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
  • Doanh nghiệp và mất sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực.
  • Chất lượng nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp và giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà trường với nghiệp.
  • Tăng cường giáo dục nghề nghiệp nguồn nhân lực.
  • Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
  • Quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
  • Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đề tài luận văn phát triển nguồn nhân lực
Đề tài luận văn phát triển nguồn nhân lực

Trong chủ đề nguồn nhân lực, trên đây là top 10 các đề tài luận văn phát triển nguồn nhân lực được trình bày nhiều nhất hiện nay. Ngoài việc phát triển và xác định chất lượng nguồn nhân lực, bạn còn có thể phân tích sự phát triển nguồn nhân lực trong thời đại ngày nay. Hoặc đưa ra các đánh giá và nhận định cho sự phát triển nguồn nhân lực sắp tới.

MỘT SỐ BÀI LUẬN VĂN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Bài mẫu 1: Phát triển nguồn nhân lực trong các kinh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Với chủ đề phát triển nguồn nhân lực. Tác giả đã trình bày về sự phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành may mặc ở tỉnh hưng Yên. Bài luận văn trình bày một cách chi tiết và sâu sắc về thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh hưng Yên và đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực tại nơi đây. Trình bày bài luận văn như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tác giả trình bày một số các khái niệm cơ bản có liên quan đến phát triển nguồn lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng như trình bày các quan điểm tiếp cận và khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ tác giả còn trình bày khái niệm nguồn nhân lực và đặc điểm nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó trình bày các khái niệm về vai trò phát triển quyền lực trong cái nghiệp và những yếu tố cơ bản nhất để phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, tác giả còn trình bày chi tiết chính sách vĩ mô và sự hỗ trợ của nhà nước trong các tổ chức quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó, tác giả phân tích tình thế và xác định mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, trình bày một số cái kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước châu Á và bài học rút ra được Ở các kinh nghiệp. Cụ thể là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,… Đều có những bài học kinh nghiệm về sự phát triển nguồn nhân lực mà Việt Nam phải học hỏi.

Chương hai: thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong két doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn mày ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn hai 2007-2012.

Đối với thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh hưng Yên trong ngành may mặc. Trước tiên, tác giả giới thiệu khái quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh hưng Yên. Đặc điểm nhân lực ngành may, trình độ, cấu trúc lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trình bày các yếu tố vi mô, các yếu tố vĩ mô, thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong nhân nghiệp vừa và nhỏ ở ngành may, từ đó tác giả đánh giá chung về thực trạng và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ngành mày tự hưng Yên.

Chương ba: giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành may tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

XEM THÊM ==>  Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Sau khi xác định được thực trạng về nguồn nhân lực trong ngành may ở tỉnh Hưng Yên. Tác giả đưa ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, tác giả trình bày một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngắn mày ở tỉnh Hưng Yên. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số các kiến nghị vĩ mô đối với chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng các giải pháp một cách tốt nhất trong việc nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tại nơi đây.

Cuối cùng, tác giả kết luận một cách ngắn gọn và tóm tắt nhất cho bài luận văn của mình.

Đây sẽ là một bài luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực xuất sắc nhất. Trình bày cụ thể và các vấn đề nguồn nhân lực xảy ra trong các xí nghiệp vừa và nhỏ tại một tỉnh cụ thể. Trong ngành may mặc, nguồn nhân lực có Những đặc điểm phát triển nguồn nhân lực riêng biệt. Tác giả đã trình bày thành công bài luận văn của mình.

 DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Phát triển nguồn nhân lực cho Citenco đến năm 2020.

Bài luận văn tập trung nghiên cứu về các cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực và chiến lược trong doanh nghiệp đồng thời xác định rõ ràng mối quan hệ chính sách phát triển và nguyên nhân với những chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Ngoài ra, luận văn tác giả còn phương thức cách thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty và tinh thần chịu trách nhiệm để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Đây là một trong những bài luận văn hiếm hoi vì nó sử dụng song ngữ. Nội dung được tác giả trình bày rõ nét như sau:

Chương một: giới thiệu về công ty Citenco.

Chương hai: nội dung.

Trình bày các cơ sở lý luận về chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tác giả trình bày các lý luận về phát triển nguồn nhân lực, hoạch định chiến lược trong sự phát triển nguồn nhân lực và những lý luận về chiến lược, chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Sau đó, tác giả trình bày sự phân tích môi trường hoạt động của công ty. Giới thiệu về các chính sách và chế độ làm việc tại công ty đối với người lao động. Từ đó, tác giả trình bày đánh giá môi trường bên trong.

Chương ba: kết quả và thảo luận.

Đánh giá thực tại môi trường bên trong về các chính sách đối với người lao động. Tác giả trình bày kết quả và thảo luận về các cách phát triển nguồn nhân lực và chiến lược trong kinh doanh của công ty. Trong Bài luận văn, tác giả phân tích SWOT và sử dụng ma trận QSPM, Để phân tích rõ hơn các yếu tố bên trong của công ty từ đó nêu ra được các điểm mạnh và các điểm yếu của công ty.

Ngoài ra, tác giả còn đánh giá môi trường bên ngoài đối với sự phát triển nguồn nhân lực. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận đối với công ty. Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực.

Đây là bài luận văn mẫu phát triển nguồn nhân lực độc đáo nhất. Luận văn được trình bày song ngữ, Cho tôi thấy sự chỉnh chu và vương tầm quốc tế đối với bài luận văn. Bạn có thể tham khảo và cách trình bày ngắn gọn, độc đáo và cụ thể vào từng nội dung của từng vấn đề từ bài luận văn trên.

 DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Bài luận văn này trình bày mục đích nhằm đáp ứng các yêu cầu nhân lực cho doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương. Đây không chỉ là một bài tham khảo nó còn là một bài thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở Bình Dương. Những thức được tầm quan trọng đó tác giả đã thực hiện luận văn về vấn đề phát triển quy luật chưa có chi nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Trình bày nội dung cụ thể như sau:

Chương một: cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực.

Nội dung chính của chương một là phân tích sáng tỏ những khái niệm cơ bản về nguồn nhân lực và sự phát triển của nhân lực. Từ đó tác giả trình bày các định hướng phát triển nguồn nhân lực và các chiến lược phát triển. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân lực và vai trò của dư luận đối với quá trình phát triển của kinh tế và xã hội. Ngoài ra, không thể thiếu về một số các bài học kinh nghiệm của các nước phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Áp dụng và sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng tác giả đã trình bày một bố cục hoàn hảo cho chương một.

XEM THÊM ==>  184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Chương Hai: thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương.

rất dễ trình bày về toàn cảnh nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Phân tích và làm rõ các vấn đề về thực trạng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp về quy mô, cơ cấu, chất lượng, giáo dục và đào tạo. Trình bày,phân tích thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Từ đó, tác giả trình bày bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nêu lên được những vấn đề đặt ra hiện nay đối với nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Chương ba: giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Trên cơ sở mục tiêu phương hướng phát triển kinh tế xã hội của tác giả. Tác giả đã trình bày các quan điểm cơ bản về sự phù hợp, lịch sử cụ thể, lấy con người làm nhưng tố trung tâm cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bài luận văn nãy anh giặt ra những giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực về: giáo dục đào tạo nội dung, chương trình, cơ sở tổ chức, đầu tư,…. Cùng với sự đào tạo sử dụng, thu hút người tài. Nhằm phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Bình Dương. Cuối cùng tác giả trình bày kết luận về những nội dung chính.

Đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc phát triển nguồn nhân lực. Bài luận văn phát triển nguồn nhân lực này, được trình bày một cách cụ thể, chi tiết với những lý luận chặt chẽ.

 DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Phát triển nguồn lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong sự phát triển ngành ngân hàng. Và nhu cầu nhân lực của ngành ngân hàng ở Việt Nam.Tác giả đã thực hiện bài luận văn nhằm đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng tại Việt Nam. Đồng thời đưa ra cái nhìn mới về sự phát triển nguồn nhân lực theo quan điểm tổng thể và thống nhất. Rút ra các bài học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số ngân hàng tìm hiểu. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm ba chương chính:

Chương một: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bài luận văn đã trình bày được sự phát triển nguồn nhân lực và các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Và trình bày các yếu tố tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực. Các yếu tố khách quan cũng như các yếu tố chủ quan được tác giả làm rõ trong bài luận này. Cuối cùng, là vai trò của ngân hàng, ngân hàng trung ương và yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngân hàng trung ương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nhằm nêu ra vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế quốc tế. Từ đó, tác giả trình bày các yêu cầu đối với nguồn nhân lực của ngân hàng và ngân hàng trung ương. Một số kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số ngân hàng trung ương tại các nước như Đức, Trung Quốc, Ukraina, để làm tiền đề bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chương hai: thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam từ khi có luật ngân hàng nhà nước.

tác giả trình bày về tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Bài luận văn đã nêu rõ về thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1988 Cho đến nay. Về những quan điểm, thực trạng phát triển, quy mô, sự biến động,… của nguồn nhân lực ngân hàng Để đi đến kết đánh giá cuối cùng về nguồn nhân lực tại ngân hàng. Tác giả còn trình bày những nguyên nhân về những hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực tại ngành ngân hàng.

Chương ba: phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế.

Tác giả trình bày cụ thể việc cơ hội, thách thức của hội nhập kinh tế đối với sự phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Từ đó đề ra các phương hướng phù hợp với từng thời điểm phát triển nguồn nhân lực đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam. Cũng như đề ra những định hướng phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong những năm tới. Cuối cùng, tác giả trình bày kết luận ngắn gọn cho mày đụ văn của mình.

Đây là bài Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực cụ thể nhất. Tác giả đã trình bày 108 Trang giấy cho vấn đề này. Bài luận văn được đầu tư một cách kỹ càng và chất lượng. Xứng đáng là Tài liệu tham khảo tốt nhất đối với việc phát triển nguồn nhân lực .

 DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Bài luận được tác giả tham khảo ở nhiều cuộc hội thoại liên quan đến đề tài phát triển nguồn nhân lực và được tìm hiểu từ một số công trình nghiên cứu, sức báo. Đây không chỉ là một bài đủ văn mà nó còn đóng góp vào sự xây dựng hệ thống lý luận cơ bản phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận án cần phân tích những ưu thế và làm rõ mặt hạn chế cũng như nguyên nhân của sự phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Xuất sắc hơn là tác giả còn đề ra những đề suất, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Ngoài phần mở đầu, kết luận. Tác giả trình bày bài luận án gồm ba chương:

Bài luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực
Bài luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực

Chương một: cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tác giả trình bày các khái niệm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực công nghệ thông tin và công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng như quan điểm, chủ trương và chính sách của đảng ta trong việc phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói riêng.

 Chương hai: thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Bài luận đã trình bày được tìm năng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Với nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng như thế nào, cơ cấu ra sao và sự phân bố như thế nào được tác giả trình bày cụ thể, rõ ràng trong bài luận văn. Cuối cùng, tác giả đưa ra nhận xét và đánh giá việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Những mặt ưu điểm và những mặt hạn chế được tác giả đề cập đến. từ đó, tác giả trình bày các nguyên nhân hạn chế và đặt ra vấn đề.

Chương ba: quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Tác giả trình bày các quan điểm riêng và mục tiêu phát triển quyền lực công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh quốc tế đất nước đang phát triển. Đề ra những mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin định hướng đến năm 2020. Và không thể thiếu các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận về một số các công tác thực hiện phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Một số nội dung chính về sự phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2020.

Đây là một bài luận văn phát triển nguồn nhân lực hay nhất. Đối việc phân tích về một nhóm nguồn nhân lực chủ yếu đòi hỏi trình độ hiểu biết tốt và có tinh sáng tạo. Có thể nói đây là bài luận văn được tác giả trình bày một cách thành công nhất.

 DOWNLOAD

BỐ CỤC CHÍNH CỦA BÀI LUẬN VĂN.

Tùy theo nội dung nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu. Bố cục bài luận văn thông thường gồm có 4 chương chính:

Chương một: giới thiệu.

Bạn nên giới thiệu về vấn đề nghiên cứu của bài luận. Làm rõ những ý nghĩa của chủ đề bao gồm: mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa. Nhằm đưa ra sự dẫn dắt vào nội dung của bài luận.

Chương hai: cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.

Ở phần nội dung, trình bày cụ thể về các lý thuyết nghiên cứu. Thảo luận với các khái niệm quan trọng liên quan đến vấn đề nghiên cứu, các chỉ tiêu hoặc các nghiên cứu trước đó để giúp người đọc hiểu về đề tài nghiên cứu của bản thân.

Chương ba: Giới thiệu nội dung nghiên cứu. Trình bày khái quát, tổng quan về môi trường nghiên cứu. Các vấn đề, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng nghiên cứu. Đánh giá thực trạng về đối tượng nghiên cứu.

Chương bốn: kết quả và thảo luận. Chương này có tính trình bày chi tiết về các kết quả nghiên cứu bằng cách sử dụng các lập luận đã được trình bày từ đánh giá quy trình hoặc số liệu hoặc mô hình hoặc kết quả chính cho quá trình nghiên cứu. Cuối cùng là đưa ra phần kết luận cho bài luận văn.

Đây là một trong những bố cục chính để trình bày một bài luận đạt được điểm cao.

XEM THÊM ==>  Gợi Ý 43 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Điểm Cao. Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn có thêm kiến thức về phát triển nguồn nhân lực. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của chúng tôi, nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi liền nhé.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x