Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh + 9 Mẫu Hay

Đề tài luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bài viết chia sẻ danh sách các đề tài vè bài mẫu Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh . Ngành kế toán là một trong những ngành hot nhất hiện nay và nó không bao giờ bị lỗi thời. Nếu bạn là sinh viên ngành kế toán và bạn đang tìm hiểu về các bài luận văn mẫu. Đừng đi đâu xa! bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu cái vấn đề đó.

ĐÔI NÉT VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Theo ngôn ngữ chuyên ngành, kế toán xác định kinh doanh được gọi là hạch toán xác định kinh doanh. Nó thực hiện xác dịnh kết quả hoạt động kinh doanh và phản ánh kết quả hoạt động cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

Để xác định kết quả kinh doanh chính xác, đúng đắn. Các yếu tố doanh thu và chi phí trong kì kinh của doanh nghiệp ra đời.

 • Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Chi tiêu các khoản giảm trừ doanh thu
 • Chị Tuyền thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Chị Tiên thu hoạch động tài chính
 • Chỉ tiêu thu nhập khác
 • Chỉ tiêu chi phí hoạt động tài chính
 • Chỉ tiêu giao vốn bán hàng,… và còn rất nhiều chỉ tiêu được đặt ra nhằm làm nền tảng trong việc xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác nhất.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé. Ngoài ra các bạn sinh viên, học viên có thể tham khảo thêm kho luận văn thạc sĩ kế toán cập nhật nhé

 • Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty
 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Hoạt động kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Top 10 đề tài Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên mạng internet. Với nội dung rõ ràng và cụ thể về hoạt dọng của kế toán.

Đề tài này được triển khai rất sau sắc.

Đề tài luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh
Đề tài luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh

MỘT SỐ MẪU LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.

Bài mẫu 1: Kế Toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Việt Hoá Nông.

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua bộ phận kế toán để trả đã trình bày chủ đề kế toán xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoa Đông.Qua bài luận văn có thể nói, tác giả đã thực hiện nghiên cứu thành công trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Từ đó, tác giả rút ra được những ưu, khuyết điểm của hệ thống kế toán đồng thời đưa ra một số cái kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Bài luận văn được tác giả trình bày cụ thể như sau:

Chương một: một số vấn đề lý luận chung của kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Tác giả đưa ra các khái niệm và ý nghĩa về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trình bày kế toán doanh thu và thu nhập những nội dung và nguyên tắc thực hiện. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các chứng từ sử dụng và các tài khoản sử dụng. Tác giả còn trình bày các chỉ tiêu trong vấn đề hoạch toán kế toán.

Chương hai: thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoa Đông.

Ở chương hai, tác giả đi sâu vào trọng tâm của vấn đề. Trình bày về thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoa Đông. Tác giả trình bày các khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoa Đông. Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty đặc biệt là bộ phận kế toán. Trình bày các chức năng cũng như nhiệm vụ của bộ phận kế toán và trình tự phương pháp ghi sổ kế toán. Tại đây, tác giả đưa ra các bản chi và thu của công ty là những lý luận thực tiễn. Để xác định thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chương ba: kết luận và kiến nghị.

Qua tìm hiểu công tác kế toán tại doanh nghiệp tác giả đã đưa ra một số nhận xét về thuận lợi, khó khăn. Nhưng xét về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty. Những ưu điểm cũng như Hạn chế mà công ty chưa thể hoàn thành được. Từ đó đưa ra một số các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Cuối cùng tác giả trình bày phần kết luận tóm gọn lại nội dung cần truyền đạt.

Đây là bài mẫu Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh chi tiết nhất. Thông qua bài luận văn này bạn có thể tham khảo được cách trình bày nội dung cũng như bố cục mà tác giả thực hiện. Bài luận văn có tính thực tiễn cao đối với công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Á châu.

Một bài luận văn nữa phân tích về kết quả hoạt động kinh doanh ở bộ phận kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại Á Châu.

Không kém gì các bài luận văn trước, tác giả đã trình bày bài luận văn với kết cấu nội dung chi tiết như sau:

Chương một: cơ sở lý luận của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Tác giả trình bày khái niệm về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán các khoản giảm doanh thu, kế toán giá vốn bán hàng, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính, kế toán thu nhập khác và chi phí khác, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Ngoài ra, có trẻ con trình bày các phương pháp, phương thức sử dụng và đặc điểm của từng loại kế toán được nêu trên.

XEM THÊM ==> 40+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Kế Toán+ Bài Mẫu

Chương hai: thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Á châu.

Tại đây, tác giả giới thiệu chung về công ty như: quá trình hình thành phát triển, tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty. Cụ thể, tác giả trình bày các đặc điểm tổ chức bộ máy và hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán cũng như kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. Từ đó, tác giả trình bày thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Á châu. Để trình bày thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty tác giả trình bày các đặc điểm về doanh thu, chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán áp dụng cũng như hình ảnh minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ngoài ra một phần nữa không thể thiếu trong cách làm rõ thực trạng Tổ chức công tác kế toán tại công ty là kế toán giá vốn bán hàng tại công ty, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính cũng như một số cái kế toán chi phí khác. Tác giả đã trình bày các phương pháp xác định, chứng từ, nội dung và minh họa ghi sổ nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp.

Chương ba: nhận xét và kiến nghị.

 Về phần nhận xét tác giả trình bày các ưu điểm và nhược điểm. Ở phần kiến nghị tác giả trình bày kiến nghị về công tác tổ chức quản lý cũng như công tác kế toán tại doanh nghiệp. Cuối cùng tác giả đưa ra được kết luận một cách tóm tắt và sâu sắc nhất.

Đây là bài Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Với các lý luận Chặt chẽ và mạch lạc. Tác giả đã trình bày thành công bài luận văn của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm.

Để trình bày sổ sách các hoạt động kinh doanh xác định kết quả kinh doanh ở bộ phận kế toán tại công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm. Tác giả đã phân tích các hoạt động ở bộ phận kế toán về xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Tác giả đã trình bày nội dung bài văn như sau:

Chương một: khái niệm về doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh.

Trước tiên, tác giả trình bày các lý luận cơ sở về kế toán, doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh. Tác giả trình bày khá chi tiết về các khoản kế toán trong doanh nghiệp. Và cụ thể hơn là kế toán xác định kết quả kinh doanh. Trình bày các nguyên tắc cũng như phương thức thực hiện.

Chương hai: thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm.

Tác giả trước tiên giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm.

Trình bày về thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Về tình hình hoạt động của công ty, bộ phận kế toán doanh thu thu nhập khác và kế toán các khoản chi khác và cách thức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chương ba: nhận xét và kiến nghị

Tác giả đưa ra nhận xét chung và nhận xét riêng về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Những ưu điểm và nhật điểm về bộ phận kế toán trong việc xác định kết quả kinh doanh và đưa ra một số các kiến nghị về công tác tổ chức kế toán.

Đây sẽ là một bài luận văn mẫu đáng để bạn tham khảo. Bài luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh xuất sắc này sẽ không làm bạn thất vọng trong các đề mục được tác giả trình bày một cách lưu loát và thể. Bài luận văn phân tích được kế toán xác định kết quả kinh doanh mà còn đề ra được các kiến nghị đối với doanh nghiệp.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn trung tâm viễn thông IP.

Trong bài luận văn của mình tác giả đã trình bày tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu cũng như phạm vi nghiên cứu của đề tài. Nội dung chính của bài luận văn như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Ở đây tác giả trình bày những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh. Về các khái niệm, vai trò, nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

XEM THÊM ==>  Đề tài Luận văn thạc sĩ Kế Toán Vốn Bằng Tiền +5 Bài Mẫu Hay

Chương hai: giới thiệu khái quát công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn trung tâm viễn thông IP.

Tác giả giới thiệu chung về công ty và cơ cấu bộ máy quản lý đặc biệt là tổ chức công tác kế toán tại công ty. Từ đó đưa ra đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn ở công ty trong việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ở công ty.

 Chương ba: thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Tác giả đưa ra các kế toán viên thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán giá vốn bán hàng, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,… Và một số các hoạt động kế toán khác và doanh nghiệp. Trình bày cụ thể và chi tiết về nội dung cách thức hoạt động và ví dụ minh họa cho từng hoạt động kế toán tại công ty.

Chương bốn: nhận xét và kiến nghị

Viết và trình bày nội dung nhận xét về các ưu điểm đạt được của công ty và một số nhược điểm còn tồn tại trong công ty từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể với các nhược điểm còn tồn tại để khắc phục tình hình kế toán tại công ty.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Hưng Gia Lai.

Luân Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Để phân tích kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Hưng Gia Lai. Tập trung vào phân tích kế toán doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Trình bày bố cục bài luận văn như sau:

Chứ một: cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh.

Trình bày các khái niệm, chứng từ, phương pháp hạch toán về doanh thu bán hàng, kế toán giảm trừ doanh thu, kế toán bán hàng giảm giá, kế toán khoản chi phát sinh,… và một số các hoạt động kế toán chủ chốt tại doanh nghiệp. Sau khi phân tích có hoạt động kế toán tác giả trình bày các thực trạng bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chương hai: thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Hưng Gia Lai.

Tác giả trình bày khái quát về công ty và thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Trước tiên, ta trình bày chung những vấn đề về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả doanh thu tại công ty. Đưa ra một số chứng từ sử dụng cũng như sổ sách sử dụng tại công ty. Về tình hình thực tế kế toán doanh thu tại công ty, phương thức hoạt động, sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty và phân tích kết quả cũng như sự ảnh hưởng của nó.

Chương ba: nhận xét và kiến nghị

Tác giả trình bày nhận xét về các ưu điểm và nhược điểm và một số kiến nghị. Cuối cùng là phần kết luận.

DOWNLOAD

Đây là bài luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh xuất sắc nhất. Tác giả đã đưa ra những lý luận thực tiễn về công tác kế toán nói chung tại công ty và công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục về những hạn chế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

BỐ CỤC CHÍNH CỦA BÀI LUẬN VĂN

Để có một bài luận văn đạt được số điểm tối đa. Bạn phải trình bày một bố cục hoàn thiện nhất có thể đối với yêu cầu của bài luận văn. Bố cục chính của một luận văn hoàn chỉnh bao gồm:

Phần mở đầu: đây được xem là phần dẫn dắt người đọc đến với đề tài nghiên cứu của bạn. Phần mở đầu Cường trình bày những ý chính sau: tính cấp thiết của đề tài, tổng quan về đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cũng như kết cấu của luận văn.

Bài Mẫu luận văn kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh đầy đủ nhất.
Bài Mẫu luận văn kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh đầy đủ nhất.

Phần nội dung: trình bày nội dung chính để viết luận văn. Thường sẽ trình bày gồm ba chương:

Chương một: cơ sở lý luận. Trình bày các khái niệm và lý luận về các vấn đề nghiên cứu của đề tài.

Chương hai: thực trạng đề tài nghiên cứu. Các bạn cần trình bày về doanh nghiệp mà bạn nghiên cứu, giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của công ty đó cũng như cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Sau đó, phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp và đánh giá thực trạng đề tài nghiên cứu.

Chương ba: đề suất giải pháp.

Đề suất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao những nhược điểm còn thiếu sót tại công ty. Bao gồm các vấn đề về chuyên ngành, ban ngành, các lĩnh vực đang nghiên cứu.

Phần kết luận. Tóm tắt nội dung chính của đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài và nêu quan điểm cá nhân về vấn đề nghiên cứu.

Ngoài ra bạn còn phải chú ý về các mục tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng biểu,.. Trình bày một cách chỉnh chu và hoàn chỉnh nhất.

ĐÔI NÉT VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

 Kế toán có nghĩa là tính toán. Nó một cách sâu xa hơn nữa ngành kế toán là thuộc phạm vi các lĩnh vực liệt kê, ghi chép, tính toán các hoạt động đơn vị tổ chức, tìm ra kết quả lao động, …

Nó chính xác hơn công việc của một người kế toán là thu thập thông tin, xử lý và cung cấp thông tin cho toàn bộ tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức đó.

Hoạt động của doanh nghiệp có được đánh giá hiệu quả hay không có lợi nhuận hay không một phần phụ thuộc vào bộ phận kế toán trong doanh nghiệp.

Vì vậy ngành kế toán là một trong những ngành rất quan trọng trong xã hội hiện nay.

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Không khó nếu bạn lựa chọn một trường đại học, cao đẳng hay trung cấp về cuyên ngành kế toán. Từng cấp bậc sẽ đào tạo về ngành nâng cấp hơn. Hầu hết ở các trường cấp bặc đại học đều thực hiện đào tạo ngành kế toán. Có thể xem, đây là một trong những ngành quốc dân hiện nay. Có thể điểm qua một số trường sau:

Đại học kinh tế Tài chính

Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Văn Lang

Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học tài chính – ngân hàng

Đại học Hutech

Đại học Công Nghiệp

Và rất nhiều trường đại học uy tín đào tạo chuyên ngành này. Các giảng viên trong ngành có rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, dù bạn theo học ở trường nào đi nữa cũng sẽ được đào tạo các kỹ năng nghề là như nhau. Và chính vì vậy mà nhu cầu tìm kiếm các đề tài Luận Văn Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh rất phổ biến hiện nay,

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x