Tải 9 Bài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Đề Tài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Tổng hợp Các Đề Tài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất được gom từ các bài luận văn thạc sĩ các khóa trước và Một Số Bài Mẫu Luận Văn thác sĩ về Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất. Bạn đang tìm kiếm đề tài luận văn về hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất? bạn không biết phải chọn đề tài luận văn nào để thực hiện bài luận văn về hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trình bày một số đề tài luận văn hợp đồng chuyển nhượng đất cũng như giới thiệu đến bạn một số bài luận văn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý được pháp luật đề ra nhằm thỏa thuận các điều khoản về giá trị mua bán, chuyển nhượng nhà đất và quyền, nghĩa vụ các bên trong quá trình mua bán. Ngoài ra còn trình bày chuyển nhượng đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Vậy khi nào thì cần sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được dùng trong trường hợp:

Người được thừa hưởng quyền sử dụng mảnh đất đó, được phép chuyển quyền   sử dụng đất đối với các vấn đề thuộc quyền sử dụng tương ứng với một số  quyền được phép thực hiện bao gồm: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, đi  thuê, trao tặng, thế chấp góp vốn. 

Khi đó, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán cho bên chuyển nhượng theo thỏa thuận hai bên. Cùng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Căn cứ vào Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như sau:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 – Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 – Trong thời hạn sử dụng đất.

Và có rất nhiều trình tự cũng như thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số chi phí liên quan khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHUYỂN NHƯỠNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé.

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Pháp luật về hợp đồng chuyện nhượng quyền sử dụng đất
 • Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại toà án
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS
 • Đánh giá hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dân sự Việt Nam
 • Thực tiễn giải quyết yêu cầu tuyên bố vô hiệu hóa đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn mục đích quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Những vấn đề cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Pháp luật về công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Những kỹ năng công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Nước mắt trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Sửa đổi hay đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở pháp luật Việt Nam.
 • Những lưu ý trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Những vấn đề bất cập trong việc giải quyết các hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất Việt Nam.
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật dân sự Việt Nam
Đề Tài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất
Đề Tài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Đây là top 22 các đề tài những vấn đề trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các vấn đề đều xoay quanh đến cách thức vận hành, triển khai về hợp đồng quyền sử dụng đất cơ bản cũng như theo pháp luật Việt Nam.

DOWNLOAD BÀI MẪU LUẬN VĂN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí.

Lý luận thực tiễn cũng như nghiên cứu về các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành phố Uông Bí. Tác giả đã trình bày những nhận biết của mình qua bài văn như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

XEM THÊM ==>  Cơ Sở Lý Luận Về Giải Quyết Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất

Trình bày các khái niệm về quyền và chuyển quyền sử dụng đất. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như các hình thức của nó.

Chương hai: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại thành phố Uông Bí.

Trình bày về các quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như xác định một số vấn đề thực tiễn trong việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí. Nhầm thực hiện hợp đồng cũng như đánh giá quá trình thực hiện Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng cũng như đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương ba: phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày một số các phương hướng nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như hoàn thiện các quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quá trình cải cách hành chính nhà nước cũng như với quá trình hội nhập quốc tế. Từ đó, tác giả đưa ra một số các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhằm mục đích hoàn thiện về quy định tăng cường về công tác thực hiện. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung và đưa ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn hợp đồng quyền chuyển nhượng sử dụng đất xuất sắc nhất. Trình bày các nội dung chính về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trình bày gọn gàng và chặt chẽ.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn.

Qua công trình nghiên cứu. Tác giả trình bày bố cục thì công phần bài luận văn của chính mình. Tác giả đã đưa ra Số liệu cũng như ví dụ dẫn chứng cụ thể đảm bảo tính xác thực và tin cậy cao. Nội dung chính đựơc trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cái điểm về quyền sử dụng đất cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày các đặc điểm về hợp đồng chuyển nhượng quyền  sử dụng đất. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương hai: thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày về nguyên tắc, điều kiện chung cũng như điều kiện cụ thể về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Trình bày chi tiết về những vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp đặc biệt cũng như các trình tự và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày thức, công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, trình bày cách ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên Trong hợp đồng. Giả còn nêu ra những tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng và các cơ quan hành chính và cơ quan xét xử.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Kỹ Năng Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Hay Nhất

Chương ba: phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày các phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc hoàn thiện pháp luật và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như về các nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật. Tác giả còn trình bày các giải pháp này thì pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cuối cùng tóm tắt nội dung bài luận văn và đưa ra phần kết luận.

Với nội dung chỉnh chu và đầy đủ. Thực hiện tốt bài luận văn của mình. Đây là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay nhất và được đánh giá cao hiện nay.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài luận văn dưới đây, tác giả trình bày sâu sắc về những thực trạng trong việc giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án. Nội dung chính mà tác giả trình bày trong bài luận văn như sau:

Chương một: lý luận chung về chuyển quyền sử dụng đất.

Trình bày một số các cái điểm chung về chuyển quyền sử dụng đất và một suất khái niệm đặc biệt. Trình bày đặc điểm, nguyên tắc và điều kiện chuyển quyền chuyển quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tại Việt Nam.Trình bày điều kiện và lịch sử hình thành cũng như phát triển của pháp luật về quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương hai: chuyển nhượng quyền sử và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước tiên, tác giả trình bày một số hiện trạng về pháp luật trong việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày các chủ thể, cách ký kết hợp đồng và những thẩm quyền trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc những tài sản khác liên quan về đất. Tác giả còn trình bày chi tiết về những thẩm quyền về phía tòa án trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất cũng như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án. Trình bày những vấn đề thực tiễn trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng và giới thiệu đôi nét về địa giới hành chính tại thành phố Hà Nội. Trình bày đỏ thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương ba: phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải pháp quản lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Nội.

Trình bày các phương hướng với mục đích hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Làm rõ các vấn đề trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng như xem xét lại những quy định trong quyền sử dụng đất. Ngoài ra tác giả còn trình bày một số các giải pháp về các vấn đề đối với pháp luật khi xảy ra các vấn đề về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như phạm vi toàn quốc. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bạn không thể bỏ lỡ. Tác giả đã trình bày chi tiết và cụ thể những nội dung chính trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể đối với pháp luật.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo luật đất đai năm 2013 từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tìm hiểu về luật đất đai năm 2013. Tác giả đã dùng những lý luận thực tiễn cũng như căn cứ vào pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Để trình bày về những vấn đề thực tiễn tại tỉnh Đồng Nai.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Trình bày một số quyền sử dụng đất cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.Đưa ra các vấn đề lý luận dựa trên những cơ sở đáng tin cậy, để nêu lên những cơ sở thực tiễn về quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ đó, tác giả có cơ sở để so sánh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác.

Bài Mẫu luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Bài Mẫu luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chương hai: quy định của luật đất đai năm 2013 và thực hiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Đồng Nai.

Trình bày nội dung của luật pháp về năm 2013 về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, tác giả trình bày các vấn đề xoay quanh về thủ tục, nội dung và nghĩa vụ trong việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Những thủ tục và chi phí được pháp luật quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng được tác hải trình bày. Cũng như, trình bày sâu sắc về những vấn đề pháp luật quy định trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Từ đó, tác giả căn cứ vào những cơ sở trên trình bày nhận định về việc áp dụng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai của mọi gia đình, cá nhân tại tỉnh Đồng Nai.

Chương ba: định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Đồng Nai.

Trước tiên, tác giả trình bày về định hướng thực hiện hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Và đưa ra một số các giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân vào thực tiễn.

Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và kết luận.

Với nội dung như trên, tác giả trình bày được các vấn đề chính trong giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Đây sẽ là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đáng tham khảo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử sơ thẩm dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Qua vụ xét xử sơ thẩm về những vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tác giả đã trình bày bài luận văn với những nội dung chính như sau:

Chương một: cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày một số các khái niệm và đặc điểm của hợp đồng quyền sử dụng đất cũng như trên. Các phương thức giải quyết tranh chấp.

Chương hai: thực trạng áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả trình bày về tình hình giải quyết tình chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày những thực trạng vận dụng pháp luật vào công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như những vấn đề vướng mắc phát sinh khi giải quyết tranh chấp. Từ đó đưa ra những nguyên nhân cụ thể trong việc tồn tại những vướng mắt.

XEM THÊM ==>  Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Đất Đai

Chương ba: phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tình chấp quyền sử dụng đất tại toà án.

Trình bày về phương hướng tổ chức pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các giải pháp về pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại toà án. Từ đó, tác giả tóm tắt nội dung chính trình bày để đưa ra kết luận.

Tác giả rất trình bày tốt về các vấn đề bất cập trong việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với pháp luật nói chung. Đây sẽ là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không làm bạn thất vọng.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đây là một nội dung sâu sắc trong vấn để triển khai chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới sự quản lý của nhà nước. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận tác giả trình bày nội dung chính bài luận văn như sau:

Chương một: khái niệm về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lấy số lượng về quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về những lý luận cơ sở trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày chi tiết về những nguyên tắc, điều kiện và hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày thêm về các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương hai: thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tuyển vụ việc liên quan tại VPLS bình minh và cộng sự tại chi nhánh Đắk Lắk.

Tác giả trình bày sơ lược về văn phòng luật sư bình minh và cộng sự chi nhánh chi nhánh tại Đắk Lắk. Trình bày về thực trạng trong hệ thống pháp luật quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày chi tiết về một vài phi phạm Đức qua thực tiễn văn phòng luật sư và cộng sự tại chi nhánh Đắk Lắk.

Chương ba: phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày diễn đúng hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Về đưa ra các quy định cũng như vậy thì trong luật đất đai và hoàn tất pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai trong các mối quan hệ. Ngoài ra tác giả còn trình bày một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Cuối cùng là phần kết luận.

Với bài luận văn trên, tác giả đưa ra được những động lực trong việc giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đây sẽ là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đáng để bạn tham khảo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.

Nhận định được những bản chất pháp lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất so với hợp đồng dân sự khác. Tác giả đã trình bày bài luận về các hoạt động thực tiễn khi áp dụng pháp luật và vận dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của tòa án về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nội dung chính mà tác giả trình bày bao gồm những vấn đề sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày các khái niệm về quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, trình bày thêm những khái niệm về chuyển quyền sử dụng đất cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhu cầu tất yếu như thế nào trong nền kinh tế thị trường. Sau đó, tác giả trình bày khái niệm và đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

XEM THÊM ==>  Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

Chương hai: thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tác giả trình bày các nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn có các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể cũng được tác giả trình bày rõ ràng. Không thể thiếu các lý luận thực tiễn, hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tác giả còn trình bày thêm một vài phi phạm về chuyển nhượng trong quá trình thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân.

Chương ba: phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Trình bày về phương pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cuối cùng tóm tắt nội dung chính chung cho bài luận văn.

DOWNLOAD

Với nội dung sâu sắc và chặt chẽ. Tác giả trình bày về những vấn đề hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong luật dân sự Việt Nam. Từ đó triển khai việc các vấn đề xoay quanh chủ đề mà tác giả muốn trình bày. Đây là một trong những bài luận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xuất sắc nhất. Bạn có thể tham khảo về cách trình bày cũng như cách trình bày ở bài luận trên

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x