#50 Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức

Bài mẫu luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức điểm ca

Tổng hợp kho Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức chọn lọc từ các bài luận văn khóa trước đây cùng các bài mẫu bảo vệ thành công. Ngày hôm nay, sau khi tổng kết và nắm được mong muốn, nguyện vọng của các bạn sinh viên, học viên, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn  về đào tạo và bồi dưỡng cấn bộ, công chức hay cùng với nhừn bài mẫu đã qua chọn lọc. Như các bạn đã biết, yếu tố nhân lực, cán bộ công chức được coi là nòng cốt để phát triển và xây dựng đất nước.

 Ở bất cứ thời đại nào từ thời kháng chiến, giành độc lập dân tộc bảo vệ tổ quốc cho tới thời đại hòa bình ngày nay thì vấn đề về công tác cán bộ công chức luôn được chú trọng và tập trung phát triển. Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mac – Lenin và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã và đang hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ, công chức ưu tú để điều hành và quản lý đất nước. Hiện nay có rất nhiều bạn học viên lựa chọn chủ đề về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm đề tài nghiên cứu cho bài luận văn của mình. Đối với bài Luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thì yêu cầu và đòi hỏi khắt khe trong cách thức lập luận, đề ra luận điểm của bài luận văn nghiên cứu. Có nhiều bạn học viên khi nghiên cứu về vấn đề này luôn mong muốn được tham khảo những bài viết và những đề tài đi trước để có thêm nhiều kinh nghiệm, giúp bài viết của mình đạt kết quả cao nhất. Hiểu được tâm lý này của các bạn học viên, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những đề tài luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cùng với một số bài mẫu điểm cao đã qua chọn lọc.

Mục lục

1. Luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là gì?

Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tư tưởng chủ nghĩa Mac – Lennin và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã và đang đề ra những chính sách, chủ trương để đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức nước nhà. Lấy vấn đề nhân lực làm trọng, chú trọng về đào tạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ công chức ở nước ta trong thời đại ngày nay. Không những thế, dù ở trong thời đại nào, dù là trong bối cảnh đất nước giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc hay là trong hoàn cảnh xã hội hiện đại ngày nay, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng tới công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ công chức ở nước ta. Xét theo bản chất của vấn đề, đào tạo bồi dưỡng được coi là công tác để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực thi một cách có hiệu quả công việc của bản thân trong các cơ quan tổ chức. Điều này gián tiếp xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội của đất nước.

XEM THÊM ==> Tham Khảo Đề Tài Và Bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ  công chức là một hình thức nghiên cứu khoa học và cũng là một trong những hình thức để đánh giá năng lực của học viên. Bài luận văn này sẽ được trình bày và thực hiện giống như những đề tài nghiên cứu luận văn khác. Xét về mặt nội dung, các bạn có thể khai thác những vấn đề như chủ trương chính sách của đảng, phân tích một vấn đề của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; pháp luật về tổ chức cán bộ công chức; tuyển dụng công chức; công tác bầu cử cán bộ ở các cơ quan nhà nước; … Khác với những thể loại đề tài nghiên cứu khác, đối với vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức sẽ yêu cầu cao hơn về cách thức trình bày và phương pháp lập luận. Ngoài ra, muốn bài viết của bạn được đánh giá cao và đạt được điểm số ấn tượng thì nên tập trung phân tích vấn đề nghiên cứu và đưa ra quan điểm cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu.

2. Những đề tài luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hay mà bạn không nên bỏ qua.

Việc đầu tiên cần phải làm khi tiến hành viết một bài luận văn đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức chính là đặt tên đề tài cho bài luận. Tên đề tài tuy chỉ là một dòng chữ, một cái tên nhưng lại thể hiện được giá trị của toàn bài luận văn nghiên cứu. Tên đề tài sẽ giúp bạn định hướng được đường đi của mình để phân tích tốt hơn và có hiệu quả hơn về vấn đề nghiên cứu. Không những thế tên đề tài có hay có sáng tạo thì mới có thể đem về được kết quả tốt và gây ấn tượng mạnh với giảng viên nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên không phải đơn giản để có thể đặt được một tên đề tài luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hay, sáng tạo và phù hợp. Bởi phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ công chức hay + sáng tạo.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé.

 • Thực trạng việc xây dựng và đổi mới công tác cán bộ tại các cấp ủy đảng từ địa phương tới trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 • Vấn đề xây dựng và thực hiện công tác tuyển dụng công chức tại các cơ quan nhà nước Việt Nam trong bối cảnh xã hội ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức nhà nước trong giai đoạn xã hội hiện nay.
 • Thực trạng việc triển khai áp dụng luật cán bô công chức sửa đổi bổ sung năm 2019 về việc kỷ luật các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước cấp địa phương ở nước ra.
 • Một số hạn chế trong công tác nghiên cứu và thực hiện những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển và nâng cao năng lực của các cán bộ công chức ở nước ta hiện nay.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Những giải pháp khắc phục và nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước cấp địa phương trong giai đoạn xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc tam đình chỉ đối với các cán bộ công chức vi phạm kỷ luật được quy định trong Luật cán bộ công chức (sửa đổi bổ sung năm 2019) trong thực tiễn các cơ quan nhà nước hiện nay.
 • Mối quan hệ giữa xử phạt hành chính đối với việc xử phạt các cán bộ công chức vi phạm tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 • Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của nước ta.
 • Thực trang quy trình thanh tra, kiểm tra giám sát quy trình làm việc của các cán bộ công chức tại các ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 • Những thách thức đặt ra cho việc phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức trong bối cảnh nền kinh tế xã hội nước ta hiện nay.
 • Thực trạng việc đánh giá năng lực cá nhân của các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước cấp địa phương trong giai đoạn ngày nay.
 • Thực trạng công tác tổ chức thi nâng ngạch và xét nâng ngạch công chức phải phù hợp với yêu cầu trong thực tiễn các cơ quan nhà nước hiện nay.
 • Yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước cấp trung ương hiện nay.
 • Thực trạng việc tiếp thu và phát huy tư tưởng Mác – Lennin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, công chức và thực tiễn trong xã hội ngày nay.
 • Nghiên cứu và phân tích vấn đề quản lý và tổ chức của các cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn xã hội hiện nay.
 • Thực trạng việc nghiên cứu và khảo sát chất lượng, năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước trong bối cảnh xã hội ngày nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức lớn mạnh và ổn định trong bối cảnh xã hội ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Thực trạng việc tổ chức tuyển dụng những công chức vào hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Những tác động từ môi trường ảnh hưởng đến chất lượng công tác nghiên cứu và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển, nâng cao năng lực của cán bộ công chức.
 • Một số hạn chế trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
 • Thực trạng việc triển khai các chế độ đào tạo và bồi dưỡng công chức tại các cơ quan theo quy định của luật cán bộ công chức (sửa đổi bổ sung năm 2019) hiện nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác cán bộ công chức tại các ủy ban nhân dân cấp huyện trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 hiện nay.
 • Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao chất lượng công tác cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước cấp địa phương về xử lý các thủ tục hành chính cho người dân.
 • Đề tài luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc của các cán bộ công chức nhà nước trong thời kỳ công nghệ 4.0 ngày nay.
 • Những yêu cầu đặt ra cho việc phát triển và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức trong bối cảnh Việt Nam gia nhập vào các tổ chức thương mại, văn hóa, y tế trên thế giới.
 • Thực trạng việc nghiên cứu và thông qua một đề án nhân sự đối với cán bộ tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện những chính sách về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay.
 • Vấn đề thanh tra, kiểm tra, đánh giá năng lực cá nhân của các cán bộ công chức trong giai đoạn nền kinh tế và xã hội hiện đại ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Phân tích các hình thức kỷ luật đối với các công chức ở Việt Nam theo luật cán bộ công chức (sửa đổi và bổ sung năm 2019) trong giai đoạn xã hội hiện đại ngày nay.

XEM THÊM ==>  Danh Sách 60 Đề Tài Tiểu Luận Phong Cách Lãnh Đạo + Bài Mẫu

 • Vấn đề hoàn thiện và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phát triển ổn định và đi lên tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến chất lượng công tác nghiên cứu và khảo sát về năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội hiện đại ngày nay.
 • Thực trạng việc triển khai đánh giá năng lực chuyên môn, năng lực cá nhân của các cán bộ công chức cấp địa phương hiện nay.
 • Thực trạng việc khiếu nại và tố cáo cán bộ công chức làm việc sai, không đúng với quyền hạn, chức trách của mình tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 • Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật để giải quyết và xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của cán bộ.
 • Phân tích và thể hiện trách nhiệm, quyền lợi của công chức trong công tác đào tạo và bồi dưỡng tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 • Thực trạng việc nghiên cứu và khảo sát về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ tại hội đồng nhân dân tỉnh/ thành phố ở Việt Nam.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác triển khai thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước hiện nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 • Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá năng lực chuyên môn của các cán bộ tại các cơ quan hàn chính nhà nước hiện nay.
 • Vấn đề cấp thiết của việc đổi mới và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại hệ thống ủy ban nhân dân cấp xã ở Việt Nam trong giai đoạn xã hội hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chất lượng thực thi pháp luật của các cán bộ công chức tại hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xử lý các thủ tục hành chính.
 • Một số hạn chế trong công tác thực hiện pháp luật về quản lý và tổ chức nguồn nhân lực đối với các cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh ngày nay.
 • Thực trạng việc áp dụng pháp luật trong vấn đề ký kết hợp đồng làm việc của các cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước trong giai đoạn xã hội ngày nay.
Danh Sách Đề Tài Luận Văn Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức
Danh Sách Đề Tài Luận Văn Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức

3. DOWNLOAD bài mẫu luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức điểm cao cho các bạn tham khảo.

Để viết và hoàn thành được một bài luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hay và được đánh giá cao thì không thể thiếu những tài liệu tham khảo và nghiên cứu uy tín, chất lượng. Việc nghiên cứu các tài liệu – bài mẫu đi trước sẽ giúp cho các cơ sở lý luận và các phương pháp lập luận của các bạn trở nên sắc bén hơn và thuyết phục hơn. Tuy nhiên với điều kiện hiện nay, có nhiều bạn học viên chưa có đủ khả năng và điều kiện để có thể tìm kiếm và tham khảo được nhiều nguồn tài liệu chất lượng, uy tín. Do đó chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm và thu thập để đưa ra được những bài mẫu luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức điểm cao cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể tải miễn phí về để nghiên cứu kỹ hơn cho bài luận của mình.

Bài mẫu 1: đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thủ đô Viêng Chăn.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức điểm cao của sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh hợp. Bài viết có tất cả 91 trang được nghiên cứu và năm 2016 với chủ đề là đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thủ đô Viên Chăn.

Chương 1 tác giả đưa ra những vấn đề lý luận và pháp lý chủ yếu về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính. Đầu tiên tác giả thể hiện khái niệm đặc điểm và vai trò của cán bộ công chức hành chính. Tiếp theo tác giả chỉ ra 6 phương diện khác nhau của khái niệm đặc trưng vai trò chủ đề nội dung hình thức và phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính. Đưa ra được sự cần thiết của đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính. Và tác giả cũng đã cho thấy được trách nhiệm của một số nước về công tác đào tạo bồi dưỡng hành chính.

Chương 2 tác giả cho thấy thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thủ đô Viêng Chăn và kiến nghị. Thứ nhất tác giả đưa ra khái quát về tình hình kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu. Thứ hai tác giả chỉ ra tình hình đội ngũ cán bộ công chức hành chính của thủ đô Viên Chăn bao gồm hai khía cạnh khác nhau. Thứ ba tác giả cho thấy được công tác tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thủ đô Viêng Chăn. Từ đó để ra một số kiến nghị cho đề bài nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được ba kiến nghị tới quán triệt quan điểm toàn diện chính sách cho tới việc xây dựng chương trình nội dung hình thức và điều kiện của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài mẫu số 2 này là một bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ  công chức hay của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết được nghiên cứu về vấn đề đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giảng viên trong khoa. Bài viết này bao gồm 131 trang và được nghiên cứu vào năm 2012.

Chương 1 tác giả thể hiện một số vấn đề chung về đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã. Đầu tiên tác giả chỉ ra được hai vấn đề đó là vị trí khái niệm vai trò của cán bộ công chức cấp xã. Tiếp theo tác giả cho thấy khái niệm đặc điểm nội dung đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã. Cùng với đó tác giả cũng đưa ra yêu cầu và điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã bao gồm hai khía cạnh khác nhau.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý +5 Bài Mẫu

Chương 2 tác giả đưa ra công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đầu tiên tác giả thể hiện khái quát về điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm ba yếu tố khác nhau. Tiếp theo tôi sẽ cho thấy được tình hình đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông qua hai phương diện. Đồng thời thể hiện vấn đề đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Chương 3 tác giả thể hiện quan điểm và giải pháp trong đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất đưa ra quan điểm về đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thông qua ba yếu tố khác nhau. Thứ hai tác giả đưa ra giải pháp về đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Cụ thể tác giả đã trình bày về vấn đề Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn vấn đề nghiên cứu và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện Từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình.

Bài mẫu số 3 chúng tôi muốn đề cập với các bạn là một bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ công chức chọn lọc của sinh viên Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương. Bài viết có tất cả 86 trang và thử nghiên cứu vào năm 2016.

Chương một tác giả thể hiện lý luận chung về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện. Thứ nhất tác giả chỉ ra đặc điểm vai trò Mục tiêu nguyên tắc và nội dung của đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện. Thứ hai tác giả cho thấy thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình hiện nay. Thứ ba tác giả đưa ra các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện tại địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đầu tiên tác đã tiến hành khảo sát về đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình hiện nay. Tiếp theo tác giả cho thấy thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình. Tại sao đó tiến hành đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình.

Chương 3 các giải cho thấy mục tiêu yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện. Trước tiên tác giả đã đề ra mục tiêu và yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện. Căn cứ vào đó tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực hiện giải pháp.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ấn tượng của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Bài viết được tiến hành nghiên cứu và hướng dẫn khoa học bởi tiến sĩ Lê Thị Hồng Yến. Bài viết này có tất cả 121 trang được nghiên cứu vào năm 2021 và thể hiện được mọi góc độ nội dung của vấn đề trọng tâm.

Bài mẫu luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức điểm ca
Bài mẫu luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức điểm ca

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho viên chức trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ở các bộ ngành. Đầu tiên tác giả cho thấy trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cán bộ ngành. Cụ thể tác giả đã đưa ra được hai góc đối nội dung của vấn đề này. Tiếp theo tác giả đưa ra được động lực làm việc và tạo động lực làm việc bao gồm 2 yếu tố khác nhau. Cùng với đó thể hiện các yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc.

Chương 2 tác giả tiến hành đưa ra thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đầu tiên tác giả đã tiến hành khái quát về trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đầu tiên tác giả cho thấy khái quát về địa bàn nghiên cứu thông qua quá trình hình thành kết quả hoạt động và yếu tố viên chức. Tiếp theo tác giả cho thấy tình hình hoạt động tạo động lực làm việc cho viên chức trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội Bộ Lao động Thương binh và xã hội của Việt Nam hiện nay. Cụ thể tác giả đã đưa ra được 5 yếu tố khác nhau của vấn đề này. Cùng với đó tiến hành đánh giá việc thực trạng tạo động lực làm việc của viên chức tại đơn vị nghiên cứu thông qua ưu điểm hạn chế và các nguyên nhân gây ra hạn chế.

Chương 3 tác giả chưa thấy được giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo động lực làm việc cho viên chức trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội ở Việt Nam. Đầu tiên tác giả đưa ra quan điểm của trường trong việc tạo động lực làm việc cho viên trước thông qua hai yếu tố khác nhau. Tiếp theo tác giả đưa ra các giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho viên chức trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội của Việt Nam. Cụ thể tác giả đã đưa ra được 6 nhóm giải pháp khác nhau cho vấn đề này. Đồng thời thể hiện 5 yếu tố về điều kiện thực hiện của các giải pháp. Các giải bóng đá tiến hành để ra các kiến nghị đối với chính phủ đối với Bộ Lao động Thương binh và xã hội của Việt Nam.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Thực trạng và giải pháp công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

Bài mẫu số 5 mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ công chức đạt chuẩn được nghiên cứu tại tỉnh Hòa Bình. Bài viết lại kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa tổ chức và quản lý nhân lực trường Đại học Nội Vụ Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên Bùi Thị Hiền. Bài viết của tất cả 24 trang và được nghiên cứu vào năm 2015.

Chương một tác giả thể hiện khái quát chung về sở nội vụ tỉnh Hòa Bình. Đầu tiên tác giả đưa ra được vị trí và chức năng của Sở Nội vụ tại tỉnh Hòa Bình. Từ đó cho thấy nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị nghiên cứu thông qua 25 phương diện khác nhau. Cách xài cũng đã đưa ra được cơ cấu tổ chức của đơn vị này bao gồm cơ cấu tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và cơ cấu tổ chức riêng lẻ.

Chương 2 tác giả Trương Thị thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình. Đầu tiên tác giả đưa ra những vấn đề lý luận chung về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Đó là công việc Khái niệm và đối tượng của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Từ đó tác giả thể hiện vai trò và mục tiêu của công tác đào tạo bồi dưỡng thông qua hai phương diện nội dung khác nhau. Tác giả cũng đã thể hiện được nhiệm vụ của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hiện nay. Vấn đề thứ hai tác giả đưa ra thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ Hòa Bình. Điện Máy Xanh xả stress cần thiết của công tác đào tạo bồi dưỡng tình hình chung của đội ngũ cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay thể hiện thông qua các bảng số liệu khác nhau.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 đến 2015.

Bạn mẫu số 6 chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hay của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu xây dựng hướng dẫn học của tiến sĩ Hoàng An Quốc. Với độ dày 99 trang và được nghiên cứu và năm 2012.

Chương 1 tác giả đưa ra những vấn đề lý cơ bản về nguồn nhân lực và về vấn đề đào tạo bồi dưỡng nguồn lực trong bộ máy hành chính nhà nước. Đầu tiên tác giả đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực bao gồm Khái niệm và chất lượng. Tiếp theo tác giả cho thấy được vấn đề đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua 5 Phương diện khác nhau. Không dừng lại đó tác giả còn tiến hành phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chứng ở một số nước châu Á bao gồm Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc và Singapore.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Đào Tạo Cán Bộ + Bài Mẫu

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn quận 6 và những vấn đề cần phải đặt ra. Đầu tiên tác giả thể hiện các nhân tố tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn quận 6. Tiếp theo tác giả đưa ra được thực trạng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn nghiên cứu bao gồm về thể lực phẩm chất đạo đức cá nhân năng lực cá nhân về kỹ năng nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp về công tác đào tạo bồi dưỡng. Cách giải phóng đã tiến hành đưa ra được những nhận xét đánh giá chung về đội ngũ cán bộ công chức thông qua ưu điểm hạn chế.

Chương 3 tác giả thể hiện quan điểm mục tiêu và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn của 6 giai đoạn 2011 đến 2015. Đầu tiên tác giả đưa ra những quan điểm cơ bản trong việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp theo để ra phương hướng và mục tiêu chủ yếu trong vấn đề nghiên cứu. Từ đó cho thấy một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính trên địa bàn nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. Cụ thể tác giả đã đề ra được ba nhóm giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Bài mẫu tiếp theo sau đây chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của sinh viên trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Đinh Hồng Linh. Bán kết quả tất cả 116 trang và được nghiên cứu vào năm 2019 trong bối cảnh nền kinh tế ảnh hưởng của đại dịch covid 19.

Chương một tác giả thể hiện cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Đầu tiên tác giả đưa ra cơ sở lý luận về chất lượng công chức cấp xã thông qua khái niệm đặc điểm vị trí vai trò trò những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công chức cấp xã. Tiếp theo tác giả đưa ra thực tiễn phải nâng cao chất lượng công chức cấp xã ở một số địa phương trong nước và bài học kinh nghiệm đối với huyện Đại Từ. Cụ thể tác giả đã trình bày về hai phương diện khác nhau của vấn đề này.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả chỉ ra khái quát về huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên thông qua vị trí địa lí và điều kiện kinh tế xã hội. Tiếp theo tác giả tiến hành đề ra thực trạng chất lượng đội ngũ và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã của huyện bao gồm về số lượng cơ cấu công chức và về chất lượng. Cùng với đó tác giả cũng đã thể hiện đánh giá chung về chất lượng đội ngũ công chức cấp xã của huyện Thông qua những kết quả đạt được và những hạn chế.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã phải đơn vị nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đã đề ra định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Thứ hai đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã bao gồm về chính phương pháp khác nhau. Thứ ba tác giả đề ra các kiến nghị đối với Trung ương và đối với tỉnh Thái Nguyên về vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn đề cập với các bạn là một đề tài luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đạt chuẩn được nghiên cứu trên địa bàn thành phố Lào Cai. Bài viết này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Quý và là sản phẩm của sinh viên trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết của tất cả 133 Trang được nghiên cứu vào năm 2019.

Chương một tác giả thể hiện được cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Thứ nhất tác giả đưa ra cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công chức cấp xã thông qua bốn phương diện khác nhau. Thứ hai tác giả thể hiện được vấn đề một số bài học kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã từ các tỉnh thành khác trên cả nước và bài học đối với thành phố Lào Cai.

Chương 2 tác giả đưa ra được thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại đơn vị nghiên cứu. Trước tiên tác giả thể hiện khái quát về điều kiện kinh tế xã hội tại đơn vị nghiên cứu. Sau đó tiến hành phân tích thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã Thành phố Lào Cai trong giai đoạn 2016 đến 2018. Cụ thể tác giả đã trình bày ba phương diện khác nhau của vấn đề. Không dừng lại ở đó tác giả còn chị ra các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Lào Cai. Viết đó tiến hành đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đã đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Đầu tiên thể hiện định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai thông qua ba phương hướng khác nhau. Tiếp theo cho tài giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Cụ thể tác giả đã đưa ra được bảy giải pháp khác nhau cho vấn đề nghiên cứu. Tác giả cuốn giáo trình bày về những kiến nghị và đề xuất của bài luận văn.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.

Tiếp tục với những bài mẫu luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức điểm cao sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài nghiên cứu của sinh viên Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Bình. Các bài viết này có tất cả 87 trang được nghiên cứu vào năm 2020.

Chương một tác giả đưa ra cơ sở lý luận về thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. Đầu tiên tác giả thể hiện một số khái niệm cơ bản của Đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đưa ra vấn đề thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã hiện nay.

Chương 2 tác giả để ra thực trạng và thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. Thứ nhất tác giả đề ra các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã huyện Ba Vì. Thứ 2 đề ra thực trạng thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức phải đơn vị nghiên cứu. Thứ ba tiến hành đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đã đề ra phương hướng giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. Trước tiên tác giả đều đã được phương hướng cho vấn đề trọng tâm của bài luận văn này. Tiếp theo tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.

DOWNLOAD

Bài mẫu 10: thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã được thực tiễn quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.

Bài mẫu Cuối cùng chúng tôi muốn đề cập với các bạn là một bài mẫu luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của sinh viên Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bài viết này tôi tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Bình. Bài viết của tất cả bài 9 trang được nghiên cứu và năm 2019.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã. Thứ nhất đưa ra một số khái niệm cơ bản cho đề tài nghiên cứu. Thứ hai trình bày về mục tiêu và vai trò của các chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức. Thứ ba tác giả đưa ra vấn đề tổ chức thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức.

XEM THÊM ==> Danh sách 57 Bài Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã của quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Đầu tiên tác giả đã khái quát về đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy được vấn đề thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Và cho thấy được vấn đề thực trạng tổ chức thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã. Sau đó tiến hành đánh giá chung về kết quả thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng tại đơn vị nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp nhằm thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã của quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Đầu tiên tác giả đưa ra quan điểm của Đảng chính sách của nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Tiếp theo tác giả trình bày về định hướng mục tiêu đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã của quận Tây Hồ đến năm 2020. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã quận Tây Hồ mang tính khả thi cao. Tác giả cũng đã tiến hành đưa ra một số kiến nghị đề xuất cho đề tài nghiên cứu của mình.

DOWNLOAD

Đó là những thông tin, dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được về thể loại đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ công chức. Bài viết được xây dựng dựa trên những mong muốn, nguyện vọng của các bạn học viên về vấn đề luận văn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đánh giá được vấn đề dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Không những thế, bài viết này của chúng tôi cũng đề cao những thắc mắc của các bạn học viên và đảm bảo về chất lượng của nội dung đề tài nghiên cứu khoa học này. Đưa ra cho các bạn những đề tài luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hay và mang tính sáng tạo cao cũng như là những bài mẫu luận văn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức điểm cao, được chọn lọc kỹ càng. Hy vọng với những thông tin này các bạn có thể hoàn thành xuất sắc bài luận văn của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x