List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Rừng 9Đ

Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Rừng Bạn đang đau đầu khi phải phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng của mình. Bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Và bạn mong muốn tìm những bài mẫu khóa luận về quản lý tài nguyên rừng điểm cao. Vậy thì bài viết này là dành cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp tới cho các bạn tham khảo những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng hay và chất lượng. Và các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu đó để nghiên cứu thêm.

Quá trình làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ làm khóa luận thuê của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé, hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 1: nghiên cứu tình trạng bảo tồn quần thể vọoc mông trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình.

Bài mẫu đầu tiên là đề tài khóa luận ngành Quản lý tài nguyên rừng của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp. Nội dung chính của bài viết liên quan đến tình trạng bảo tồn quần thể vọoc mông trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Văn Long tỉnh Ninh Bình. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thừa kế tài liệu; phương pháp thu thập dữ liệu ngoài thực địa; phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Đề tài đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của khu vực nghiên cứu ảnh hưởng tới quá trình nghiên cứu. Cùng với đó phân tích về kết quả nghiên cứu chỉ ra các mối đe dọa tới loài và sinh cảnh tại khu vực này.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 2: nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái loài rắn hổ mang chúa tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Rừng của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp. Bài viết đã nghiên cứu về những đặc điểm sinh học và sinh thái của loài rắn hổ mang chúa tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn thành phố Hà Nội. Thứ nhất tác giả đã phân tích về các đặc điểm sinh học của loài rắn hổ mang chúa tại đơn vị này. Thứ hai nghiên cứu các đặc điểm sinh thái thức ăn của loài rắn hổ mang chúa. Thứ ba đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển loài rắn hổ mang chúa nói chung và tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn nói riêng.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 3: nghiên cứu bảo tồn loài Ngân đàng tại vườn quốc gia Ba Vì Hà Nội.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành tài nguyên rừng của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp. Bài viết đã nghiên cứu về vấn đề bảo tồn loài ngân hàng tại vườn quốc gia Ba Vì Hà Nội. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp kế thừa số liệu; phương pháp nghiên cứu đặc điểm phân bố loài; phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái; phương pháp nghiên cứu tác động đến loài. Từ đó phân tích về điều kiện kinh tế và xã hội tại khu vực Vườn Quốc Gia Ba Vì. Đưa ra được đặc điểm sinh học và sinh thái của loài Ngân đằng để giúp giải pháp bảo tồn loài này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 4: nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài lùng tại thị trấn Xuân Lưu huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành Lâm nghiệp của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Nội dung chính của bài viết liên quan đến đặc điểm lâm học của loài lùng tại thị trấn Sơn Lư huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa. Chương 1 tác giả đã trình bày về mục tiêu và cơ sở lý luận của vấn đề. Chương 2 phân tích về đặc điểm hình thái đặc điểm cấu trúc và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài lùng tại đơn vị này. Chương 3 đưa ra quan điểm cá nhân của mình kết luận và đánh giá về vấn đề nghiên cứu từ đó đề xuất kiến nghị.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Rừng
Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 5: Nghiên cứu Thành phần các loại sâu hại và đề xuất các biện pháp quản lý sâu hại keo tai tượng tại Xuân Sơn Phú Thọ.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay sau đây là bài mẫu khóa luận ngành tài nguyên rừng nghiên cứu về thành phần của các loại sâu hại và đề xuất biện pháp quản lý sâu hại. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp kế thừa tài liệu; phương pháp điều tra thành phần sâu hại; phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái và tập tính; phương pháp thử nghiệm và biện pháp phòng trừ; Phương pháp đề xuất các biện pháp phòng trừ. Tác giả đã làm rõ về đặc điểm hình thái và sinh học của các loài sâu hại chủ yếu và đề xuất biện pháp phòng trừ sâu hại tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 6: nghiên cứu một số đặc điểm về đề xuất biện pháp phòng trừ sâu hại lá thông nhựa tại thị trấn trới huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh.

Sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng nghiên cứu về đặc điểm và đề xuất biện pháp phòng trừ sâu hại lá thông nhựa. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học cơ bản của các loại sâu hại chính. Chỉ ra được mối quan hệ giữa mật độ sâu hại chủ yếu với các yếu tố sinh thái như nhiệt độ; độ ẩm; độ cao, … Bên cạnh đó tác giả cũng đã chỉ ra được kết quả thử nghiệm biện pháp quản lý cơ giới đề xuất một số biện pháp phòng ngừa sâu hại lá thông.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 7: thực trạng về việc quản lý và bảo vệ rừng ở tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận Quản lý tài nguyên rừng nghiên cứu về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên tác giả đã phản ánh tổng quát được thực trạng về diện tích rừng Vào quản lý và bảo vệ rừng ở Đắk Lắk vào trong giai đoạn từ 2008 đến 2009. Tiếp theo phân tích nguyên nhân và những yếu tố ảnh hưởng đến phong cách bảo vệ và quản lý rừng. Sau đó đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng tại địa phương này.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Viện Môi Trường Và Tài Nguyên + Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 8: tìm hiểu và thực hiện các bước ứng dụng phần mềm cập nhật diễn biến tài nguyên rừng tại xã khe mo huyện Đông Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

Dưới đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp tài nguyên rừng của sinh viên Đại học Thái Nguyên. Đề tài đã tiến hành tìm hiểu và thực hiện các bước ứng dụng phần mềm trong cập nhật diễn biến tài nguyên rừng. Chương một tác giả đã tiến hành tổng quan về khu vực nghiên cứu bao gồm về điều kiện tự nhiên điều kiện về kinh tế xã hội. Chương 2 tác giả chỉ ra các quy định của pháp luật Việt Nam và các bản văn bản pháp luật đối với ứng dụng công nghệ vào quản lý tài nguyên rừng ở nước ta. Chương 3 đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại khu vực nghiên cứu theo diện tích và theo loài cây.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 9: đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận Quản lý tài nguyên rừng của sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết đã đánh giá được hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Thứ nhất tác giả đã nghiên cứu một số đặc điểm của khu bảo tồn thiên nhiên buồn nhé và thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ hai tác giả đã phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Thứ ba đề xuất các giải pháp về quản lý bảo vệ rừng tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 10: nghiên cứu sự đa dạng của các loài cây thuốc và đề xuất giải pháp bảo tồn tại xã thần sa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

Đây là bài khóa luận ngành Quản lý tài nguyên rừng của sinh viên trường đại học Nông Lâm. Bài viết nghiên cứu về sự đa dạng của các loài cây thuốc và đề xuất giải pháp bảo tồn. Đầu tiên tác giả đã phân tích về sự đa dạng thành phần loài cây thuốc xã thần sa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. Tiếp theo tác giả đánh giá tình hình sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân tộc tại khu vực này. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển cây thuốc tại xã thần sa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Sản

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 11: thực hiện quy trình sản xuất một số loài cây lâm nghiệp tại vườn ươm trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Sau đây là đề tài khóa luận ngành Lâm nghiệp của sinh viên trường Đại học Thái Nguyên. Nội dung chính của bài viết liên quan đến Quy trình sản xuất một số loại cây Lâm Nghiệp. Bài viết có tất cả 51 trang với kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 là Cơ sở lý luận và thực tiễn về quy trình sản xuất một số loài cây Lâm nghiệp; chương 2 Thực trạng thực hiện quy trình sản xuất một số loài cây lâm nghiệp tại Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên; chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình sản xuất một số loài cây lâm nghiệp tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 12: nghiên cứu xác định tích lũy các bon của rừng trồng keo tai tượng trên địa bàn xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành Quản lý tài nguyên rừng của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu và xác định tích lũy carbon của đường tròn theo tai tượng trên địa bàn xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra một số đặc điểm về rừng trồng keo tai tượng tại xã Phúc Xuân. Phân tích và xác định sinh khối của đường tròn theo tai tượng tại đơn vị này. Đánh giá về lượng Cacbon tích lũy trong rừng trồng theo tai tượng tại đơn vị nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên rừng số 13: nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào Tuổi 1 tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 

Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Rừng của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết đã nghiên cứu những ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào. Thứ nhất tác giả đã nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí trên cây đến mật độ của bo mạch trong cây trúc sào Tuổi 1. Thứ hai nghiên cứu những ảnh hưởng của vị trí trên cây đến kích thước của bó mạch cũng như là đến độ ẩm của cây. Thứ ba tác giả nghiên cứu Ảnh hưởng vị trí trên cây đối với khối lượng và thể tích của cây trúc sào tuổi 1.

Download miễn phí

Đó là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Rừng điểm cao mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc được. Chúng tôi hy vọng với những bài mẫu này sẽ giúp các bạn có những thông tin hữu ích và hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x