Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel + 99 Đề Tài – Mới Nhất

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel

Báo cáo thực tập về Excel là một tài liệu hoặc báo cáo được viết sau khi hoàn thành một khóa thực tập liên quan đến việc sử dụng Microsoft Excel. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về công việc đã được thực hiện trong quá trình thực tập và trình bày kết quả, phân tích hoặc phân tích dữ liệu sử dụng Excel.

Báo cáo thực tập về Excel thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Phần giới thiệu nêu ra mục tiêu của thực tập, nơi mà thực tập được thực hiện và mục đích của báo cáo.
 2. Tổng quan về Excel: Phần này giới thiệu về Excel, bao gồm các khái niệm cơ bản, giao diện và các chức năng chính của phần mềm.
 3. Nội dung thực tập: Phần này mô tả chi tiết về nhiệm vụ, dự án hoặc công việc đã được thực hiện trong quá trình thực tập. Nó bao gồm mô tả về dữ liệu đầu vào, các bước xử lý dữ liệu, công cụ và kỹ thuật Excel đã được sử dụng, cũng như mục tiêu và kết quả đạt được.
 4. Phân tích dữ liệu: Nếu có, phần này trình bày phân tích dữ liệu được thực hiện bằng cách sử dụng Excel. Có thể bao gồm các biểu đồ, bảng tổng kết, tính toán số liệu thống kê, hoặc các công thức và chức năng Excel được sử dụng để phân tích dữ liệu.
 5. Kết luận: Phần này tóm tắt những điểm chính và kết quả của thực tập. Nó cũng có thể bao gồm nhận xét cá nhân, đánh giá về quá trình thực tập và gợi ý cho tương lai.
 6. Tài liệu tham khảo: Nếu có, phần này liệt kê các nguồn tham khảo hoặc tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thực tập.

Báo cáo thực tập về Excel cần được viết một cách rõ ràng, có cấu trúc logic và được trình bày một cách chuyên nghiệp. Nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về khả năng sử dụng Excel của người thực tập và khả năng áp dụng các kỹ thuật và công cụ Excel để giải quyết vấn đề.

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel
Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel

Phương pháp làm báo cáo thực tập về excel

Để làm báo cáo thực tập về Excel, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Xác định mục tiêu và phạm vi báo cáo: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn và phạm vi của báo cáo. Điều này giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất và tránh việc lạc đề.
 2. Thu thập thông tin và dữ liệu: Để viết báo cáo, bạn cần thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến thực tập của mình. Điều này có thể bao gồm tài liệu tham khảo, dữ liệu mẫu, các bảng tính Excel đã sử dụng và kết quả phân tích.
 3. Xây dựng cấu trúc báo cáo: Tạo một cấu trúc rõ ràng cho báo cáo của bạn. Điều này giúp bạn tổ chức thông tin một cách logic và dễ hiểu. Phân đoạn báo cáo thành các phần khác nhau như giới thiệu, nội dung thực tập, phân tích dữ liệu và kết luận.
 4. Mô tả công việc thực tập: Trong phần nội dung thực tập, mô tả công việc, dự án hoặc nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Điều này bao gồm mô tả về dữ liệu đầu vào, các bước xử lý dữ liệu và công cụ Excel đã sử dụng.
 5. Phân tích dữ liệu: Nếu có, sử dụng phần phân tích dữ liệu để trình bày các kết quả của bạn. Điều này có thể bao gồm biểu đồ, bảng tổng kết, công thức và chức năng Excel đã được sử dụng để phân tích dữ liệu.
 6. Tóm tắt và kết luận: Trong phần kết luận, tóm tắt những điểm chính và kết quả của thực tập. Đưa ra nhận xét cá nhân về quá trình thực tập và đề xuất cho tương lai.
 7. Hiệu chỉnh và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bản nháp báo cáo, đọc lại và chỉnh sửa nó để đảm bảo rằng nó rõ ràng, logic và không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.
 8. Định dạng và trình bày: Cuối cùng, định dạng báo cáo của bạn một cách chuyên nghiệp. Đảm bảo rằng định dạng và cách trình bày về Excel của bạn một cách hợp
 • Thực hiện định dạng và trình bày: Trong bước này, bạn nên chú trọng đến việc định dạng và trình bày báo cáo của mình một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn. Điều này bao gồm sử dụng phông chữ và cỡ chữ phù hợp, chú thích hình ảnh và bảng, tạo đánh số trang, tạo danh sách kiểm tra, và sắp xếp các phần tử một cách gọn gàng và dễ nhìn.
 • Kiểm tra lại tính logic và đầy đủ: Trước khi hoàn thành báo cáo, hãy kiểm tra lại tính logic và đầy đủ của nội dung. Đảm bảo rằng bạn đã trình bày đầy đủ thông tin về công việc thực tập, phân tích dữ liệu và kết luận. Đồng thời, kiểm tra xem các thông tin và dữ liệu đã được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 • Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp: Rất quan trọng để kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trong báo cáo. Điều này giúp tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp và chính xác. Sử dụng các công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động, và đọc lại báo cáo một cách cẩn thận để phát hiện và sửa lỗi.
 • Đánh giá và xem xét lại: Trước khi gửi báo cáo, hãy đánh giá toàn bộ nội dung và xem xét lại các phần đã viết. Đảm bảo rằng báo cáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thực tập và phù hợp với mục tiêu và phạm vi đã xác định ban đầu.
 • Gửi và chia sẻ báo cáo: Sau khi hoàn thành và kiểm tra kỹ báo cáo, bạn có thể gửi nó cho người hướng dẫn, giảng viên hoặc cấp quản lý của bạn, tùy thuộc vào yêu cầu của quá trình thực tập.

Lưu ý rằng phương pháp này chỉ là một hướng dẫn tổng quát và có thể điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của báo cáo thực tập về Excel mà bạn đang làm. Các bạn nên tìm hiểu kĩ về phương pháp viết cũng như lên ý tưởng cụ thể để có thể viết bài báo cáo của mình tốt nhất. 

THAM KHẢO THÊM TẠI => Kinh Nghiệm Viết Bài Tiểu Luận Môn Semantics Từ Sinh Viên Giỏi


Vị trí thực tập sinh viên thực tập về excel

Sinh viên thực tập về Excel có thể thực hiện ở nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về vị trí thực tập phổ biến liên quan đến Excel:

 1. Thực tập viên tài chính: Công việc này có thể bao gồm xử lý và phân tích dữ liệu tài chính, tạo và quản lý bảng tính Excel cho tính toán, phân tích đầu tư và dự báo tài chính.
 2. Thực tập viên kinh doanh: Sinh viên thực tập trong lĩnh vực kinh doanh có thể sử dụng Excel để tạo báo cáo bán hàng, phân tích dữ liệu thị trường, quản lý danh sách khách hàng và thực hiện các tác vụ quản lý dữ liệu.
 3. Thực tập viên quản lý dự án: Trong vai trò này, sinh viên có thể sử dụng Excel để xây dựng lịch trình dự án, quản lý nguồn lực, theo dõi tiến độ và tạo báo cáo tiến độ dự án.
 4. Thực tập viên tư vấn: Sinh viên có thể thực tập trong lĩnh vực tư vấn và sử dụng Excel để thực hiện phân tích dữ liệu, tạo mô hình, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và xây dựng báo cáo tư vấn.
 5. Thực tập viên phân tích dữ liệu: Vị trí này yêu cầu sinh viên sử dụng Excel để thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu. Công việc có thể bao gồm tạo biểu đồ, bảng tổng kết, tính toán số liệu thống kê và tìm hiểu các mô hình dữ liệu.
 6. Thực tập viên quản lý danh mục: Trong lĩnh vực tài chính hoặc đầu tư, sinh viên có thể sử dụng Excel để quản lý danh mục đầu tư, tính toán lợi nhuận, theo dõi hiệu suất và tạo báo cáo về danh mục đầu tư.
 7. Thực tập viên dự báo và lập kế hoạch: Với Excel, sinh viên có thể thực hiện các công cụ dự báo và lập kế hoạch. Công việc có thể liên quan đến dự báo doanh số, dự báo nguồn lực, tối ưu hóa kế hoạch và xây dựng mô hình dự báo.\

THAM KHẢO THÊM TẠI => Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Kiểm Toán Căn Bản Đạt Điểm 9


Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập về excel

Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập về Excel có thể được cải thiện thông qua các bước và quy trình sau đây:

 1. Hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của báo cáo: Trước khi bắt đầu viết, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của báo cáo thực tập. Điều này giúp bạn tập trung vào những gì cần được đề cập và trình bày.
 2. Thu thập dữ liệu và thông tin liên quan: Để viết báo cáo thực tập về Excel, thu thập và tổ chức dữ liệu và thông tin liên quan là một phần quan trọng. Đảm bảo bạn có đủ tài liệu tham khảo, dữ liệu mẫu và các bảng tính Excel đã sử dụng trong quá trình thực tập.
 3. Xác định cấu trúc và phân đoạn báo cáo: Tạo một cấu trúc rõ ràng và logic cho báo cáo của bạn. Phân đoạn báo cáo thành các phần như giới thiệu, mô tả công việc thực tập, phân tích dữ liệu và kết luận. Điều này giúp tổ chức thông tin một cách có hệ thống và dễ hiểu.
 4. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Khi viết báo cáo, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác. Tránh sử dụng ngôn ngữ không chính xác, mơ hồ hoặc khó hiểu. Sử dụng các thuật ngữ và ngữ cảnh phù hợp để trình bày ý kiến và thông tin của bạn một cách dễ hiểu cho người đọc.
 5. Trình bày thông tin bằng đồ họa và biểu đồ: Để trình bày dữ liệu và kết quả một cách rõ ràng, sử dụng đồ họa và biểu đồ. Sử dụng biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn và các loại biểu đồ phù hợp khác để hỗ trợ việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
 6. Chú thích và giải thích: Khi trình bày dữ liệu hoặc kết quả, đảm bảo rằng bạn chú thích và giải thích đầy đủ. Cung cấp các giải thích chi tiết về cách bạn đã xử lý dữ liệu, áp dụng công thức và chức năng Excel, và giải thích các kết quả quan trọng.
 • Cung cấp ví dụ và minh họa: Để làm cho báo cáo thực tập của bạn thêm sinh động và dễ hiểu, hãy cung cấp ví dụ và minh họa. Sử dụng các bảng tính Excel mẫu, hình ảnh màn hình, hay các tập tin dữ liệu thực tế để minh họa các phương pháp và kết quả của bạn.
 • Phân tích kết quả và đưa ra nhận xét: Khi trình bày kết quả của bạn, không chỉ mô tả dữ liệu, mà còn phân tích kết quả và đưa ra nhận xét. Diễn giải ý nghĩa của dữ liệu, nhấn mạnh các mẫu, xu hướng hoặc biến đổi quan trọng, và đưa ra nhận định cá nhân về ý nghĩa và hạn chế của kết quả đạt được.
 • Kiểm tra tính logic và độ rõ ràng: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy kiểm tra tính logic và độ rõ ràng của nội dung. Đảm bảo rằng thông tin được trình bày một cách có hệ thống và dễ hiểu, không có sự lặp lại không cần thiết và không có thông tin bị thiếu sót.
 • Chỉnh sửa và hiệu chỉnh: Sau khi kiểm tra tính logic và độ rõ ràng, thực hiện việc chỉnh sửa và hiệu chỉnh báo cáo. Xem xét lại cấu trúc, ngôn ngữ, chính tả, ngữ pháp và định dạng để đảm bảo rằng báo cáo của bạn hoàn thiện và chuyên nghiệp.
 • Góp ý và phản hồi: Nếu có thể, hãy nhờ người hướng dẫn, giảng viên hoặc các đồng nghiệp xem xét báo cáo của bạn và đưa ra góp ý và phản hồi. Điều này giúp bạn cải thiện báo cáo và nắm bắt được các khía cạnh chưa hoàn thiện.
 • Tạo bìa và trang giới thiệu: Cuối cùng, tạo bìa và trang giới thiệu cho báo cáo của bạn. Bao gồm tiêu đề, tên của bạn, tên tổ chức hoặc trường học, ngày viết báo cáo và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Lưu ý rằng kinh nghiệm viết báo cáo thực tập về Excel sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và quy định cụ thể của trường học, tổ chức hoặc nơi mà các bạn thực tập. Ngoài ra ngày nay các trường đều có yêu cầu nhất định trong bài báo cáo thực tập của sinh viên vì thế các bạn cần phải dành nhiều thời gian cho bài báo cáo của mình. Tuy nhiên cuộc sống hiện nay với nhiều điều bận rộn, chắc là vấn đề dành hết thời gian để làm báo cáo thật khó khăn đối với các bạn phải không? => Chính vì thế dịch vụ HỖ TRỢ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP của chúng mình ra đời để hỗ trợ cho các bạn về những vấn đề này với chi phí hạt dẻ, đội ngũ của chúng mình được tập hợp từ các bạn sinh viên khá giỏi trên cả nước với kinh nghiệm dày dặn trong việc viết báo cáo. Nếu các bạn chọn dịch vụ bên mình sẽ được bao trọn gói báo cáo từ A -> Z ( lập mục lục, lên ý tưởng cho đề tài, front chữ vv….) đảm bảo cho các bạn bài viết chất lượng để có thể đạt điểm cao, bảo mật thông tin của các bạn 100%, giao bài đúng thời gian hẹn với các bạn. Còn ngần ngại chi nữa mà không liện hệ ngay cho chúng mình tại HỖ TRỢ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP hay ZALO/TEL: 0917.193.864.


Cấu trúc bài báo cáo thực tập về excel

Cấu trúc bài báo cáo thực tập về Excel có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và hướng dẫn của trường học hoặc tổ chức. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

 1. Trang bìa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của bạn, tên tổ chức hoặc trường học, ngày viết báo cáo và thông tin liên quan khác.
 2. Phần mở đầu: a. Giới thiệu: Giới thiệu về báo cáo, mục tiêu, và lý do thực hiện thực tập về Excel. b. Mô tả công việc thực tập: Trình bày các nhiệm vụ và hoạt động đã thực hiện trong quá trình thực tập về Excel.
 3. Lý thuyết cơ bản: a. Giới thiệu Excel: Đưa ra một số thông tin cơ bản về Excel, gồm cách sử dụng giao diện, các công cụ và chức năng cơ bản. b. Các khái niệm cơ bản: Giải thích các khái niệm quan trọng trong Excel như ô, hàng, cột, công thức, hàm, v.v. c. Các phím tắt và thủ thuật: Liệt kê các phím tắt và thủ thuật hữu ích trong Excel.
 4. Phân tích dữ liệu: a. Thu thập dữ liệu: Mô tả quá trình thu thập dữ liệu và các nguồn dữ liệu đã được sử dụng. b. Xử lý dữ liệu: Trình bày cách xử lý dữ liệu, bao gồm việc tạo bảng tính, nhập dữ liệu, sắp xếp, lọc, tách dữ liệu, v.v. c. Phân tích dữ liệu: Áp dụng các công thức, hàm và tính năng Excel để phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ, và rút ra nhận định.
 5. Kết quả và nhận xét: a. Kết quả phân tích: Trình bày kết quả phân tích dữ liệu và kết quả đạt được thông qua Excel. b. Nhận xét và phân tích: Đưa ra nhận xét và phân tích chi tiết về các kết quả, mô hình hoặc xu hướng quan trọng.
 6. Hướng dẫn sử dụng: a. Hướng dẫn sử dụng bảng tính: Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng bảng tính Excel mà bạn đã tạo để người đọc có thể sử dụng và tương tác với nó. b. Hướng dẫn sử dụng công thức và hàm: Đưa ra các hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các công thức và hàm Excel quan trọng trong báo cáo của bạn.
 7. Tóm tắt và kết luận: a. Tóm tắt công việc thực tập: Tóm tắt lại các hoạt động, nhiệm vụ và kết quả của bạn trong quá trình thực tập về Excel. b. Đánh giá kết quả: Đưa ra một đánh giá tổng quan về những gì bạn đã đạt được và những bài học rút ra từ thực tập.
 8. Đính kèm: a. Bảng tính và biểu đồ: Đính kèm các bảng tính Excel hoặc biểu đồ có liên quan đến phân tích và kết quả của bạn. b. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong báo cáo.
 9. Phụ lục: a. Mã nguồn và ví dụ: Đính kèm các mã nguồn hoặc ví dụ cụ thể về công thức, hàm, hoặc các tác vụ đặc biệt trong Excel.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các tài liệu, sách, trang web hoặc nguồn tài liệu khác đã được sử dụng để nghiên cứu và tham khảo trong quá trình viết báo cáo.

Lưu ý rằng cấu trúc này chỉ là một hướng dẫn chung. Bạn nên tuân thủ hướng dẫn cụ thể của trường học hoặc tổ chức, và điều chỉnh cấu trúc báo cáo của mình để phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của bạn.

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel
Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Về Excel

99 đề tài báo cáo thực tập về excel

Dưới đây là 99 đề tài báo cáo thực tập về Excel mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích dữ liệu bán hàng trong Excel.
 2. Xây dựng bảng tính quản lý tài chính cá nhân.
 3. Tạo biểu đồ và đánh giá dữ liệu bảng tính.
 4. Xử lý dữ liệu khách hàng và tạo báo cáo CRM trong Excel.
 5. Tối ưu hóa quá trình làm việc bằng cách sử dụng công thức và chức năng Excel.
 6. Xây dựng mô hình dự đoán bằng Excel.
 7. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ mạng xã hội sử dụng Excel.
 8. Tạo mẫu đơn đăng ký sự kiện hoặc khảo sát bằng Excel.
 9. Quản lý dự án và lập lịch công việc sử dụng Excel.
 10. Phân tích cổ phiếu và đầu tư trong Excel.
 11. Xây dựng bảng tính tính toán lợi nhuận và lỗ thực tế.
 12. Quản lý danh sách liên hệ và gửi email hàng loạt bằng Excel.
 13. Tạo bảng tính quản lý dự án Agile.
 14. Phân tích dữ liệu bảo hiểm và tạo báo cáo trong Excel.
 15. Tính toán và theo dõi chỉ số tài chính bằng Excel.
 16. Xử lý dữ liệu nhân sự và tạo báo cáo HR trong Excel.
 17. Tạo bảng tính quản lý ngân sách gia đình.
 18. Phân tích dữ liệu bán hàng và tạo báo cáo bán hàng trong Excel.
 19. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ website sử dụng Excel.
 20. Tạo bảng tính quản lý lưu trữ dữ liệu.
 21. Phân tích dữ liệu về khách hàng tiềm năng và tạo báo cáo tiếp thị.
 22. Xây dựng mô hình đánh giá hiệu suất nhân viên bằng Excel.
 23. Tạo bảng tính theo dõi doanh thu và chi phí.
 24. Phân tích dữ liệu bán lẻ và tạo báo cáo bán lẻ trong Excel.
 25. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống CRM sử dụng Excel.
 26. Tạo bảng tính quản lý quỹ đầu tư.
 27. Phân tích dữ liệu học tập và tạo báo cáo giáo dục trong Excel.
 28. Xây dựng mô hình dự đoán về tiêu thụ năng lượng bằng Excel.
 29. Quản lý dữ liệu kho hàng và tạo báo cáo logistik trong Excel.
 30. Xây dựng bảng tính quản lý dự án Six Sigma.
 31. Phân tích dữ liệu thăm dò ý kiến và tạo báo cáo trong Excel.
 32. Tạo bảng tính theo dõi chỉ số sức khỏe và thể dục.
 33. Phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo tài chính trong Excel.
 34. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống ERP sử dụng Excel.
 35. Tạo bảng tính quản lý tiến độ dự án.
 36. Phân tích dữ liệu về tiêu dùng và tạo báo cáo thị trường.
 37. Xây dựng mô hình dự đoán về sự trung thành khách hàng bằng Excel.
 38. Tạo bảng tính theo dõi quy trình sản xuất và chất lượng.
 39. Phân tích dữ liệu bán hàng trực tuyến và tạo báo cáo trong Excel.
 40. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống POS sử dụng Excel.
 41. Tạo bảng tính quản lý chi tiêu và tiết kiệm cá nhân.
 42. Phân tích dữ liệu nhân sự và tạo báo cáo đánh giá nhân viên trong Excel.
 43. Xây dựng mô hình dự đoán về xu hướng thị trường bằng Excel.
 44. Tạo bảng tính theo dõi công việc và hiệu suất cá nhân.
 45. Phân tích dữ liệu địa lý và tạo báo cáo vị trí địa lý trong Excel.
 46. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống GIS sử dụng Excel.
 47. Tạo bảng tính quản lý sản phẩm và quy trình phát triển sản phẩm.
 48. Phân tích dữ liệu khảo sát và tạo báo cáo ý kiến khách hàng trong Excel.
 49. Xây dựng mô hình dự đoán về xu hướng môi trường bằng Excel.
 50. Tạo bảng tính theo dõi công việc và tiến độ dự án.
 51. Phân tích dữ liệu kinh doanh và tạo báo cáo doanh nghiệp trong Excel.
 52. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống BI sử dụng Excel.
 53. Tạo bảng tính quản lý quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.
 54. Phân tích dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng và tạo báo cáo trong Excel.
 55. Xây dựng mô hình dự đoán về xu hướng ph
 56. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu dự án phát triển phần mềm.
 57. Phân tích dữ liệu ngân sách và tạo báo cáo quản lý tài chính trong Excel.
 58. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống kế toán sử dụng Excel.
 59. Tạo bảng tính quản lý quy trình mua hàng và cung ứng.
 60. Phân tích dữ liệu về đánh giá hiệu suất nhân viên và tạo báo cáo trong Excel.
 61. Xây dựng mô hình dự đoán về sự tiếp cận thị trường bằng Excel.
 62. Tạo bảng tính theo dõi tiến trình đào tạo và phát triển nhân viên.
 63. Phân tích dữ liệu marketing và tạo báo cáo chiến lược tiếp thị trong Excel.
 64. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống CRM sử dụng Excel.
 65. Tạo bảng tính quản lý quá trình kiểm soát chất lượng.
 66. Phân tích dữ liệu về sự phản hồi của khách hàng và tạo báo cáo trong Excel.
 67. Xây dựng mô hình dự đoán về sự hài lòng của khách hàng bằng Excel.
 68. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu dự án xây dựng.
 69. Phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo đánh giá doanh nghiệp trong Excel.
 70. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống ERP sử dụng Excel.
 71. Tạo bảng tính quản lý quá trình sản xuất và vận hành nhà máy.
 72. Phân tích dữ liệu thị trường và tạo báo cáo nghiên cứu thị trường trong Excel.
 73. Xây dựng mô hình dự đoán về sự tiếp cận của sản phẩm bằng Excel.
 74. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu dự án tiếp thị.
 75. Phân tích dữ liệu bán lẻ và tạo báo cáo quản lý cửa hàng trong Excel.
 76. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống POS sử dụng Excel.
 77. Tạo bảng tính quản lý quy trình kinh doanh và tiếp thị.
 78. Phân tích dữ liệu về tiêu dùng và tạo báo cáo xu hướng tiêu dùng trong Excel.
 79. Xây dựng mô hình dự đoán về sự ảnh hưởng của chiến dịch tiếp thị b
 80. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu sự kiện và PR.
 81. Phân tích dữ liệu khảo sát và tạo báo cáo nghiên cứu thị trường trong Excel.
 82. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống CRM sử dụng Excel.
 83. Tạo bảng tính quản lý quá trình phân phối và vận chuyển hàng hóa.
 84. Phân tích dữ liệu về tiếp thị trực tuyến và tạo báo cáo hiệu suất chiến dịch trong Excel.
 85. Xây dựng mô hình dự đoán về xu hướng mua sắm của khách hàng bằng Excel.
 86. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu quản lý sự kiện.
 87. Phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo quản lý rủi ro trong Excel.
 88. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống ERP sử dụng Excel.
 89. Tạo bảng tính quản lý quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.
 90. Phân tích dữ liệu về khách hàng và tạo báo cáo phân loại khách hàng trong Excel.
 91. Xây dựng mô hình dự đoán về sự tiếp cận của sản phẩm trên mạng xã hội bằng Excel.
 92. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu dự án nghiên cứu khoa học.
 93. Phân tích dữ liệu marketing và tạo báo cáo phân tích thị trường trong Excel.
 94. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ hệ thống CRM sử dụng Excel.
 95. Tạo bảng tính quản lý quá trình quảng cáo và truyền thông.
 96. Phân tích dữ liệu về xu hướng tiêu dùng và tạo báo cáo thay đổi thị trường trong Excel.
 97. Xây dựng mô hình dự đoán về sự ảnh hưởng của chiến dịch quảng cáo bằng Excel.
 98. Tạo bảng tính theo dõi và phân tích dữ liệu đánh giá sản phẩm.
 99. Phân tích dữ liệu về sự tiêu thụ năng lượng và tạo báo cáo hiệu suất năng lượng trong Excel.

Trên đây là danh sách 99 đề tài báo cáo thực tập về Excel mà bạn có thể lựa chọn. Hãy chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực và quan tâm của bạn và bắt đầu thực hiện báo cáo thực tập về Excel. Lưu ý rằng, bạn cần xác định mục tiêu, thu thập dữ liệu phù hợp, áp dụng các phương pháp phân tích thích hợp và tạo ra báo cáo có cấu trúc, dễ hiểu và hữu ích.

Hy vọng rằng danh sách các đề tài trên và bài viết này tại trang luanvantrust.com có thể hỗ trợ cho các bạn về phương thức viết cũng như có thể gợi ý cho các bạn về đề tài phù hợp để các bạn có thể hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình.

Chúc các bạn thành công trong bài viết và đạt điểm cao nhé !!!


⇒ BÀI VIẾT THAM KHẢO THÊM + TẢI FREE – HOT 

BÀI MẪU: BÁO CÁO THỰC TẬP => Sử dụng Microsoft Excel trong việc quản lý điểm và hồ sơ học sinh bậc THCS

Bài viết của tác giả chia sẻ cho chúng ta về những kiến thức tổng quan trong việc sử dụng Microsoft Excel giúp ích cho vấn đề quản lý điểm và hồ sơ học sinh bậc THCS từ đó đưa ra những nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cán bộ quản lý trường học và trong đội ngũ giáo viên. Sau đây chúng ta cùng nhìn khái quát bố cục bài viết của tác giả nhé:

Phần 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Phần 2:  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG  MICROSOFT EXCEL TRONG VIỆC QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ HỌC SINH

Phần 3: ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL TRONG VIỆC QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ HỌC SINH

Phần 4: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x