184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Hiện nay thể loại đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực luôn được các bạn trẻ quan tâm và chú trọng tới. Quản trị nguồn nhân lực là một trong những ngành hot ở nước ta. Đồng thời đây cũng là ngành học được nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn theo đuổi. Tuy nhiên để hoàn thiện được một bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực đạt chuẩn, được đánh giá cao thì cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có nhiều bạn sinh viên đang gặp phải những khó khăn và thách thức trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Hiểu được khó khăn chung của các bạn sinh viên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và khảo sát, đưa ra cho các bạn danh sách những đề tài khóa luận quản trị nguồn nhân lực tiêu biểu, chất lượng.

Mục lục

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực Hay

Sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn sinh viên một số đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực hay, ấn tượng. Chúng tôi được biết hiện tại có nhiều bạn sinh viên vẫn chưa biết cách lựa chọn một đề tài nghiên cứu phù hợp và đạt chuẩn cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Bên cạnh đó các bạn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong khâu lựa chọn chủ đề nghiên cứu sao cho phù hợp với thực tiễn. Chính vì thế chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những đề tài khóa luận quản trị nguồn nhân lực hay.

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

 1. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong những năm qua.
 2. Thể hiện tình hình quản trị nguồn nhân lực trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam.
 3. Xây dựng và hoàn thiện một số chiến lược marketing nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các công ty cổ phần ở Việt Nam.
 4. Phân tích số lượng nhân viên nguồn lao động phù hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ở Việt Nam.
 5. Trình bày một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
 6. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp.
 7. Thực trạng chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển của một doanh nghiệp hiện nay.
 8. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Trình bày những hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 9. Thể hiện quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài cao ở Việt Nam.
 10. Những chính sách của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong những năm qua.
 11. Vai trò và tầm quan trọng của việc tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 12. Những yếu tố tác động tới chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam những năm qua.
 13. Trình bày những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam.
 14. Một số hạn chế trong công tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 15. Phân tích các chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động đang làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam.
 16. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 17. Thực trạng vấn đề quản trị nguồn nhân lực thông qua các tiêu chí đánh giá của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại một thành viên X.
 18. Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực ở nước ta.
 19. Một số yếu tố tác động tới việc quản lý đề ra các chính sách hỗ trợ quản trị nguồn nhân lực ở doanh nghiệp.
 20. Vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với việc phát triển của một doanh nghiệp ở Việt Nam.
 21. Một số yếu tố tác động từ thị trường tiêu thụ sản phẩm tới việc đào tạo và bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta.
 22. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo bồi dưỡng một nhân lực ở nước ta.
 23. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Trình bày chất lượng của nhân lực của đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 24. Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 25. Một số hạn chế cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
 26. Trình bày công tắc tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 27. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
 28. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn lao động và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 29. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực của nước ta trong những năm qua.
 30. Trình bày các chính sách và các chương trình huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta tại các doanh nghiệp.
 31. Những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng tối đa nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
 32. Thể hiện một số chính sách đãi ngộ lương thưởng nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 33. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác xây dựng sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
 34. Trình bày quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn nhân lực và áp dụng qua thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 35. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào việc quản lý và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 36. Phân tích các chức năng của duy trì và quản trị nguồn nhân lực đối với việc phát triển và mở rộng của một doanh nghiệp.
 37. Một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.
 38. Xây dựng các chiến lược marketing thương mại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp và nhỏ ở nước ta.
 39. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức nhân viên tạo nguồn nhân lực tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 40. Phân tích chất lượng nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta.
 41. So sánh công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trên thị trường Việt Nam.
 42. Trình bày một số rủi ro và hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 43. Một số yếu tố tác động tới công tác quản trị nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam hiện nay.
 44. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 45. Sự cấp thiết cần phải thay đổi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thị trường Việt Nam đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
 46. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Trình bày công tác quản trị nguồn nhân lực và vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp hiện nay.

XEM THÊM ==> Khóa Luận Marketing Thương Hiệu[51 Đê Tài + 10 Bài Mẫu]

 1. Một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 2. Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tắc thuê nguồn lao động từ nước ngoài trên thị trường Việt Nam.
 3. Đánh giá sự hài lòng của người lao động khi tiến hành làm việc và phục vụ tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 4. Một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta trong những năm qua.
 5. Trình bày công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta trong những năm vừa qua.
 6. Phân tích về quy trình tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 7. Phân tích quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao ở Việt Nam.
 8. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản trị nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 9. Trình bày các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.
 10. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam.
 11. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Phân tích về công tác quản lý sắp xếp hồ sơ tài liệu có liên quan tới nhân sự trong một doanh nghiệp.
 12. Trình bày về tổ chức lưu trữ các thông tin nhân sự của đơn vị trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 13. Một số hạn chế rủi ro trong công tác lưu trữ và bảo mật các thông tin về nhân sự tại doanh nghiệp Việt Nam.
 14. Phân tích các chính sách bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động tại doanh nghiệp Việt Nam.
 15. Trình bày pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động khi tham gia hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp.
 16. Phân tích những tầm nhìn chiến lược để phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Việt Nam.
 17. Thực trạng việc ứng dụng có thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào trong việc quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta.
 18. Phân tích các chính sách hỗ trợ của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao và mở rộng về số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực nước nhà.
 19. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
 20. Phân tích sự giống và khác nhau giữa quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 21. Trình bày quan điểm mác-lênin về quản trị nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển của một tổ chức.
 22. Xây dựng các chiến lược marketing thương mại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 23. Phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao.
 24. Trình bày các phần mềm công nghệ thông tin kỹ thuật nhằm quản lý và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 25. Phân tích góc độ triết lý đối với các chính sách và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta.
 26. Một số hạn chế và rủi ro trong công tác thu hút nguồn nhân lực từ thị trường nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 27. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Phân tích công tác hoạch định của nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam.
 28. Trình bày các kỹ năng và năng lực của cả đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước Việt Nam đối với công tác quản trị nguồn nhân lực.
 29. Một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực đối với hoạt động huấn luyện và đào tạo kỹ năng chuyên môn tại doanh nghiệp.
 30. Nâng cao có chính sách đãi ngộ lương thực để phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta.
 31. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính ở nước ta.
 32. Trình bày công tác quản trị nguồn nhân lực trong nội bộ ngành y học tại các bệnh viện trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 33. Phân tích về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ M.
 34. Một số yếu tố tác động tới vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn của người lao động phát huy được khả năng tối đa phục vụ cho quá trình phát triển của doanh nghiệp.
 35. Trình bày nội dung của các chính sách phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam.
 36. Phân tích công tác dự báo hoạch định nguồn nhân lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Việt Nam.
 37. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác lưu trữ thông tin về cán bộ viên chức và nguồn nhân lực tại một doanh nghiệp và tổ chức.
 38. Phân tích chức năng Đào tạo nguồn nhân lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 39. Thực trạng công tác tạo động lực và duy trì các mối quan hệ lao động trong quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 40. Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực: Trình bày vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.
 41. Phân tích vai trò quản lý duy trì và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam.
 42. Tình trạng cung cấp tư vấn cần thiết cho bộ phận nhân sự trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở doanh nghiệp hiện nay.
 43. Phân tích công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng của nhân lực tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam.
 44. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác thúc đẩy tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta.
 45. Trình bày công tác khai thác hiệu quả của lao động từ thị trường lao động nước ngoài trong công tác quản trị nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp Việt Nam.
 46. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn năng lực và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.
 47. Những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở nước ta.
 48. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong quy trình tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước.
 49. Trình bày một số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp tư nhân trên thị trường Việt Nam.
 50. Một số yếu tố từ thị trường và cuộc sống ảnh hưởng tới chất lượng quản trị nguồn nhân lực ở nước ta trong thời gian qua.
 51. Tình trạng quản trị nguồn nhân lực và quản lý hồ sơ nhân lực tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 52. Phân tích quy trình tuyển dụng, bồi dương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế ở nước ra.
 53. Những giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân lực trong các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 54. Trình bày về quy trình tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trong quản trị nguồn nhân lực.
 55. Mốt số hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn xã hội hiện nay.
 56. Phân tích những hạn chế rủi ro trong quy trình nguồn nhân lực ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 57. Trình bày một số chiến lược kinh doanh nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp nhà nước.
 58. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao trên thị trường Việt Nam.
 59. Vai trò và tầm quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp Việt Nam.
 60. Trình bày công tác quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh ngày nay.
 61. Những tác động từ thị trường trong và ngoài nước đến sự phát triển và ổn định của quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Việt Nam.
 62. Đánh giá của người lao động Việt Nam về sự hài lòng trong công tác quản trị nguồn nhân lực.
 63. Một số chính sách tăng lương, đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực đối với người lao động Việt Nam.
 64. Phân tích các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà.
 65. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp hiện nay.
 66. Tình trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ABC.
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực Điểm Cao

Việc lựa chọn tham khảo những công trình nghiên cứu đi trước có liên quan tới vấn đề – bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực. Hiện nay có nhiều bạn sinh viên do hạn chế về điều kiện kinh tế và chưa có cách tiếp cận đúng đối với thể loại bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực. Do vậy các bạn vẫn chưa tìm kiếm, thu thập được những bài mẫu có ích, phục vụ cho quá trình hoàn thiện bài khóa luận của bạn. Hiểu được khó khăn chung của các bạn sinh viên chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực điểm cao, được đánh giá tốt. Và đặc biệt, các bạn có thể tải miễn phí về để nghiên cứu thêm nhiều thông tin cho bài làm của mình.

Bài  Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lựcmẫu 1: quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một đề tài nghiên cứu của tất cả 80 trang được hoàn thiện với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Thị Trang vào năm 2016.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Đầu tiên thể hiện các khái niệm cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Tiếp theo thể hiện được các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực bao gồm hoạch định nguồn nhân lực phân tích công việc tuyển dụng nhân viên Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đưa ra những chính sách đãi ngộ phù hợp.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Kế Toán+ Bài Mẫu Hay

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Đầu tiên cho thấy một số nét về lịch sử hình thành và phát triển của công ty này. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần các nước Trung An thông qua năm hoạt động chính. Sau đó tác giả cũng đã tiến hành đánh giá về hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty này.

Chương 3 tác giả đề đã giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện định hướng phát triển của công ty cổ phần các nước Trung An. Tiếp theo đề ra được giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị này bao gồm những giải pháp đối với công tác hoạch định nguồn nhân lực công tác biển rộng đào tạo bộ máy tổ chức và chính sách đãi ngộ.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực  mẫu 2: Phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty Star Green Việt Nam.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên trường Đại Học Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Văn Mĩ. Đề tài nghiên cứu của tất cả 66 Trang được hoàn thiện vào năm 2016.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận bao gồm những khái niệm chung về tuyển dụng. Tác giả đã thể hiện được ý nghĩa mục tiêu của công tác tuyển dụng nhân sự đối với một doanh nghiệp và một công ty. Cùng với đó phân tích nội dung hoạt động tuyển dụng bao gồm tuyển mộ và tuyển chọn. Tác giả đã thể hiện được mọi góc độ nội dung lý luận và lý thuyết của vấn đề quản trị nguồn nhân lực.

Chương 2 tiến hành phân tích được chọn hoạt động tuyển dụng nhân viên tại công ty nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy được những thông tin cơ bản của đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về thực trạng hoạt động tuyển dụng tại đơn vị này. Cùng với đó tiến hành đánh giá chung về hoạt động tuyển dụng tại công ty Thông qua những ưu điểm và hạn chế.

Chương 3 tác giả đề ra được giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên tại công ty này. Đầu tiên tác giả đã tăng cường công tác lập kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả đưa ra được giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty bao gồm thêm những nhân viên giỏi và có năng lực nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cao.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Uyên Ương. Bài viết có tất cả 102 Trang được hoàn thiện vào tháng 01 năm 2019.

Chương 1 tác giả đã tiến hành tổng quan về Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đầu tiên thể hiện cơ sở lý luận về Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Cụ thể đó là mục đích và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực phân loại các hình thức đào tạo trình tự xây dựng một chương trình và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả đưa ra được bài học kinh nghiệm về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực
Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty này. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Tiếp theo tác giả đã trình bày về thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Cùng với đó tiến hành đánh giá về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại đơn vị này.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần. Đầu tiên tác giả đưa ra được định hướng phát triển của công ty cổ phần các nước Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Tiếp theo tác giả đã chỉ ra được một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này bao gồm 4 yếu tố khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại công ty Cổ phần thủy sản Đà Nẵng.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ đề cập với bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Bài viết được hoàn thiện từ sự hướng dẫn của tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo vào tháng 05 năm 2019 có tất cả 151 Trang.

Chương 1 tác giả thể hiện tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đề ra được cơ sở lý thuyết về nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả cho thấy được các nghiên cứu có liên quan về mối quan hệ giữa các yếu tố đối với mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Đề ra được các cơ sở thực tiễn của vấn đề này và mô hình giả thuyết nghiên cứu có liên quan tới đề tài.

XEM THÊM ==> # 99 Đề tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nhân Sự

Chương 2 tác giả tiến hành đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cam kết gắn bó của nhân viên tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng khoanh với công ty Cổ phần thủy sản Đà Nẵng. Tiếp theo tác giả trình bày về đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cam kết và gắn bó của nhân viên tại đơn vị này. Không những thế tác giả còn đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng tới sự cam kết gắn bó của nhân viên thông qua nhiều tiêu chí khác nhau.

Chương 3 tác giả đề ra định hướng và giải pháp phát triển nâng cao mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại thông ty nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đưa ra định hướng nhằm nâng cao mức độ cam kết gắn bó của nhân viên tại đơn vị này. Thứ hai đề ra giải pháp phát triển nhằm nâng cao mức độ cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức bao gồm 6 nhóm giải pháp khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 5: các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty Cổ phần Phương Minh.

Bài mẫu số 5 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hoàng Quang Thành. Đề tài nghiên cứu bao gồm 113 Trang được hoàn thiện vào năm 2021.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Đầu tiên tác giả đưa ra cơ sở lý luận chung về hoạt động động lực làm việc của người lao động. Tiếp theo tác giả đưa ra được các nghiên cứu có liên quan tới đề tài này. Đồng thời thể hiện một số kinh nghiệm thực tiễn về lao động và tạo động lực làm việc cho người lao động và bài học đối với công ty cổ phần thương binh cũng như là một số mô hình nghiên cứu đề xuất.

Chương 2 tác giả Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại đơn vị này. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về Công ty Cổ phần Phương Minh. Tiếp theo tác giả Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty này. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được các yếu tố đánh giá của người lao động về động lực làm việc tại công ty cổ phần.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty Cổ phần Phương Minh. Đầu tiên tác giả đề ra được giải pháp cho đặc điểm của công việc. Tiếp theo tác giả Nếu đang giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo thăng tiến lợi ích về các điều kiện việc làm lương hưởng phúc lợi quan điểm đối với đồng nghiệp và cấp trên để tạo nội lực làm việc cho người lao động tại đơn vị này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Nouveau Happy Inn.

Bài mẫu số 6 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên ngành quản trị du lịch Trường Đại Học Sài Gòn. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thu Thảo. Đây là đề tài nghiên cứu có tất cả 96 trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đã tiến hành đưa ra được cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã thể hiện về khái niệm đặc điểm của các sản phẩm chức năng kinh doanh loại hình khách sạn. Tiếp theo tác giả trình bày đặc điểm kinh doanh khách sạn sản phẩm trong kinh doanh khách sạn của việc sử dụng nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Tác giả cũng đã chỉ ra được công tác quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn thông qua những quy trình mục tiêu và vai trò.

Chương 2 tác giả giới thiệu tổng quan về khách sạn nghiên cứu. Tác giả đã đưa ra những thông tin về quá trình hình thành và phát triển Vị trí địa lý đặc trưng nổi bật của khách sạn các cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ tiện ích tại đơn vị này. Cùng với đó tiến hành đề ra được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thông qua các bộ phận khác nhau. Tác giả cũng đã tiến hành sơ lược về tình hình kinh doanh của khách sạn trong những năm.

Chương 3 tác giả Phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn. Đầu tiên thể hiện được tình hình nhất lực của khách sạn. Tiếp theo tác giả Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn này thông qua các công tác hoạch định công tác tuyển dụng công tác đào tạo và phát triển. Tiến hành đánh giá chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn thông qua những ưu điểm và hạn chế.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: thực trạng hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên ngành kinh tế đối ngoại Trường Đại học Sài Gòn. Đó là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Văn Mĩ có tất cả 122 trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả tiến hành đưa ra cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã tiến hành tổng quan về quản trị nhân sự. Tiếp theo tác giả cho thấy được công tác tuyển dụng nhân sự. Cùng với đó thể hiện được công tác đào tạo nguồn nhân sự và đánh giá về chương trình kết quả đào tạo. Tác giả cũng đã xây dựng những chương trình và phương pháp lựa chọn đào tạo phù hợp.

Chương 2 tác giả giới thiệu tổng quan về công ty hệ thống thông tin FPT chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu chung về tập đoàn FPT. Tiếp theo giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin thông qua nhiều góc độ và loại hình dịch vụ khác nhau. Tác giả cũng đã tiếp cận tới những góc độ về viễn thông Tài chính Ngân hàng Chính phủ doanh nghiệp y tế giáo dục của doanh nghiệp này.

Chương 3 tác giả Phân tích thực trạng tuyển dụng đào tạo nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thể hiện được đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Tiếp theo phân tích về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp này và thực trạng đào tạo nhân sự tại công ty. Tác giả cũng đã đưa ra giải pháp về công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của công ty này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: hoàn thiện không nhắc tuyển chọn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai.

Đứng vị trí số 8 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên qua quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Bài viết có tất cả 88 Trang được hoàn thiện từ sự hướng dẫn của tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả thể hiện một số vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp. Tiếp theo tác giả trình bày một số khái niệm cơ bản về công tác tuyển dụng nhân sự và kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự ở một số doanh nghiệp điển hình tại Việt Nam.

XEM THÊM ==> Download Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự [15 đề tài + 9 bài mẫu]

Chương 2 tác giả đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai. Đầu tiên tác giả tổng quan về công ty nghiên cứu. Tiếp theo tác giả Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng của công ty này. Cùng với đó đánh giá về công tác tuyển dụng tại công ty cũng như là công tác tuyển dụng nhân sự của công ty này từ quan điểm của người lao động.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai. Đầu tiên tác giả đưa ra được định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Tiếp theo thể hiện một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này. Cụ thể tác giả trình bày về 6 giải pháp khác nhau của Đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn may Vinatex Hương Trà.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đây là một đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ngô Minh Tâm. Bài viết có tất cả 132 Trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp. Sau khi tiến hành nghiên cứu những tài liệu khoa học đi trước cũng như các trang báo điện tử các tạp chí Khoa học tác giả đã đề ra được cơ sở lý luận về quản trị nhân lực cũng như là tầm quan trọng của quản trị nhân lực đối với một doanh nghiệp. Tiếp theo sau đó đưa ra cơ sở thực tiễn từ những công trình nghiên cứu đi trước về vấn đề này.

Chương 2 tác giả phân tích được chọn công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn may Vinatex. Đầu tiên tác giả giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn Vinatex hương trà Huế. Tiếp theo tác giả phân tích về thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực. Tác giả cũng đã đưa ra được đánh giá của người lao động đối với các chính sách quản trị nguồn lao động tại công ty.

Chương 3 tác giả đế là giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn may Vinatex Hương Trà. Đầu tiên tác giả thể hiện được nguyên nhân còn tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty. Tiếp theo tác giả thể hiện được mục tiêu của công ty trong thời gian tiếp theo. Đồng thời đưa ra được giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: Thực trạng và giải pháp về công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Thế Anh.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài đã nghiên cứu vấn đề quản trị nhân lực trên thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ thế anh. Đây là một bài viết có tất cả 63 trang được hoàn thiện vào năm 2017.

Chương 1 tác giả đưa ra những vấn đề về cơ sở lý luận chung của quản trị nhân sự. Đầu tiên tác giả thể hiện được vấn đề lý luận chung của quản trị nhân sự. Tiếp theo tác giả thể hiện được nội dung của công tác quản trị nhân sự cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự cần thiết của công tác quản trị nguồn nhân sự. Tác giả đưa ra được các nhân tố về con người vì nhà quản trị về môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới vấn đề này.

Chương 2 tác giả đã tiến hành phân tích về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Thế Anh. Đầu tiên tác giả đã giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ. Tiếp theo tác giả phân tích về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này. Cùng với đó tiến hành đánh giá và phân tích về công tác đào tạo phát triển nhân sự cũng như là đãi ngộ nguồn nhân lực.

Chương 3 tác giả đưa ra được một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Thế Anh. Đầu tiên tác giả để lại được định hướng công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp này. Tiếp theo sau đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty Thông qua những đánh giá và đãi ngộ khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt.

Bài mẫu số 11 Sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài mẫu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Đoan Trang. Đề tài nghiên cứu của tất cả 75 trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đề ra cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả thể hiện được một số khái niệm của liên quan tới vấn đề. Tiếp theo tác giả cho thấy các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Cùng với đó thể hiện được các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thể hiện các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chương 2 Phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt. Tiếp theo tác giả đề ra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp này. Cho thấy được các hoạt động chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. Đồng thời tiến hành đánh giá chung về tình hình nước ta chất lượng nguồn nhân lực.

Chương 3 tác giả đề ra một số phương thức và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt. Đầu tiên đế đa phương hướng nâng cao chất lượng và Đào tạo. Tiếp theo thể hiện được một số giải pháp nâng cao thể lực cho cán bộ công nhân viên tại công ty cải thiện điều kiện lao động nâng cao chất lượng môi trường làm việc phát triển nguồn nhân lực và quy định về khen thưởng đãi ngộ.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển 1.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 70 Trang được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Lã Thị Thanh Thủy.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực. Đầu tiên tác giả đề đã được một số vấn đề về nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả cho thấy được khái niệm về quản trị nguồn nhân lực vai trò mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra tác giả còn phân tích và làm rõ về hiệu suất sử dụng lao động.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển 1. Đầu tiên tác giả khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty này. Tiếp theo tác giả cho thấy được tình trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty này thông qua những nhận định chung và cơ cấu lao động. Không dừng lại ở đó tác giả còn phân tích và đánh giá về thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty.

Chương 3 tác giả đế là một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển 1. Cụ thể tác giả đã đưa ra được hai biện pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu. Đối với mỗi giải pháp tác giả đều đưa ra được những hiệu quả mục tiêu căn cứ và nội dung của giải pháp đó.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 13: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại và cơ khí Trúc Sinh.

Bài viết số 13 trong danh sách này là một đề tài khóa luận quản trị nguồn nhân lực của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải phòng nghiên cứu về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Đan bao gồm 66 Trang hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Thúc Sinh. Đầu tiên tác giả thể hiện lý luận về nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả cho thấy nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực và tác động tới hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tao sợ cũng đã tiến hành đánh giá và đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

XEM THÊM ==> Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự+Bài Mẫu

Chương 2 tác giả phân tích về thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần và Thương Mại Cơ Khí Trúc Sinh. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về công ty nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy được đặc điểm về tổ chức nguồn nhân lực cũng như là phân tích đánh giá về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty này. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại và cơ khí Trúc Sinh. Tiến hành đánh giá chung về những tồn tại và hạn chế trong tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty này.

Chương 3 tác giả đề ra được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại và cơ khí Trúc Sinh. Thứ nhất đưa ra phương hướng vào mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Thứ hai chỉ ra được những định hướng mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Thứ ba tác giả đề đã được một số giải pháp mang tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty này Tính đến năm 2020.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài  Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lựcmẫu 14: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Thuận.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu khóa luận quản trị nguồn nhân lực được tiến hành nghiên cứu của sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lã Thị Thanh Thủy vào năm 2017 có tất cả 72 trang.

Chương 1 tác giả đã đề ra được cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực. Đầu tiên tác giả đã thể hiện khái niệm vai trò và đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả thể hiện được công tác quản trị nguồn nhân lực thông qua 7 yếu tố khác nhau. Đồng thời thể hiện một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cũng như cho thấy sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện nay.

Chương 2 tác giả phân tích về thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Thuận. Đầu tiên tác giả thể hiện khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty này. Tiếp theo tác giả cho thấy tình trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Từ đó tiến hành phân tích và đánh giá về thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Thuận thông qua 3 tiêu chí khác nhau.

Chương 3 tác giả đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Thuận. Đầu tiên tác giả đề ra được biện pháp đào tạo nâng cao trình độ tay nghề độ tuổi lao động của nguồn nhân lực. Tiếp theo tác giả đưa ra được biện pháp cải thiện tiền lương thay đổi các chính sách đãi ngộ cho lao động trong công ty. Đối với mỗi giải pháp tác giả đều đề ra được mục tiêu căn cứ hiệu quả của giải pháp tương ứng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Đó là những thông tin chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn về thể loại đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực. Mọi thông tin có trong bài viết này của chúng tôi đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Đảm bảo sự chính xác và thống nhất của thông tin. Giúp cho bài viết của các bạn đạt được kết quả tốt nhất. Bài viết này được xây dựng nhằm giải quyết phần lớn những khó khăn, thắc mắc của các bạn sinh viên về đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo giõi tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn bảo vệ thành công bài khóa luận quản trị nguồn nhân lực của mình.

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x