Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, Đề Tài+15 Bài Mẫu

Download Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics

Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics được tổng hợp Danh Sách Đề Tài  chọn lọc và tải cac Bài Mẫu miễn phí Khóa Luận về Logistics điểm cao.  Sau khi chúng tôi tiến hành tìm hiểu và nắm bắt được mong muốn chung của các bạn sinh viên ngày nay, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài + bài mẫu Khóa Luận về Logistics. Số lượng sinh viên Việt Nam theo đuổi ngành logistics không được coi là đông nhưng cũng chiếm con số không nhỏ. Mỗi năm sinh viên ngành này ra trường và phải hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp cũng là nhiều. Việc hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics đối với các bạn sinh viên còn nhiều khó khăn và những chỗ chưa nắm chắc được. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được cho các bạn danh sách những đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics hay cùng với một số bài mẫu điểm cao.

Mục lục

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics

Hiện nay có nhiều bạn sinh viên chưa biết cách lựa chọn và đưa ra được một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics hay, sáng tạo. Đây sẽ là một thiệt thòi lớn đối với các bạn sinh viên. Bởi một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics hay sẽ gây được ấn tượng tốt tới giảng viên và là điểm cộng lớn cho phần trình bày của các bạn. Để lựa chọn được một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics hay không phải là điều đơn giản. Do đó chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài khóa luận tốt nghiệp logistics hay + sáng tạo.  

Qúa trình làm Khóa Luận tốt nghiệp. các bạn sinh viên gặp khó trong chuyện chọn đề tài và viết theo yêu cầu giáo vien, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết Khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

 1. Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng hàng hóa tại các kho chứa.
 2. Vấn đề chuỗi cung ứng logstics tại các đơn vị cung ứng sản phẩm của Việt Nam – thực trạng và giải pháp.
 3. Những yếu tố tác động tới vấn đề hoàn thiện quy trình chuỗi cung ứng đối với các sản phẩm xuất khẩu của nước ta.
 4. Một số vấn đề trong chuỗi cung ứng sản phẩm tại các nhà cung ứng sản phẩm vật liệu xây dựng.
 5. Trình bày các giai đoạn hoàn thiện một quy trình cung ứng sản phẩm trong chuỗi logistics.
 6. Vai trò và tầm quan trọng của việc chuân chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu trong chuỗi logistics.
 7. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao trong vấn đề trung chuyển hàng hóa đối với các sản phẩm may mặc.
 8. Nhu cầu phát triển của ngành logistics ở nước ta trong những năm qua.
 9. Yếu tố tác động tới vấn đề chung chuyển hàng hóa tại kho xuất nhập khẩu trong chuỗi logistics.
 10. Hoàn thiện quy trình trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho thuộc cửa khẩu biên giới Việt Nam Campuchia.
 11. Ý nghĩa của hoạt động lưu trữ kho hàng và sắp xếp lại kho hàng trong chuỗi cung ứng Logistics.
 12. Nâng cao chất lượng hoạt động logistics tại các cơ quan nhà nước đối với việc trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
 13. Một số hạn chế trong công tác Logistics tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải ở Việt Nam hiện nay.
 14. Trình bày những góc độ pháp lý trong công tác Logistics tại hệ thống pháp luật Việt Nam.
 15. Một số yếu tố tác động tới kế hoạch khai thác thị trường của dịch vụ logistics đối với thị trường Việt Nam.
 16. Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao chiến lược marketing mở rộng thị trường của dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam.
 17. Những yếu tố tác động tới sự thành công của dịch vụ Logistic trong chuỗi cung ứng hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường biển ở Việt Nam.
 18. Phân tích hình thức chung chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong chuỗi cung ứng Logistics tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải của Việt Nam.
 19. Vai trò của việc thiết lập các chiến lược kinh doanh marketing mở rộng thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam.
 20. Một số yếu tố tác động tới chất lượng của dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 21. Trình bày và phân tích về một số hình thức sử dụng các loại dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
 22. Ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa xã hội của việc thiết lập các dịch vụ logistics quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 23. Một số yếu tố tác động tới công tác phát triển nâng cao dịch vụ logistics quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.
 24. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác chuỗi cung ứng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.
 25. Cơ hội đặt ra trong việc phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam đặt trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế hội nhập quốc tế.
 26. Thực trạng vấn đề trung chuyển hàng hóa và lưu trữ hàng hóa tại các kho xuất nhập khẩu trên thị trường Việt Nam.
 27. Phân tích tiềm năng phát triển của loại hình dịch vụ logistics và cung ứng hàng hóa trên thị trường Việt Nam.
 28. Một số giải pháp khắc phục cho vấn đề nâng cao chất lượng kinh doanh và khảo sát thị trường phục vụ cho quá trình phát triển dịch vụ logistics.
 29. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân phối và phát triển các loại hình dịch vụ vận tải Logistic tại các cơ quan nhà nước.
 30. So sánh điểm giống và khác nhau giữa việc trung chuyển hàng hóa dịch vụ vận tải Logistics tại các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam.

XEM THÊM ==> 
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Logistics
[20 Đề Tài +10 Bài Mẫu] 

 1. Một số hạn chế trong công tác khai thác thị trường phát triển dịch vụ marketing đối với các loại hình dịch vụ logistics hiện nay.
 2. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao tình trạng dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam trong những năm qua.
 3. Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam.
 4. Khảo sát nhu cầu phát triển của loại hình dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam trong những năm tiếp theo.
 5. Trình bày và phân tích quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam.
 6. Vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc điều hành ban hành các chủ trương chính sách phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ Logistic.
 7. Một số vấn đề cần phải khắc phục trong công tác nghiên cứu thị trường Hoàn thiện chiến lược marketing phát triển các loại hình dịch vụ logistics.
 8. Một số yếu tố tác động tới công tác quản lý kho vận tải và hệ thống xuất nhập khẩu hàng hóa tại các đơn vị cửa khẩu trên cả nước trong chuỗi cung ứng hàng hóa.
 9. Một số yếu tố từ thị trường ảnh hưởng tới việc phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ logistics ở nước ta.
 10. Những giải pháp nâng cao và hoàn thiện các chiến lược marketing nhằm phát triển các loại hình dịch vụ Logistic trên thị trường Việt Nam trong những năm tới.
 11. Một số loại hình dịch vụ vận tải logistics của các nước phát triển trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với thị trường Việt Nam.
 12. Một số yếu tố từ thị trường quốc tế ảnh hưởng tới việc xuất nhập khẩu và trung chuyển hàng hóa trong chuỗi logistics trên thị trường Việt Nam.
 13. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics Thực trạng vấn đề khai thác các tiềm năng phát triển phục vụ cho việc nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic ở nước ta những năm qua.
 14. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào việc phát triển nâng cao chất của các loại hình dịch vụ Logistic.
 15. Vai trò của pháp luật Việt Nam trong việc quản lý điều hành và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Logistics.
 16. Một số hành vi buôn lậu qua các cửa khẩu và trốn thuế tại các chuỗi cung ứng hàng hóa và vai trò của pháp luật Việt Nam.
 17. Vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc ban hành các chủ trương chính sách phát triển nâng cao chất lượng công tác quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường Việt Nam những năm qua.
 18. Một số góc độ lý luận của vấn đề logistics và quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường Việt Nam.
 19. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác phát triển dịch vụ logistics đối với các loại sản phẩm nông sản.
 20. Thực trạng công tác xuất nhập khẩu hàng hóa nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic đối với các loại sản phẩm thủy hải sản.
 21. Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào trong việc thực tiễn bảo quản sản phẩm đối với khâu quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa tại cửa khẩu.
 22. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác trung chuyển hàng hóa lưu trữ tại các kho bãi trong chuỗi Logistics.
 23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho quá trình trung chuyển hàng hóa và các loại hình dịch vụ Logistic trên thị trường Việt Nam.
 24. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 25. Hoàn thiện và xây dựng các chiến lược marketing mở rộng thị trường đối với các loại hình dịch vụ Logistics tại Việt Nam.
 26. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với việc sử dụng các loại hình dịch vụ logistics của Việt Nam.
 27. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới đánh giá chất lượng hàng hóa sau khi vận chuyển của khách hàng đối với loại hình dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam.
 28. Vai trò và tầm quan trọng của việc cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng cho hoạt động Logistic đối với việc duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
 29. Trình bày và phân tích về vấn đề lưu trữ hàng hóa tại các kho bãi và cửa khẩu quốc tế trong chuỗi cung ứng Logistic.
 30. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chất lượng các loại hình dịch vụ và cung ứng sản phẩm trong chuỗi Logistic ở nước ta những năm vừa qua.
 31. Vai trò của việc phát triển các loại hình dịch vụ Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên chiến trường quốc tế.
 32. Phân tích thực trạng vấn đề logistics của Việt Nam dựa trên góc độ pháp luật về các điều ước công ước quốc tế.
 33. Một số hạn chế trong việc nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics đảm bảo chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thành công.
 34. Những giải pháp khắc phục đảm bảo các sản phẩm và chất lượng các sản phẩm trong quá trình dịch vụ Logistic được diễn ra.
 35. Thực trạng vấn đề logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam trong những năm qua.
 36. Một số yếu tố động tới việc kết nối giữa hoạt động sản xuất cung ứng hàng hóa và dịch vụ khi đưa các mặt hàng đến với khách hàng trong chuỗi Logistics.
 37. Xây dựng và hoàn thiện các chiến lược marketing mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic trên thị trường Việt Nam.
 38. Vai trò của việc những đánh giá của khách hàng trong việc xây dựng và hình thành các chiến lược marketing phù hợp phát triển các loại hình dịch vụ Logistic.
 39. Các yếu tố tác động tới vấn đề khai thác và thực hiện các loại hình dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam những năm vừa qua.
 40. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật vào việc sản xuất điều hành phân phối và quản lý chuỗi các sản phẩm Logistic.
 41. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý hoạt động cung ứng và Logistics trên thị trường Việt Nam.
 42. Một số cơ hội và thách thức đặt ra trong việc phát triển các loại hình dịch vụ logistics phù hợp với phát triển của nền kinh tế và hội nhập quốc tế.
 43. Những yếu tố tác động tới việc xây dựng các chiến lược marketing xúc tiến thương mại nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic ở nước ta.
 44. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ logistics nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường nước ngoài.
 45. Trình bày và phân tích thành công của Việt Nam trong việc quản lý chuỗi cung ứng và các loại hình dịch vụ logistics đối với các sản phẩm thủy hải sản.
 46. Một số thành tựu của ngành Logistic Việt Nam trong việc trung chuyển các mặt hàng thông qua đường hàng không ra thị trường nước ngoài.
 47. Những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng Logistic quản lý chuỗi cung ứng trong việc quản lý nguyên vật liệu và thực hiện đơn hàng.
 48. Một số vấn đề trong hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong chuỗi Logistics.
 49. Những yếu tố tác động tới việc tìm kiếm nguồn đầu tư và nguồn nguyên liệu đầu vào của chuỗi các dịch vụ logistics ở nước ta.
 50. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng các sản phẩm các loại hình dịch vụ logistics đối với việc quản lý nguyên vật liệu.
 51. Thực trạng vấn đề phát triển các loại hình dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu.
 52. Một số khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và nguồn nguyên vật liệu đầu vào đối với các loại hình dịch vụ Logistic trên thị trường Việt Nam.
 53. Những thách thức đặt ra đối với việc quản trị hàng tồn kho và hoạch định cung cầu trong chuỗi các sản phẩm Logistic ở Việt Nam.
 54. Một số bài học được rút ra cho Ngành logistics của Việt Nam về việc đóng gói sản phẩm và đưa sản phẩm tới khách hàng.
 55. Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nguyên vật liệu thực hiện các đơn hàng trong chuỗi logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
 56. Những yếu tố tác động tới hoạt động của quản lý chuỗi cung ứng đối với chuỗi các hoạt động từ sản xuất hàng hóa đưa đến kho tập kết và đem đến địa điểm vận chuyển.
Download Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics
Download Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics
 1. Thực trạng vấn đề vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua đường biển trong chuỗi cung ứng Logistic ở Việt Nam.
 2. Đổi mới và nâng cao cấp cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho quá trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua đường hàng không.
 3. Trình bày và phân tích về các con đường vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong chuỗi cung ứng logistics ở nước ta.
 4. Một số hạn chế trong công tác tập kết hàng hóa tại kho bãi xây dựng lưu trữ hàng hóa trong chuỗi cung ứng Logistic.
 5. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chất lượng các loại hình dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 6. Hoàn thiện các chiến lược marketing nhằm phát triển sản phẩm nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics quảng bá thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.
 7. Vai trò và tầm quan trọng của việc đóng gói nguyên vật liệu thực hiện đơn hàng và Quản trị hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng hàng hóa Logistics.
 8. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao trong công tác lập kế hoạch sản xuất đóng gói sản phẩm trong dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng hàng hóa.
 9. Trình bày về một phân tích một số các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải logistics hàng hóa thông qua đường biển trên thị trường Việt Nam.
 10. Một số tồn tại trong công tác phát triển các loại hình dịch vụ Logistic nâng cao chất lượng quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 11. Những yếu tố tác động tới việc đưa sản phẩm tới khách hàng trong chuỗi cung ứng sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 12. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics Vai trò và tầm quan trọng của việc tập kết hàng hóa tại kho bãi và sau nhận hàng hóa Nếu khách hàng trong chuỗi cung ứng Logistics.
 13. Hoàn thiện và xây dựng các chiến lược marketing phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic ở nước ta.
 14. Một số yếu tố tác động tới việc sắp xếp hàng hóa rõ hoặc bốc xếp hàng hóa lên tàu xe tại chuỗi cung ứng hàng hóa logistics.
 15. Trình bày nhu cầu phát triển và tìm kiếm nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình xây dựng các loại hình dịch vụ logistics trên thị trường Việt Nam.
 16. Những yếu tố tác động tới việc lưu kho và quản lý các thông tin có liên quan tới quá trình vận chuyển trong chuỗi cung ứng hàng hóa Logistics.
 17. Một số yếu tố tác động tới việc chu chuyển hàng hóa phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic.
 18. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao các khâu tiếp nhận hàng hóa quản lý các thông tin liên quan tới khách hàng trong chuỗi các loại hình dịch vụ Logistic.
 19. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics để phát triển quảng bá sản phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.
 20. Một số giải pháp nâng cao cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho quá trình trung chuyển hàng hóa tại các loại hình dịch vụ logistics.
 21. Thực trạng chung chuyển hàng hóa và phát triển các loại hình dịch vụ tại các sàn thương mại điện tử trên cả nước.
 22. Những yếu tố tác động tới việc lưu trữ hàng hóa tại các kho bãi tại cửa khẩu trên cả nước trong hoạt động Logistic.
 23. Trình bày về công tác quản trị nguyên vật liệu trong chuỗi cung ứng hàng hóa và hoạt động logistics.
 24. Vai trò của việc lắp đặt hệ thống camera theo dõi nâng cao Công tác bảo mật thông tin khách hàng trong chuỗi logistics và cung ứng các sản phẩm.
 25. Những yếu tố tác động tới việc vận tải và phân phối hàng hóa trong chuỗi các loại hình dịch vụ logistics và cung ứng hàng hóa ở nước ta.
 26. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới việc chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 27. Hạn chế trong công tác quản trị thông tin trên chuỗi cung ứng các sản phẩm Logitech và công tác quản lý chuỗi cung ứng.
 28. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics phát triển các sản phẩm nông sản của Việt Nam.
 29. Vấn đề xây dựng sự nghiệp và vai trò của các nhà quản trị Logistic trong chuỗi cung ứng logistics ở Việt Nam.
 30. Thực trạng công tác logistics và quản lý chuỗi cung ứng tạo cơ hội việc làm đối với mọi loại hình doanh nghiệp ở nước ta.
 31. Trình bày về độ phổ biến của loại hình dịch vụ Logistic ở nước ta trong 5 năm trở lại đây.
 32. Những yếu tố tác động và chịu ảnh hưởng bởi Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở nước ta những năm vừa qua.
 33. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiếp nhận lưu kho và quản lý các thông tin của khách hàng trong chuỗi các loại hình dịch vụ logistics.
 34. Trình bày phân tích và so sánh loại hình dịch vụ vận tải biển và loại hình dịch vụ vận tải hàng không trong chuỗi cung ứng Logistics.
 35. Hạn chế về cơ sở vật chất và trang thiết bị ảnh hưởng tới chất lượng các loại hình dịch vụ Logistic ở nước ta.
 36. Đổi mới nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho quá trình vận chuyển trung chuyển hàng hóa trong chuỗi Logistic.
 37. Những yếu tố tác động tới công tác lập kế hoạch vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa trong chuỗi các loại hình dịch vụ logistics ở nước ta.
 38. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao các loại hình dịch vụ Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trên thị trường Việt Nam.
 39. Những yếu tố tác động tới việc xử lý các vấn đề phát sinh về hàng hóa tồn kho và chất lượng của hàng hóa đã qua sử dụng trong chuỗi Logistic.
 40. Thực trạng vấn đề xử lý các thủ tục hải quan và lập kế hoạch vận chuyển trong chuỗi cung ứng logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
 41. Một số lỗ hổng trong việc xử lý các thủ tục hải quan lập kế hoạch vận chuyển trong chuỗi cung ứng Logistic tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi vi phạm pháp luật.
 42. Những yếu tố khách quan và chủ quan tác động tới vấn đề cho thuê bãi và lưu trữ hàng hóa trong chuỗi cung ứng logistics trên thị trường Việt Nam.
 43. Thực trạng vấn đề xử lý các thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài và bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm logistics.
 44. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ logistics mở rộng thị trường logistics của Việt Nam.
 45. Phân tích vấn đề cho thuê kho chứa nguyên vật liệu và các thiết bị co bẫy phục vụ cho các loại hình dịch vụ logistics ở nước ta.
 46. Thực trạng vấn đề quản lý chuỗi cung ứng và quản lý nguồn nhân lực trong chuỗi các loại hình dịch vụ logistics.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Logistics +Download Bài Mẫu

Download Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics Điểm Cao Và Chất Lượng.

Theo như tìm hiểu chúng tôi biết được rằng hiện nay có nhiều bạn sinh viên còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong công tác tìm kiếm và thu thập những tài liệu khóa luận tốt nghiệp ngành logistics để phục vụ cho quá trình phân tích bài viết của mình. Bởi các bạn còn nhiều hạn chế về mặt kinh tế và điều kiện. Do vậy quá trình phân tích, triển khai các luận điểm của các bạn còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số bài mẫu khóa luận về logistics điểm cao.

Bài mẫu 1: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn lôgistics Việt Nam.

Ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Logistic được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đề tài khóa luận vinh hạnh được hướng dẫn bởi thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo. Bài viết có tất cả 103 trang thể hiện được đầy đủ mọi góc độ nội dung thông qua ba chương của Đề tài nghiên cứu.

Chương 1 tác giả thể hiện lý luận chung về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả đã thể hiện về nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu và chi phí. Tiếp theo tác giả đã thể hiện được nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời thể hiện được nội dung của công tác kế toán doanh thu bán hàng.

XEM THÊM ==> Trọn bộ  Luận Văn Quản Trị Cung Ứng+ 9 Bài Mẫu

Chương 2 tác giả thể hiện thực trạng vấn đề tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu. Nội dung này được tác giả thể hiện thông qua công tác kế toán doanh thu chi phí hoạt động và tổng hợp doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh. Tác giả cũng đã nêu ra một vài góc độ của đơn vị nghiên cứu có ảnh hưởng tới vấn đề.

Chương 3 tác giả tiến hành đưa ra một số đề nghị và giải pháp hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị này. Đầu tiên tác giả đánh giá được thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu chi phí nói riêng. Cùng với đó chỉ ra được tính tất yếu phải hoàn thiện công tác tổ chức doanh thu. Sau Cùng tác giả đưa ra được hai kiến nghị về việc đưa phần mềm kế toán và công tác kế toán và hạch toán chi tiết doanh thu chi phí.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: ứng dụng mô hình logistics xếp hạng tín dụng kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các cơ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu số 2 này là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Logistic của sinh viên trường đại học Kinh tế Đại học Huế. Bài viết đã nghiên cứu về ứng dụng mô hình logistics. Đây là đề tài nghiên cứu của 100 trang được hoàn thiện vào tháng 05 năm 2016 với đầy đủ nội dung của vấn đề trọng tâm.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và ứng dụng mô hình Logistic. Đầu tiên tác giả cho thấy được tổng quan về xếp hạng tín dụng thông qua bốn góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả đã đưa ra được mô hình logistics trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và công tác ứng dụng mô hình này.

Chương 2 tác giả cho thấy ứng dụng mô hình Logistic cho xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan về nhóm ngành xây dựng ở Việt Nam thông qua đặc điểm và thị trường xây dựng. Thứ hai tác giả thể hiện quy mô của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết và ứng dụng mô hình oxit tích trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hiện nay.

Chương 3 tác giả cho thấy được hạn chế và phương pháp giải quyết phát triển tiếp theo của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy được hạn chế và hướng phát triển tiếp theo của đề tài. Cứ vào đó tác giả đã đưa ra biểu diễn kết luận và đưa ra Khuyến nghị cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng chi nhánh cả Chùa Vẽ.

Bài mẫu số 3 sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đề tài đã nghiên cứu về vấn đề marketing nhằm tăng sản lượng xếp giữa tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng. Bài viết này có tất cả 89 trang được hoàn thiện và tạo nên bởi Ba chương chính.

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics
Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics

Chương 1 tác giả thể hiện được cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả đã cho thấy được khái niệm marketing tiến hành phân loại và lựa chọn thị trường mục tiêu để tiến hành phân tích chiến lược marketing. Tiếp theo tác giả đưa ra được các chính sách về nội dung của hoạt động marketing mix về chính thức sản phẩm chính sách kênh phân phối và chính sách giá cả.

Chương 2 tác giả tiến hành tổng quan về chi nhánh cảng Chùa Vẽ đơn vị nghiên cứu của mình. Thứ nhất tác giả đưa ra được quá trình hình thành và phát triển của công ty qua nhiều giai đoạn khác nhau. Thứ hai tác giả đã trình bày về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất bằng doanh nghiệp này trong những năm vừa qua.

Chương 3 tác giả tiến hành phân tích về thực trạng marketing tại công ty Chùa Vẽ. Thứ nhất tiến hành phân tích về môi trường kinh doanh bao của môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Thứ hai tác giả đã đề cập tới thực trạng marketing tại đơn vị nghiên cứu thông qua các đơn vị sản phẩm giá cả phân phối và xúc tiến bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: giải pháp hoàn thiện hoạt động Logistic tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết được tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học và giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức tại đơn vị nghiên cứu và đơn vị trường học. Bài viết bao gồm 86 Trang được hoàn thiện dựa trên nội dung chính của ba chương lớn.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về hoạt động Logistic. Đầu tiên tác giả tiến hành tìm hiểu chung về hoạt động logistics tại công ty này. Tiếp theo tác giả cho thấy vai trò và hiệu quả hoạt động của Logistic đối với công ty. Đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động Logistic và hệ thống quản lý hoạt động của công ty.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động Logistic hiện nay ở công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan về công ty và quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp này. Thứ hai tác giả thể hiện được thực trạng về hoạt động logistics tại đơn vị thông qua nhiều chiều hướng khác nhau. Thứ ba tác giả tiến hành đánh giá chung về kết quả hoạt động Logistic tại nơi đây.

Chương 3 tác giả thể hiện được giải pháp hoàn thiện hoạt động Logistic tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam. Đầu tiên tác giả thấy hình định hướng phát triển của công ty cho tới năm 2023.  Tiếp theo đề ra được giải pháp và cơ sở để thực hiện những điều kiện giải pháp này. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được một số kiến nghị đối với quý công ty.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 5: hoạt động của logistics của các doanh nghiệp Logistic Việt Nam giai đoạn 2014 đến 2018 và định hướng phát triển đến năm 2026.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết lên nghiên cứu về hoạt động logistics của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ 2014 đến 2018. Và được triển khai phân tích thành các chương cơ bản như sau:

Chương 1 tác giả thể hiện được vấn đề lý luận đối với hoạt động dịch vụ logistics. Đầu tiên tác giả thể hiện Khái niệm và tầm quan trọng của các nhân tố tác động tới hoạt động này. Tiếp theo chỉ ra được các khía cạnh pháp lý của dịch vụ Logistic có liên quan tới nhà cung cấp dịch vụ. Sau đó tác giả đề cập tới một số nhà cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động này.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Quốc Tế [ 91 Đề Tài + 10 Bài Mẫu]

Chương 2 tác giả thể hiện tình hình hoạt động logistics tại các doanh nghiệp logistics của Việt Nam trong giai đoạn từ 2014 đến 2018. Đầu tiên cho thấy được thực trạng hoạt động logistics tại thị trường Việt Nam trong những năm vừa qua. Tiếp theo tác giả cho thấy được kinh nghiệm phát triển dịch vụ Logistic ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Chương 3 tác giả tiến hành định hướng phát triển logistics của các doanh nghiệp Logistic Việt Nam cho tới năm 2026. Đầu tiên tác giả đã tiến hành định hướng phát triển Logistic của Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Từ đó tiến hành triển khai và đưa ra được các giải pháp về Logistics tại Việt Nam. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được một số kiến nghị đối với nhà nước.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: một số biện pháp phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận vận tải ở Việt Nam.

Bài mẫu số 6 chúng tôi sắp trình bày Sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics được tiến hành nghiên cứu dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhiều cá nhân tổ chức đặc biệt là phó giáo sư tiến sĩ Văn Tố Uyên. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 63 trang được thể hiện nội dung chính thông qua ba chương lớn. Cụ thể được phân tích như sau:

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ Logistic trong giao nhận vận tải ở Việt Nam. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những cơ sở lý luận đối với hoạt động Logistic. Thứ hai tác giả đưa ra được vai trò Logistic là sự phát triển tất yếu của dịch vụ vận tải xác nhận. Thứ ba tác giả đã cho thấy được lợi ích của Logistic mang lại cho người kinh doanh giao nhận vận tải.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về thực trạng vấn đề quản lý và phát triển dịch vụ Logistic trong giao nhận vận tải ở Việt Nam. Đầu tiên đưa ra được những thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ Logistic trong giao nhận vận tải bao gồm những điều kiện về tự nhiên địa lý và kinh tế xã hội bao gồm cả môi trường pháp lý và công nghệ thông tin. Tiếp theo tác giả tiến hành khái quát chung về thực trạng và ứng dụng phát triển dịch vụ logistics ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Chương 3 tác giả để ra một số giải pháp phát triển và nâng cao dịch vụ Logistic trong doanh nghiệp vận tải ở Việt Nam. Đầu tiên tác giả đưa ra được định hướng phát triển dịch vụ Logistic. Từ đó tác giả đưa ra được những biện pháp phát triển dịch vụ logic đã ở Việt Nam Về phía nhà nước và về phía các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Logistic của sinh viên trường Đại học Thăng Long. Bài viết của tất cả 70 Trang được thể hiện thông qua nhiều góc độ khác nhau. Bài viết được đánh giá cao về hình thức trình bày và nội dung phân tích.

Chương 1 tác giả thể hiện lý luận chung về công tác Logistic. Thứ nhất tất cả đưa ra được một số khái niệm cơ bản của vấn đề. Thứ hai tác giả trình bày về đặc điểm và vai trò của Logistic. Thứ ba tác giả đưa ra được nội dung của Logistic và các yếu tố cơ bản của hoạt động Logistic. Đồng thời tác giả tiến hành đưa đạt được các tiêu chí về thời gian và độ an toàn để đánh giá chất lượng dịch vụ logistics.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668. Cụ thể tác giả đã phân tích với các cơ cấu doanh thu và lợi nhuận về các yếu tố tác động tới hoạt động này. Đồng thời tác giả cũng đã đánh giá được về chất lượng dịch vụ tại doanh nghiệp tư nhân 668 và đánh giá theo tiêu chuẩn của chất lượng dịch vụ.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistic tại doanh nghiệp tư nhân 668. Đầu tiên tao sẽ thể hiện mục tiêu và chiến lược phát triển dịch vụ Logistic tại doanh nghiệp trong thời gian tới. Từ đó tác giả Triển khai phân tích và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics phù hợp với đơn vị nghiên cứu. Ngoài ra thể hiện được một số kiến nghị đối với nhà nước về hoàn thiện pháp lý và quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng các công nghệ thông tin.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: hoạt động logistics trong dịch vụ kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ICD Tân Cảng sóng thần.

Bài mẫu số 8 Sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics được tiến hành nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ICD tân cảng sóng thần. Đây là đề tài nghiên cứu bao gồm 98 Trang được hoàn thiện dựa trên ba chương cơ bản và đầy đủ nội dung chính của vấn đề.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về công tác logistics và dịch vụ kho trong Logistic. Đầu tiên tác giả đã làm rõ được logistics về những khái niệm và đặc điểm. Đồng thời tác giả cũng đã tiến hành phân loại Logistic theo nhiều góc độ khác nhau cụ thể là theo đối tượng hàng hóa theo xu hướng hoạt động của Logistic trên thế giới. Tiếp theo sau đó tác giả tiến hành cho thấy những cơ sở lý luận đối với dịch vụ kho trong Logistic.

XEM THÊM ==> 

Chương 2 tác giả thể hiện thực trạng hoạt động Logistic trong dịch vụ kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ICD Tân Cảng sóng thần. Thứ nhất tác giả tiến hành giới thiệu về đơn vị nghiên cứu qua nhiều góc độ khác nhau. Thứ hai tác giả tiến hành phân tích nội dung chính của vấn đề bao gồm quy trình nghiệp vụ kho chứng từ liên quan tới hoạt động xuất nhập kho định mức thời gian trong hoạt động này và nhiều yếu tố khác.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho. Đầu tiên đưa ra được một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại đơn vị nghiên cứu có những ưu điểm và nhược điểm riêng cho từng giải pháp. Tiếp theo tác giả đấy đã được một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho tại đơn vị nghiên cứu bao gồm những kiến nghị đối với cơ quan chức năng nhà nước đối với công ty.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và hoạt động Logistic cơ bản trình bày ảnh hưởng của quản trị mua hàng và Quản trị kho đến hiệu quả quản trị dự trữ của công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận VINAFCO.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics được tiến hành nghiên cứu bởi một bạn sinh viên có nhiều kỳ liên tiếp đạt học lực xuất sắc. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 124 Trang từ hoàn thiện bởi hệ thống nội dung lôgic và chặt chẽ.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về logistics và vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện một số vấn đề về Logistic bao gồm khái niệm đặc điểm vai trò. Tiếp theo tác giả thể hiện được ảnh hưởng của quản trị mua hàng và Quản trị kho đến hiệu quả quản trị dự trữ và một số khái niệm liên quan.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về thực trạng quản trị Logistic công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận. Đầu tiên tác giả cho thấy thực trạng về hoạt động logistics tại công ty thông qua các lĩnh vực hoạt động kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm vừa qua và cuối cùng đánh giá về sự hoạt động logistics hiện có tại công ty này.

Chương 3 tác giả đề ra được một số giải pháp đẩy mạnh các hoạt động logistics của công ty. Cụ thể tác giả đã trình bày một số giải pháp về phương pháp chuyên gia về áp dụng công nghệ thông tin tổ chức để thay đổi hoạt động theo yêu cầu về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để xây dựng các trung tâm phân phối mở rộng củng cố hệ thống quản lý.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt Nam.

Bài mẫu số 10 sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết này có tất cả 92 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2011 với vấn đề phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistic cho các doanh nghiệp.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về dịch vụ logistics và nhà cung cấp dịch vụ Logistic. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về Logistic theo ba lĩnh vực khác nhau. Tiếp theo tiến hành tổng quan về dịch vụ Logistic và nhà cung cấp dịch vụ logistics. Sau Cùng tác giả thể hiện xu hướng phát triển của ngành dịch vụ Logistics.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải tại Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt Nam. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về dịch vụ Logistic trên thị trường miền Nam Việt Nam trong những năm qua. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích nội dung chính của vấn đề thông qua thực trạng và một số doanh nghiệp tham gia.

Chương 3 tác giả đế là giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp xác nhận vận tải trên. Đầu tiên tác giả thể hiện định hướng phát triển kinh tế xã hội tại khu vực miền Nam Việt Nam. Căn cứ vào đó tác giả thể hiện được những giải pháp phát triển cho hoạt động logistics đối với các doanh nghiệp giao nhận vận tải đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistic Việt Nam.

Tiếp theo sau đây sẽ là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành logistics của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng được hoàn thiện vào năm 2021. Bài viết này đã nghiên cứu về vấn đề nâng cao hiệu quả của quy trình xác nhận hàng hóa quốc tế bao gồm 94 trang dưới sự hướng dẫn của nhiều cá nhân và tổ chức đặc biệt là tiến sĩ Hoàng Chí Cương.

Chương 1 tác giả đưa ra được các vấn đề về quy trình giao nhận vận tải của các công ty Logistics. Đầu tiên thể hiện một số khái niệm phân loại và tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa. Tiếp theo tác giả đề đã được mô hình quy trình xác nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại hoạt động công ty Logistic. Tác giả cũng đã đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chương 2 Phân tích thực trạng hoạt động xác nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistic Việt Nam. Nội dung trọng tâm của bài quả luận được tác giả thể hiện thông qua bộ máy tổ chức chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung và kết quả hoạt động xác nhận hàng hóa quốc tế. Đồng thời tác giả cũng đã phân tích được quy trình xác nhận hàng hóa vận tải thông qua đường biển.

Chương 3 tác giả tiến hành định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại đơn vị nghiên cứu. Trước tiên tác giả đề ra được phương hướng phát triển dịch vụ và phát triển của thị trường khai nhận vận tải trong thời gian tiếp theo. Từ đó tác giả đề ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế đối với các giải pháp về tổ chức quản lý Viet marketing về nguồn nhân lực và giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: Phan Thiện hoạch định Logistics tại nhà máy tinh bất Sản Thừa Thiên Huế.

Cuối cùng trong danh sách này chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành logistics của sinh viên của trường Đại học kinh tế của Đại học Huế. Đề tài nghiên cứu của tất cả 102 Trang được hoàn thiện vào tháng 05 năm 2021 thể hiện được đầy đủ mọi góc độ nội dung của vấn đề trọng tâm.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về Logistics. Đầu tiên tác giả tiến hành sơ lược về logistics thông qua khái niệm quá trình hình thành Phân loại mối quan hệ và vai trò. Tiếp theo tác giả tiến hành cho thấy được công tác quản trị Logistic và một số chỉ tiêu quan trọng của hoạt động logistics.

XEM THÊM ==> 

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt tính Logistics tại nhà máy tinh bất giản Thừa Thiên Huế. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu tổng quan về đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo sau đó tiến hành đánh giá về thực trạng hoạch định mức diện tích tại đơn vị này bao gồm các hoạt động trong chuỗi Logistic tại nhà máy và kết luận chung về vấn đề.

Chương 3 tác giả thể hiện giải pháp hoàn thiện hoạch định Logistic tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy được mục tiêu và cơ sở để đề xuất giải pháp. Tiếp theo tác giả thể hiện một số giải pháp hoàn thiện hoạch định Logistic tại nhà máy tinh Phát sản Thừa Thiên Huế bao gồm những giải pháp về thông kho hàng về hoạt động quản lý kho nâng cao hiệu quả hoạt động dự trữ những giải pháp về kiểm soát các hoạt động Logistic.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Đó là những thông tin chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu về thể loại đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics. Những thông tin có trong bài viết của chúng tôi được nghiên cứu và tổng hợp từ những nguồn tin uy tín, chất lượng. Không những thế đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cũng đã kiểm chứng về chất lượng của những thông tin này. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã trình bày ở trên có thể giúp được các bạn trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp ngành logistics. Chúc các bạn hoàn thiện tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x