#155 Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Bán Hàng +Tải 15 Bài Mẫu

Bài viết này tổng hợp tới các bạn sinh viên Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Bán Hàng cùng với tải miễn phí các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp về Quản Trị Bán Hàng đạt điểm cao.

Hiện nay số lượng sinh viên tìm hiểu về thể loại đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng ngày càng nhiều. Do vậy chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và tổng kết được những thông tin hữu ích với độ chính xác cao cho các bạn cùng tham khảo. Trong quá trình hoàn thiện một bài khóa luận tốt nghiệp nói chung và khóa luận tốt nghiệp quản trị khách hàng nói riêng có rất nhiều bạn sinh viên chưa biết cách triển khai đúng và đầy đủ. Bên cạnh đó có nhiều trường hợp, sinh viên chưa biết cách tiếp cận và khai thác đúng những tài liệu nghiên cứu phù hợp cho bài viết của mình. Nhằm giúp các bạn sinh viên khắc phục được những điều trên chúng tôi đã tìm hiểu và thống kê được những đề tài và bài mẫu khóa luận quản trị bán hàng hay, ấn tượng.

Mục lục

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Hay.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng hay, ấn tượng. Theo như tìm hiểu và nghiên cứu của chúng tôi hiện nay có nhiều bạn sinh viên Việt Nam chưa biết cách triển khai, sắp xếp một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng đúng chuẩn. Có nhiều bạn sinh viên còn chưa lựa chọn được ý tưởng nghiên cứu cho riêng mình. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra cho các bạn những đề tài khóa luận hay.

Quá trình viết báo cáo thực tập nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo nhận viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luanvantrust nhé.

 1. Trình bày mục tiêu của công tác quản trị bán hàng đối với việc phát triển một đơn vị kinh doanh.
 2. Phân tích khái niệm hoạt động quản trị bán hàng trong một tổ chức và doanh nghiệp.
 3. Những yếu tố tác động tới công tác quản trị bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 4. Phân tích các mục tiêu về nhân sự trong quá trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 5. Trình bày công tác lợi nhuận và doanh thu chi phí đối với hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 6. Trình bày những mục tiêu cụ thể về doanh thu chi phí của doanh nghiệp đối với hoạt động quản trị bán hàng.
 7. Phân tích ý nghĩa của hoạt động quản trị bán hàng đối với việc phát triển một doanh nghiệp.
 8. Đề tài khóa luận quản trị bán hàng: Trình bày những hạn chế trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 9. Thực trạng vấn đề quản trị bán hàng trong việc bảo đảm xây dựng thực hiện mục tiêu bán hàng.
 10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị bán hàng từ phía thị trường kinh tế.
 11. Trình bày những ảnh hưởng tới môi trường vĩ mô tới công tác quản trị bán hàng của một doanh nghiệp.
 12. Phân tích các yếu tố về chính trị và pháp luật ảnh hưởng tới công tác quản trị bán hàng của một doanh nghiệp.
 13. Một số hạn chế từ môi trường vĩ mô cụ thể là môi trường chính trị ảnh hưởng tới hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 14. Thực trạng những yếu tố từ môi trường vi mô ảnh hưởng tới quá trình phát triển và ổn định của hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp.
 15. Tình trạng cạnh tranh và chất lượng của công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp.
 16. Phân tích những ảnh hưởng tới môi trường nội bộ của doanh nghiệp tới công tác quản trị bán hàng.
 17. Xây dựng những chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 18. Trình bày các chiến lược về kinh phí và quảng bá sản phẩm trong hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 19. Một số hạn chế trong trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 20. Những giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 21. Phân tích về các nguồn lực của doanh nghiệp ảnh hưởng tới quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 22. Khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng: Thể hiện vấn đề tài sản và tài chính của doanh nghiệp trên thị trường đối với quy trình quản trị bán hàng.
 23. Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại một thành viên.
 24. Trình bày khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong công tác quản trị bán hàng.
 25. Những yếu tố từ môi trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm tới việc phát triển và thúc đẩy công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 26. Phân tích nội dung của công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp.
 27. Trình bày những mục tiêu về doanh số và sản lượng trong nội dung công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 28. Phân tích nội dung về mục tiêu thị phần trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 29. Những yếu tố tác động tới mục tiêu bán hàng được xây dựng trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 30. Trình bày một số hạn chế trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 31. Một số giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
 32. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 33. Trình bày những bài học kinh nghiệm được rút ra từ trong công tác quản trị bán hàng của các doanh nghiệp nước ngoài đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 34. Phân tích các nhóm yếu tố từ môi trường trong và ngoài nước ảnh hưởng tới công tác quản trị bán hàng của tập đoàn Vingroup đối với sản phẩm xe ô tô.
 35. Khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng: Trình bày công tác hoạch định chiến lược bán hàng trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 36. Hoàn thiện một số chiến lược kinh doanh thương mại nhằm phát triển hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 37. Thực hiện phát triển lực về nguồn hàng trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 38. Tình trạng chiến lược cạnh tranh phát triển sản phẩm trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 39. Một số yếu tố tác động tới chiến lược bán hàng cá nhân và bán hàng theo nhóm trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 40. Phân tích những hạn chế trong chiến lược bán hàng tư vấn đối với công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 41. Thực trạng việc thực hiện chiến lược gia tăng giá trị trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 42. Phân tích về cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng theo quy trình quản trị bán hàng ở doanh nghiệp Việt Nam.
 43. Hoàn thiện công tác xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 44. Phân tích về lực lượng bán hàng theo khu vực địa lý trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 45. Những yếu tố tác động tới việc lựa chọn tuyển dụng đội ngũ cán bộ nhân viên trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Bán Hàng
Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Bán Hàng
 1. Khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng: Nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 2. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm đối với quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 3. Phân tích về tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng của quy trình quản trị bán hàng ở Việt Nam.
 4. Trình bày những ưu điểm và hạn chế của công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp Việt Nam.
 5. Thực trạng của vấn đề tổ chức lực lượng bán hàng theo cơ cấu hỗn hợp trong quy trình quản trị bán hàng.
 6. Phân tích về quy trình quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 7. Xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại phát triển các loại hình sản phẩm trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 8. Trình bày về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng trong quy trình quản trị bán hàng.
 9. Thực trạng vấn đề xây dựng đội ngũ bán hàng các lực lượng bán hàng bên trong và bên ngoài của công tác quản trị bán hàng.
 10. Xây dựng một số động lực động viên đội ngũ nhân viên trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 11. Một số chính sách phát triển nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 12. Trình bày về công tác phân bố chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 13. Phân tích các nhóm yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược cách phân phối hiệu quả trong quản trị bán hàng.
 14. Trình bày về công tác tổ chức bán hàng thông qua kênh phân phối của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp.
 15. Đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng: Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 16. Phân tích công tác giám sát đánh giá hiệu quả bán hàng trong quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 17. Trình bày về cách tiếp cận thị trường đối với việc phát triển và nâng cao chất lượng quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 18. Vai trò của công tác quản trị bán hàng trong việc phát triển và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
 19. Phân tích công tác quản trị bán hàng tại các siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 20. Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng và xây dựng các mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp trong công tác quản trị bán hàng.
 21. Một số chiến lược kinh doanh về marketing và khuyến mãi sản phẩm trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 22. Phát triển và nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 23. Trình bày những hạn chế trong công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp hiện nay.
 24. Phân tích các mục tiêu và ý nghĩa của công tác quản trị bán hàng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp.
 25. Trình bày nội dung của công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp Việt Nam.
 26. Thể hiện công tác quản trị bán hàng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam.
 27. Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ M.
 28. Vai trò của công tác quản trị bán hàng trong việc phát triển ổn định doanh nghiệp trên thị trường hiện nay.
 29. Đề tài khóa luận về quản trị bán hàng: Giá trị thương mại của doanh nghiệp và vai trò của công tác quản trị bán hàng.
 30. Phân tích công tác quản trị bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 31. Trình bày về hoạt động marketing và Quản trị căn bản trong hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 32. Phân tích về nghiệp vụ bán hàng trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 33. Thực trạng công tác quản trị Chăm sóc khách hàng đối với hoạt động quản trị bán hàng tại doanh nghiệp Việt Nam.
 34. Trình bày về vấn đề an ninh an toàn trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 35. Phân tích về công tác nghiệp vụ bán hàng tại các siêu thị trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 36. Những yếu tố tác động tới hoạt động nghiệp vụ bán hàng bán lẻ của các doanh nghiệp đối với công tác quản trị bán hàng.
 37. Một số hạn chế trong công tác tổ chức sự kiện bán hàng trong hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 38. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng về an ninh an toàn trong bán hàng đối với hoạt động quản trị bán hàng.
 39. Phân tích hoạt động marketing Thương mại Xây dựng các chiến lược phát triển và động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 40. Vai trò của công tác xác định khách hàng mục tiêu trong quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 41. Trình bày về vấn đề tiếp cận khách hàng trong hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 42. Khóa luận tốt nghiệp về quản trị bán hàng: Thể hiện công tác chăm sóc khách hàng trong hoạt động quản trị bán hàng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 43. Một số điều cần chú ý trong công tác lập hợp đồng thương mại đối với hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 44. Phân tích các nhóm yếu tố từ thị trường tiêu dùng tới việc phát triển quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 45. Trình bày hạn chế trong công tác kinh doanh trong doanh nghiệp đối với hoạt động quản trị bán hàng.
 46. Một số giải pháp cho quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng tại doanh nghiệp Việt Nam trong những năm qua.
 47. Thực trạng công tác hoạch định và lựa chọn chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp đối với công tác quản trị bán hàng.
 48. Phân tích quy trình quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 49. Trình bày vấn đề ứng dụng những phần mềm khoa học vào trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam.
 50. Tình hình quản trị bán hàng và tác động tới sự phát triển, ổn định của một doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam .

XEM THÊM ==> 184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Cao

Việc tham khảo những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng chất lượng là một điều rất quan trọng và cần thiết. Bởi nó sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích, phục vụ cho quá trình phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài khóa luận tốt nghiệp. Không những thế, những bài mẫu này còn giúp các bạn định hướng được cơ sở lý luận trong bài làm của mình. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những bài mẫu khóa luận quản trị bán hàng điểm cao.

Bài mẫu 1: thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Pet Prime ở Hồ Chí Minh và các giải pháp.

Ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên trường Đại Học Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Huỳnh Quốc Anh. Đề tài nghiên cứu của tất cả 56 Trang được hoàn thiện vào năm 2011 với đầy đủ nội dung của Đề tài nghiên cứu.

Chương 1 tác giả đưa ra được giới thiệu chung về đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được lịch sử hình thành bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng Phòng Ban. Tiếp theo tác giả thể hiện được các vấn đề về tổng chi phí và lợi nhuận của công ty trong những năm vừa qua. Đồng thời tiến hành phân tích về địa bàn kinh doanh lĩnh vực hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp này cũng như là những định hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2 tác giả chỉ ra cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Thứ nhất tác giả thể hiện được nội dung cơ bản của hoạt động quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Thứ hai tác giả trình bày với các phương thức bán hàng. Thứ ba tác giả đã tiến hành tổ chức các mạng lưới phân phối kiểm soát quy trình bán hàng và tạo động lực cho lực lượng bán hàng. Đồng thời tiến hành thanh tra kiểm tra kiểm soát quy trình bán hàng.

Chương 3 tác giả đưa ra được kết quả nghiên cứu và thực trạng của vấn đề. Đầu tiên tác giả chỉ ra được các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty này. Tiếp theo tác giả đã trình bày về các khái quát chung về thị trường cung cấp sản phẩm bao gồm cung thị trường và cầu thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: một số giải pháp nâng cao doanh số từ Mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng bảo tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng được tiến hành nghiên cứu và sinh viên trường Đại Học Sài Gòn ngành quản trị kinh doanh. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 104 Trang được hoàn thiện vào năm 2016 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Chu Bảo Hiệp.

Bài Mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng
Bài Mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng

Chương 1 tác giả đã chỉ ra được cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng và nghiên cứu hành vi tiêu dùng. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về hoạt động bán hàng thông qua các khái niệm vai trò chức năng và nhiệm vụ. Tiếp theo tác giả thể hiện được hoạt động marketing thể hiện mối quan hệ giữa quản trị và khách hàng. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra được hành vi mua sắm của người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại cửa hàng beauty castle. Đầu tiên tác giả đã tiến hành giới thiệu và khái quát chung những thông tin về công ty. Tiếp theo chỉ ra được bộ phận chăm sóc sắc đẹp của đơn vị này. Sau đó tiến hành phân tích thực trạng công tác buôn bán mỹ phẩm tại đơn vị thông qua các yếu tố về thị trường và hoạt động quản trị bán hàng.

Chương 3 tác giả thể hiện những gợi ý về giải pháp nâng cao doanh số tại cửa hàng beauty castle. Thứ nhất tác giả cho thấy được phương pháp về thay đổi tư duy bán hàng thông qua đào tạo và bồi dưỡng. Thứ hai tác giả đề ra giải pháp nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên. Thứ ba tác giả đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: ứng dụng công nghệ traport vào kinh doanh trực tuyến của Thương hiệu giày chuyên nền tảng Facebook Messenger.

Bài mẫu số 3 sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài nghiên cứu của tất cả 62 Trang được hoàn thiện vào tháng 04 năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Ngọc Anh Vũ.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã tổng quan về ngành thương mại điện tử thông qua những khái niệm và đặc điểm. Tiếp theo tác giả tiến hành cho thấy lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp và đối với người tiêu dùng. Cùng với đó phân tích những thực trạng của việc phát triển thương mại điện tử trên thế giới và ở Việt Nam.

Chương 2 tác giả cho thấy công tác ứng dụng công nghệ traport và Kinh doanh trực tuyến của giày chuyên nền tảng Facebook Messenger. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về công ty cổ phần công nghệ tripost Việt Nam. Tiếp theo tác giả cho thấy được tổng quan về thương hiệu thời trang giày đưa ra những ứng dụng công nghệ vào trong mô hình kinh doanh trực tuyến. Đồng thời tác giả cũng thể hiện được các cách thức thực trạng của việc bán hàng trực tuyến.

Chương 3 tác giả cho thấy một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chabot cho thương hiệu giày. Đầu tiên tác giả đã thể hiện được định hướng phát triển và việc sử dụng hiệu quả Công Nghệ Chabot. Tiếp theo tất cả đề ra được giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả hơn công nghệ bán hàng. Từ đó đề ra được kiến nghị đối với cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp và thời trang giày cũng như là đối với hoạt động bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Lộc đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Huế.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài nghiên cứu là kết quả giữa sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhiều cá nhân và tổ chức hoàn thiện và đối phương năm 2019 với tất cả 137 Trang.

XEM THÊM ==> Trọn bộ 15 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Về Quản Trị Bán Hàng

Chương 1 tác giả đã thể hiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động bán hàng. Đầu tiên tác giả cho thấy cơ sở lý luận của hoạt động bán hàng. Bao gồm những khái niệm đặc điểm vai trò phân loại mục tiêu và nội dung hoạt động. Tiếp theo tác giả cho thấy được cơ sở thực tiễn về thị trường ô tô Việt Nam và thị trường ô tô của Thừa Thiên Huế.

Chương 2 tác giả tiến hành đánh giá về hoạt động bán hàng tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Lộc. Đầu tiên tác giả giới thiệu tổng quan về đơn vị này. Tiếp theo tác giả cho thấy hoạt động bán hàng của xe ô tô tại cửa hàng. Cùng với đó tiến hành đưa ra các mẫu miêu tả kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng về hoạt động bán hàng tại cửa hàng Hyundai Huế thể hiện được các yếu tố tác động tới Hoạt động bán hàng của đơn vị này.

Chương 3 tác giả đế là giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Lộc đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Huế. Đầu tiên tác giả đưa ra được định hướng của công ty trong thời gian tiếp theo. Từ đó đề ra được một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh tại cửa hàng. Cũng như là đấy là một số kiến nghị đối với nhà nước và đối với công ty nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 5: giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Dược Hậu Giang chi nhánh Huế.

Bài mẫu số 5 Sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết có tất cả 122 trang được hoàn thiện vào tháng 4 năm 2018 với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Ánh Dương.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở khoa học về tiêu thụ sản phẩm. Đầu tiên tác giả Cho thấy vị trí vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa và thị trường tiêu thụ sản phẩm của hàng hóa đối với doanh nghiệp. Tiếp theo thể hiện về các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Cùng với đó cho thấy sự cần thiết và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp Việt Nam cũng như là khái quát về thị trường dược Việt Nam.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chi nhánh Huế. Thứ nhất tác giả sẽ tiến hành tổng quan về Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Thứ hai tác giả trình bày về tình hình lao động của chi nhánh này trong giai đoạn từ 2015 tới 2017 cũng như là tình hình tài sản và nguồn vốn của chi nhánh. Đồng thời tiến hành phân tích những đặc điểm và kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Chương 3 tác giả đề ra được các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chi nhánh Huế. Thứ nhất tiến hành định hướng và phát triển của công ty cổ phần dược trong giai đoạn tới. Thứ hai đưa ra các biện pháp đẩy mạnh tiếp thụ sản phẩm hàng hóa tại đơn vị này. Thứ ba đưa ra kiến nghị đối với công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kiến nghị đối với nhà nước.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: hoàn thiện công tác xúc tiến bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại carlsberg Việt Nam.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài khóa luận quản trị bán hàng một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Phan Thanh Hoàn. Đây là một đề tài nghiên cứu của tất cả 113 Trang được hoàn thiện vào tháng 04 năm 2018 với đầy đủ mọi góc độ nội dung của vấn đề nghiên cứu.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn chung về công tác rút tiền bán hàng trong công ty. Đầu tiên thể hiện được những vấn đề chung trong công tác xúc tiến bán hàng. Tiếp theo thể hiện yêu cầu và nguyên tắc triển khai của hoạt động xúc tiến bán hàng. Đồng thời tác giả đưa ra được cơ sở thực tiễn từ tổng quan về thị trường bia ở Việt Nam và thị trường bia ở Huế.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng công tác xúc tiến bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại. Thứ nhất tiến hành khái quát chung về đơn vị nghiên cứu. Thứ hai tác giả phân tích về thực trạng công tác giúp đến bán hàng của công ty. Thứ ba tác giả tiến hành đánh giá và đưa ra được đánh giá của khách hàng về hoạt động xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp này.

Chương 3 đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác rút tiền bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại. Đầu tiên thể hiện một số định hướng về hoạt động phát triển bán hàng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Tiếp theo đưa ra được giải pháp đẩy mạnh hoạt động rút tiền bán hàng bao gồm hoàn thiện việc quảng cáo khuyến mãi và các hoạt động công chúng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành Huế.

Bài mẫu số 7 chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một bài mẫu khóa luận quản trị bán hàng là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài nghiên cứu của tất cả 115 Trang được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc hoàn vào năm 2018.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu bao gồm những khái niệm vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng. Tiếp theo tác giả thể hiện được cơ sở thực tiễn thông qua các nghiên cứu trong nước có liên quan và một vài nét về thị trường trong và ngoài nước.

XEM THÊM ==> Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh 

Chương 2 tác giả phân tích hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành Thừa Thiên Huế. Đầu tiên cho thấy được tổng quan về đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp này. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu tiến hành đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng của công ty.

Chương 3 tác giả đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành Thừa Thiên Huế. Đầu tiên tác giả tôi đã định hướng phát triển của công ty trong tương lai. Tiếp theo đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng. Cụ thể là các nhóm giải pháp liên quan tới dịch vụ bán hàng về giá cả về hoạt động xúc tiến và các sản phẩm.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Loan Thắng.

Bài mẫu sau đây Chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một đề tài khóa luận quản trị bán hàng vẫn là kết quả nghiên cứu của sinh viên qua quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Tôi là một đề tài nghiên cứu bao gồm 146 Trang được hoàn thiện vào năm 2021 và được đánh giá cao về chất lượng nội dung.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đối với cơ sở lý luận tác giả đã trình bày về lý thuyết bán hàng các nhân tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng và Phát chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng. Đối với những cơ sở thực tiễn tác giả đã thể hiện một vài nét về thị trường vật liệu xây dựng. Không dừng lại ở đó tác giả còn cho thấy các bài nghiên cứu và các mô hình nghiên cứu có liên quan.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp này. Đầu tiên tác giả đã tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn Loan Thắng. Tiếp theo tất cả cho thấy các yếu tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng thông qua những yếu tố về môi trường vĩ mô và môi trường kinh doanh đặc thù. Đồng thời cho thấy các chính sách hỗ trợ hoạt động bán hàng của công ty và thực trạng hiệu quả hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp này.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Đầu tiên cho thấy định hướng phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo đối với hoạt động bán hàng. Tiếp theo tác giả thể hiện được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp này. Bao gồm những nhóm giải pháp về hoạt động xúc tiến một sản phẩm về giá cả và về nhân viên bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: so sánh đánh giá của nhà bán lẻ về chính sách phân phối sữa P&G và Unilever tại thị trường Bắc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng được hướng dẫn và hỗ trợ bởi thạc sĩ Trần Đức Trí. Đây là đề tài nghiên cứu bao gồm 132 trang đã tiến hành đánh giá về hoạt động bán lẻ và chính sách phân phối hoàn thiện vào tháng 5 năm 2019.

Chương 1 tác giả thể hiện tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy được cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả Trình bày những kênh phân phối và chính sách phân phối. Tác giả đã thể hiện được cơ sở thực tiễn về vấn đề thông qua tình hình phát triển ngành hàng tiêu dùng và các nghiên cứu có liên quan trên thị trường trong và ngoài nước.

Chương 2 tác giả tiến hành so sánh đánh giá của nhà bán lẻ về chính sách phân phối tại thị trường Bắc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu tiên tác giả đã trình bày giới thiệu về đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tiến hành so sánh và đánh giá bán lẻ về chính sách phân phối sữa P&G và Unilever tại thị trường Bắc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuối Cùng tác giả tiến hành đánh giá chung về vấn đề này qua nhiều phương diện.

Chương 3 tác giả đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được định hướng phát triển của công ty này. Tiếp theo đề ra được các giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối thông qua hoạt động cung cấp hàng hóa chính sách bán hàng hỗ trợ thông tin và cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho quá trình bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: thực trạng công tác hoạt động quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thành.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một đề tài khóa luận quản trị bán hàng được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Phan Thanh Hoàn. Đề tài nghiên cứu qua thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thành. Bài viết có tất cả 84 Trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về hoạt động quản trị bán hàng ở doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả cho thấy được các khái niệm về quản trị bán hàng. Tiếp theo cho thấy được một số khái niệm cơ bản khác và cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng. Tác giả cũng đã thể hiện các nhân tố ảnh hưởng tới một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị bán hàng tại doanh nghiệp thương mại.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh [ Đề Tài + Mẫu Điểm Cao]

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng công tác hoạt động quản trị bán hàng tại công ty nghiên cứu. Đầu tiên tác giả tiến hành khái quát một vài nét về đơn vị này. Tiếp theo sau đó tác giả tiến hành phân tích về tình hình hoạt động của công ty. Đồng thời cho thấy được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp cũng như quy trình của công tác quản trị bán hàng tại doanh nghiệp này. Tác giả cũng đã phân tích về thực trạng quản lý và xây dựng của đội ngũ bán hàng.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hoạt động quản trị bán hàng tại công ty. Đầu tiên Phân tích về ma trận Sword đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Tiếp theo đưa ra định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo. Từ đó đề ra được các giải pháp liên quan tới công tác hoạt động quản trị bán hàng. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào trong công tác quản trị bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại dịch vụ Gugo.

Bài mẫu số 11 trong danh sách này là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đề tài nghiên cứu có tất cả 122 trang được hoàn thiện vào tháng 1 năm 2019 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hào.

Chương 1 tác giả đã thể hiện cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên cho thấy được cơ sở lý luận về hoạt động siêu thị lý thuyết bán hàng các yếu tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng của siêu thị và các nhân tố cấu thành Hoạt động bán hàng trong siêu thị. Theo trình bày về cơ sở thực tiễn thông qua các tình hình thị trường bán lẻ tại Việt Nam và hoạt động bán hàng của các siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương 2 tác giả cho thấy hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gugo. Đầu tiên tác giả đã tiến hành tổng quan về siêu thị này. Tiếp theo tác giả cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Từ đó tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gugo. Tác giả còn đưa ra được đánh giá và phân tích về các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại đơn vị này. Đầu tiên thể hiện những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản trị bán hàng. Tiếp theo cho thấy những định hướng và một số giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị trong thời gian tiếp theo. Cụ thể tác giả đã đưa ra 8 giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đại Nam đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam tại Huế.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng đến từ sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Vũ Khánh Duy. Đề tài nghiên cứu bao gồm 142 trang được hoàn thiện vào tháng 01 năm 2021.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động bán hàng. Đầu tiên cho thấy cơ sở lý luận về các khái niệm có liên quan tới Hoạt động bán hàng đặc điểm vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng. Tiếp theo tác giả đã phân tích cơ sở thực tiễn thông qua thị trường xe máy tại Việt Nam và thị trường xe máy tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương 2 tác giả đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đại Nam đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam tại Huế. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan về đơn vị nghiên cứu. Thứ hai tác giả thể hiện được hoạt động bán hàng xe máy tại cửa hàng này thông qua những kết quả khảo sát Phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Thứ ba tác giả tiến hành đánh giá về độ tin cậy của vấn đề.

Chương 3 tác giả đế đã giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên cho thấy định hướng của công ty trong thời gian tiếp theo. Đồng thời chỉ ra các giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng đối với sản phẩm xe máy của công ty này. Cùng với đó tác giả cũng cho thấy các nhóm giải pháp có liên quan tới hoạt động khuyến mãi quảng cáo và Marketing.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 13: nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu HTV Huế.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận quản trị bán hàng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 121 trang được hoàn thiện vào tháng 1 năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Dương Đức Quang Hảo.

Chương 1 tác giả cho thấy những vấn đề lý luận cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên đối với cơ sở lý luận Tác giả cho thấy những góc độ về bán hàng trực tuyến và hoạt động bán hàng trực tuyến. Tiếp theo thể hiện một số chỉ tiêu về đánh giá hoạt động bán hàng trực tuyến. Đối với cơ sở thực tiễn tác giả thể hiện được thực trạng bán hàng trên thị trường Việt Nam và trên thế giới.

Chương 2 tác giả cho thấy hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến tại đơn vị này. Đầu tiên tác giả đã tiến hành tổng quan về hoạt động bán hàng trực tuyến tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu HTV Huế. Tiếp theo trình bày về đánh giá của khách hàng đối với hoạt động bán hàng trực tuyến tại đơn vị này. Cùng với đó cho thấy được đánh giá khách quan và chủ quan về vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 để ra định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng trực tuyến của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu HTV Huế. Đầu tiên tác giả cho thấy định hướng phát triển về hoạt động bán hàng trực tuyến tại đơn vị này. Tiếp theo thể hiện được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến bao gồm về chính sách bán hàng chính sách giao hàng và chính sách thanh toán.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 14: hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sahaco Miền Trung.

Vẫn là một bài mẫu khóa luận quản trị bán hàng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Bài viết này được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Phan Thanh Hòa có tất cả 113 Trang hoàn thiện và tháng 1 năm 2021.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả cho thấy khái quát về quản trị lực lượng bán hàng. Tiếp theo tác giả để lại được một số nghiên cứu có liên quan tới vấn đề trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng với đó cho thấy Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

XEM THÊM ==>
193 Đề Tài Luận Văn Quản Trị Chất Lượng +15 Bài Mẫu Hay

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Sahaco Miền Trung. Đầu tiên tác giả đã tổng quan về công ty nghiên cứu. Tiếp theo tác giả phân tích để thực trạng công tác bán hàng và quản trị bán hàng tại doanh nghiệp này. Tác giả cũng đã tiến hành đánh giá về hiệu quả quản trị lực lượng bán hàng của công ty.

Chương 3 tác giả cho thấy một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên cho thấy định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Tiếp theo trình bày về các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng. Cùng với đó là một số kiến nghị được về Chính phủ và đối với thành phố Đà Nẵng về vấn đề này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 15: nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại cơ khí xây dựng Bảo Quyên.

Ở vị trí cuối cùng trong danh sách này là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng của sinh viên qua quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 100 trang được hoàn thiện vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Võ Phan Nhật Phương.  

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên bác học hiện cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu trong quan hệ khái niệm đặc điểm mục tiêu các nhân tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng. Tiếp theo tác giả trình bày về cơ sở thực tiễn thông qua các nghiên cứu có liên quan tới đề tài trong và ngoài nước.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về hoạt động bán hàng của công ty này. Đầu tiên tác giả đã tiến hành đưa ra những thông tin Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại cơ khí xây dựng Bảo Quyên. Tiếp theo tiến hành phân tích và hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó đánh giá chung về các yếu tố ảnh hưởng tới Hoạt động bán hàng của đơn vị này.

Chương 3 cho thấy một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại cơ khí xây dựng Bảo Quyên. Đầu tiên tác giả cho thấy định hướng phát triển của công ty trong tương lai. Tiếp theo đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng bao gồm những giải pháp về giá cả về hoạt động xúc tiến bán hàng về dịch vụ bán hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Chúng tôi đã trình bày tới các bạn những thông tin về bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng. Để có được những thông tin này chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm, thu thập từ nhiều nguồn tin khác nhau và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí cụ thế. Bài viết được xây dựng dựa trên những thắc mắc và khó khăn của các bạn sinh viên khi thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị bán hàng. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận  quản trị bán hàng.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x