Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán bài viết giành cho các bạn sinh viên yêu thích ngành giáo dục đặc biệt là môn Toán học, nội dung bài viết này được trích từ một bài khóa luận tốt nghiệp của anh chị khóa trước đạt điểm cao, bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm hiểu và chuẩn bị làm bài khóa luận nộp cho nhà trường. Chúc các bạn đạt được điểm tối đa.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê làm khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Lí do lựa chọn đề tài : Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

Trong các môn học ở tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng. Môn toán ở tiểu học cung cấp hệ thống kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản cho học sinh, đó cũng chính là công cụ cần thiết để học các môn học khác  cũng như giải quyết một số tình huống trong cuộc sống. Bên cạnh đó, môn Toán phát triển tư duy logic, bồi dưỡng và phát triển các thao tác trí tuệ cần thiết để trừu tượng hoá – khái quát  hoá, phân tích – tổng hợp, so sánh -dự đoán chứng minh bác bỏ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng trong việc hình thành và rèn luyện phương pháp suy nghĩ, xem xét và giải quyết vấn đề, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, bằng viết, các suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo.

Trong dạy – học toán ở tiểu học, việc dạy các dạng toán, giải toán có lời văn chiếm một vị trí quan trọng. Có thể coi việc dạy – học và giải toán là ” hòn đá thử vàng” của dạy – học toán. Trong giải toán, học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, huy động tích cực các kiến thức và khả năng đó các vào tình huống khác nhau, trong nhiều trường hợp phải biết phát hiện những dữ kiện hay điều kiện chưa được nêu ra một cách tường minh và trong chừng mực nào đó, phải biết suy nghĩ năng động, sáng tạo. Vì vậy có thể coi giải toán có lời văn là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt động trí tuệ của học sinh.

Ở học sinh lớp 4, kiến thức toán đối với các em không còn mới lạ, khả năng nhận thức của các em đó được hình thành và phát triển ở các lớp trước, tư duy đó bắt đầu có chiều hướng bền vững và đang ở giai đoạn phát triển. Vốn sống, vốn hiểu biết thực tế đó bước đầu có những hiểu biết nhất định. Tuy nhiên trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, yêu cầu đặt ra khi giải các bài toán có lời văn cao hơn những lớp trước, các em phải đọc hiểu, nhận ra mối liên hệ giữa các yếu tố được cho, yếu tố cần tìm, lập luận để đưa ra các bước giải chính xác với lời giải, phép tính, giải quyết các yêu cầu của bài toán đưa ra. Do đó, trong thực tiễn dạy học, học sinh thường vướng mắc về vấn đề trình bày bài giải, chẳng hạn như sai sót do viết không đúng chính tả hoặc viết thiếu, viết từ thừa; chưa thể lập luận tìm ra lời giải,… hoặc một sai sót đáng kể khác là học sinh thường không chú ý phân tích theo các điều kiện của bài toán nên đó lựa chọn sai phép tính.

Xuất phát từ những lí do nêu trên, tôi lựa chọn  đề tài: “Đề xuất một số giải pháp phát triển kĩ năng giải toán có lời văn  cho học sinh lớp 4, trường tiểu học Phú Mỹ ”.

Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán
Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm giúp học sinh phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 4

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc dạy học phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4.

Tìm hiểu thực trạng phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4.

Đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4.

Thực nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu – Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

Biện pháp phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

4.2. Khách thể nghiên cứu – Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán

Quá trình dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

5. Giả thuyết khoa học

Nếu đề xuất và thực hiện được một số biện pháp dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 thì sẽ góp phần phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận

Đọc các tài liệu có liên quan đến đề tài. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu lí luận như phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa về kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh lớp 4

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Trao đổi và thảo luận về những thuận lợi, khó khăn khi dạy học giải toán có lời văn cho HS lớp 4 theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Điều tra thực trạng dạy học phát triển giải toán có lời văn cho HS lớp 4 theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

6.3. Phương pháp thực nghiệm

Tiến hành thực nghiệm sư phạm với lớp học thực nghiệm và lớp học đối chứng trên cùng một lớp đối tượng để kiểm nghiệm hiệu quả của các biện pháp

6.4. Phương pháp thống kê, xử lí số liệu

Xử lí các kết quả điều tra, các bài kiểm tra thực nghiệm

XEM THÊM ==>    Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Tiểu Học + Bài Mẫu

7. Những đóng góp của đề tài

Đề tài tổng quan một số vấn đề nghiên cứu về việc hình thành kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học. Phân tích được các vấn đề hình thành kĩ năng giải toán có lời văn: nội dung, yêu cầu, điều kiện, quy trình yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4.

Làm rõ thực trạng hoạt động dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 hiện nay.

Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4.

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • 1. Lí do lựa chọn đề tài
 • 2. Mục đích nghiên cứu
 • 3. Nhiệm vụ nghiên cứu
 • 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
 • 5. Giả thuyết khoa học
 • 6. Phương pháp nghiên cứu
 • 7. Những đóng góp của đề tài
 • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
 • 1.1. Cơ sở lí lụân
 • 1.1.1. Một số vấn đề về kĩ năng giải toán có lời văn ở tiểu học
 • 1.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 4
 • 1.2. Cơ sở thực tiễn
 • 1.2.1. Khái quát về quá trình khảo sát
 • 1.2.2. Kết quả khảo sát
 • CHƯƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 4
 • 2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 4
 • 2.1.1. Đảm bảo mục tiêu, nội dung môn Toán lớp 4
 • 2.1.2. Đảm bảo tính vừa sức với học sinh
 • 2.1.3. Đảm bảo khả thi
 • 2.2. Đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 4
 • 2.2.1. Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh quy trình giải các dạng toán có lời văn trong chương trình môn Toán lớp 4
 • 2.2.2. Biện pháp 2: Vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
 • 2.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường đánh giá quá trình và đưa ra những phản hồi chỉ dẫn HS cách khắc phục các lỗi sai trong quá trình giải toán có lời văn
 • CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
 • 3.1. Mục đích thực nghiệm
 • 3.2. Nội dung thực nghiệm
 • 3.3. Cách tiến hành
 • 3.4. Cách đánh giá
 • 3.5. Kết quả thử nghiệm
 • PHẦN KẾT LUẬN
 • 1. Kết luận
 • 2. Kiến nghị
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Khóa Luận Giáo Dục Tiểu Học Phát Triển Kĩ Năng Giải Toán những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa. Nếu các bạn cần hỗ trợ cho bài viết hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x