Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo

 Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo

 Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo nội dung bài viết bao gồm: lý do chọn đề tài hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa đề tài nghiên cứu, kết cấu của đề tài đề tài cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê làm khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Lý do chọn đề tài hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Trong quá trình hội nhập và trong quá trình phát triển hiện nay cải cách kinh tế cũng vậy, hầu như các nền kinh tế chuyển một hướng khác, ở Việt Nam luôn hình thành các hệ thống doanh nghiệp và còn có cả Ngân hàng thương mại. Với Việt Nam đây là hai trụ cột tiên tiến của nền kinh tế, nhưng điều ngược lại là. Đối với doanh nghiệp trong điều kiện tài chính chưa được phát triển tốt thì tín dụng của ngân hàng nó vẫn là kênh huy động vốn truyền thống đây là phương pháp cổ xưa. Qua đó ta thấy được rằng, sau hơn 30 năm cải tiến cũng như đổi mới hơn, thì Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đã xây dựng tốt mối quan hệ, mối giao hữu để cùng nhau đi lên vượt các khó khăn, trở ngại, để rồi dần dần lớn mạnh và phát triển như ngày hôm nay. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tình trạng hội nhập kinh tế, quốc tế yêu cầu của sự phát triển, quan hệ tín dụng không được thuận lợi, tốt đẹp, mà còn để tạo ra sự tồn tại và phát triển trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy để đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của mọi người. Thì Ngân hàng đã ra đời để đáp ứng mọi mặt đời sống của con người. Ngân hàng là một trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Hoạt động của Ngân hàng không ngừng mở rộng và phát triển. Trong các hoạt động đó, không thể không nói đến việc cho vay. Cho Vay đây là hoạt động truyền thống nhưng nó mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. Từ xưa đến nay, các ngân hàng chỉ quan tâm đến cho vay các nhà sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm đến tới giai đoạn cuối của quá trình sản xuất tiêu dùng.

 Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo
Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo

Do nhu cầu của con người ngày càng tăng lên cao cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, kèm theo đó là những sự đòi hỏi cần phải được thỏa mãn. Khi đó khả năng tài chính trở thành yếu tố rất quan trọng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đó, người tiêu dùng có nhu cầu mua hàng hóa đó nhưng lại không có khả năng thanh toán. Chính vì điều này nó mới có sự chênh lệch giữa nhu cầu tiêu dùng và khả năng thanh toán của người dân

Việc cho vay tiêu dùng không những mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn góp phần cải thiện đời sống của người lao động với doanh nghiệp nơi họ làm việc, từ đó nâng cao lên mức sống và có thể tăng năng suất lao động và khả năng cho sự cống hiến vì xã hội. Vì thế trên đất nước Việt Nam, các ngân hàng có mặt ở tại đất nước này hiện nay, đang dần phát triển các hoạt động cho vay tiêu dùng

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, không thể bỏ qua Việt Nam được, bởi vì. Việt nam là một trong những thành viên của tổ chức thương mại kinh tế thế giới (WTO). Và từ đó Ngân hàng càng đóng vai trò quan trọng, nó không thể thiếu được và còn được xem là huyết mạch của nền kinh tế ta. Hệ thống Ngân hàng ngày càng nhiều về số lượng, chất lượng, còn có những sản phẩm dịch vụ hoàn thiện hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Trên cơ sở nghiên cứu và để phát triển nghiệp vụ cho vay tiêu dùng có ý nghĩa cải thiện đời sống cho mọi người, nâng cao phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng trong môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng xã hội hiện nay. Sau một thời gian thực tập ở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương, trong quá trình học tập em đã chọn cho mình đề tài “ Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) – chi nhánh Bình Dương là làm đề tài báo cáo thực tập doanh nghiệp 2 của em.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Trong quá trình viết mục tiêu nghiên cứu của bài báo cáo này em muốn hướng đến các mục tiêu như sau:

  • Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.
  • Hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo trong Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bính Dương.
  • Nhận xét, đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo trong Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.

3. Phương pháp nghiên cứu đề tài cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tài liệu về hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, những năm gần đây tại Ngân hàng thương mai cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương, qua đó đã sử dụng phương pháp so sánh để có nhận xét, đánh giá về thực trạng chất lượng của quy trình cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương, về những điểm mạnh và hạn chế về hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Dương.

XEM THÊM ==>  Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Ngắn Hạn

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.

Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian thực tập quá ngắn được gói gọn trong bốn tuần để đi thực tập, song với đó kiến thức tích lũy cũng chưa có nhiều còn có những sai xót, cho nên em xin giới hạn phạm vi nghiên cứu đó là:

Không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.

Thời gian nghiên cứu: 30/5/2022 đến 25/6/2022 nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương. Thời gian nghiên cứu số liệu (lấy số liệu) từ năm 2019 đến 2021. Từ đó đưa ra ý kiến phát triển hoạt động tại Ngân hàng.

5. Ý nghĩa đề tài nghiên cứu

Đối với bản thân em Ngân hàng là nơi giúp bản thân mình hiểu thêm và có thể học hỏi rồi tìm hiểu xâu hơn về đề tài của mình đang nghiên cứu, để nắm chắc về đề tài quy trình cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng. Kến thức mới được biết thêm nhiều hơn về hoạt động cho vay của ngân hàng. Và cũng như giúp em so sánh lý thuyết học trên trường so với khi thực tiễn công việc. Đối với ngân hàng qua bài báo cáo này ngân hàng sẽ nhìn nhận về quy trình cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, nhìn nhận về điểm mạnh và điểm chưa mạnh khắc phục trong tương lai.

6. Kết cấu của đề tài đề tài cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bài nghiên cứu gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính

Chương 2: Giải pháp hiệu quả về hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.

Chương 3: Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Dương.

 Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài làm khóa luận sắp tới phải nộp cho nhà trường, nội dung bài viết được đội ngũ chúng tôi sàng lọc và kiểm chứng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kham thảo bài viết. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x