Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á

Khóa Luận Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á

 Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á có phải các bạn đang là sinh viên năm cuối khoa ngân hàng đang tìm kiếm tài liệu kham thảo cho bài khóa luận sắp tới để hoàn thành tốt nghiệp, nếu vậy thì bạn không nên bỏ lỡ bài viết này, nội dung bao gồm: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu đề tài.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê làm khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng dân số cao, hiện nay dân số Việt Nam tính đến ngày 04/07/2022 là gần cán mốc 100 triệu người, mật độ dân số là 318 người trên mỗi kilômét vuông, cao gấp 6-7 lần mật độ chuẩn vì vậy nhu cầu về nhà ở của dân cư là rất lớn. Sở hữu một căn nhà nhằm giúp an cư lạc nghiệp là một nhu cầu không thể thiếu của người dân. Tuy nhiên, do thu nhập và tích lũy thấp nên để mua được một căn nhà mua bằng vốn tích góp của mình với nhiều gia đình công nhân, viên chức, vợ chồng  trẻ vẫn còn rất khó.

Nắm bắt được nhu cầu đó của khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á cũng đã mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động cho vay (HĐCV) mua nhà trả góp. Tại chi nhánh Tiền Giang, hình thức cho vay mua nhà trả góp được triển khai vào ngày 26/06/2009. Việc thực hiện hoạt động cho vay mua nhà trả góp không chỉ là nghiệp vụ làm đa dạng hóa hoạt động, mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng mà nó còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp đất nước ngày càng phồn thịnh hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các ngân hàng thương mại cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, để mở rộng HĐCV mua nhà trả góp một cách an toàn và hiệu quả không phải là điều đơn giản và dễ dàng.

Nhằm giúp Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tiền Giang vừa mở rộng HĐCV, đồng thời vẫn có các biện pháp kiểm soát, hạn chế, xử lý kịp thời những rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay mua nhà trả góp, nhóm chúng em tiến hành thực hiện đề tài:“Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang”.

Khóa Luận Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á
Khóa Luận Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống những cơ sở lý luận về chất lượng cho vay mua nhà trả góp và việc mở rộng HĐCV mua nhà trả góp

– Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

– Trên những cơ sở những vấn đề còn tồn tại đó, đề tài đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay mua nhà trả góp trên phạm vi hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tiền Giang.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay mua nhà trả góp KHCN tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tiền Giang.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang.

+ Về thời gian: Đề tài được nghiên cứu từ…..đến…..với số liệu được thu thập từ giai đoạn 2019-2022.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập thông tin

Đề tài sử dụng số liệu thu thập qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính; bản tin nội bộ và các số liệu được cung cấp từ phòng kinh doanh, phòng hành chánh của Ngân hàng TMCP Đông Á Tiền Giang, các tư liệu liên quan như qua Internet, báo chí, tạp chí chuyên ngành ngân hàng.

4.2. Phương pháp phân tích

Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích như sau:

– Phương pháp thống kê, mô tả: Phương pháp tiến hành tổng hợp, mô tả dựa trên nguồn dữ liệu thu thập được về tình hình cho vay tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

– Phương pháp phân tích chi tiết: Phương pháp tiến hành thực hiện các phân tích chuyên sâu, tìm hiểu các tồn tại và xác định nguyên nhân của các tồn tại đó.

– Phương pháp so sánh: Phương pháp tiến hành so sánh nhằm xác định quan hệ tương quan giữa các số liệu liên quan đến tình hình kinh doanh, cho vay và thu nợ của các giai đoạn và những biến động trong các thời kỳ với đối thủ cạnh tranh.

4.3. Phương pháp xử lý số liệu

Đề tài sử dụng phần mềm Microsoft Excel kết hợp với phần mềm Microsoft Word để tính toán, tổng hợp số liệu, soạn thảo và chỉnh sửa nội dung đề tài.

XEM THÊM ==>   Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo

 5. Kết cấu đề tài – Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á

Ngoài phần mở đầu, kết luận nội dung đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay mua nhà trả góp của Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang.

Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang.

 • Phần mở đầu:
 • 1.Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu
 • 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4.Phương pháp nghiên cứu
 • 4.1.Phương pháp thu nhập thông tin
 • 4.2.Phương pháp phân tích
 • 4.3.Phương pháp xử lý số liệu
 • 5.Kết cấu của đề tài
 • Phần nội dung
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1.Khát quát về Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
 • 1.1.2.Hoạt động của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.2.1.Nghiệp vụ huy động vốn
 • 1.1.2.2.Nghiệp vụ cấp tín dụng
 • 1.2.Tổng quát
 • 1.2.1.Khái niệm
 • 1.2.2.Đặc điểm
 • 1.2.3.Vai trò
 • 1.2.3.1.Đối với Ngân hàng
 • 1.2.3.2.Đối với khách hàng
 • 1.2.3.3.Đối với kinh tế, xã hội
 • 1.2.4.Quy trình cho vay mua nhà trả góp
 • 1.3.Các chỉ tiêu đánh giá
 • 1.3.1.Chỉ tiêu định tính
 • 1.3.2.Chỉ tiêu định lượng
 • 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng
 • 1.4.1.Nhân tố từ phía khách hàng
 • 1.4.2.Nhân tố từ ngân hàng
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TIỀN GIANG
 • 2.1.Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang…………….
 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang
 • 2.1.2.Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.Một số quy định về cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang
 • 2.1.3.1. Quy chế cho vay mua nhà trả góp
 • 2.1.3.2.Đối tượng cho vay
 • 2.1.3.3.Điều kiện để vay vốn
 • 2.1.3.4.Thủ tục và hồ sơ xin vay
 • 2.1.3.5. Quy trình cho vay mua nhà trả góp của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Tiền Giang
 • 2.1.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang giai đoạn 2019-2022
 • 2.1.4.1.Hoạt động huy động vốn
 • 2.1.4.2.Hoạt động cho vay
 • 2.1.4.3.Kết quả kinh doanh
 • 2.2.Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang giai đoạn 2019-2022
 • 2.2.1.Doanh số
 • 2.2.2.Dư nợ
 • 2.2.3.Tình hình nợ quá hạn
 • 2.2.4.Vòng quay vốn tín dụng
 • 2.2.5.Tình hình thu nhập từ
 • 2.3.Đánh giá
 • 2.3.1.Kết quả đạt được
 • 2.3.2.Những hạn chế
 • 2.3.3.Nguyên nhân của hạn chế
 • 2.3.3.1.Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2.Nguyên nhân khách quan
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG ÁCHI NHÁNH TIỀN GIANG
 • 3.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển
 • 3.1.1.Phương hướng cho vay mua nhà trả góp khách hàng cá nhân
 • 3.1.2.Cơ hội phát triển
 • 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay mua nhà trả góp
 • 3.2.1.Thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay
 • 3.2.2.Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 3.2.3.Cái giải pháp về huy động vốn
 • 3.2.4.Các giải pháp nợ quá hạn
 • 3.2.5.Tăng cường hoạt động Marketing
 • 3.2.6.Nâng cao chất lượng về nhân sự
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hoạt Động Cho Vay Mua Nhà Trả Góp Tại Ngân Hàng Đông Á cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x