Khóa Luận Hoạt Động Bán Hàng Tại Công ty Thế Giới Di Động

Khóa Luận Hoạt Động Bán Hàng Tại Công ty Thế Giới Di Động

Chia sẻ đề tài khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng điện thoại tại Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cho các bạn sinh viên đang tham khảo tài liệu làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp.

1. Lý do chọn đề tài Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Điện Thoại

Việt Nam tiến hành phát triển kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, đang đứng trước những cơ hội mới đồng thời cũng không ít khó khăn, trở ngại và chịu áp lực cạnh tranh rất lớn không những trên thị trường quốc tế mà ngay cả thị trường trong nước. Tố chức và quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Trong kinh doanh, công tác bán hàng là công tác trọng yếu nhất được đặt ở vị trí trọng tâm, quyết định đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ có bán được hàng mới có thể thu hồi được vốn và đảm bảo cho quá trình kinh doanh được liên tục. Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế thị trường hiện đại, bán hàng ngày càng trở nên khó khăn hơn do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt.

Hành trình phát triển từ một cửa hàng bán lẻ điện thoại nhỏ trở thành “đế chế” bán lẻ số 1 tại Việt Nam của Công ty Thế Giới Di Động là một chặng đường dài. Với Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động – doanh nghiệp bán lẻ các thiết bị di động, điện máy hàng hóa hàng đầu Việt Nam thì mong muốn đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng là vấn đề cấp thiết, quyết định sự hoạt động và phát triển của công ty. Mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn tìm tòi mọi cách để tăng sản lượng bán ra, tăng doanh thu và tối thiểu hoá chi phí một cách hợp lý nhất. Khách hàng ngày càng khó tính, họ đòi hỏi những sản phẩm có mẫu mã đẹp, lạ, chất lượng cao mà giá cả phải hợp lý và được phục vụ tận tình chu đáo. Thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động bán hàng, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng điện thoại tại Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động”.

Khóa Luận Hoạt Động Bán Hàng Tại Công ty Thế Giới Di Động
Khóa Luận Hoạt Động Bán Hàng Tại Công ty Thế Giới Di Động

2. Mục Đích Nghiên Cứu Của Đề Tài Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Điện Thoại

 • Hệ thống những cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng, quản trị bán hàng
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng thực tiễn của công ty
 • Dựa trên cơ sở lý luận và phân tích tình hình thực tiễn của công ty để nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động trong điều kiện Việt Nam và thế giới vừa trải qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động bán hàng điện thoại của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động

3.2 Phạm vi nghiên cứu

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

Để có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn tìm kiếm và thu thập thông tin nội bộ.

Phương pháp phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

5. Kết Cấu Của Đề Tài Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Điện Thoại

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
 • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
 • 3.1 Đối tượng nghiên cứu
 • 3.2 Phạm vi nghiên cứu
 • 3.3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
 • 3.4.KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Khái quát chung về hoạt động bán hàng
 • 1.1.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động bán hàng
 • 1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
 • 1.1.3. Quy trình bán hàng
 • 1.2. Phân loại lực lượng bán hàng và các hình thức bán hàng
 • 1.2.1. Phân loại lực lượng bán hàng
 • 1.2.2. Các hình thức bán hàng
 • 1.3. Quản trị hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
 • 1.3.1. Khái niệm
 • 1.3.2. Các nội dung của quản trị bán hàng
 • 1.3.2.1. Lập kế hoạch bán hàng
 • 1.3.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng
 • 1.3.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
 • 1.3.2.4. Động viên nhân viên và tổ chức mạng lưới phân phối
 • 1.3.2.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng của hoạt động bán hàng
 • 1.4.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 1.4.2. Các yếu tố bên trong
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI DỘNG
 • 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Thế giới di động
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Thông tin chung:
 • 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.2  Nhiệm vụ của các phòng ban Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động:
 • 2.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ và quy trình công nghệ
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Thế giới di động 2019-2021
 • 2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng điện thoại của Công ty cổ phần Thế giới di động .
 • 2.2.1 Môi trường bên ngoài
 • 2.2.1.1. Môi trường vĩ mô
 • 2.2.1.2. Môi trường vi mô
 • 2.2.2 Môi trường bên trong
 • 2.3. Tình hình hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Thế giới di động 2019-2021.
 • 2.3.1 Thực trạng hoạt động bán hàng điện thoại của công ty Cổ phần Thế giới di động 2019-2021
 • 2.3.1.1. Quy trình bán hàng mà đơn vị đang áp dụng
 • 2.3.1.2. Các thủ tục bán hàng
 • 2.3.1.3. Chăm sóc bán hàng
 • 2.3.2 Thực trạng quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Thế giới di động 2019-2021
 • 2.3.2.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
 • 2.3.2.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
 • 2.3.2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
 • 2.3.2.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
 • 2.3.2.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 2.3.2.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị bán hàng
 • 2.4. Đánh giá chung về hoạt động bán hàng điện thoại của Công ty cổ phần Thế giới di động .
 • 2.4.1 Thành tựu đạt được của công ty Cổ phần Thế giới di động
 • 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân.
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐIỆN THOẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • 3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thế giới di động
 • 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng
 • 3.2.2 Giải pháp chú trọng đến công tác đào tạo trong doanh nghiệp
 • 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện thù lao và chính sách động viên trong doanh nghiệp
 • 3.2.4 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và kiểm soát trong doanh nghiệp
 • 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thế giới di động.
 • 3.3.1 Xây dựng hoạt động nghiên cứu thị trường
 • 3.3.2 Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng
 • 3.3.3 Phát triển nhân sự cho hoạt động thương mại điện tử
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết  đề tài khóa luận tốt nghiệp  Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng điện thoại tại Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cho các bạn sinh viên đang tham khảo tài liệu làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x