Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo

Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo

Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo nội dung bài viết này được chúng tôi thu thập từ nguồn dữ liệu chất lượng, đáng tin, các bạn có thể yên tâm kham thảo bài viết, nội dung bao gồm: chức năng, nhiệm vụ của Công ty Vật liệu Xây dựng; cơ cấu tổ chức của Công ty Vật liệu Xây dựng.

Khi làm báo cáo, luận văn chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn TRust nhé.

1. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

Lĩnh vực

Buôn bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…

Chức năng

– Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, công trình điện áp, cấp thoát nước.

– Nghiên cứu và xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh cụ thể là: nghiên cứu và xây dựng các chiến lược phát triển thị trường, phát triển mặt hàng tăng lợi nhuận…các chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

– Thực hiện kinh doanh có lợi nhuận, tạo thị trường ổn định và phát triển mặt hàng nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để từ đó đạt được hiệu quả kinh doanh có lãi.

– Kiểm soát được hoạt động kinh doanh thông qua việc xác định chức năng nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian sắp tới.

Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo
Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo

Nhiệm vụ

– Đối với bất kỳ một công ty khi thành lập đều phải chấp hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật và hoạt động trong sự cho phép của pháp luật được áp dụng tại các quốc gia trên thế giới. Mỗi một quốc gia đều có luật pháp riêng, đây cũng là quy định mà luật pháp Việt Nam đưa ra để áp dụng đối với tất cả các cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động tại quốc gia Việt Nam là luôn chấp hành những quy định của Pháp Luật và hoạt động trong sự khuôn phép của luật pháp Việt Nam.

– Điều tra nắm vững nhu cầu, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty, thực hiện mục đích và nội dung hoạt động của Công ty.

– Đẩy mạnh tổ chức dự thầu các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành kinh doanh của công ty nhằm có điều kiện chủ động trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong toàn bộ hoạt động của công ty.

– Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn công ty được phép quản lý. Tự tạo thêm nguồn vốn để đảm bảo cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện tự trang trải về tài chính, kinh doanh có lãi, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

– Quản lý, sử dụng hiệu quả, sử dụng đúng chế độ, đúng chính sách quy định các nguồn vốn.

– Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng của Công ty, kế hoạch kinh doanh phải hợp với chiến lược đã đề ra và nhu cầu thị trường hàng năm.

– Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn của hợp đồng ký kết, luôn nâng cao chất lượng của hàng hóa, tạo uy tín và duy trì mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt yêu cầu của người tiêu dùng.

– Việc ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện chế độ báo cáo thông kê, báo cáo định kỳ theo quy định của nhà nước. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu, tuân thủ các quy định của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng luật lao động và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành luật lao động.

– Đảm bảo thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định, thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

2. Cơ cấu tổ chức của Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty: Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Huy Thành Công 2
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Huy Thành Công 2

2.2. Nhiệm vụ của các Phòng, Ban Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

Giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh trong công ty; quyết định lương, phụ cấp đối với người lao động trong công ty…Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc: là người quản lý tổ chức và chỉ đạo công tác kinh doanh của công ty, là người giúp đỡ Giám đốc về giao dịch ký kết hợp đồng với khách hàng, tuyển dụng lao động và các giao dịch khác khi Giám đốc đi vắng. Mỗi phó giám đốc có một chức năng và nhiệm vụ riêng  nhưng đều có chức năng là giúp việc cho giám đốc. Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi phó giám đốc được giao trong lĩnh vực mình quản lý, cụ thể:

+ Phụ trách việc kinh doanh

+ Phụ trách các vấn đề về an toàn lao động, kỹ thuật công trình

+ Phụ trách việc cung ứng vật tư, xe máy thi công …cho công trình

– Phòng Tài chính – Kế toán: căn cứ nhiệm vụ sản xuất lập kế hoạch tài chính của công ty kể cả kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn; quản lý sử dụng vốn và tài sản công ty chặt chẽ, an toàn và có hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế toán cho các đội công trình; thực hiện đôn đốc thanh toán, đối chiếu công nợ, vay trả trong và ngoài công ty; thực hiện báo cáo tài chính năm, quý, tháng một cách chính xác và đầy đủ, kịp thời; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

XEM THÊM ==>  Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng

– Phòng Tài chính – Kế toán: căn cứ nhiệm vụ sản xuất lập kế hoạch tài chính của công ty kể cả kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn; quản lý sử dụng vốn và tài sản công ty chặt chẽ, an toàn và có hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế toán cho các đội công trình; thực hiện đôn đốc thanh toán, đối chiếu công nợ, vay trả trong và ngoài công ty; thực hiện báo cáo tài chính năm, quý, tháng một cách chính xác và đầy đủ, kịp thời; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Phòng vật tư:

+ Tham mưu cho công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư – thiết bị phục vụ cho hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống của công ty cho ban giám đốc.

+ Quản lý các nhà cung ứng theo tiêu chí: Sản phẩm, thời gian giao hàng, khả năng thanh toán, dịch vụ hậu mãi, tiềm năng phát triển.

+ Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách kho.

+ Báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của công ty.

+ Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, hiệu quả.

+ Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, tiết kiệm chi phí.

+ Lập quy trình cung ứng vật tư – thiết bị.

+ Thường xuyên kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện cung ứng vật tư – thiết bị, bảo trì, kiểm định máy móc thiết bị toàn công ty.

Phòng Tổ chức Hành chính: có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc bố trí cán bộ công nhân, đảm bảo cho bộ máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu quả; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật quản lý, tay nghề cho các cán bộ nhân viên; tổ chức công tác bảo vệ trị an công ty, quản lý xe con và sắp xếp bố trí việc đi công tác cho cán bộ trong công ty; bố trí sắp xếp nơi làm việc và trang thiết bị văn phòng; quản lý con dấu và thực hiện các nhiệm vụ văn thư.

Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng
Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

Phòng Phát triển dự án:

+ Tham gia xây dựng phương án, hồ sơ tư vấn, hồ sơ các dự án để trình bày với các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến huy động vốn cho các danh mục đầu tư, các quỹ; phát triển khách hàng, đối tác của Công ty.

+ Xây dựng, thiết kế các chương trình, chiến lược kinh doanh nhằm thu hút và mở rộng khách hàng tiềm năng đầu tư vào các dự án.

+ Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển, đào tạo nhân viên tư vấn đầu tư tài chính.

+ Chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của khối đầu tư trong thời gian Giám đốc vắng mặt theo ủy quyền.

Phòng Quản lý kỹ thuật:

– Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án (từ khâu chuẩn bị, khởi công và thi công công trình) theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

– Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).

– Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).

– Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án

– Đưa ra và đảm bảo các Biện pháp thi công, Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, Thủ tục xây dựng, Hướng dẫn thi công.

– Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng

– Làm việc với Chủ Đầu Tư, Tư Vấn Giám Sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt.

– Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất..

– Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm trước BGĐ về công việc được phân công

Ban điều hành công trình: tìm hiểu, tiếp cận và giao dịch với các ngành, các tổ chức, cá nhân có kế hoạch đầu tư mới; xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể trình lên Hội đồng thành viên duyệt; duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống tạo cơ hội có thêm hợp đồng mới để ổn định và gia tăng doanh số; phối hợp với phòng kỹ thuật triển khai hợp đồng, tổ chức bàn giao thanh lý hợp đồng. Đồng thời là cơ quan trực tiếp làm việc với các đối tác trong việc cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vô của ngành xây dựng.

Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo nội dung bài viết được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cũng đã kiểm chứng về chất lượng của những thông tin này. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã trình bày ở trên có thể giúp được các bạn trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo, bài luận văn của các bạn và chúc các bạn đạt điểm cao. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x