Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton Làm Báo Cáo

Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton

Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton Làm Báo Cáo có phải bạn đang chuẩn bị làm báo cáo nộp cho nhà trường, cần tài liệu để kham thảo và hoàn thành bài viết một cách trọn vẹn, thì hôm nay luận văn Trust xin giới thiệu bài viết này cho bạn, nội dung bài viết bao gồm: chức năng và nhiệm vụ công ty sản xuất bao bì carton, cơ cấu tổ chức công ty sản xuất bao bì carton.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Chức năng và nhiệm vụ công ty sản xuất bao bì carton

1.1. Chức năng

Thực hiện việc kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký đó là sản xuất giấy và bìa carton, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Đặc biệt là phục vụ công cuộc xoá đói giảm nghèo và công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng.

Nâng cao chất lượng sản phẩm đạt được doanh thu cao nhất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton
Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton

1.2. Nhiệm vụ

– Phát huy hiệu qủa các ngồn vốn và tài sản đã được nhà nước và các thành viên giao cho quản lý

– Công ty có nghĩa vụ đóng thuế cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và chịu mọi rủi ro trong quá trình sản xuất.

–  Mở rộng liên kết với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế, phát huy tính ưu việt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Bảo vệ công ty, bảo vệ sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội  trên địa bàn hoạt động của công ty.

– Hạch toán và báo cáo trung thực lên các cơ quan cấp trên theo quy định của luật doanh nghiệp.

2. Cơ Cấu Tổ Chức công ty sản xuất bao bì carton

2.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty là một đơn vị kinh doanh được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các công tác hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện một số hoặc tất cả các khâu của quá trình đầu tư sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Toàn Cầu
Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Toàn Cầu

2.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

a. Giám đốc:

– Là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của Công ty, là người quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của Công ty, phê duyệt tất cả các quy định trong Công ty, phụ trách chung và có quyền điều hành toàn bộ hoạt động của công ty về các vấn đề trong quá trình sản xuất kinh doanh

– Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trước pháp luật.

b. Phó giám đốc:

– Thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Giám đốc công ty.

c. Phòng Kế toán tổng hợp: Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton

–  Thực hiện các công việc về hành chính: Quản lý hồ sơ giấy tờ pháp nhân của công ty, con dấu, văn bản đi đến, soạn thảo các văn bản hành chính,..

–  Quản lý nhân sự của công ty ( hồ sơ nhân sự, tuyển dụng nhân sự,giải quyết các chế độ chính sách lien quan đến lao động..)

–  Mua văn phòng phẩm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.

–  Quản lý hoạt động kế toán, tài chính của Công ty, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công tác tài chính kế toán.

–  Kiểm tra xét duyệt tính hợp pháp của các chứng từ kế toán.

–  Kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh chi tiết và tổng hợp.

–  Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ công tác hoạch toán kế toán của công ty với các cơ quan chức năng theo quy định.

–  Lập báo  cáo tài chính năm nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

–  Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của giám đốc.

–  Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm tra.

–  Lưu trữ hoá đơn chúng từ và hồ sơ kế toán theo quy định của công ty và theo đúng pháp luật hiện hành.

–  Phối hợp, hỗ trợ với các phòng, bộ phận trong công ty thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu càu.

–  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.

d. Phòng kinh doanh:

– Tham mưu, đề xuất cho ban lãnh đạo công ty về công tác kinh doanh, phát triển thị trường, bán hàng và các sản phẩm của Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

– Tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm do Công ty sản xuất.

– Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng, xem xét phối hợp với Phòng kế hoạch thiết kế mẫu sản phẩm gửi khách hàng xem xét xác nhận.

– Lập  báo giá, hoặc soạn thảo hợp đồng kinh tế gửi cho khách hàng.

– Phối hợp với Phòng kế hoạch để triển khai sản xuất sản phẩm cung cấp cho khách hàng

– Thường xuyên chăm sóc khách hàng để nắm bắt nhu cầu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

– Tiếp nhận, xem xét xử lý hoặc phối hợp với các bộ phận có liên quan xử lý các phản hồi, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm do Công ty sản xuất và cung cấp cho khách hàng.

– Quản lý các hồ sơ liên quan đến công tác kinh doanh bán hàng.

– Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

e. Phòng kế hoạch: Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton

– Căn cứ vào các yêu sản xuất, vật tư tồn kho, tiến hành lập kế hoạch và thực hiện mua nguyên vật liệu phục cụ cho sản xuất của Công ty.

– Tiếp nhận, xem xét, thực hiện thiết kế, trình khách hàng xem xét xác nhận các mẫu thiết kế sản phẩm để sản xuất cho khách hàng.

– Căn cứ vào đơn hàng, hợp đồng Kinh doanh ký với khách hàng, thực hiện lập lệnh sản xuất giao cho xưởng sản xuất, theo dõi đôn đốc xưởng sản xuất đảm bảo sản phẩm sản xuất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

– Báo cáo với Giám đốc công ty các vấn đề thực hiện nhiệm vụ của Phòng khi có phát sinh ngoài thẩm quyền được giao.

– Phối hợp, hỗ trợ các phòng, bộ phận trong Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

f. Bộ phận lái xe và giao nhận hàng:

– Quản lý phương tiện vận tải được giao sử dụng, đảm bảo phục vụ một cách an toàn, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Thực hiện sửa chữa, hoặc báo cáo Giám đốc Công ty về việc sửa chữa phương tiện khi có phát sinh.

– Tiếp nhận yêu cầu xuất hàng, phối hợp với thủ kho để xếp hàng lên xe, kiểm tra theo hoá đơn đảm bảo đúng, đủ hàng hoá trước khi giao hàng cho khách hàng.

– Bảo quản hàng hoá trên đường vận chuyển, liên hệ và bàn giao cho khách hàng theo đúng địa điểm, lấy xác nhận nhận hàng của khách hàng, bàn giao chứng từ cho kế toán.

– Nhận tiền thanh toán của khách hàng mang về nộp Kế toán ( trong một số trường hợp)

– Chở nguyên liệu công ty mua về phục vụ cho sản xuất

– Thường xuyên giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo trạng thái sẵn sàng phục vụ của xe.

– Khai thác xe đạt hiệu quả cao, đảm bảo các chỉ tiêu định mức kinh tế, kỹ thuật.

– Thực hiện các yêu cầu liên quan khác của Ban giám đốc công ty.

XEM THÊM ==>  Giới Thiệu Về Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Trong Báo Cáo

g. Bộ phận kho:

– Tham mưu, đề xuất cho ban lãnh đạo công ty về công tác quản lý kho đảm bảo hợp lý, có hiệu quả.

– Tiếp nhận nguyên liệu nhập kho, kiểm tra chứng từ hoá đơn và thực tế, kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập lập phiếu nhập kho tương ứng để kiểm soát.

– Tiếp nhận bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho từ các tổ sản xuất, kiểm đếm số lượng, chủng loại, ..lập phiếu nhập kho để theo dõi.

– Sắp xếp, bố trí vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đúng vị trí theo chủng loại, khu vực, đảm bảo dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra, không bị suy giảm chất lượng.

– Thực hiện việc xuất kho nguyên vật liệu theo định mức yêu cầu tương ứng với số lượng cần sản xuất theo kế hoạch sản xuất cho các tổ.

– Thực hiện việc xuất kho thành phẩm giao cho khách hàng,lập phiếu xuất kho tương ứng để kiểm soát.

– Theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình xuất nhập nguyên liệu, thành phẩm vào các sổ sách tương ứng để kiểm soát theo đúng quy định.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác kiểm kê kho nguyên liệu, thành phẩm định kỳ theo quy định.

– Đảm bảo công tác an toàn, phòng tránh cháy nổ, vệ sinh công nghiệp tại các kho.

– Lập các báo cáo về công tác quản lý kho theo yêu cầu quy định của công ty ( báo cáo nhập xuất tồn thành phẩm, vật tư, báo cáo kiểm kê…)

– Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Công ty các vấn đề liên quan đến kho vượt quá trách nhiệm thực hiện.

– Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận khác trong công ty thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

h. Bộ phận sản xuất: Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton

– Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ thống khai thác, sử dụng máy móc và nguồn lực của xưởng sản xuất.

– Tiếp nhận yêu cầu sản xuất, lập kế hoạch, tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn các tổ trong sản xuất,đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, yêu cầu chất lượng hàng hoá theo yêu cầu.

– Chỉ đạo kiểm soát chất lượng vật tư mua vào, chất lượng thành phẩm sản xuất.

– Hướng dẫn giải quyết các vần đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sản xuất và tham mưu, đề xuất với Giám đốc công ty phương pháp thực hiện, nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới.

– Duy trì cải tiến chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.

– Phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, của xưởng sản xuất, đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra.

– Theo dõi công tác sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của xưởng sản xuất.

– Quản lý, duy trì và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu, chức năng,nhiệm vụ được giao, rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự, đề xuất tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên, đánh giá thực hiện công việc định kỳ, khuyến khích, động viên, nhắc nhở và đề xuất khen thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện công việc của nhân viên và mục tiêu của Công ty.

– Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm do xưởng sản xuất.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Giới Thiệu Công Ty Sản Xuất Bao Bì Carton Làm Báo Cáo bài viết được xây dựng và nghiên cứu dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn về đề tài này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này của mình, sẽ giúp ích được cho bài báo cáo, khóa luận của bạn đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x