Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ Vấn đề về sở hữu trí tuệ trong thời đại ngày nay được quan tâm và chú trọng hơn. Bởi vì ngày càng có nhiều sự ra đời của các tác phẩm nghệ thuật văn học, công trình nghiên cứu khoa học – công nghệ hay một phát minh khoa học nào đó. Chính vì thế tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cũng được nâng nên. Vào năm 2005 Việt Nam đã có Luật sở hữu trí tuệ và được áp dụng triển khai một cách hiệu quả. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hiện đang là đề tài được nhiều bạn học viên chú ý và lựa chọn cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Tuy nhiên để lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đáp ứng đủ các yêu cầu về phù hợp, sáng tạo, khả thi thì chưa có nhiều bạn học viên làm được. Do vậy chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho các bạn danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ là một quyền cơ bản của con người khi có một tác phẩm, một công trình khoa học hay một sản phẩm của riêng mình. Và không có ai có thể xâm phạm tới quyền này của con người. Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thi hành những chính sách, kế hoạch về sở hữu trí tuệ, ban hành chủ trương, các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ. Xử lý vi phạm đối với những cá nhân, tổ chức xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ tới cho mọi người. Nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của con người và gián tiếp xây dựng một xã hội văn minh. Củng cố và khẳng định tính nghiêm khắc, răn đe của pháp luật Việt Nam nói chung.

Qua đó ta có thể thấy được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Hoạt động này đã thể hiện được một phần việc tôn trọng quyền cơ bản của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Khẳng định được tính hợp pháp của vấn đề cũng như sự liên kết và thống nhất trong pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó còn là để khẳng định được quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức có tác phẩm khoa học và nghệ thuật được vinh danh trên diễn đàn quốc tế. Góp một phần quan trọng trong việc phát triển đất nước khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Ngay sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hay và đạt chuẩn. Cung cấp đến cho các bạn những thông tin hữu ích để có thể khai thác cho bài luận văn của mình. Cụ thể như sau:

Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ
Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

1. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cơ bản

 1. Phân tích về việc xây dựng chỉ đạo thực hiện chiến lược chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 2. Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng trí tuệ của Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện quản lý nhà nước cấp địa phương có thẩm quyền.
 3. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc ban hành thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 4. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Đánh giá về trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
 6. Nghiên cứu thực tế về hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 7. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về việc sở hữu trí tuệ trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn về sở hữu trí tuệ.
 8. Đánh giá về ban hành tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005.
 9. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc cắt và thực hiện các thủ tục liên quan tới giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 10. Một số hạn chế trong công tác tổ chức hoạt động thông tin thống kê về sở hữu trí tuệ của quản lý nhà nước.
 11. Phân tích công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc cung cấp các thủ tục pháp lý về giấy chứng nhận đăng ký các quyền liên quan về sở hữu trí tuệ.
 12. Đánh giá thực tế hoạt động giáo dục tuyên truyền phổ biến những kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ trong hoạt động quản lý nhà nước.
 13. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc thanh tra kiểm tra chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước.
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 15. Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nước ta.
 16. Nghiên cứu về nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với việc xây dựng chỉ đạo thực hiện chiến lược chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 17. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 18. Trình bày về trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của bộ khoa học và công nghệ.
 19. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc tổ chức các hoạt động về thông tin thống kê sở hữu trí tuệ.
 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Văn hóa Thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
 21. Một số tác động và ảnh hưởng từ môi trường xã hội tới chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở nước ta.
 22. Nghiên cứu trắc nghiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình.
 23. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc tổ chức và quản lý hoạt động giám định đối với sản phẩm trí tuệ.
 24. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc tiến hành Giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 25. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với vấn đề hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện nay.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Sở Hữu Trí Tuệ [50 Đề Tài Hay, Tải Miễn Phí]

2. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ sáng tạo cao

 1. Trình bày trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu hoạt động trách nhiệm pháp lý của Chính Phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở nước ta trên phạm vi cả nước.
 4. Thực trạng việc giải quyết vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 5. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý của bộ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 6. Quyền bảo hộ tác giả của các tác phẩm văn học khoa học sách giáo khoa giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết của pháp luật Việt Nam.
 7. Trách nhiệm pháp lý của bộ khoa học và công nghệ trước chính phủ trong việc trụ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch thực hiện quản lý nhà nước thế giới trí tuệ.
 8. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Trình bày điều kiện bảo hộ quyền của các tổ chức cá nhân về quyền tác giả đối với hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 9. Đánh giá trách nhiệm pháp lý của bộ văn hóa thể thao và du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và các quyền liên quan về sở hữu trí tuệ.
 10. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ đối với cuộc biểu diễn được bảo hộ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 17 luật sở hữu trí tuệ 2005.
 11. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc thực hiện các quyền đối với các giống cây trồng.
 12. Nghiên cứu Nội dung giới hạn quyền thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 13. Trình bày trách nhiệm pháp lý của Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình đối với việc phối hợp với bộ khoa học và công nghệ trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 14. Trình bày về quyền nhân thân trong nội dung giới hạn quyền thời hạn bảo hộ quyền tác giả.
 15. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở nước ta trong giai đoạn tiếp theo và định hướng phát triển tới 2030.
 16. Đánh giá về quyền tác giả đối với các tác phẩm điện ảnh các tác phẩm sân khấu.
 17. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại Ủy ban nhân dân các cấp địa phương theo thẩm quyền.
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Thực trạng phổ biến quyền tác giả đối với các chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu.
 19. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc quản lý đối với các tác phẩm thuộc lĩnh vực âm nhạc ở nước ta hiện nay.
 20. Trình bày quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 21. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam trong giai đoạn ngày nay.
 22. Nghiên cứu quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học.
 23. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ trong việc thực hiện quyền tác giả đối với các tác phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 24. Thực trạng việc thể hiện quyền tác giả đối với các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép không phải trả tiền nhận bút thù lao.
 25. Thực trạng việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật dân gian theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được đánh giá cao

 1. Trình bày công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc thực hiện các quyền bảo vệ tác giả trong giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
 2. Phân tích các nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 3. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc giải quyết tranh chấp tại tòa án nhân dân tối cao.
 4. Nghiên cứu sự tốc độ pháp luật các văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 5. Thực trạng việc thực hiện các quyền tác giả đối với các tác phẩm sở hữu trí tuệ trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 6. Đánh giá về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.
 7. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả trong lĩnh vực điện ảnh của nước ta giai đoạn ngày nay.
 8. Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 9. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Căn cứ pháp lý về điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
 10. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc xử lý vi phạm đối với các hành vi sau chất tác phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 11. Xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức có hành vi xâm phạm tới quyền và lợi ích của tác giả trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 12. Quyền hạn Thẩm định và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quy định bắt buộc.
 13. Trình bày việc bảo hộ các quyền liên quan tới tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ.
 14. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 15. Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường hợp bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng.
 16. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các quyền về tác giả ở nước ta.
 17. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân có hành vi xâm phạm tới quyền tác giả đối với các tác phẩm về báo chí ở nước ta.
 18. Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ: Thực trạng việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 19. Nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của tác giả đối với các tác phẩm kiến trúc.
 20. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong việc thực hiện pháp quyền và lợi ích hợp pháp cho người được hưởng quyền sở hữu trí tuệ.
 21. Phân tích dưới góc độ pháp luật các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 22. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng phát triển các chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho con người.
 23. Nghiên cứu thực tế các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính trong vi phạm về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.
 24. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của lối sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005.
 25. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ sáng chế khoa học công nghệ trên thị trường Việt Nam ngày nay.

Download miễn phí

Đó là những thông tin Chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Tất cả những đề tài trên đều đáp ứng được các tiêu chí về tính khả thi tính sáng tạo và tính phù hợp. Chúng tôi hi vọng với những thông tin mà mình cung cấp cho các bạn có thể lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hay sáng tạo và phù hợp cho bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi từ bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x