Chia sẻ 150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công

Chia sẻ 150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công bài viết sau đây được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu để thống kê ra những đề tài luận văn hay, được đánh giá cao, các bạn tha hồ kham thảo và lựa chọn cho mình một đề tài tâm đắc nhất để làm bài luận văn một cách hoàn thiện nhất.

Khi làm báo cáo, luận văn chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn TRust nhé.

Tìm hiểu về Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công          

Bài viết này là tổng hợp những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công hay, tiêu biểu và có tính sáng tạo cao cho các bạn tham khảo. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, ngành chính sách công đang dần trở nên phổ biến và có vị trí nhất định trong xã hội. Ngành học này mang nặng vấn đề lý thuyết, đòi hỏi người học phải có kiến thức chuyên ngành vững chắc và sâu rộng. Hiện nay, có nhiều bạn học viên đang tiến hành nghiên cứu về đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công. Để các bạn học viên có thêm nhiều thông tin hữu ích và thuận lợi bước đầu trong quá trình hoàn thiện bài luận văn. Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn 150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công hay, sáng tạo.

Ngành chính sách công là gì?

Ngành chính sách công là một ngành học rộng với đa dạng lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Đối với một đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công thì có nhiều dạng đề tài khác nhau theo từng chuyên ngành cụ thể. Để các bạn có thêm nhiều thông tin hơn chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những dạng đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công thường gặp.

Những dạng đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công thường gặp

 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về chính sách tài khóa và tiền tệ
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về tài chính phát triển
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về kinh tế đô thị và vùng
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về chính sách phát triển vùng và đô thị
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công về chính sách giáo dục
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công chính sách khoa học và công nghệ
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công chính sách phúc lợi xã hội
 • ………..

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công [ 97 Đề Tài +10 Bài Mẫu Hay]

150 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công tiêu biểu

Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin khai thác và hiểu sâu hơn về thể loại đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, thu thập và tổng hợp được 150 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công tiêu biểu. Chúng tôi đã đánh giá vấn đề trên nhiều tiêu chí và góc độ khác nhau. Cụ thể như sau:

 1. Trình bày về thực trạng hoạch định chính sách công trong công tác tài chính công tại ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 2. Phân tích về quá trình thực hiện chính sách công đối với công tác tài chính công tại hội đồng nhân dân thành phố M.
 3. Các dự án đầu tư và phát triển trên địa bàn thành phố Hải phòng và công tác tài chính công của các dự án.
 4. Thực trạng hoạt động nghiên cứu tài chính phát triển trong hoạch định chính sách công tại tỉnh M.
 5. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động chính sách công đối với công tác phát triển nông nghiệp nông thôn.
 6. Phân tích về công tác hoạch định các chính sách tài chính công về phát triển thương mại quốc tế.
 7. Thực trạng hoạt động chính sách công tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 8. Công tác hoạch định tài chính trong các chính sách công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 9. Tình trạng hoạch định chính sách công trong công tác đầu tư xây dựng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 10. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động hoạch định chính sách công trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 11. Phân tích các yếu tố tác động tới thực trạng vấn đề hoạch định và nghiên cứu về tài chính công ở Việt Nam.
 12. Nghiên cứu pháp luật Việt Nam về thực hiện chính sách công tại các khu vực địa phương nước ta hiện nay.
 13. Trình bày về nhóm yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hoạt động chính sách công tại các khu đô thị.
 14. Thực trạng việc thực hiện chính sách về tài khóa và tiền tệ trong công tác chính sách công tại các doanh nghiệp nhà nước.
 15. Nghiên cứu về công tác chính sách công nghiệp và thương mại trong hoạt động của chính sách công tại các doanh nghiệp nhà nước.
 16. Nâng cao giá trị sản xuất của các cây công nghiệp ăn quả ở Việt Nam trong những năm qua – Thực trạng và giải pháp.
 17. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 18. Trình bày về thực trạng hoạt động chính sách công đối với hoạt động kinh tế đô thị và vùng ở Việt Nam trong thời gian qua.
 19. Thực trạng hoạt động chính sách công trong công tác quy hoạch khu đô thị tại các tỉnh lẻ ở nước ta hiện nay.
 20. Thực trạng hoạt động nghiên cứu và giải quyết thực tiễn công tác chính sách công ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.
 21. Những tác động từ môi trường xã hội tới hiệu quả hoạt động của chính sách công tại nước ta trong thời gian qua.
 22. Phân tích về hiệu quả hoạt động của các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Đồng bằng Sông Hồng
 23. Một số biện pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
 24. Trình bày về các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hoạch định và phát triển chính sách công ở Việt Nam.
 25. Thực trạng hoạt động của chính sách công đối với công tác phúc lợi xã hội cho người già cao tuổi không nơi nương tựa.
 26. Những hạn chế trong việc triển khai chính sách bảo vệ các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội – đưa ra biện pháp khắc phục.
 27. Phân tích về hiệu quả hoạt động của chính sách công đối với công tác phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay.
 28. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh X.
 29. Đề tài luận văn chính sách công: Tình trạng hoạt động của chính sách công đối với công tác chính sách phúc lợi và an sinh xã hội.
 30. Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính sách công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 31. Thực trạng nghiên cứu vấn đề chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay.
 32. Vai trò của Đảng và nhà nước trong việc đề ra các chính sách bảo vệ đất, rừng ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 33. Công tác hoạch định chính sách công đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 34. Nghiên cứu, phát triển chất lượng hoạt đông chính sách xã hội đối với các dự sán định canh, định cư của người dân.
 35. Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động chính sách công đối với việc quản lý nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn qua.
 36. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của chính sách công đối với công tác đề xuất dự án định canh, định cư.
 37. Các biện pháp phát triển chính sách công đối với việc thực hiện ký kết hợp đồng thương mại về đầu tư nhà ở cao cấp.
 38. Trình bày về hiệu quả hoạt động chính sách công đối với các chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố M.
 39. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn đối với các loại hoa quả nông nghiệp.
 40. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chính sách công nghiệp và thương mại tại các doanh nghiệp nhà nước trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 41. Tình trạng khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên rừng của nước ta và các chính sách của Nhà nước về khắc phục tình trạng này.
 42. Thực trạng hoạt động công tác xã hội đối với các chính sách công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 43. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hoạch định tài chính công ở nước ta trong thời gian tiếp theo.
 44. Những yếu tố tác động tới chất lượng công tác chính sách công đối với các dự án đầu tư và xây dựng ở nước ta.
 45. Phân tích về tình hình thực hiện chính sách công đối với công tác thương mại và công nghiệp tại khu vực doanh nghiệp nhà nước.
 46. Yếu tố ảnh hưởng và quyết định trực tiếp tới việc phát triển và xây dựng đời sống xã hội văn minh phát triển ở Việt Nam.
 47. Đánh giá về hiệu quả hoạt động chính sách công trong công tác hoạch định tài chính doanh nghiệp.
 48. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chính sách công về tái xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 49. Phân tích về thực trậng hoạt động phúc lợi cho người cao tuổi đối với các chính sách công.
 50. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công trong lĩnh vực hải quan ở nước ta hiện nay.
 51. Những chế tài xử phạt của nhà nước về vấn đề phá hoại, xâm phạm nền văn hóa dân gian trong các khu di tích lịch sử của Việt Nam.
 52. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 53. Đẩy mạnh hoạt động chính sách công đối với công tác xuất nhập khẩu hàng hóa ở nước ta hiện nay.
 54. Những hạn chế cần phải khắc phục trong hoạt động của chính sách công tại các khu vực nông thôn nước ta.
 55. Trình bày về những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính sách công tại các khu vực đầu tư và xây dựng ở Việt Nam.
 56. Thực trạng công tác triển khai chính sách bảo vệ đất công nghiệp, đất chưa được thu hoạch trước sự khai thác của người dân.
 57. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực chính sách công của nước ta hiện nay.
 58. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các chính sách công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 59. Phân tích về hiệu quả hoạt động của chính sách công trong hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta trong giai đoạn từ 2018 – 2020.
 60. Một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động của các chính sách công về tài chính phát triển hiện nay.
 61. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những chính sách công đối với xã hội Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập phát triển như ngày nay.
 62. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các chính sách công trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay.
 63. Phân tích về hiệu quả hoạt động và đánh giá về các chính sách công được áp dụng trong lĩnh vực dân số nước ta hiện nay.
 64. Những đánh giá và phản hồi của người dân trong hoạt động của các chính sách công ở nước ta hiện nay.
 65. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chính sách giáo dục tại khu vực miền núi trong hoạch định chính sách công ở nước ta.
 66. Nghiên cứu tính khả thi của dự án thi hành, áp dụng pháp luật chế tài phù hợp để khắc phục tình trạng xâm phạm các văn hóa dân gian của Việt Nam.
 67. Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc hoạch định chính sách công.
 68. Phân tích về hiệu quả hoạt động của các chính sách thương mại quốc tế trong hoạt động của chính sách công ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
 69. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các chính sách công về đầu tư xây dựng các công trình công công trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 70. Thực trạng những đánh giá và phản hồi của người dân về công tác hoạch định tài chính trong chính sách công thuộc khu vực nhà nước.
 71. Đề tài luận văn chính sách công: Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính sách công trong lĩnh vực giáo dục nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 72. Những biện pháp nâng cao giá trị truyền thống của các làng nghề gốm ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày nay.
 73. Trình bày về công tác hoạch định chính sách công về tài khóa và tiền tệ nghiên cứu qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh nước ta.
 74. Những đánh giá của người dân khu vực miền núi về việc thực hiện chính sách công về dân số và đất đai.
 75. Thực trạng hoạt động chính sách công trong lĩnh vực du lịch tại các khu di tích lịch sử.

  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công
  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công
 76. Phân tích về hoạt động chính sách công về hoạt động đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
 77. Những cơ hội và thách thức đặt ra cho việc phát triển chính sách công tại khu vực miền núi phía Bắc nước ta.
 78. Trình bày về hoạt động chính sách công trong chính sách công nghệ và khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 79. Tình trạng chính sách công trong việc tham mưu tại các doanh nghiệp đầu tư và xây dựng.
 80. Đánh giá về thực trạng hoạt động chính sách công trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2018-2020.
 81. Những biện pháp nhằm cải thiện chính sách công về việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện tại Hòa Bình.
 82. Thực trạng hoạt động chính sách công về các chính sách quy hoạch đất nông nghiệp để đầu tư xây dựng.
 83. Trình bày về hiệu quả hoạt động chính sách công trong thương mại và công nghiệp tại khu vực kinh tế nhà nước hiện nay.
 84. Phân tích về công tác hoạch định chính sách công đối với các chính sách về giáo dục tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên cả nước.
 85. Trình bày về hiệu quả hoạt động công tác hoạch định chính sách công về chính sách công tại các tập đoàn lớn hiện nay.
 86. Thực trạng hoạt động tài chính công trong hoạt động chính sách công tại các cơ quan hành chính quốc gia.
 87. Tình trạng hoạt động của chính sách công đối với các chính sách phát triển giao thông công cộng ở nước ta.
 88. Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác hoạch định chính sách công trong lĩnh vực du lịch.
 89. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động hoạch định chính sách công về các chính sách an sinh xã hội hiện nay.
 90. Những tác động từ phía môi trường và xã hội tới hiệu quả hoạt động công tác hoạch định chính sách công.
 91. Phân tích lợi ích và tầm quan trọng của chính sách công về vấn đề quy hoạch, sử dụng đất công ở Việt Nam.
 92. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công tại khu vực kinh tế nhà nước hiện nay.
 93. Thực trạng hoạt động chính sách công trong việc phát triển nông nghiệp khu vực nông thôn nước ta.
 94. Trình bày về hiện trạng hoạt động chính sách công đối với các chính sách giáo dục nhận thức của trẻ vị thành niên.
 95. Tình trạng hoạt động của chính sách công trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ ở nước ta.
 96. Nghiên cứu về hoạt động hoạch định chính sách công tại khu vực miền núi, hải đảo của Việt Nam.
 97. Thực trạng hoạt động chính sách công đối với các chính sách về dân số và nhà ở tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
 98. Đánh giá những tác động tới công tác hoạch định chính sách công về xây dựng nhà ở, khu chung cư.
 99.  Thực trạng hoạt động chính sách công về bảo vệ môi trường và ý thức của học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 100. Phân tích về hoạt động chính sách công trong xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông công cộng ở nước ta.
 101. Vấn đề nguôn nhân lực trong việc xây dựng, phát triển một chính sách công hoàn thiện thành công.
 102. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính khả thi của chính sách công về bảo vệ giá trị truyền thống và văn hóa dân gian ở Việt Nam.
 103. Nâng cao năng lực tự chủ của người dân trong vấn đề thực thi các chính sách công về quyền con người ở Việt Nam.
 104. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những chính sách bảo vệ môi trường của các quốc gia phát triển trên thế giới đối với Việt Nam.
 105. Đề tài luận văn chính sách công: Các chính sách đổi mới và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong chính sách công.
 106. Những giá trị nội dung mới mẻ trong chính sách xây dựng và phát triển nông thôn mới ở Việt Nam theo Hiến Pháp 2013.
 107. Vai trò và tâm quan trọng của các chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam trong bối cảnh xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.
 108. Các chính sách hỗ trợ và phát triển chính sách về quyền được hưởng lợi của người bị khuyết tật, bị chất độc màu gia cao theo Pháp luật Việt Nam hiện hành.
 109. Giá trị nhân văn và tư tưởng của các chính sách hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày nay.
 110. Các chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước tại Việt Nam.
 111. Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Việt Nam phục vụ cho quá trình phát triển đời sống xã hội và kinh tế.
 112. Công tác bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay.
 113. Vai trò và tầm quan trọng của giáo dục trong bối cảnh kinh tế hội nhập, phát triển như ngày nay.
 114. Những hạn chế trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nước nhà phục vụ cho việc phát triển đất nước sau này.
 115. Hoàn thiện các chính sách bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa ngày nay.
 116. Nâng cao công tác tuyên truyền và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.
 117. Công tác triển khai thực hiện các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm phạm luật về xâm phạm các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 118. Yếu tố tác động trực tiếp tới công tác triển khai thực hiện chính sách quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội.
 119. Vấn đề thắt chặt an ninh xã hội tại các khu chung cư trên địa bàn Thành Phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp.
 120. Vấn đề triển khai và áp dụng các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.
 121. Mục tiêu và định hướng phát triển các chính sách công tại Việt Nam – tầm nhìn đến năm 2030.
 122. Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của một chính sách bảo vệ nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại ngày nay .
 123. Những vấn đề lý luận về chính sách công đối với người lao động không có việc làm ở Việt Nam .
 124. Những yếu tố quyết định tới sự thành lập và phát triển một chính sách công cụ thể của Đảng và Nhà nước Việt Nam .
 125. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ , cho vay vốn đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp .
 126. Thực trạng vấn đề giải quyết các tranh chấp về đất đai thừa kế – đưa ra mối quan hệ giữa lĩnh vực đất đai và hôn nhân gia đình trong các chính sách công.
 127. Thực trạng giải quyết vay vốn tại các ngân hàng nhà nước ngày nay tại các cơ sở cấp địa phương.
 128. Những đánh giá của người dân về hoạt động chính sách công trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ở Việt Nam.
 129. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động chính sách công đối với sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội.
 130. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác chính sách công đối với các công trình công cộng đang được thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 131. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động chính sách công tại các công trình giao thông đường bộ nước ta.
 132. Phân tích về hiệu quả hoạt động chính sách công đối với các chính sách về giáo dục trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.
 133. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác hoạch định chính sách công tại các doanh nghiệp nhà nước.
 134. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động chính sách công trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ở nước ta hiện nay.
 135. Đề tài luận văn chính sách công: Phân tích về công tác chính sách công đối với các chính sách về công nghệ và khoa học hiện nay.
 136. Trình bày về hiệu quả hoạt động chính sách công trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước về thương mại và công nghiệp.
 137. Tình trạng hoạt động chính sách công về các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 138. Những thách thức đặt ra cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách công ở nước ta hiên nay.
 139. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hoạch định chính sách công về bảo vệ môi trường.
 140. Trình bày hoạt động chính sách công về giao thông vận tải – nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 141. Những đánh giá của người dân Hà Nội về thực trạng hoạt động chính sách công trong lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch.
 142. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác hoạch định chính sách công về đầu tư, xây dựng.
 143. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chính sách công trong hoạt động thương mại và công nghiệp của doanh nghiệp nước ta.
 144. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động chính sách công của các cơ quan nhà nước.
 145. Một số giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc trong lĩnh vực chính sách công tại Việt Nam.
 146. Thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động chính sách công trên cả nước.
 147. Trình bày về hoạt động chính sách công trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2018 – 2020.
 148. Một số hạn chế trong quy trình hoạch định chính sách công trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
 149. Những cơ hội đặt ra cho việc phát triển hoạt động chính sách công tại các dự án đầu tư xây dựng công cộng hiện nay.
 150. Trình bày về hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng và hoạch định chính sách công có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Như vậy chúng tôi đã trình bày tới các bạn Chia sẻ 150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tiêu biểu. Hy vọng bài viết này sẽ thật sự hữu ích và giúp các bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x