List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất 

List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất 

List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất bài viết sau đây luận văn Trust xin gửi tới các bạn sinh viên danh sách các đề tài khóa luận tốt nghiệp kinh tế và danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp đô thị mới nhất hiện nay. Các bạn có thể tha hồ lựa chọn một đề tài phù hợp với mình.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

I. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế

1. Thuế – Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Mới Nhất

– Quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận, huyện.

– Quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Tài chính-Ngân sách

– Quản lý nhà nước về tài chính .

– Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước .

– Quản lý nhà nước về tài sản công .

– Quản lý nhà nước về các quỹ tài chính nhà nước.

– Quản lý nhà nước về đầu tư tài chính.

– Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp.

– Quản lý nhà nước về kế toán.

– Quản lý nhà nước về kiểm toán.

– Quản lý nhà nước về giá.

– Quản lý nhà nước về về các hoạt động dịch vụ tài chính.

– Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại quận, huyện.

– Hoạt động giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND huyện)

– Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với (đơn vị sự nghiệp).

– Hoàn thiện cơ chế tự chủ về kinh phí quản lý hành chính đối với.

– Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ.

– Quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách cấp xã.

List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất 
List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất

3. Du lịch – Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Mới Nhất

– Quản lý nhà nước về du lịch tại…

– Quản lý nhà nước về công tác quy hoạch phát triển du lịch

– Quản lý nhà nước về cấp giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch.

– Quản lý nhà nước về bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

– Quản lý nhà nước về công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.

– Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng các phương tiện vận chuyển.

4. Kế hoạch – Đầu tư

– Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Quản lý nhà nước về xây dựng cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn.

– Quản lý nhà nước về đầu tư trong nước…

– Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Quản lý nhà nước về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)…

– Quản lý nhà nước về nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ…

– Quản lý nhà nước về nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

– Quản lý nhà nước về đấu thầu.

– Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

– Quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

– Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (hợp tác xã, kinh tế tư nhân).

– Quản lý nhà nước vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ..

– Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn

– Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại.

– Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở.

– Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp..

– Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án từ ngân sách cấp quận (huyện).

– Phân cấp quản lý thu ngân sách nhà nước ở quận (huyện).

– Quản lý nhà nước về ngân sách cấp xã qua thực tế xã (phường)

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Dạy Nghề

5. Công nghiệp và thương mại

– Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, chế tạo cơ khí.

– Quản lý nhà nước về luyện kim.

– Quản lý nhà nước về thị trường điện.

– Quản lý nhà nước về năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

– Quản lý nhà nước về khai thác dầu khí (nếu có).

– Quản lý nhà nước về hóa chất.

– Quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp.

– Quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

– Quản lý nhà nước về công nghiệp hàng hóa tiêu dùng.

– Quản lý nhà nước về của các chợ, trung tâm thương mại.

– Quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm.

– Quản lý nhà nước về công nghiệp chế biến.

– Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

– Quản lý nhà nước về lưu thông hàng hóa.

– Quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.

– Quản lý nhà nước về thương mại biên giới.

– Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại.

– Quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

– Quản lý nhà nước về dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế.

– Quản lý nhà nước về quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá.

– Quản lý nhà nước về chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Quản lý nhà nước về khuyến công.

– Quản lý nhà nước về cụm công nghiệp

– Quản lý nhà nước về công nghiệp hỗ trợ.

6. Nông nghiệp – Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Mới Nhất

– Quản lý nhà nước về nông nghiệp.

– Quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

– Quản lý nhà nước về thuỷ sản.

– Quản lý nhà nước về thuỷ lợi.

– Quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.

– Quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

– Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

– Quản lý nhà nước về các dịch vụ công trên lĩnh vực nông nghiệp

7. Tài nguyên – Môi trường

– Quản lý nhà nước về đất đai.

– Giải quyết tranh chấp về đất đai.

– Giải quyết khiếu nại về đất đai.

– Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

– Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, địa chất.

– Quản lý nhà nước về môi trường.

– Quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

– Quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

– Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

– Quản lý nhà nước về môi trường trong các khu công nghiệp.

– Quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp.

– Quản lý nhà nước về dịch vụ công ngành tài nguyên – môi trường.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên

II. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đô Thị

1. Quản lý đô thị

– Mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

– Quản lý nhà nước về xây dựng và kiến trúc đô thị (quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan).

– Xây dựng đô thi thông minh.

2. Xây dựng – Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đô Thị Mới Nhất

– Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng.

– Quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

– Quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

– Quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị.

– Quản lý nhà nước về công viên, cây xanh đô thị.

– Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

– Quản lý nhà nước về quản lý xây dựng ngầm đô thị.

– Quản lý nhà nước về quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

– Quản lý nhà nước về nhà ở.

– Quản lý nhà nước về công sở.

– Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

– Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng.

– Quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng.

– Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

– Quản lý các dự án đầu tư.

Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

– Quản lý nhà nước về các dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng.

3. Giao thông

– Quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị.

– Quản lý nhà nước về vận tải.

– Quản lý nhà nước về an toàn giao thông.

– Quản lý nhà nước về quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị.

– Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải./.

List Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế, Đô Thị Mới Nhất Bạn đọc có thể lựa chọn một trong những Đề tài trên để thực hiện tìm hiểu và nghiên cứu trình bày bài khóa luận của mình. Hy vọng, bài viết sau đây sẽ giúp ích được cho bạn trong công tác lựa chọn đề tài. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận hay luận văn thạc sĩ v.v.. hãy liên hệ với chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x