List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Và Cách Làm

List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Và Cách Làm có phải bạn là sinh viên năm cuối ngành Kinh Tế đang tìm kiếm đề tài và kham thảo cách làm để hỗ trợ bài khóa luận sắp tới theo yêu cầu của giáo viên nhà trường, thì bài viết này phù hợp với các bạn, bài viết được luận văn Trust tổng hợp nhiều đề tài hay, đạt điểm cao của các bạn sinh viên khóa trước. Chúc các bạn chọn được một đề tài thích hợp và hoàn thành bài viết thành công.

 Quá trình làm báo cáo thực tập, khóa luận các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé. Hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ sớm nhất.

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Về Kinh Tế Ngoại Thương

 1. Phân tích thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng XK của doanh nghiệp
 2. Phân tích thực trạng NK của DN và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của DN
 3. Phân tích thực trạng khai thác nguồn hàng XK của DN và những giải pháp khai thác có hiệu quả nguồn hàng phục vụ cho XK
 4. Phân tích thực trạng dự trữ hàng hóa phục vụ cho kinh doanh thương mại của DN và những giải pháp tối ưu hóa lực lượng dự trữ phục vụ cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp.
 5. Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả
 7. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động – vốn cố định của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động – vốn cố định.
 8. Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của DN XNK và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp
 9. Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp XNK và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường XK của doanh nghiệp
 10. Phân tích lợi nhuận – doanh lợi của 1 công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Về Đầu Tư Quốc Tế

A. Dành cho sinh viên thực tập tại các cơ quan quản lý kinh tế của Nhà nước (Sở Kế hoạch đầu tư, Ban quản lý KCN và KCX, văn phòng 2 của Bộ Kế hoạch và đầu tư)

  1. Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm…) và những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI
  2. Thực trạng phát triển KCN trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng Sông Cửu long…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả của các KCN
  3. Thực trạng phát triển KCX TP.HCM và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KCX trong tiến trình hội nhập.
  4. Phân tích môi trường thu hút vốn đầu tư FDI của Thành phố (Tỉnh, khu vực…) và những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa phương.
  5. Thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ở Việt nam, trên địa bàn Thành phố) và những giải pháp đẩy mạnh.

B. Dành cho sinh viên thực tập tại các công ty có vốn FDI

 1. Thực trạng hoạt động kinh doanh ( hoạt động thương mại, hoạt động XK, hoạt động NK…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 2. Thực trạng triển khai dự án FDI và những giải pháp.
 3. Xây dựng dự án ( LCKTKT) đầu tư nước ngoài và những giải pháp triển khai dự án

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Về Tổ Chức Kỹ Thuật Ngoại Thương + Qt Rủi Ro – Khủng Hoảng + Qt Cung Ứng

 1. Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 2. Phân tích các hợp đồng XNK và các giải pháp.
 3. Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng XK (NK) và các giải pháp hoàn thiện
 4. Các rủi ro trong hoạt động XK (NK- và các giải pháp phòng ngừa)
 5. Các giải pháp đẩy mạnh XK (mặt hàng) tại công ty…
 6. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng XK
 7. Xây dựng chiến lược XK cho công ty.
 8. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại công ty
 9. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan
 10. Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty – Ngân hàng và biện pháp phòng ngừa.
 11. Tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại Cty, ngân hàng – thực trạng và giải pháp.
 12. Các giải pháp phát triển hoạt động Logistics.

XEM THÊM ==>   Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế : Về Marketing Quốc Tế

 1. Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của 1 mặt hàng cụ thể.
 2. Chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Cty X
 3. Chiến lược thâm nhập thị trường Việt nam của công ty X
 4. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu của Cty X
 5. Lập kế hoạch dự án kinh doanh của 1 sản phẩm
 6. Chiến lược sản phẩm xuất khẩu của Cty X vào 1 thị trường cụ thể
 7. Chiến lược phân phối xuất khẩu của Cty X
 8. Marketing và các giải pháp phát triển
 9. Lập kế hoạch Marketing xuất khẩu 1 sản phẩm

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Các Vấn Đề Khác Có Liên Quan Đến Hoạt Động Kinh Doanh Quốc Tế

 1. Tổ chức phát triển thị trường qua văn phòng đại diện công ty ở hải ngoại
 2. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc tế.
 3. Giao dịch, thương mại quốc tế qua mạng
 4. Sàn giao dịch hàng hóa
 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận ngoại thương ( Forwader)
 6. Logicstic trong kinh doanh ngoại thương
 7. Đại lý vận tải quốc tế.

Mục đích của khóa luận tốt nghiệp:

Khóa luận tốt nghiệp là một bài luận mà sinh viên cần hoàn tất sau thời gian đi thực tập. Mục đích viết khóa luận tốt nghiệp là để sinh viên nghiên cứu nhằm hướng đến giải quyết một vấn đề thực tiễn do sinh viên phát hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị.  Cũng thông qua khóa luận tốt nghiệp, khoa đào tạo sẽ đánh giá kết quả hoạt động học tập trong thực tiễn của sinh viên dựa trên những tiêu chí như: (1) mức độ nắm bắt thực tế thông qua khả năng nhận dạng được vấn đề tại đơn vị thực tập; (2) mức độ vững chắc về lý thuyết; (3) khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế để phân tích và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; và (4) thái độ học tập và làm việc của sinh viên.

XEM THÊM ==>   Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Chọn Lọc

Nội Dung Của Khóa Luận Tốt Nghiệp

vì khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề thực tiễn đề ra, cho nên chuyên đề phải có các cấu trúc về nội dung như sau:

Lời mở đầu: ( nêu ý nghĩa của đề tài nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp sử dụng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu)

Chương 1: Nghiên cứu lý luận, lý thuyết có liên quan trực tiếp đến đề tài của khóa luận.10-15 tr

Chương 2: Đánh giá thực trạng (thực tế) về nội dung đề tài lựa chọn

          2.1. Tổng quan về Cơ quan, công ty,..thực tập

           2.2 Thực trạng, (phân tích, đánh giá,…)

Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vần đề thực tiễn đặt ra: Phát huy điểm mạnh và các thành tựu, hạn chế khắc phục những điểm yếu tồn tại

    3.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu

    3.2. Một số giải pháp nhằm….

    3.3. Kiến nghị:

          3.3.1. Nhà nước, Tổ chức, Hiệp hội

          3.3.2. Công ty, cơ quan, ngành,..

          3.3.3. Nhà trường

Kết luận

 • Lựa chọn đề tài: việc sinh viên lựa chọn đề tài nào thì phải đáp ứng yêu cầu sau:
 • Xuất phát từ yêu cầu thực tế ( có thể do cơ quan thực tập gợi ý đặt hàng)
 • Xuất phát từ nguồn số liệu mà sinh viên thu thập được trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp.
 • Được giảng viên hướng dẫn chấp thuận hoặc gợi ý cho sinh viên thực hiện

 Quy Trình Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp

Quy trình làm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Lưu ý:-Các bài báo cáo, khóa luận có nội dung giống nhau hoặc sao chép ở các nguồn khác sẽ bị điểm F và phải đăng kí học lại

           _ Sinh viên thực tập phải gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 3 lần trong thời gian thực tập và phải có chữ kí xác nhận của GVHD

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Hướng Dẫn Về Hình Thức Của Khóa Luận Tốt Nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp là một bài luận mà sinh viên cần hoàn tất sau thời gian đi thực tập. Mục đích viết khóa luận tốt nghiệp là để sinh viên nghiên cứu nhằm hướng đến giải quyết một vấn đề thực tiễn do sinh viên phát hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị.  Cũng thông qua khóa luận tốt nghiệp, khoa đào tạo sẽ đánh giá kết quả hoạt động học tập trong thực tiễn của sinh viên dựa trên những tiêu chí như: (1) mức độ nắm bắt thực tế thông qua khả năng nhận dạng được vấn đề tại đơn vị thực tập; (2) mức độ vững chắc về lý thuyết; (3) khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế để phân tích và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; và (4) thái độ học tập và làm việc của sinh viên.

 • Khóa luận tốt nghiệp
 1. Hình thức Khóa luận tốt nghiệp phải tuân thủ các quy định sau:
 • bìa của Khóa luận tốt nghiệp phải là bìa cứng, chữ mạ vàng.
 • Khóa luận tốt nghiệp, có khối lượng khoảng 50 – 70 trang, không kể phần phụ lục
 • Font: Times New Roman, size: 13, paragraph – line spacing: 1.5 line, khổ giấy A 4, in 1 mặt.
 • Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii…
 • Định lề trang giấy:

Top:     5cm               Bottom:            3,5cm

Left:     3.5cm              Right:               2cm

Quy định cụ thể cho từng nội dung như sau:

2. Trang bìa ngoài: trình bày theo hình số 1.

3. Tờ lót: giấy trắng

4. Trang bìa trong: nội dung gần như trang bìa ngoài

5. Nhận xét của cơ quan thực tập

6. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

7. Lời cảm ơn: Lời cảm ơn nên dành cho những người thực sự giúp đỡ vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình, do đó không nên dàn trải lời cám ơn đến quá nhiều người, làm mất tác dụng lời cám ơn. Lời cám ơn phải hết sức chân thành, không khuôn sáo.

8. Lưu ý: Lưu ý tránh cảm ơn sai người, sai họ tên, chức vụ người được cảm ơn

9. Mục lục, đánh số trang. Khóa luận phải có mục lục tổng quát. Ngoài mục lục tổng quát có thể thêm mục lục riêng cho từng phần của chuyên đề. Nếu có nhiều phụ lục, cũng có mục lục cho phụ lục. Mục lục nên bao gồm cả các tiểu mục để dễ tra cứu.

10. Lời mở đầu bao gồm:

 • Đặt vấn đề
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục đề tài

Download miễn phí

List Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Và Cách Làm cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x