Tuyển 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng + 7 Bài Mẫu

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng Tham nhũng là một vấn nạn cần được loại bỏ hoàn toàn trong xã hội. Hành vi lợi dụng chức quyền, quyền hạn để xâm phạm vật chất, lợi ích của nhân dân và đảng nhà nước. Làm điều trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến con người và lợi ích của tổ quốc cần được loại trừ ra khỏi xã hội bất kỳ lúc nào. Để tìm hiểu rõ nét hơn về chủ đề này, hãy theo dõi bài viết Danh sách 200 đề tài khóa luận tốt nghiệp luật tham nhũng để có cho mình những kiến thức bổ ích.

Các trường đại học, cao đẳng ngày càng yêu cầu khó hơn đối với các bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là các bài viết đều được kiểm tra đạo văn lỗi khắt khe, đòi hỏi các bạn cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mới thực hiện tốt được bài báo cáo, khóa luận. Hãy liên hệ với dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp của chúng tôi nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài. Hoặc có thể kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.

100 Đề Tài Khóa Luận Khóa Luận Về Luật Tham Nhũng Xuất Sắc

 1. Nêu một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm 2005
 2. Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
 3. Dựa vào luật tham nhũng nêu ra biện pháp cần thiết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
 4. Biện pháp cần thiết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
 5. Tìm hiểu những nội dung và quy định thì luật phòng và chống tham nhũng năm 2015
 6. Tham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước ?
 7. Vấn đề tham nhũng là rào cản của sự phát triển kinh tế đất nước dựa vào luật tham nhũng
 8. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng: Nạn tham nhũng và nguy cơ của nó
 9. Những quy định mới xoay quanh luật phòng chống tham nhũng do chính phủ quy định
 10. Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore
 11. Quy định về luật tham nhũng và phòng chống tham nhũng giải quyết nạn tham nhũng
 12. Nguyên nhân và các giải pháp chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 13. Giải pháp giải quyết nạn tham nhũng và nguy cơ của nó Dựa vào pháp luật tham nhũng hiện nay nay
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 15. Những điểm khác biệt trong luật pháp phòng chống tham nhũng của Việt Nam và Singapore
 16. Mô hình tổ chức cơ quan phòng chống, tham nhũng theo pháp luật một số quốc gia Châu Á và gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng
 17. Chính phủ ban hành quy định mới về pháp luật phòng và chống tham nhũng hiện nay
 18. Phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài: Đạo luật của Hoa Kỳ và một số gợi ý cho Việt Nam
 19. Nguyên nhân của vấn nạn tham nhũng và phương hướng giải quyết dựa vào pháp luật tham nhũng
 20. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước theo luật phòng, chống tham nhũng
 21. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chống tham nhũng dựa đó đề xuất những quy định mới về pháp luật tham nhũng
 22. Phòng, chống tội phạm về tham nhũng trong hoạt động của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
 23. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay dựa trên luật tham nhũng
 24. Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đối với hành vi tham nhũng trong khu vực tư theo Công ước liên hợp quốc năm 2003
 25. Pháp luật phòng chống tham nhũng ở Singapore và kinh nghiệm cho các quốc gia hiện nay
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng: Giáo dục phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
 27. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng và chống tham nhũng hiện nay tại các địa phương
 28. Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham nhũng ở Việt Nam
 29. Điều kiện để Căn cứ vào Pháp luật phòng chống tham nhũng hiện nay ở nước ta
 30. Tham nhũng và vấn đề phòng, chống tham nhũng trong điều kiện kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
 31. Mô hình tổ chức cơ quan phòng chống tham nhũng theo pháp luật tham nhũng hiện nay
 32. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
 33. Một số quốc gia châu Á tổ chức mô hình cơ quan phòng chống tham nhũng theo pháp luật Tham nhũng
 34. Phòng chống và xử lý tham nhũng trong pháp luật phong kiến Việt Nam và bài học kinh nghiệm
 35. Gợi mở cho Việt Nam Trong quá trình hoàn thiện pháp luật phòng và chống Tham nhũng hiện nay
 36. Phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay
 37. Tiến hành tìm hiểu pháp luật về phòng và chống tham nhũng hiện nay trên cả nước
 38. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
 39. Pháp luật nước ta về phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài hiện nay ở nước ta
 40. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
 41. Một số gợi ý cho Việt Nam về pháp luật phòng chống tham nhũng đạo luật của Hoa Kỳ
 42. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
 43. Bộ luật hình sự quy định về pháp luật phòng mạch chống tham nhũng Hiện nay nước ta
 44. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Tham Nhũng: Thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam
 45. Cơ sở pháp lý quan trọng của luật phòng chống các tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế
 46. Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt
 47. Thủ tục thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giải quyết khiếu nại phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật tham nhũng
 48. Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 49. Tiến hành giải quyết tố cáo khiếu nại về phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật tham nhũng
 50. So sánh quy định về xử phạt hành vi tham nhũng trong Quốc triều hình luật và Đại Minh luật
 51. Báo cáo tổng kết Về một số giải pháp phòng chống tham nhũng dựa theo quy định của pháp luật tham nhũng
 52. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 53. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng dựa theo luật phòng chống tham nhũng
 54. Áp dụng pháp luật về thực hành quyền công tố đối với vụ án tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa
 55. Các cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành công tác phòng chống tham nhũng dựa vào luật tham nhũng
 56. Áp dụng pháp luật về thực hành quyền công tố đối với vụ án tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

  Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng
  Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng
 57. Phòng chống tham nhũng trong Lĩnh vực kinh tế thế và buôn lậu chữa bằng luật tham nhũng
 58. Các tội phạm tham nhũng trong Luật hình sự Việt Nam
 59. Hoạt động của cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng dựa vào pháp luật tham nhũng
 60. Quan điểm về tham nhũng trong các công ước quốc tế chống tham nhũng, so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam
 61. Kỹ năng của luật sư trong các vụ án đối với tội tham nhũng dựa vào quy định của luật tham nhũng
 62. Tội đưa hối lộ theo công ước chống tham nhũng và quy định của bộ luật Hình sự Việt Nam
 63. Giáo dục những quy định về pháp luật Việt Nam xoay quanh phòng chống tham nhũng
 64. Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, từ thực tiễn Công an tỉnh Hải Dương
 65. Quá trình Thực hiện văn bản luật phòng và chống tham nhũng hiện nay tại các địa phương
 66. Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội
 67. Pháp luật về phòng chống tham nhũng Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
 68. Kinh nghiệm quốc tế và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
 69. Tiến hành tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham nhũng ở Việt Nam dựa vào được tham nhũng
 70. Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Tham Nhũng: Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam
 71. Thực hành Quyền Công Tố trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng trên cơ sở Luật tham nhũng
 72. Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 73. Hoạt động kiểm sát tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án dựa vào pháp luật tham nhũng
 74. Các trường hợp phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có tính chất tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 và một số đề xuất
 75. Quy trình Phòng chống và xử lý tham nhũng trong pháp luật tham nhũng ở nước ta thời phong kiến
 76. Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam
 77. Rút ra bài học kinh nghiệm phòng chống và xử lý tham nhũng theo pháp luật thời phong kiến
 78. Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 79. Phổ biến luật phòng và chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay
 80. Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay
 81. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
 82. Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta
 83. Một số quy định pháp luật về tham nhũng liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
 84. Thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
 85. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội về pháp luật phòng chống tham nhũng
 86. Đề Tài Khóa Luận Luật Tham Nhũng: Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng
 87. Chính phủ đưa ra nghị quyết về công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2014 – 2016 và Pháp Luật Tham nhũng liên quan
 88. Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ
 89. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong giai đoạn hiện nay dựa vào pháp luật tham nhũng
 90. Tịch thu tài sản tham nhũng – pháp luật một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
 91. Dựa theo pháp luật tham nhũng hiện hành thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam
 92. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng: qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội
 93. Vấn đề tham nhũng tại phòng chống tham nhũng phải dựa theo quy định của pháp luật tham nhũng
 94. Vai trò của pháp luật về vận động hành lang trong phòng, chống tham nhũng
 95. Yêu cầu sửa đổi bổ sung một số điều luật của phòng chống tham nhũng hiện nay
 96. Nguyên nhân và giải pháp chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 97. Một số văn bản về luật phòng chống tham nhũng cho Pháp luật Nhà nước ta quy định
 98. Từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn lựa các giải pháp
 99. Tiến hành thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 100. Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để ngăn ngừa tham nhũng chính sách

XEM THÊM ==>  13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Điểm Cao

100 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng Điểm Cao

 1. So sánh quy định của pháp luật tham nhũng về xử phạt hành vi tham nhũng trong Quốc Triều hình luật và bài bình luận
 2. Một số tiêu chí cần thiết cho việc xây dựng cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
 3. Hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
 4. Mâu thuẫn trong cách xác định thiệt hại trong các tội phạm về chức vụ, tham nhũng, kinh tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 5. Quy định Chi tiết một số điều luật liên quan đến pháp luật phòng chống tham nhũng
 6. Mâu thuẫn trong cách xác định thiệt hại trong các tội phạm về chức vụ, tham nhũng, kinh tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 7. Đề xuất ra những biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
 8. Chứng minh trong điều tra vụ án tham ô tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
 9. Áp dụng pháp luật về phòng chống tham nhũng Hiện nay tại các địa phương ở nước ta
 10. Luật hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 11. Quá trình hình thực hành quyền công tố đối với các vụ án tham nhũng từ thực tiễn tỉnh thanh hóa dựa vào pháp luật tham nhũng
 12. Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 13. Đưa ra hướng hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 14. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng: Phòng chống tham ô, tham nhũng thời Lê sơ
 15. Vấn đề các tội phạm tham nhũng trong pháp luật tham nhũng và luật Hình sự Việt Nam
 16. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội tham nhũng theo luật hình sự Việt Nam
 17. Quan điểm về về tham nhũng và pháp luật tham nhũng hiện hành ở nước ta
 18. Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên (than) ở tỉnh Quảng Ninh
 19. Pháp luật tham nhũng trong các công ước quốc tế về chống tham nhũng hiện nay
 20. Các tội phạm tham nhũng trong luật Hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Lăk)
 21. So sánh những quy định về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam vùng quốc tế
 22. Các tội tham nhũng trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 23. Quy định của pháp luật tham nhũng kể tội đưa hối lộ Theo công ước chống tham nhũng
 24. Phòng, chống tham nhũng từ phương diện giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức bộ máy hành chính nhà nước
 25. Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam và luật phòng chống tham nhũng về tội hối lộ
 26. Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt Nam và Công ước quốc tế của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng
 27. Vai trò trò của lực lượng Công an Nhân dân trong phòng chống tham nhũng dựa vào pháp luật Tham nhũng
 28. Các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam
 29. Tiến hành điều tra các vụ án tham nhũng theo pháp luật tham nhũng từ thực tiễn thành phố Hà Nội
 30. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng: Các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam
 31. Giám sát điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật tham nhũng
 32.  Phòng, chống tham nhũng dưới triều đại vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính hiện nay
 33. Pháp luật tham nhũng dựa theo kinh nghiệm quốc tế và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
 34. Pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức trong bối cảnh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
 35. Quy định của pháp luật quốc tế về tham nhũng trong thu hồi tài sản tham nhũng
 36. Phòng chống tham nhũng trong quản lý tài nguyên (than) ở tỉnh Quảng Ninh
 37. Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật tham nhũng
 38. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
 39. Quy định của pháp luật Việt Nam ngừa Các tội phạm liên quan đến tham nhũng hiện nay
 40. Các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
 41. Một số đề xuất sửa đổi luật tham nhũng dựa trên các trường hợp phạm tội xâm phạm quản lý kinh tế có tính chất tham nhũng
 42. Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong luật phòng, chống tham nhũng
 43. Giải quyết một số trường hợp pháp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế có tính chất Dựa vào các luật phòng chống tham nhũng
 44. Các tội phạm tham nhũng trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)
 45. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Tham Nhũng: Phân tích so sánh pháp luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam và quốc tế
 46. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng
 47. Bài học học về những cơ chế xử lý và thực thi trong Việt Nam trong pháp luật phòng chống tham nhũng
 48. Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi luật phòng, chống tham nhũng
 49. Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa theo pháp luật tham nhũng
 50. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
 51. Các chuyên đề phòng chống tham nhũng Trong môn học nhà nước và pháp luật tại các trường Quân đội hiện nay
 52.  Vai trò của thanh tra tỉnh trong phòng, chống tham nhũng về công tác cán bộ – từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai
 53. Quy định của pháp luật phòng ngừa Tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam

  Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng
  Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng
 54. Các tội phạm về hối lộ theo Luật hình sự Việt Nam và Công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng
 55. Giải quyết thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng dựa vào pháp luật tham nhũng
 56. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
 57. Một số trao đổi về điểm mới I trong các quy định về pháp luật phòng chống tham nhũng
 58.  Kiểm soát xung đột lợi ích trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 59. Điểm mới của các tội phạm tham nhũng trong bộ luật hình sự năm 2015 và pháp luật tham nhũng
 60. Những giá trị kế thừa của chế định hồi tỵ và định hướng áp dụng trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 61. Một số vấn đề lý luận về pháp luật tham nhũng và tội phạm tham nhũng trên cả nước
 62. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
 63. Thực tế những ảnh hưởng tới nền kinh tế thế của tội phạm tham nhũng và biến áp dụng pháp luật tham nhũng
 64. Đề Tài Khóa Luận Về Luật Tham Nhũng: Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 65. Một số biện pháp Đấu tranh và phòng chống tham nhũng dựa trên những quy định của pháp luật tham nhũng
 66. Hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng nhìn từ các vụ án hình sự có liên quan đến việc giao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
 67. nguyên nhân và giải pháp phòng chống tham nhũng dựa trên những quy định của pháp luật tham nhũng
 68. Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế tiếp cận từ chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam
 69. Những giá trị tham khảo trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay Dựa vào luật tham nhũng
 70. Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương thông qua công tác kiểm tra của Đảng cộng sản Việt Nam
 71. Thực trạng đấu tranh phòng chống tham nhũng và những quy định của chính phủ về pháp luật tham nhũng
 72. Lênin chống bệnh quan liêu bao che tham nhũng
 73. Từ nghiên cứu thực tế tiến hành lựa chọn giải pháp chống tham nhũng dựa vào luật tham nhũng
 74. So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc
 75. Nâng cao năng lực lập pháp của quốc hội ngừa tham nhũng chính sách dựa vào pháp luật tham nhũng
 76. Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Tham Nhũng: Vua Minh Mạng trừng trị nạn “quan tham lại nhũng”
 77. Một số tiêu chỉ cần thiết về quy định của pháp luật tham nhũng trong việc phòng chống tham nhũng
 78. “Ủy nhiệm” và “hành động tập thể”: So sánh hai cách tiếp cận trong phòng, chống tham nhũng
 79. Mâu thuẫn trong cách xác định thiệt hại trong các tội phạm về chức vụ tham nhũng dựa vào luật tham nhũng
 80. Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự để thu hồi tài sản tham nhũng
 81. Một số kiến nghị cho quy trình hoàn thiện pháp luật tham nhũng ở Việt Nam
 82. Thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 83. Nêu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm tham nhũng theo luật tham nhũng Việt Nam
 84. Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới
 85. Thực tế phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên theo luật tham nhũng
 86. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 87. Trước khi áp dụng phòng chống tham nhũng ở Việt Nam dựa vào những quy định luật tham nhũng
 88. Tích hợp câu chuyện Bác Hồ và Pháp luật về phòng chống tham nhũng thông qua bài giảng môn GDCD của khối 10 và khối 12
 89. Kế thừa những Giá trị về những quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng
 90. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
 91. Bàn về việc thành lập các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng dựa vào những quy định của luật tham nhũng
 92. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật: Sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 93. Phát huy vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng
 94. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tham ô tài sản trong Luật hình sự Việt Nam
 95. Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ
 96. Tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 97. Tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật cải cách hành chính và pháp luật phòng chống tham nhũng
 98. Bảo đảm quyền tham gia của phụ nữ trong quản trị nhà nước: từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn
 99. Sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước ở Việt Nam hiện nay cho vào pháp luật tham nhũng
 100. Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Hay Và Điểm Cao

Một Số Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng Hay Nhất

Dưới đây là một vài Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Tham Nhũng mà Luận Văn Trust đã sàng lọc cả buổi từ hàng trăm bài khóa luận hay nhất của các anh chị khóa trước, hy vọng những bài mẫu dưới đây sẽ mang lại giá trị kham thảo cho các bạn, chúc bạn có một bài khóa luận đạt điểm cao.

Bài Mẫu 1: Khóa luận tốt nghiệp Các tội phạm tham nhũng trong luật hình sự Việt Nam

Download miễn phí

Bài Mẫu 2: Khóa luận Phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Download miễn phí

Bài Mẫu 3: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Download miễn phí

Bài Mẫu 4: Phòng chống tham nhũng dưới triều vua Minh Mạng (1820-1840)

Download miễn phí

Bài Mẫu 5: Biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Download miễn phí

Bài Mẫu 6: Kiểm soát xung đột lợi ích trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Download miễn phí

Bài Mẫu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Download miễn phí

Trên đây là danh sách 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tham Nhũng mà chúng tôi đã lựa chọn từ các đề tài khóa luận trước đó. Hy vọng rằng nguồn thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho bạn hoàn thành tốt khóa luận của mình. Nếu trong quá trình thực hiện gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Hoặc nếu có nhu cầu thực hiện khóa luận bạn đừng ngần ngại trao đổi với chúng tôi để có những phương án hữu ích nhất nhé.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x