Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy + 7 Bài Mẫu

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy Bạn đang nghiên cứu khóa luận về luật ma túy? Chắc hẳn đây là đề tài “khó khăn” đối với rất nhiều người. Không chỉ bởi những vấn đề thời sự, nóng hổi mà vì có rất nhiều anh/chị đã thành công và lựa chọn được đề tài hay trước đó. Bứt phá để trở nên khác biệt là điều ai cũng mong muốn. Hãy cùng tham khảo bài viết Danh sách 200 đề tài khóa luận tốt nghiệp luật ma túy sau đây để tìm kiếm cho mình phương án phù hợp.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận làm thuê khóa luận tốt nghiệp đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Nếu cần tư vấn rõ hơn hãy kết bạn qua Zalo/Tele: 0917.193.864

100 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Tuý Xuất Sắc Nhất

 1. Vấn đề kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 2. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015
 3. Người sử dụng trái phép chất ma túy
 4. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy.
 5. Hoạt động xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể
 6. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình về thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện.
 7. Hoạt động cai nghiện ma túy và thực trạng cai nghiện tại trại cai nghiện tỉnh Hà Tĩnh
 8. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
 9. Danh sách các cơ sở cai nghiện và thực trạng hoạt động tại Việt Nam
 10. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình về cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy.
 11. Chính sách của nhà nước về phòng, chống ma túy
 12. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy.
 13. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy: Hoạt động đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy
 14. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức, thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.
 15. Hoạt động khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong phòng chống ma túy
 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy
 17. Vấn đề khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng chống ma túy
 18. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên.
 19. Ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng chống ma túy
 20. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 21. Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy
 22. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.
 23. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống ma túy
 24. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy.
 25. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống ma túy 2021
 26. Cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.
 27. Trách nhiệm cá nhân trong phòng chống ma túy
 28. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân.
 29. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Ma Túy: Trách nhiệm của gia đình trong phòng chống ma túy
 30. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 31. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng chống ma túy
 32. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy.
 33. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong phòng chống ma túy
 34. Cơ sở pháp lý của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật.
 35. Trách nhiệm của cơ quan báo chí trong phòng chống ma túy
 36. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

  Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy
  Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy
 37. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác trong công tác phòng chống ma túy
 38. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy.
 39. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy
 40. Hiệu quả pháp lý của trách nhiệm phòng chống ma túy của Cảnh sát Biển Việt Nam trong những năm qua.
 41. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất ma túy, tiền chất
 42. Nghiên cứu về cơ sở pháp lý của trách nhiệm phòng, chống ma túy của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân.
 43. Thẩm quyền kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất
 44. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của luật phòng, chống ma túy.
 45. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 46. Hoạt động nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện.
 47. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy: Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 48. Hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 49. Thẩm quyền kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 50. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất theo quy định của pháp luật.
 51. Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập chất ma túy
 52. Kiểm soát hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng.
 53. Kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế, điều trị bệnh
 54. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.
 55. Xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện trong vụ việc vi phạm pháp luật
 56. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 57. Thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thế
 58. Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 59. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và thực trạng tại cơ sở cai nghiện tỉnh Thanh Hóa
 60. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 61. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy
 62. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.
 63. Trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
 64. Kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế, điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.
 65. Lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy
 66. Xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.
 67. Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Ma Túy: Xác định tình trạng nghiện ma túy
 68. Hiệu quả pháp lý của công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 69. Thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy
 70. Trình bày cơ sở pháp lý của việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 71. Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy
 72. Thực trạng triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật.
 73. Cưỡng chế người nghiện ma túy để xác định tình trạng nghiện ma túy
 74. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
 75. Các biện pháp cai nghiện ma túy
 76. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
 77. Cai nghiện ma túy bắt buộc
 78. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 79. Cai nghiện ma túy tự nguyện
 80. Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
 81. Quy trình cai nghiện ma túy
 82. Trình bày về nội dung tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 83. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và thực trạng cai nghiện ma túy tại tỉnh Yên Bái
 84. Trình bày về nội dung ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 85. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy: Nghĩa vụ nộp chi phí cai nghiện ma túy
 86. Trình bày về nội dung ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 87. Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
 88. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy về chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 89. Trách nhiệm bố trí kinh phí hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy
 90. Trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.
 91. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy
 92. Hoạt động lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
 93. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
 94. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người thuộc trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
 95. Đánh giá về hiệu quả của biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 96. Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
 97. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định.
 98. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
 99. Trình bày về biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định của pháp luật.
 100. Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

XEM THÊM ==>  200 Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính + 5 Bài Mẫu

100 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Điểm Cao Về Luật Ma Túy

 1. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập
 2. Nghiên cứu về Quy trình cai nghiện ma túy theo luật phòng, chống ma túy.
 3. Thẩm quyền thành lập cơ sở cai nghiện ma túy công lập
 4. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của pháp luật.
 5. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 6. Trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng về thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
 7. Thẩm quyền thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 8. Trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng về nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.
 9. Quyền của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
 10. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
 11. Nghĩa vụ của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
 12. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 13. Quyền của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 14. Biện pháp cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.
 15. Đề Tài Khóa Luận Luật Ma Túy: Nghĩa vụ của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 16. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 17. Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam tại nước ngoài
 18. Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về nước do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam
 19. Cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng
 20. Cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng.
 21. Miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc
 22. Miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc.
 23. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
 24. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành.
 25. BIện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy
 26. Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy.
 27. Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy
 28. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 29. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện
 30. Nghiên cứu về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.
 31. Trách nhiệm lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện
 32. Trách nhiệm của Bộ Y tế về việc thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.
 33. Đề Tài Khóa Luận Về Luật Ma Túy: Nội dung quản lý nhà nước về phòng chống ma túy
 34. Trách nhiệm của Bộ Y tế về Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 35. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy
 36. Tệ nạn ma túy và một số biện pháp phòng chống ảnh hưởng tác động vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
 37. Trách nhiệm của Bộ công an trong phòng, chống ma túy
 38. Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 39. Trách nhiệm của bộ lao động – thương binh và xã hội trong phòng chống ma túy
 40. Các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở địa bàn thành phố Hải Phòng
 41. Trách nhiệm của bộ quốc phòng trong phòng chống ma túy
 42. Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
 43. Trách nhiệm của bộ y tế trong phòng chống ma túy
 44. Tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 45. Trách nhiệm của bộ tài chính trong phòng chống ma túy
 46. Phòng ngừa tình hình các tội phạm về ma túy tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 47. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy
 48. Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 49. Chính sách hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy
 50. Một số vấn đề về xử lý hành chính đối với người bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp gây ra
 51. Chuyển giao hàng hóa có kiểm soát
 52.  Giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phát hiện điều tra tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến quốc lộ 7 thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
 53. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy: Thẩm quyền kiểm soát hàng hóa chuyển giao
 54. Định tội danh các tội về ma túy từ thực tiễn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 55. Tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất
 56. Tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
 57. Thẩm quyền tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất
 58. Định tội danh các tội về ma túy từ thực tiễn quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội
 59. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng chống ma túy
 60. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng
 61. Thẩm quyền hướng dẫn người có thẩm quyền lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy
 62. Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Củ Chi thành Phố Hồ Chí Minh

  Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy
  Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy
 63. Thực trạng việc thực hiện hiện hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy
 64. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
 65. Hoạt động hướng dẫn việc thành lập. giải thể tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện
 66. Tổ chức thực hiện pháp luật trong phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội
 67. Hoạt động hướng dẫn việc thành lập, giải thể tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc
 68. Tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – Tình hình, nguyên nhân và điều kiện, phòng ngừa
 69. Thẩm quyền thực hiện công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy
 70. Một số đặc điểm nhân thân người phạm tội ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 71. Thực trạng việc thực hiện thống kê nhà nước về phòng chống ma túy
 72. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam
 73. Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Luật Ma Túy: Vấn đề tuyên truyền, giáo dục nhà nước về phòng, chống ma túy
 74.  Áp dụng pháp luật về thực hành quyền công tố đối với vụ án ma túy từ thực tiễn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 75. Vấn đề ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống ma túy.
 76. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 77. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và thực trạng tại Tp Hà Nội
 78. Tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng
 79. Điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 80. Tội mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
 81. Hỗ trợ xã hội trong quản lý sau cai nghiện ma túy
 82. Các tội phạm về ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-2010
 83. Nội dung quản lý người sau cai nghiện ma túy
 84. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 85. Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và thực trạng việc thực hiện trách nhiệm đó
 86. Định tội danh các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng
 87. Kiểm sát điều tra các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
 88. Các tội phạm về ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-2010
 89. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam
 90. Hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 91.  Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy bắt buộc từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
 92. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam
 93. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy: Quyền công tố trong các vụ án hình sự về ma túy
 94. Tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.
 95. Nhân thân người phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 96. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 97. Quyền công tố trong các vụ án hình sự về ma túy (qua thực tiễn viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa)
 98. Phòng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy của cơ quan hải quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 99. Bàn về một số tình tiết định tội và định khung hình phạt của nhóm tội phạm về ma túy
 100. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

XEM THÊM ==>  200 Đề Tài Khóa Luận Về Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự + 5 Bài mẫu

Một Số Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy Từ Thực Tiễn

Bài Mẫu 1: Đề tài Nguyên nhân dẫn đến hành vi nghiện hút ma tuý ở trẻ em Hà Nội

Download miễn phí

Bài Mẫu 2: Khóa luận tốt nghiệp Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy

Download miễn phí

Bài Mẫu 3: Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Download miễn phí

Bài Mẫu 4: Tội mua bán trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Download miễn phí

Bài Mẫu 5: Hoàn thiện pháp luật về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Download miễn phí

Bài Mẫu 6: Tội vận chuyển trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Download miễn phí

Bài Mẫu 7: Khóa luận tốt nghiệp Thực trạng tội phạm ma túy

Download miễn phí

Trên đây là danh sách 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Ma Túy và một số bài mẫu mà chúng tôi đã chọn lọc từ những đề tài và bài mẫu xuất sắc của những anh chị khóa trước. Hy vọng rằng nguồn thông tin tham khảo này sẽ giúp ích cho bạn hoàn thành tốt khóa luận của mình Nếu trong quá trình gặp bất kỳ khó khăn gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẽ các đề tài và bài mẫu liên quan đến ngành Luật, bạn có thể kham thảo thêm nhé. Chúc các bạn chọn được một đề tài hay và hoàn thành nó một cách hoàn thiện nhất.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x