200 Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính + 5 Bài Mẫu

Bài Mẫu Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Bạn đang tìm hiểu ngành Luật? Bạn đang phân vân có nên lựa chọn ngành học Luật hiến pháp và luật hành chính hay không? Giữa những khó khăn trong suy nghĩ của bạn, tôi muốn bạn đọc ngay bài viết danh sách 200 đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật hiến pháp và luật hành chính để đúc rút cho mình lời giải đáp đúng đắn nhất, và cách chọn ý tưởng đề tài phù hợp nhất khi làm khóa luận sau này.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận viết thuê khóa luận tốt nghiệp đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí nhé.

50 Đề Tài Khóa Luận Ấn Tượng Ngành Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

 1. Thực trạng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân theo quy định tại Điều 2 khoản 1 Hiến pháp VN năm 2013.
 2. Vai trò của ý thức pháp luật trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật.
 3. Quản lý nhà nước về cư trú thực tiễn quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 4. Giám sát xã hội đối với quyền lực Nhà nước.
 5. Những giá trị truyền thống của tư tưởng chính trị pháp lý Việt Nam.
 6. Giải pháp bảo đảm “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” được quy định tại Điều 2 khoản 2 Hiến pháp VN năm 2013.
 7. Vấn đề xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.
 8. Các dấu hiệu của hành vi pháp luật.
 9. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển một xã hội dân sự lành mạnh.
 10. Cấu thành vi phạm pháp luật.
 11. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước và xã hội theo quy định của Điều 4 – Hiến pháp VN năm 2013.
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp: Đề tài khóa luận Ngành Luật Hiến Pháp Phụ Trách
 13. Quy chế dân chủ cơ sở, thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn ở tỉnh…).
 14. Đổi mới cơ chế pháp luật/phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp VN năm 2013.
 15. Giải thích pháp luật, vai trò giải thích pháp luật của tòa án.
 16. Khía cạnh pháp lý của giám sát và phản biện xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
 17. Đổi mới hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của QH theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 18. Thuộc tính của pháp luật, vai trò của nó trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 19. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể: Hành chính, Dân sự, Lao động .v.v… .
 20. Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
 21. Đặc điểm cơ bản của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền.
 22. Hoàn thiện pháp luật về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013 đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 23. Mối quan hệ của pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác.
 24. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 25. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính: Hệ thống hóa pháp luật: lịch sử và hiện tại.
 26. Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong thực tiễn tổ chức quyền lực Nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 27. Mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác: đạo đức, tập quán, điều lệ .v.v… .
 28. Hoàn thiện pháp luật về đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013 đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sinh viên có thể chọn chính quyền cấp tỉnh, thành phố hoặc chính quyền huyện, thị xã hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn).
 29. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam.
 30. Các phương thức thể hiện cơ bản của quy phạm pháp luật.
 31. Hoàn thiện pháp luật về cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN được quy định trong Hiến pháp VN năm 2013.
 32. Tính minh bạch của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 33. Thực hiện pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 34. Văn hoá pháp luật trong hoạt động tại Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (hoặc trên địa bàn của một tỉnh khác).
 35. Phản biện xã hội – Một hình thức chế ước quyền lực Nhà nước.
 36. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật để đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp VN năm 2013.
 37. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 38. Nâng cao hiệu quả sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay.
 39. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam.
 40. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hành Chính: Tìm hiểu về lưỡng viện trên thế giới.
 41. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị và đổi mới văn hóa, giáo dục theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 42. Tòa án hiến pháp – kinh nghiệm quốc tế và triển vọng cho Việt Nam.
 43. Đánh giá hiệu quả tác động pháp luật.
 44. Chế định nguyên thủ quốc gia trong hiến pháp
 45. Thực trạng hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (ở một số địa phương cụ thể).
 46. Thực hiện pháp luật về thay đổi, cải chính hộ tịch trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 47. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 48. Đánh giá về tính phù hợp của pháp luật Việt Nam hiện nay (hệ thống pháp luật, lĩnh vực luật hoặc ngành luật).
 49. Chế định quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp việt nam luận văn ths pháp luật và quyền con người
 50. Đảm bảo tính hợp hiến và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam của văn bản quy phạm pháp luật.
Bài Mẫu Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính
Bài Mẫu Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

50 Đề Tài Khóa Luận Xuất Sắc Ngành Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

 1. Quyền con người được sống trong môi trường trong lành theo hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 2. Hình thức pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 3. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.
 4. Nguyên tắc giới hạn quyền con người theo hiến pháp năm 2013
 5. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 6. Mối quan hệ giữa Nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
 7. Những phương thức hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước – Lịch sử và hiện tại.
 8. Xây dựng các cơ chế nhà nước bảo vệ hiến pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 9. Tác động của toàn cầu hóa đối với Nhà nước và pháp luật.
 10. Đề Tài Khóa Luận Ngành Luật Hiến Pháp: Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 11. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của cơ quan giám sát hiến pháp ở một số nước trên thế giới
 12. Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 13. Những tiêu chí để đánh giá chế độ chính trị dân chủ trong các Nhà nước hiện nay?
 14. Luận văn thạc sĩ tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình
 15. Hình thức Nhà nước – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 16. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 17. Hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 18. Vai trò của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
 19. Luật hiến pháp chế định viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay
 20. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thức Nhà nước cụ thể: gắn với hình thức và một Nhà nước cụ thể như: Trung Quốc, Liên bang Nga, Mỹ .v.v… .
 21. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật.
 22. Luật hiến pháp đề tài hàng hóa thiết yếu trong công tác phòng chống covid 19
 23. Vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật đối với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.
 24. Vai trò của các đảng phái chính trị ở các nước tư bản trên thế giới hiện nay (chọn một hoặc một số Nhà nước cụ thể).
 25. Chế độ trách nhiệm của quan chức nhà Lê thế kỷ XV trong Quốc triều hình luật.
 26. Luật hiến pháp so sánh so sánh chế định nghị viện của hiến pháp Nhật Bản năm 1946 với chế định quốc hội của hiến pháp Việt Nam năm 2013
 27. Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính: Vai trò của Nhà nước trong xã hội hiện đại (chọn một lĩnh vực cụ thể).
 28. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất với vấn đề phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 29. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (chọn một lĩnh vực cụ thể).
 30. Luật hiến pháp chế định quốc hội trong hiến pháp Việt Nam hiện hành
 31. Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.
 32. Vai trò của các cơ quan lập pháp – hành pháp – tư pháp trong bộ máy nhà nước (sinh viên có thể chọn 1 cơ quan để trình bày).
 33. Luật hiến pháp chế định viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay
 34. Pháp luật trong mối quan hệ với các quy tắc ứng xử khác của đời sống xã hội: pháp luật với đạo đức; pháp luật với phong tục, tập quán; và pháp luật với điều lệ .v.v… .
 35. Quyền dân sự, chính trị trong pháp luật nhà Lê thế kỷ XV.
 36. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 37. Luật hiến pháp chế định ủy ban nhân dân trong hiến pháp 2013
 38. Quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong pháp luật phong kiến Việt Nam thế kỷ XV.
 39. Luật hiến pháp nguyên thủ quốc gia trong hiến pháp Việt Nam hiện hành những điểm mới về quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp năm 2013
 40. Những nguyên tắc pháp lý đặc thù của luật hình sự trong Quốc triều hình luật thời Lê thế kỷ XV.
 41. Hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 42. Tìm hiểu về văn hóa pháp lý và vai trò của nó trong đời sống xã hội.
 43. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân dưới góc độ so sánh giữa hiến pháp Lào năm 2003 và hiến pháp Việt Nam năm 2005
 44. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, giám sát triều Nguyễn 1802- 1884.
 45. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật: Tam pháp ty triều Nguyễn 1802-1884.
 46. Tổ chức làng – xã Việt Nam thời phong kiến với nhu cầu đổi mới quản lý chính quyền địa phương hiện nay.
 47. Sự hình thành, phát triển và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội.
 48. Vấn đề giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong đời sống xã hội hiện nay (gắn với một nhóm đối tượng cụ thể: học sinh – sinh viên, công chức – viên chức,…).
 49. Các hình thức pháp luật phong kiến Việt Nam – Giá trị cần kế thừa.
 50. Các hệ thống pháp luật trên thế giới. Đề tài khóa luận Ngành Luật Hiến Pháp Phụ Trách

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hiến Pháp + Các Bài Mẫu Hay

50 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Điểm Cao Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

 1. Tổ chức Hành chính – Quân sự triều Nguyễn.
 2. Thực hiện pháp luật về văn hóa giao tiếp trong tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
 3. Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng ở nông thôn – Từ thực tiễn huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
 4. Thực hiện pháp luật về thừa phát lại – Từ thực tiễn Thành phố Hà Nội
 5. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Lục Bộ triều Nguyễn 1802-1884.
 6. Tổ chức thực hiện pháp luật về thanh niên ở Thành phố Hà Nội
 7. Giải quyết tố cáo về đất đai – Từ thực tiễn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
 8. Mối quan hệ giữa nhân dân với Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
 9. Kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Kạn
 10. Đề Tài Khóa Luận Ngành Luật Hành Chính: Chính quyền địa phương triều Nguyễn 1802-1884.
 11. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Hiến Pháp
 12. Mối quan hệ giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
 13. Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
 14. Lịch sử hình thành và phát triển của học thuyết phân chia quyền lực Nhà nước.
 15. Thực hiện pháp luật về đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện – Từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
 16. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước (thực tiễn gắn với một địa phương nhất định).
 17. Quyền của người lao động – Từ thực tiễn Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí toàn cầu (GPBank)
 18. Hình thức chính thể quân chủ: Anh, Nhật Bản, Liên bang Ôxtrâylia.
 19. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền chính trị của công dân ở nước ta.
 20. Hình thức chính thể cộng hòa: Mỹ, Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 21. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền dân sự của công dân ở nước ta.
 22. Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính: Hình thức chính thể các nước ASEAN.
 23. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền văn hóa, giáo dục của công dân ở nước ta
 24. Lịch sử hình thành và phát triển của học thuyết Nhà nước pháp quyền.
 25. Quyền hội họp, lập hội của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 26. Sự phát triển của pháp luật dân sự La Mã thời kỳ cổ đại.
 27. Quyền biểu tình của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 28. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân
 29. Hiến pháp không thành văn và hình thức chính thể quân chủ đại nghị ở Anh.
 30. Tổ chức và hoạt động các Ủy ban của Quốc hội trước yêu cầu đổi mới.
 31. Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị xã hội đối với pháp luật Trung Quốc cổ đại.
 32. Vấn đề trưng cầu ý dân ở Việt Nam.
 33. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật: Vai trò của Nghị viện trong Nhà nước tư sản.
 34. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương.
 35. Cơ chế “Thủ tục hành chính một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã – Từ thực tiễn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 36. Thực trạng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân theo quy định
 37. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận- Từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 38. Giải pháp bảo đảm “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” được quy định
 39. Cơ chế “Thủ tục hành chính một cửa” tại Ủy ban nhân dân quận – Từ thực tiễn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 40. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước và xã hội theo quy định
 41. Địa vị pháp lý hành chính của công chức xã- Từ thực tiễn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
 42. Đổi mới cơ chế pháp luật/phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN VN
 43. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
 44. Địa vị pháp lý hành chính của công chức văn hóa – xã hội, từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
 45. Quyền của bị can trong điều tra vụ án hình sự – Từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 46. Tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự – Từ thực tiễn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 47. Tổ chức và hoạt động của chính quyền xã – Từ thực tiễn huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội
 48. Quyền của người bị tạm giữ theo pháp luật hành chính Việt Nam
 49. Pháp luật về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay
 50. Tổ chức thực hiện pháp luật về hộ tịch – Từ thực tiễn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

XEM THÊM ==>  Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật Hay

50 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Thực Tiễn Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

 1. Pháp luật về quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ ở Việt Nam hiện nay
 2. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. Quyền của đương sự trong xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân tối cao
 4. Bảo vệ quyền con người thông qua kiểm sát xét xử vụ án hình sự – Từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. Quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam – Từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 6. Bảo vệ quyền con người thông qua kiểm sát xét xử vụ án hình sự – Từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật : Thủ tục thi hành án dân sự – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 8. Quyền con người trong giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình – Từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 9. Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện – Từ thực tiễn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 10. Quyền con người thông qua kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự – Từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình
 11. Xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện theo yêu cầu cải cách tư pháp – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 13. Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện – Từ thực tiễn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 14. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 15. Địa vị pháp lý hành chính của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã, từ thực tiễn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. Tổ chức thực hiện pháp luật về bầu cử tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 17. Hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 18. Thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật – Từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 19. Tổ chức thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai ở đô thị – Từ thực tiễn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 20. Quyền của bị cáo trong tố tụng hình sự – Từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh
 21. Tổ chức và hoạt động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
 22. Thực hiện pháp luật tiếp công dân của Ủy ban nhân dân cấp huyện – Từ thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên (than) ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
 24. Bảo vệ quyền con người trong xét xử hình sự – Từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 25. Tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 26. Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính: Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Phú Yên
 27. Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở – Từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 28. Địa vị pháp lý của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện – Từ thực tiễn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 29. Thực hiện pháp luật về tiếp công dân – Từ thực tiễn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 30. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã – Từ thực tiễn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 31. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang
 32. Trách nhiệm pháp lý hành chính của công chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 33. Phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương cấp tỉnh – Từ thực tiễn tỉnh Bình Phước
 34. Thực hiện pháp luật về cư trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 35. Quyền con người trong việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy ở Việt Nam hiện nay
 36. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị – Từ thực tiễn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 37. Áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch – Từ thực tiễn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 38. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 39. Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Luật: Địa vị pháp lý hành chính khu công nghiệp – Từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
 40. Quyền khiếu nại của công dân trong lĩnh vực đất đai ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 41. Thực hiện pháp luật về công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ – Từ thực tiễn Bộ Nội vụ
 42. Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
 43. Quyền đề nghị xây dựng luật, kiến nghị về luật và trình dự án luật của đại biểu Quốc hội Việt Nam
 44. Quyền của nguyên đơn trong giải quyết các vụ việc dân sự ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
 45. Quyền tự do cư trú của công dân – Từ thực tiễn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 46. Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là người chưa thành niên ở các trại giam khu vực Trung Trung Bộ
 47. Thực hiện pháp luật về luật sư – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 48. Tiêu chí pháp lý về đánh giá viên chức – Từ thực tiễn Viện Vật liệu xây dựng
 49. Quyền của trẻ em khuyết tật ở tỉnh Quảng Bình: Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Hiến Pháp
 50. Địa vị pháp lý hành chính của Thẩm tra viên thi hành án dân sự cấp huyện – Từ thực tiễn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết mới nhất của chúng tôi về ngành Luật tố tụng và Luật tố tụng dân sự, bạn có thể quan tâm ==>  200 Đề Tài Khóa Luận Về Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự + 5 Bài mẫu

Một số bài mẫu khóa luận Luật hiến pháp và Luật hành chính Xuất sắc nhất

Bài mẫu 1: Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Quyền về sự riêng tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Quyết định hành chính – Đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

Download miễn phí

Bài mẫu 5: Vận dụng kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật vào công tác kiểm soát chi mua sắm, sửa chữa tài sản nội ngành của đơn vị

Download miễn phí

Trên đây là danh sách 200 Đề Tài Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính dành tặng bạn. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích sẽ giúp bạn hoàn thành tốt khóa luận của mình. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ nhé.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x