100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ + 5 Bài Mẫu

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Hãy cùng Báo cáo thực tập tìm hiểu 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tổ chức chính phủ mới nhất nhé!

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé. Hoặc có thể kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.

Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ Mới Nhất

 1. Làm rõ cơ cấu tổ chức và thành viên của chính phủ
 2. Những điểm mới của luật tổ chức chính phủ 2022
 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính phủ
 4. Thực tiễn hoạt động của thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ
 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật
 6. Thực tiễn hoạt động ban hành văn pháp luật để thi hành hiến pháp của chính phủ
 7. Các biện pháp tổ chức thi hành luật, nghị quyết của quốc hội
 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong hoạch định chính sách luật, pháp lệnh
 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong trình dự án luật, pháp lệnh
 10. Thực tiễn hoạt động xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết trình quốc hội của chính phủ
 11. Nhiệm vụ của chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế
 12. Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ: Chính phủ trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường
 13. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ về quản lý và phát triển kinh tế
 14. Hoạt động thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân của chính phủ
 15. Đánh giá hiệu quả quản lý của chính phủ đối với nền kinh tế xã hội
 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý tài nguyên môi trường – thực tiễn tại địa phương nơi anh chị thực tập
 17. Vai trò của chính phủ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
 18. Vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của chính phủ
 19. Hoạt động nghiên cứu, dự báo khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 20. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ về bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 21. Chính sách bảo vệ, cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên của  chính phủ
 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý khoa học và công nghệ
 23. Chính sách, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của chính phủ – thực tiễn tại địa phương nơi anh chị đang thực tập
 24. Làm rõ cơ chế, chính sách được hưởng lợi ích từ hoạt động khoa học và công nghệ của công dân
 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong giáo dục và đào tạo
 26. Thực tiễn các chính sách nhằm phát huy các nguồn lực xã hội trong giáo dục và đào tạo của chính phủ
 27. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động thống nhất quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục quốc dân
 28. Những khó khăn và vướng mắc trong hoạt động áp dụng các chính sách của chính phủ về giáo dục
 29. Thực tiễn hoạt động giáo dục tại Lai Châu và chính sách của chính phủ nhằm cải thiện giáo dục
 30. Những khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách giáo dục của chính phủ
 31. Chính phủ với việc xây dựng cơ chế phát triển du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch
 32. Thực tiễn phát triển du lịch quốc tế tại Việt Nam – cơ hội và thách thức
 33. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ: Thực tiễn việc phát triển du lịch của chính phủ tại Thanh Hóa
 34. Những khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách của chính phủ về khoa học và công nghệ
 35. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
 36. Làm rõ công tác quản lý của chính phủ trong quản lý hoạt động du lịch tại Hải Phòng
 37. Chứng minh sự quản lý của chính phủ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại Tây Nguyên
 38. Thực tiễn sự quản lý của chính phủ về hoạt động thể thao tại Sơn La
 39. Chính sách cụ thể của chính phủ trong việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tại Hà Nam
 40. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động thống nhất quản lý nhà nước về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

  Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ
  Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ
 41. Vai trò của chính phủ với việc bảo vệ các di sản văn hóa tại Bắc Ninh
 42. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ trong quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
 43. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý thông tin và truyền thông
 44. Thực tiễn sự quản lý của chính phủ trong việc thông tin truyền thông tại Đài truyền hình Việt Nam
 45. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thống nhất quản lý và phát triển hoạt động thông tin và truyền thông
 46. Thực tiễn việc truyền bá tư tưởng độc hại thông qua mạng internet tại Việt Nam và sự quản lý của chính phủ
 47. Thực tiễn hoạt động xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong 2022
 48. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ trong quản lý thông tin và truyền thông
 49. Đề Tài Báo Cáo Về Luật Tổ Chức Chính Phủ: Vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ tài nguyên tại Nghệ An
 50. Chính sách của chính phủ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Trung
 51. Thực tiễn sự quản lý chính phủ đối với các hoạt động kinh tế tại Hà Nội
 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và dân số
 53. Thực tiễn việc quản lý bảo hiểm y tế của chính phủ trong các công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
 54. Công tác chăm sóc sức khỏe của chính phủ đối với người dân tại địa phương nơi anh chị thực tập
 55. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động quản lý nhà nước về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe người dân
 56. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe công dân
 57. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong thực hiện các chính sách xã hội
 58. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách xã hội
 59. Chính phủ và thực tiễn các chính sách hướng nghiệp tại Lạng Sơn
 60. Thực tiễn các chính sách tôn vinh, khen thưởng gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Nội của chính phủ
 61. Chính phủ với việc tạo điều kiện để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
 62. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội tại Thanh Hóa của chính phủ
 63. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ về thực hiện các chính sách xã hội
 64. Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ: Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ đối với công tác dân tộc
 65. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân tộc
 66. Thực tiễn hoạt động quản lý của chính phủ về công tác dân tộc tại Lai Châu
 67. Thực tiễn hoạt động quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người dân tộc thiểu số của chính phu
 68. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng chính sách của chính phủ về công tác dân tộc
 69. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo
 70. Thực tiễn sự quản lý của chính phủ trong chính sách tôn giáo tại Bình Dương
 71. Sự quản lý của chính phủ đối với các tín ngưỡng tại địa phương nơi anh chị thực tập
 72. Chính phủ và sự đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn dân
 73. Hoạt động của chính phủ trong việc ngăn chặn những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm lợi ích nhà nước
 74. Một số khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng các chính sách của chính phủ về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo
 75. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong việc quản lý quốc phòng
 76. Thực tiễn sự quản lý của chính phủ trong hoạt động quốc phòng tại Hà Giang
 77. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thống nhất quản lý nhà nước về quốc phòng
 78. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân và thực tế tại địa phương nơi anh chị thực tập
 79. Chính phủ với sự phát triển công nghiệp quốc phòng
 80. Những khó khăn và vướng mắc trong công tác áp dụng chính sách của chính phủ về quốc phòng
 81. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ: Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý về cơ yếu
 82. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến sự thống nhất quản lý chính phủ về cơ yếu
 83. Những khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng chính sách của chính phủ trong công tác cơ yếu
 84. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý quốc phòng về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
 85. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội
 86. Thực tiễn việc áp dụng chính sách về an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Hòa Bình
 87. Những khó khăn và vướng mắc trong công tác áp dụng chính sách về an ninh, trật tự, an toàn xã hội
 88. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân
 89. Làm rõ các chính sách của chính phủ trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân
 90. Những khó khăn và vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách của chính phủ về bảo vệ quyền con người, quyền công dân
 91. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong đối ngoại và hội nhập kinh tế
 92. Hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài – cơ hội và thách thức
 93. Chính phủ trong việc quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng
 94. Đánh giá hiệu quả quản lý của chính phủ trong công tác hội nhập kinh tế
 95. Những thành tựu của Việt Nam trong quá trình đối ngoại với Mỹ
 96. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Luật Tổ Chức Chính Phủ: Cơ hội từ hội nhập kinh tế đối với Việt Nam
 97. Những khó khăn và thách thức đối với việc áp dụng chính sách của chính phủ về đối ngoại và hội nhập kinh tế
 98. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 99. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính
 100. Làm rõ những khó khăn và vướng mắc trong công tác áp dụng chính sách của chính phủ về tổ chức bộ máy nhà nước

XEM THÊM ==>  Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc

Một số bài mẫu Báo cáo thực tập Luật Tổ chức Chính phủ Điểm cao

Bài mẫu 1: Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở UBND phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiện nay

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tình hình thực hiện các chính sách xã hội, chế độ về lĩnh vực Công tác Xã hội ở Hà Tây

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng tại địa bàn xã Đắk Dục

Download miễn phí

Bài mẫu 5: Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật Hay

Trên đây là toàn bộ 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Chính Phủ mới nhất được chúng tôi tổng hợp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nghiên cứu khoa luận. Hãy theo dõi Báo cáo thực tập để liên tục cập nhật những đề tài báo cáo mới nhất nhé!

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x