Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã

Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã

Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã nội dung bài viết này được trích từ một bài báo cáo thực tập của anh chị khóa trước ngành Kế toán đã thực tập và tìm hiểu thực tế tại UBND phường Mỹ Hải, làm việc trong môi trường thực tế, được trao cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học vào công việc…Và đã rút ra những kinh nghiệm và bài học cơ bản cho bản thân như thế nào.

Qúa trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Công việc thực tập kế toán thực tế trong quá trình thực tập

Tuần 1:  từ ngày

– Đến địa điểm thực tập được văn phòng 1 cửa giới thiệu lên gặp lãnh đạo và người hướng dẫn thực tập.

– Khi được dẫn xuống phòng kế toán được người hướng dẫn làm quen với các anh chị trong phòng kế toán và tìm hiểu môi trường làm việc.

– Được nghe phổ biến nội quy và quy dịnh của phòng.

– Tiến hành tìm hiểu cơ sở vật chất, tổ chức cơ cấu và xem xét các văn bản về thành lập và phát triển UBND phường Mỹ Hải.

– Học cách photo giấy tờ và được giao đánh văn bản.

– Đọc và tìm hiểu trình tự thủ tục, cấp giấy và xác nhận thu chi.

– Được người hướng dẫn thực tập hướng dẫn công việc của bộ phận thu chi về : thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi ngân sách, các công quỹ chuyên dùng.

– Dọn dẹp văn phòng và sắp xếp giấy tờ ngăn nắp.

Tuần 2: từ ngày

– Học tập và quan sát các quy trình thu chi ngân sách.

– Tham gia các hoạt động hằng ngày về tiến hành nghiêm cứu về đề tài của mình.

– Hướng dẫn viết phiếu thu cho thủ quỹ nộp tiền.

– Hướng dẫn viết phiếu chi cho thủ quỹ chi tiền.

– Được khảo sát các dự toán và quyết toán của các năm về trước.

– Tham gia các hoạt động của phường.

– Tìm kiếm tài liệu cho bài báo cáo và khóa luật tốt nghiệp.

– Ghi phiếu nộp tiền để thủ quỹ đi nộp.

– Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm.

– Cộng biên lai thu phí, lệ phí hằng tháng.

– Kiểm tra chứng từ trên phiếu chi xem có đầu đủ chứng từ không để kế toán mới rút tiền mặt về chi.

– Hướng dẫn cách ra sổ trên phần mềm.

– Giúp đỡ cho người hướng dẫn photo những giấy tờ liên quan.

– Dọn dẹp và sắp xếp giấy tờ.

– Được giao lưu với phòng ban khác trong phường.

Tuần 3: từ ngày

– Xây dựng đề cương và đề nghị người hướng dẫn chỉ rõ hoàn thiện các vấn đề về bái báo cáo thực tập tại phường Mỹ Hải.

– Giup người hướng dẫn hoàn thiện các công việc hằng ngày.

– Tiến hành hoàn thiệt viết báo cáo và nhật ký thực tập.

– Tiếp xúc gần hơn với các nghiệp vụ chuyên ngành.

– Thu thập tài liệu để viết khóa luận.

– Hệ thống các công việc cần làm cho bài báo cáo và khóa luận.

– Hoàn thành và đưa cho người hướng dẫn góp ý kiến, tiến hành chỉnh sửa.

– Đưa ra những câu hỏi và đề nghị người hướng dẫn giải đáp.

– Xin các tài liệu và số liệu cần thiết cho bài thực tập của mình.

Tuần 4: từ ngày

– Viết và sửa chữa các ý kiến của người hướng dẫn.

– Đưa nhập ký thực cho người hướng dẫn chỉ rõ những điểm cần sữa.

– Được cho về nhà hoàn thành báo cáo và nhật ký thực tập.

– Kết thúc thực tập và xin đánh giá, nhận xét quá trình thực tập tại UBND phường Mỹ Hải tiến hành hoàn thiện các thủ tục cần thiết để kết thúc đợt thực tập.

Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã
Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã

2. Tự đánh giá về bản thân sau khi thực tập tại ủy ban phường xã

Thời gian thực tập chính là cơ hội để em trực tiếp áp dụng những kiến thức trong nhà trường vào môi trường làm việc thực tiễn. Được làm việc trong môi trường thực tế, được trao cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học vào công việc…Và đã rút ra những kinh nghiệm và bài học cơ bản cho bản thân:

+  Về sự chủ động: Đứng trong môi trường thực tế, em đã phải học hỏi và áp dụng sự chủ động từ những việc nhỏ nhất như chủ động chào hỏi, làm quen; chủ động tìm hiểu công việc, chủ động tìm người hướng dẫn, chủ động đưa ra các câu hỏi, những vướng mắc trong công việc. Từ sự chủ động, bạn giúp nhanh chóng khắc phục những hạn chế của bản thân. Điều này giúp em tự tin hơn.

+ Về kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm được trang bị trong nhà trường là kỹ năng mền cơ bản mà các môi trường làm việc đều cần và đều yêu cầu. Tuy nhiên những môi trường làm việc cụ thể thì ngoài những kỹ năng mềm cơ bản, chúng ta cần những kỹ năng mềm khác nhằm phục vụ cho công việc. Những kỹ năng tinh tế được dễ dàng thể hiện qua giao tiếp, cách lắng nghe, cách làm việc nhóm và thuyết trình, cách xử lý các vấn đề, cách tư duy để đưa ra quyết định nhanh và hiệu quả,… Qua việc quá trình thực tập và giải quyết công việc, em đã được học hỏi và áp dụng những kỹ năng này, em đã tự tin hơn khi giao tiếp trước đám đông và tiếp nhận ý kiến của mọi người qua cách lắng nghe để có một bài báo cáo hiệu quả.

+ Về thái độ: Khi làm việc luôn thể hiện thái độ “kính trên nhường dưới” và một tinh thần sẵn lòng học hỏi. luôn nở nụ cười thân thiện, tiếp nhận những lời nhắc nhở từ người hướng dẫn và sau đó sửa chữa cũng như không phạm lỗi nữa. Bình tĩnh giải quyết mọi chuyện và giữ thái độ hợp tác với người mọi người xung quanh.

XEM THÊM ==>  Mẫu Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Kế Toán, Nhiệm Vụ Từng Vị Trí

3. Nhận xét về công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND phường Mỹ Hải

Qua quá trình nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán thu – chi ngân sách tại UBND, tôi nhận thấy rằng vấn đề thu- chi ngân sách phường Mỹ Hải là những chỉ tiêu nhạy cảm và luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong phường. Nó luôn gắn liền với nhau và có ý nghĩa quyết định tới sự hoạt động  Việc quản lý thu- chi ngân sách hữu hiệu có vai trò quan trọng trong việc minh bạch nền tài chính của xã, của đất nước ta nói chung, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế trong xã, đảm bảo quyền lợi công của các tầng lớp dân cư. Bên cạnh đó, công tác kế toán thu- chi ngân sách tốt sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về xu hướng đầu tư phát triển kinh tế của xã góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Sau thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại UBND phường Mỹ Hải, đề tài của tôi đã giải quyết được các vấn đề sau:

– Thứ nhất, đề tài của tôi đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về công tác kế toán thu- chi ngân sách xã.

– Thứ hai, đề tài của tôi đã khái quát được những nét đặc trưng về UBND phường Mỹ Hải ( lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, thống kê nguồn lao động,….) và phản ánh được công tác kế toán thu- chi ngân sách tại phường.

– Thứ ba, đề tài của tôi đã đánh giá, nhận xét thực tiễn công tác kế toán thu- chi ngân sách tại xã, kết hợp với những kiến thức được học và tìm hiểu từ thực tiễn tôi đã đưa ra được một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND phường Mỹ Hải.

Nhìn chung thì đề tài cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên đề tài vẫn còn một số mặt hạn chế như:

Đề tài chỉ nghiên cứu được về phần hành kế toán thu – chi ngân sách mà chưa nghiên cứu được hết toàn bộ công tác kế toán tại đơn vị

Trong phần hành kế toán về các khoản thu- chi ngân sách nhìn chung cách hạch toán giữa các nghiệp vụ có quy trình tương tự nhau do đó tôi chỉ chọn mỗi khoản thu, khoản chi một nghiệp vụ điển hình nhất từ đó làm rõ công tác triển khai, phân tích từ khâu hình thành chứng từ tới vào sổ và cuối cùng là lên báo cáo tài chính quý, năm của phường

– Do yếu tố khách quan nên đề tài chỉ nghiên cứu được số liệu của quý III năm 2021 1à chủ yếu, tuy nhiên về mặt cách thức hạch toán và việc xử lý số liệu của các quý trong năm cũng như giữa các năm xét về mặt bản chất là giống nhau.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn

Công Việc Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm cách viết báo cáo thực tập ngành kế toán, luận văn trust luôn cập nhật những bài báo cáo, khóa luận hay để chia sẻ cho các bạn, hãy theo dõi website để được cập nhật những bài viết mới nhất, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn đạt điểm cao cho bài báo cáo.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x