Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt nội dung bài viết được trích từ một bài báo cáo của một bạn sinh viên đạt điểm cao của anh chị sinh viên khóa trước thực tập thực tiễn tại công ty Bảo Việt, bài viết được đánh giá cao của giảng viên nên luận văn Trust muốn chia sẻ cho các bạn kham thảo. Nội dung bài viết bao gồm: sản phẩm chính của công ty, cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Sản phẩm chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, Công ty Bảo Việt Hà Thành vẫn luôn khẳng định vị thế đứng đầu của mình trong lĩnh vực này. Đến nay, Công ty đã có 5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi cho khách hàng với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Số lượng sản phẩm mà Công ty Bảo Việt Hà Thành rất phong phú với gần 50 sản phẩm các loại và không ngừng nghiên cứu, phát triển, giới thiệu các sản phẩm mới ưu việt hơn trên thị trường để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng trong môi giai đoạn cuộc sống. Các sản phẩm của Công ty Bảo Việt Hà Thành luôn được nghiên cứu kỹ càng, không chỉ đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn phù hợp với đặc điểm tâm lý, xã hội, kinh tế của Việt Nam ở các vùng miền khác nhau.

            doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam với thị phần doanh thu phí bảo hiểm cao, BVHT kinh doanh các loại hình bảo hiểm nhân thọ, nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người, quản lý quỹ và tiến hành các hoạt động đầu tư. Công ty Bảo Việt Hà Thành hiện tại cung cấp các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sau:

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt
  • Sản phẩm hỗn hợp: là loại hình bảo hiểm kết hợp trường hợp sống và trường hợp chết. Theo đó, công ty bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền đã được ấn định trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống đến khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn hợp đồng
  • Sản phẩm niên kim: là loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp Người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, sau thời hạn đó công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho Người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm niên kim có hai thời kỳ: thời kỳ tích lũy (đóng phí bảo hiểm) và thời kỳ nhận niên kim (khi dừng đóng phí và công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi)
  • Sản phẩm đầu tư (hay sản phẩm liên kết chung): là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi, bao gồm hai phần tương đối tách biệt nhau là phần bảo hiểm và phần đầu tư, trong đó phần đầu tư là chủ yếu
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ: là sản phẩm được bán kèm theo Hợp đồng bảo
    hiểm chính. Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm bổ trợ để tăng thêm một số quyền lợi cho Hợp đồng bảo hiểm chính. Tuy nhiên, sản phẩm bổ trợ chỉ được phép mua cùng Hợp đồng chính mà không được phép mua tách rời Do tính chất của các sản phẩm mà việc phân chia các nhóm sản phẩm này chỉ mang tính tương đối và một sản phẩm của công ty có thể đồng thời thuộc nhiều nhóm. Với những sản phẩm có đặc điểm khác biệt đó, việc kinh doanh cũng như chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Bảo Việt Hà Thành không giống với những doanh nghiệp khác, thay vào đó cần nhiều chiến lược riêng để phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty.

Giỏ sản phẩm của BVHT những năm đầu còn khá sơ sài và chưa phát triển, còn nhiều phân khúc thị trường chưa có sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời cũng có nhiều sản phẩm đã thiết kế ra nhưng chưa thực sự hợp lý. Nhưng hiện nay, giỏ sản phẩm của BVHT đã bao gồm trên 50 sản phẩm, phục vụ nhu cầu và mục đích đa dạng của người dùng: đầu tư, tích lũy, chăm sóc y tế bảo vệ gia đình, chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu… Ngoài ra, người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình loại hình bảo hiểm phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời: đang độc thân, mới lập gia đình chưa có con, đã lập gia đình có con nhỏ, đã lập gia đình có con trưởng thành, hoặc chuẩn bị nghỉ hưu….

Bảng : Danh mục sản phẩm triển khai tại BVHT

Nhóm sản phẩm Sản phẩm
Sản phẩm hỗn hợp An Gia Thịnh Vượng
An Gia Tài Lộc
An Gia Phát Lộc
An Sinh Giáo Dục
Sản phẩm liên kết chung An Phát Hưng Gia
An Phát Trọn Đời
An Phúc Gia Lộc
An Phát Bảo Gia
An Tâm Học Vấn
Sản phẩm Niên kim An Hưởng Hưu Trí
Sản phẩm bổ trợ Phẫu thuật và điều trị ngoại khoa
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Bệnh lý nghiêm trọng
Trợ cấp nằm viện
Quyền lợi miễn nộp phí
Quyền lợi miễn nộp phí đặc biệt
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

(Nguồn: Phòng Phát triển sản phẩm – Công ty Bảo Việt Hà Thành)

XEM THÊM ==>  Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thực Tế Tại Công Ty, Chi Tiết

2. Cơ cấu tổ chức công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty như sau:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty
Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

(Nguồn: Công ty)

3. Chức năng nhiệm vụ công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

* Giám đốc

Là người quản lý điều hành cao nhất trong công ty và là người đại diện cho công ty về mặt pháp luật và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty theo chiến lược và chính sách của Công ty.

Thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, phát triển hệ thống kinh doanh, phân phối. Chiến lược, kế hoạch, ngân sách của các khối/phòng để thực thi kể hoạch kinh doanh của công ty.

* Phó giám đốc

Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.

* Phòng Tài chính- Kế toán

Tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty theo chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính của Công ty.

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, năm năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đề xuất các phương án sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn được giao, các loại vốn khác, các quỹ do liên doanh quản lý để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của liên doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Làm các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác. Chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đầu tư cho các hoạt động kinh doanh.

Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty. Tổng hợp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

Nộp thuế và các khoản phải đóng góp khác theo quy định của pháp luật và của Công ty. Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mở sổ sách kế toán, thực hiện luật kế toán theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và kiểm toán nhà nước theo định kỳ.

Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Đề xuất trích lập các quỹ trình Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty quyết định.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi và xử lý những khoản nợ tồn đọng, dây dưa, khó đòi.

Tổ chức kiểm kê tài sản Công ty sau khi kết thúc năm kế hoạch, phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ sách kế toán. Tổ chức kiểm kê đánh giá lại tài sản của Công ty theo quy định của nhà nước và trong trường hợp cần thiết.

Soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

* Phòng giao dịch bảo hiểm

Là nơi xây dựng và thực hiện các quy trình, các hoạt động thẩm định, phát hành hợp đồng, xử lý các yêu cầu sau khi phát hành hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng; đồng thời, là nơi phát triển và thực hiện các chiến lược, các hoạt động phục vụ và chăm sóc khách hàng.

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ

* Phòng IT

Hoạt động như một đối tác với các phòng ban để nhận và phân tích các yêu cầu về công nghệ thông tin: phát triển các chương trình, các phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty; theo dõi việc thực hiện và đảm bảo chất lượng cho các dự án công nghệ thông tin và điều hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Công ty.

Nhiệm vụ phòng IT gồm có:

– Cùng các phòng ban liên quan xây dựng trình Giám đốc kế hoạch hằng năm về công nghệ thông tin của công ty.

– Khai thác, sử dụng và bảo quan các tài nguyên công nghệ thông tin của công ty

– Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của công ty.

– Tổ chức thu nhập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý cũng như cung cấp cho các phòng ban có liên quan.

–  Hướng dẫn các nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin cho các phòng ban.

–  Sử dụng hiệu quả cũng như đề xuất sửa chữa thay mới các thiết bị công nghệ thông tin trong công ty

* Phòng Marketing

Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

Chức năng của phòng marketing:

– Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng

– Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu

– Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng

– Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu

– Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường

mong muốn (thực hiện trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà hàng,….)

– Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, và đôi khi là hồi sinh.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing như 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị, 4C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và thông tin. Đây là kỹ năng tổng hợp của toàn bộ quá trình trên nhằm kết hợp 4P và 4C.

* Phòng bán hàng

Phòng bán hàng hay phòng kinh doanh, tên gọi chung của bộ phận thuộc Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp thị – bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần,…

Chức năng của phòng bán hàng:

– Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện

– Thiết lập, giao dich trực tiếp với hệ thống Khách hàng, hệ thống nhà phân phối

– Thực hiện hoạt động bán hàng tới các Khách hàng nhằm mang lại Doanh thu cho Doanh nghiệp

– Phối hợp với các bộ phận liên quan như Kế toán, Sản xuất, Phân phối,…nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng

* Phòng nhân sự

Là nơi xây dựng và thực hiện các chiến lược về con người để phục vụ cho mục tiêu phát triển của toàn Công ty. Phòng Nhân sự thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ nhân viên, phát triển đội ngũ nhân viên trong công ty, và thu hút các nhân tài từ bên

ngoài thông qua sự phối hợp hiệu quả của các bộ phận tuyển dụng, tiền lương, đào tạo và bộ phận hỗ trợ hoạt động nhân sự của các phòng ban.

Chức năng:

– Xây dựng kế hoạch nhân sự phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty.

– Quản lý đào tạo nhân viên về nghiệp vụ, từ đó làm đầu mối đánh giá nhân viên.

– Tổ chức bố trí nhân sự theo kế hoạch nhu cầu nguồn lực của công ty.

– Lên kế hoạch nhân sự hàng năm để kịp thời đáp ứng nhu cầu về nhân sự của công ty.

– Thực hiện công tác lập đơn giá tiền lương cũng như giải quyết chế độ phụ cấp cho nhân viên trong công ty.

– Thực hiện các thủ tục cần thiết cho nhân viên trong trường hợp được cử đi công tác, tham quan trong hoặc ngoài nước

– Quản lý công tác thi đua khen thưởng trong công ty để đánh giá nhân viên trong thời gian làm việc.

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x