Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội có phải bạn là sinh viên năm cuối khoa Ngân hàng đang tìm hiểu về đề tài này để hỗ trợ cho bài khóa luận sắp tới theo yêu cầu nhà trường, thì bạn đừng bỏ lỡ qua bài viết này nhé. Chúc bạn có một bài viết hoàn chỉnh và đạt điểm cao.

Quá trình làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ nhận làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết chuyên đề trọn gói nhé.

1. Khái niệm và phân biệt giữa Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội so với NHTM

Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Tín dụng ngân hàng là một sản phẩm của ngân hàng cung ứng phục vụ các KH của mình. Cũng như các sản phẩm khác, nó cũng có chất lượng. Tuy nhiên, vì ngành NH là một ngành kinh tế đặc biệt, liên quan chặt chẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nên chất lượng tín dung NH có những đặc tính riêng.

Tín dụng ngân hàng Chính Sách Xã Hội là công cụ tài chính quan trọng, là hệ thống các biện pháp liên quan đến việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, giải quyết định công việc … Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện chương trình tín dụng cho vay Ưu đãi các chính sách đối tượng.

Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng có lựa chọn, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của ngân hàng đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Chất lượng tín dụng trung dài hạn là chất lượng của các khoản vay có thời hạn trong một năm, được đánh giá là có chất lượng tốt khi vốn vay được sử dụng máy chủ đích thực hiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại  hiệu quả, bảo đảm trả nợ cho ngân hàng đúng hạn vừa bù đắp được vừa chi phí vừa lợi nhuận vừa thu được kết quả kinh tế xã hội.

Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Từ khái niệm trên khách hàng ta thấy rằng KH, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội và bối cảnh kinh tế là ba nhân tố được đề cập khi xem xét chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Việc xem xét chất lượng tín dụng mà thiếu đi một trong ba nhân tố vì ba nhân tố này tác động qua lại, vừa thúc đẩy vừa kiềm chế lẫn nhau. Do đó, chúng ta sẽ xem xét chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội trên ba góc độ đó.

 • Góc độ người được cấp tín dụng: TDNH có thể hiển thị ở phạm vi, mức độ giới hạn tín dụng phải phù hợp với việc thực lực theo hướng tích cực của ngân hàng và phải bảo đảm được việc thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước, làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng và phát triển. Chất lượng tín dụng thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận hợp lý, dư nợ tăng trưởng, tỷ lệ nợ quá hạn hợp lý, đảm bảo cơ cấu giữa nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn trong nền kinh tế.
 • Góc độ Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội: Chất lượng tín dụng là sự thoả mãn yêu cầu hợp lý của khách hàng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản đảm bảo thu hút khách hàng nhưng vẫn tuân thủ đúng những quy định của tín dụng, góp phần làm lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp, cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.
 • Góc độ nền kinh tế: Khoản tín dụng có chất lượng phải hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, vừa thúc đẩy tiêu dùng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách … phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế.

2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội chính là sự đáp ứng yêu cầu của các đối tượng vay vốn phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện được mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và đảm bảo sự tồn tại phát triển bền vững của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội.

Chất lượng hoạt động TD của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng như: Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi, nợ bị chiếm dụng, vòng quay vốn tín dụng, hệ số sử dụng vốn, kết quả xếp loại chất lượng hoạt động tổ TK&VV và các chỉ tiêu định tính như: Cho vay vốn đúng đối tượng thụ hưởng, uy tín của ngân hàng, mức độ tác động đến nền kinh tế nói chung và tác động đến việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động mang tính xã hội hóa cao. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động TD của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội không những đem lại lợi ích cho Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội, mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cụ thể:

Đối với khách hàng: Khóa Luận Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội sẽ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tiếp cận được một cách tốt nhất nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Đối với Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng sẽ giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn vốn do Nhà nước và các chủ đầu tư giao cho Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội quản lý. Từ đó, giúp cho hoạt động của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được ổn định và phát triển bền vững.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng sẽ giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội thực hiện và duy trì được tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ viên chức của ngân hàng.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đồng nghĩa với việc nâng vị thế, uy tín hoạt động của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội trở thành một định chế tài chính ổn định, phát triển bền vững, là một công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội

 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cũng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng kênh tín dụng chính sách, từ đó tác động như một đòn bẩy kinh tế của Nhà nước, kích thích hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên, làm quen dần với nền sản xuất hàng hoá, tập lo toan tính toán làm ăn, tạo nguồn thu cải thiện đời sống gia đình để XĐGN.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội sẽ góp phần tích cực chống tệ nạn cho vay nặng lãi trong xã hội, cải thiện thị trường tài chính khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh nhất đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đối với sự phát triển của đất nước: Khóa Luận Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần đạt được kết quả và mục tiêu của hệ thống chính sách xã hội trong quá trình phát triển của quốc gia đó là xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước gần dân thông qua việc xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước với các tổ chức Chính trị xã hội và nhân dân, nhất là người dân nghèo.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần phát triển kinh tế, xã hội nói chung, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

XEM THÊM ==>  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Bán Lẻ Của Ngân Hàng

3. Sự khác biệt của tín dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội so với NHTM

Khách hàng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội phần lớn là những đối tượng hầu như không đủ điều kiện để có thể tiếp cận được với vốn tín dụng thông thường của các NHTM với các tiêu chuẩn khắt khe về t ủ tục , tài sản đảm bảo thế chấp …. Do đó khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay những đối tượng khách hàng này của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội là rất thấp, thậm chí không thể có được. Chính vì lẽ đó, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà mục tiêu hoạt động của nó là nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch phát triển kinh tế của Nhà nước.

Với chức năng mang nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với các hộ nghèo, hộ chính sách, các món cho vay của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội rất nhỏ lẻ, đối ượng thường ở vùng sâu, vùng xa. Về phương thức cho vay của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội thường sử dụng hình thức cho vay qua các tổ, nhóm người vay, sử dụng hình thức tín chấp cộng đồng. Hiện nay Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội thực hiện ủy thác một số công đoạn cho vay cho các tổ chức chính trị – xã hội. Với thủ tục đơn giản , không phải thế chấp tài sản , người vay được nhận vốn vay, trả nợ trả lãi , gửi tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã .

 • Đối với khách hàng: TDNH phát ra phải phù hợp với mục đích sử dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển hoặc đời sống của khách hàng với lãi suất, kỳ hạn hợp lý, hồ sơ thủ tục đơn giản, quy trình tín dụng ngắn gọn thu hút được khách hàng mà vẫn phải đảm bảo được nguyên tắc tín dụng theo quy định của pháp luật . Mặt khác , khách hàng sử dụng vốn vay thực hiện việc thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi đúng kỳ hạn thỏa thuận với ngân hàng . Việc sử dụng vốn vay đó không những mang lại lợi nhuận cho khách hàng mà còn có ý nghĩa kinh tế – xã hội đối với đất nước .
 • Đối với ngân hàng: Chất lượng tín dụng thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phù hợp với khả năng và thực hiện theo hướng tích cực của bản thân ngân hàng , đảm bảo nguyên tắc hoàn trả đúng thời hạn. Khi cho vay ngân hàng phải thực hiện theo pháp lệnh của ngân hàng và các văn bản chế độ hiện hành của ngành. Xác định đối tượng cho vay và thẩm định khách hàng trước khi cho vay nắm bắt thông tin, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và mục đích sử dụng vốn va, cơ sở hoàn trả món vay để đảm bảo món vay được hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn. Hạn chế tới mức thấp nhất khả năng rủi ro có thể xẩy ra, đây là nguyên tắc cơ bản nhất đối với ngân hàng. Trong thực tế, một số nhân viên tín dụng khi xét duyệt cho vậy không dựa trên cơ sở đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, tính khả thi của dự án mà chỉ chú trọng đến cơ chế bảo đảm tiền va . Chính quan điểm này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng.

XEM THÊM ==>  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Hoạt Động Tín Dụng

4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Chất lượng hoạt động tín dụng ủa Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội chính là sự đáp ứng yêu cầu của các đối tượng vay vốn phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện được mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và đảm bảo sự tồn tại phát triển của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội .

Chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được thể hiện qua các chi tiêu định lượng ( như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi … ) và các chỉ tiêu định tính ( như cho vay vốn đúng đối tượng thụ hưởng, uy tín của ngân hàng, mức độ tác động đến nền kinh tế nói chung và tác động đến việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng ) .

Hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội là hoạt động mang tính xã hội hóa cao. Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội không những đem lại lợi ích cho Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội, mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cụ thể :

Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
 • Đối với khách hàng:

Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được một cách tốt nhất nguồn vốn tín dụng chính sách , tạo điều kiện cho các đối tượng này tiếp cận được các chủ trương , chính sách đó.

 • Đối với Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội:

Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn vốn do Nhà nước và các chủ đầu tư giao cho Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội quản lý. Từ đó, giúp cho hoạt động của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được ổn định và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội thực hiện và duy trì được tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo việc làm và đời sống cho CBVC của NH.

Nâng cao chất lượng tín dụng đồng nghĩa với việc nâng vị thế, uy tín hoạt động của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Giúp Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội trở thành một định chế tài chính ổn định, phát triển bền vững , là một công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo , an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước .

 • Đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội: Khóa Luận Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cũng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng kênh tín dụng ưu đãi từ đó tác động như một đòn bẩy kinh tế của Nhà nước, kích thích hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên, làm quen dần với nền sản xuất hàng hoá, tập lo toan tính toán làm ăn, tạo nguồn thu cải thiện đời sống gia đình để XĐGN .

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội sẽ góp phần tích cực chống tệ nạn cho vay nặng lãi trong xã hội, cải thiện thị trường tài chính khu vực nông thôn , nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó hăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội , đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác .

 • Đối với sự phát triển của đất nước:

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần đạt được kết quả và mục tiêu của hệ thống chính sách xã hội trong quá trình phát triển của quốc gia. Mục tiêu tối cao của hệ thống chính sách xã hội trong nền kinh tế là xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước gần dân thông qua việc xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước với các tổ chức Chính trị xã hội và nhân dân, nhất là người dân nghèo.

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội góp phần phát triển kinh tế nói chung đặc biệt đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân .

Download miễn phí

Cơ Sở Lý Luận Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x