Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô dưới đây là bài viết được trích từ một bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao của một bạn sinh viên ngành quản trị, bài viết khá chi tiết và cụ thể, nên luận văn trust muốn chia sẻ đến các bạn đặc biệt các bạn sinh viên chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp cần tài liệu kham thảo để làm bài.

Khi làm báo cáo thực tập, chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn TRust nhé.

1. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty

Quy trình

(Nguồn : Phòng kĩ thuật)

Công ty hoạt động trên nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là bảo dưỡng sửa chữa thiết bị máy móc động cơ ô tô, xe máy. Dưới đây là sơ đồ mô tả chi tiết về hoạt động tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty TNHH một thành viên Trang Đức Lập.

2. Thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm tại Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Bước 1: Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa và hình thực tế của máy móc thiết bị do khách hàng yêu cầu được chuyển từ các phòng, đơn vị tiếp xúc với khách hàng. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp và lập kế hoạch chi tiết quá trình bảo dưỡng, sửa chữa đồng thời lựa chọn đơn vị bảo dưỡng của công ty cho phù hợp với từng khách hàng. Sau đó gửi tới Giám đốc phê duyệt.

Bước 2: Duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

Giám đốc xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng. Nếu kế hoạch chưa phù hợp sẽ được chuyển lại cho văn phòng để chỉnh sửa, bổ sung thêm.

Bước 3: Tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa

Việc tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện theo hướng dẫn của các quy trình bảo dưỡng, sửa chữa có liên quan do các nhân viên kỹ thuật của công ty thực hiện.

XEM THÊM ==>  Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Thế Giới Di Động

Bước 4: Nghiệm thu thiết bị

Nghiệm thu thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa gồm có đại diện đơn vị quản lý thiết bị, đại diện đơn vị sử dụng thiết bị, đại diện đơn vị thực hiện công việc là các nhân viên trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa có trách nhiệm nghiệm thu lại các thiết bị sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa cho thiết bị máy móc của khách hàng. Sau đó, tất cả các thành viên tham gia nghiệm thu cùng tiến hành đánh giá công việc bảo dưỡng và sửa chữa.

Trong trường hợp đơn vị quản lý tự thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc do đơn vị mình quản lý thì công tác nghiệm thu được tiến hành theo các quy định trong các quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa liên quan.

Bước 5: Lập biên bản nghiệm thu thiết bị máy móc

Các thiết bị máy móc sau khi được bảo dưỡng, sửa chữa phải được kiểm tra đánh giá và lập biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi bàn giao lại cho khách hàng và đưa vào hoạt động. Biên bản nghiệm thu sẽ là những xác nhận đánh giá khối lượng sửa chữa, bảo dưỡng.

3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Các phòng ban, cửa hàng của Công ty TNHH một thành viên Trang Đức Lập hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của giám đốc công ty.

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Trang Đức Lập
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Trang Đức Lập

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)

4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

  • Ban giám đốc có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty, là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước các cơ quan hữu quan về bảo toàn phát triển vốn của công ty dưới giám đốc là các phòng ban, chức năng của các phòng ban như sau:
  • Phòng phân phối:tổ chức quản lý sản lượng hàng hóa, tồn kho, chịu trách nhiệm về nguồn nhân viên trong quá trình phân phối, vận chuyển.

Phòng phân phối có 2 bộ phận là vận chuyển và bộ phận kho có chức năng sau:

Bộ phận kho: Kiểm kê, tiếp nhận, kiểm tra hàng nhập kho về chất lượng, số lượng, chủng loại, bố trí sắp xếp bảo quản, xuất hàng một cách khoa học và phù hợp với điều kiện của công ty, lập hồ sơ sổ sách theo dõi về việc nhập – xuất – tồn tất cả các vật tư thiết bị hàng hóa hiện có trong kho.

Bộ phận vận chuyển: Khi có yêu cầu xuất kho hàng hóa, bộ phận vận chuyển kết hợp với bộ phận kho tiến hành bốc vác hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu lên xe, ngược lại, khi có yêu cầu nhập kho hàng hóa, bộ phận vận chuyển sẽ kết hợp với bộ phận kho bốc, dỡ hàng hóa sắp xếp theo quy định vào kho. Đây là bộ phận được bố trí phương tiện đầy đủ để vận chuyển hàng hóa theo quy định của công ty.

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô
Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô
  • Phòng kinh doanh: tham mưu cho Giám đốc về phương án phát triển kinh doanh, phân phối sản phẩm và tổ chức mua bán hàng, đảm bảo thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh công ty. Phòng kinh doanh có 2 bộ phận là mua hàng và bán hàng có các chức năng sau:

       Bộ phận mua hàng:

+ Quản lý và mua sắm vật tư, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của Ban giám đốc kịp thời đúng nguyên tắc.

+ Thu thập thông tin về giá cả, số lượng chất lượng hàng hóa, vật tư từ các nhà cung cấp sẵn có hoặc tìm mới để lập kế hoạch thu mua. Tiến hành mua vật tư hàng hóa theo đúng trình tự quy định.

       Bộ phận bán hàng:  Chủ động tìm kiếm việc làm lập hồ sơ dự thầu, và tham gia đấu thầu các công trình dự án. Thực hiện marketing phục vụ sản xuất kinh doanh.

  • Phòng tài chính kế toán:

+ Ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí của công ty.

+ Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, lập báo cáo kế toán, thống kê quyết toán của công ty.

+ Lập phương án nguồn vốn và sử dụng vốn hàng  năm, kế hoạch, tín dụng, lợi nhuận.

+ Tính toán, trích nộp các khoản ngân sách nhà nước, các loại quỹ, phân phối lợi nhuận.

+ Lập đầy đủ và nộp đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán của công ty theo đúng chế độ quy định.

+ Lưu giữ các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các giấy tờ liên quan công tác hạch toán kế toán, giữ bí mật thông tin, sổ sách theo quy định của nhà nước và công ty

  • Phòng hành chính nhân sự:

+ Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương. Thực hiện tuyển nhân viên và đào tạo nhân viên mới.

+ Quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy trình và kiểm tra theo dõi thường xuyên, không đóng dấu nếu kiểm tra có sai phạm và phải báo cáo với Ban lãnh đạo yêu cầu sửa chữa.

+ Chịu trách nhiệm và cung cấp các vật tư, thiết bị thuộc vật tư văn phòng phẩm,  lưu trữ các công văn đi đến, quản lý điều động xe ô tô, phục vụ chế độ ăn nghỉ cho CBCNV.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch để đảm bảo an ninh, bí mật nội bộ, an ninh khu vực, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của công ty.

+ Thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV trong toàn công ty, quét dọn bảo đảm khuôn viên công ty gọn gàng, sạch sẽ.

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp của các bạn đạt kết quả cao.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x