Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu nội dung bài viết được trích từ một bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao của một bạn sinh viên khóa trước, các bạn có thể kham thảo bài viết này để tìm hiểu hoặc có thể hỗ trợ các bạn làm bài khóa luận của mình một cách hoàn thiện hơn.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận của Luận Văn Trust nhé.

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công Ty Caosu

Sơ đồ :Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Caosu Kenda( Việt Nam )
Sơ đồ :Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Caosu Kenda( Việt Nam )

2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Công Ty Caosu

 • Tổng giám đốc:

– Quyết định hoạt động kinh doanh:  xây dựng và thực thi các chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

– Xây dựng và quản lý cơ cấu doanh nghiệp.

– Xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác.

– Lập kế hoạch kinh doanh và marketing.

– Quản lý nhân viên, phát triển nhân tài để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

– Tham mưu, báo cáo, đề xuất tới ban giám đốc.

– Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

 • Giám đốc:

– Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

– Điều hành và quản lý đội nhóm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh doanh.

– Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong đội nhóm. Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.

– Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.

– Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.

– Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.

– Xây dựng quan hệ tốt với một vài khách hàng trọng yếu và các cổ đông của công ty.

– Hiểu sâu và liên tục cập nhật các thông tin về ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh.

 • Phó giám đốc

– Quản lý nhân sự: phỏng vấn, đào tạo, phân công và bố trí nhân sự vào các phòng ban. Đồng thời, định hướng cho nhân viên phát triển năng lực theo đúng nhiệm vụ công việc của họ.

– Điều hành việc sản xuất, kinh doanh: lên kế hoạch cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thiết lập ngân sách và đảm bảo mọi quy trình diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, Phó giám đốc cũng đề ra những chính sách phù hợp và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh mà hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra.

– Xây dựng quy định cho doanh nghiệp.

– Thiết lập kế hoạch ngân sách.

XEM THÊM ==>  Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban

 • Phòng kế hoạch:

– Đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý hoạt động hàng năm của công ty.

– Điều hành việc thực hiện các kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và nghiệm thu kết quả hoàn thành.

– Tham mưu, tư vấn các quy trình, tiêu chuẩn và hỗ trợ công tác xây dựng, quản lý kinh tế, khen thưởng, kỷ luật.

– Quản lý, theo dõi và kiểm tra các tài sản của doanh nghiệp.

– Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch của các bộ phận và lập báo cáo.

– Quản lý, điều hành hoạt động và chăm lo cho đội ngũ nhân viên phòng kế hoạch.

 • Phòng nhân sự :

– Với phương châm con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, Công ty trú trọng phát triển về nguồn nhân lực con người từ bước đầu gia nhập vào Công ty.

– Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực nhân sự, nghiệp vụ lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội, lĩnh vực tổ chức bộ máy.

– Tham mưu và giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý và giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản trị hành chính.

 • Phòng xuất nhập khẩu:

– Tìm kiếm nhà cung cấp, thường làm việc tại các công ty thương mại nhỏ, kinh doanh nhiều mặt hàng, nhà cung cấp không cố định.

– Liên hệ nhà cung cấp để hỏi hàng, xin báo giá.

– Phân tích báo giá nhận được, dự toán các chi phí nhập khẩu (phí vận tải, thuế nhập khẩu…).

– Soạn thảo Hợp đồng ngoại thương và đàm phán về các điều khoản hợp đồng.

– Chuẩn bị các chứng từ thanh toán (mở L/C, chuyển tiền..).

– Thực hiện các công việc cần thiết về vận tải quốc tế để đưa hàng về kho.

– Tiến hành khai báo Hải quan.

– Đưa hàng về nhập kho.

 • Phòng kinh doanh

– Tham mưu, đưa ra ý kiến, đề xuất cho Ban Giám đốc của công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ của công ty ra thị trường sao cho hiệu quả và nhanh chóng nhất.

– Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm, dịch vụ mới hoặc là nghiên cứu cải tiến các sản phẩm, dịch vụ đã có để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

– Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.

– Lập báo cáo theo đúng quy định của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ cho Ban Giám đốc công ty toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của công ty như là thanh toán quốc tế, huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, tư vấn tài chính, liên doanh, liên kết…

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu
Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu
 • Phòng vi tính

– Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin, đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

– Xây dựng, cập nhật, hiệu chỉnh các quy trình, biểu mẫu, chính sách, quy định, quy chế, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị các phần mềm úng dụng và thiết bị trong nội bộ. Đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định, chính sách này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của công ty.

– Vẽ, cập nhật, hiệu chỉnh các sơ đồ bố trí, bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ quản lý, biểu mẫu, báo cáo và các tài liệu quản trị của bộ phận và thiết bị IT.

– Quản lý, theo dõi, kiểm soát, sắp xếp, lưu trữ các hồ sơ, quy trình, tài liệu liên quan đến CNTT.

– Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm. Đề xuất mua sắm, quản lý tài sản về công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

– Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

 • Phòng vật tư:

– Là đầu mối phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế toán quản lý, kiểm tra, báo cáo việc quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, …của Công ty.

– Tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hóa, vật tư theo quy định. Tổ chức và quản lý tốt hệ thống kho thuốc, hoá chất, vật tư trang thiết bị máy móc, kho phụ tùng và kho vật tư tiêu hao một cách an toàn, khoa học, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, tính chuyên biệt và đúng chức năng của từng loại vật tư,…

– Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, trong Công ty theo quy định.

 • Phòng Kế toán

– Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, hạch toán, tập hợp số liệu, quản lý thu hồi vốn, huy động vốn tập hợp các chi phí sản xuất,…

– Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau.

– Ghi vào sổ kế toán để theo dõi một cách có hệ thống sự biến động của tài sản và nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

 • Phân xưởng sản xuất

– Xây dựng lịch trình sản xuất.

– Tìm ra biện pháp làm giảm chi phí sản xuất.

– Đảm bảo chất lượng sản phẩm

– Sắp xếp, bảo quản hàng hóa và kiểm soát các điều kiện bảo quản.

– Đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Caosu nội dung bài viết được chúng tôi tìm tòi và thống kê lại, các bạn có thể yên tâm kham thảo bài viết này, luận văn trust sẽ tiếp tục thu thập những bài viết hay, được đánh giá cao chia sẻ lên trang web để các bạn có thể tiếp tục kham thảo thêm nhiều bài mới. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x