CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN  _ LUANVANTRUST

Quý khách hàng được chúng tôi hoàn tiền trong những trường hợp như sau:

Hủy đơn hàng mà đã đặt làm

Sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu

Sản phầm quá khó, không tìm được Writer phù hợp

Xử lý hoàn lại tiền cho quý khách hàng

Lưu ý: LUANVANTRUST sẽ không chịu trách nhiệm về sự bất thường (sự cố) của ngân hàng của dịch vụ ngân hàng và xử lý hoàn tiền trong vòng 1 ngày