Chính sách bảo mật của LUANVANTRUST

Mục đích của Đề Tài Tốt Nghiệp đưa ra chính sách bảo mật là nhằm đảm bảo thông tin của khách hàng, bảo mật tuyệt đối và với vai trò bảo mật thông tin khách hàng của LUANVANTRUST

LUANVANTRUST thu thập thông tin khách hàng

Khi bạn truy cập vào trang web LUANVANTRUST , chúng tôi thu thập một số thông tin của bạn:

LUANVANTRUST sử dụng thông tin cơ bản của bạn với mục địch gì?

Bảo mật thông tin của khách hàng