Khóa Luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Khóa Luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG có phải bạn là sinh viên cuối cấp đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài khóa luận của bạn, thì bạn không nên bỏ qua bài viết này, nội dung bao gồm: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc khóa luận.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê làm khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Lý do chọn đề tài: Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Cho đến nay thì khái niệm chiến lược kinh doanh vẫn được cho là một khái niệm phức tạp và bao gồm các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, tầm nhìn và sứ mệnh chung của doanh nghiệp. Việc chấp nhận và thực hiện một chiến lược kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì chiến lược kinh doanh có vai trò điều phối các quá trình ra quyết định, quá trình hành động và xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường và đối với các đối thủ cạnh tranh (Dimitrakaki, 2021).

Một số nghiên cứu đã được tiến hành để chứng minh vai trò của chiến lược kinh doanh đối với tổ chức (Aaker, 2010; Furrner, 2008). Theo Aaker (2010) thì sự tồn tại và phát triển của bất kỳ tổ chức nào đều phụ thuộc vào bản chất của các chiến lược được áp dụng tại tổ chức đó. Tương lai của doanh nghiệp được các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty vạch ra dựa trên việc xem xét những thay đổi diễn ra trong xã hội, các yếu tố bên ngoài và nguồn lực bên trong tổ chức để xây dựng những chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp (Aaker, 2010; Furrner, 2008). Quan điểm chiến lược kinh doanh của Ansoff (2018) thì cho rằng việc tạo lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào việc theo đuổi chiến lược cạnh tranh phù hợp. Một chiến lược kinh doanh tốt là chiến lược có xem xét đến các rào cản và nguồn lực hiện có, con người, tiền bạc, quyền lực và nguyên vật liệu phải phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, và các mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ​​thường sử dụng các chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu thông qua việc tăng cường hỗ trợ, loại bỏ các rào cản và cung cấp các nguồn lực để đạt được tầm nhìn và sứ mệnh. Bên cạnh đó các chiến lược kinh doanh giúp tổ chức xác định cách đạt được tầm nhìn và mục tiêu bằng cách làm việc dựa trên những điều cơ bản (Ansoff, 2018).

Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG
Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

VNG (tiền thân là Vinagame) là một công ty công nghệ Việt Nam, thành lập vào năm 2004 với 4 mảng sản phẩm chính là Trò chơi trực tuyến, Nền tảng kết nối, Thanh toán điện tử và Dịch vụ điện toán đám mây. VNG là công ty công nghệ và Internet hàng đầu Việt nam, có một hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ vô cùng phong phí, đáp ứng nhu cầu và xây dựng được lòng tin vững chắc với hơn 100 triệu khách hàng trong cả nước.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 phát triển nhanh chóng và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại tất cả các khía cạnh của nền kinh tế thì kéo theo sự gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghệ. Ngoài sức ép từ các đối thủ lớn trong ngành thì VNG còn phải đối mặt với sức ép từ các doanh nghiệp nước ngoài với năng lực tài chính có uy tín trên thế giới, các đối thủ tiềm ần và các đối thủ mới gia nhập ngành. Do vậy, việc nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của VNG trên thị trường là một điều vô cùng cần thiết. Xuất phát từ lý do trên em quyết định lựa chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần VNG và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG, từ đó đưa ra được đánh giá về những thành tựu đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân gây ra những hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài xác định các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chiến lược
  • Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Từ đó nêu ra được những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần VNG và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Đối tượng của nghiên cứu này là chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020

4.2. Phạm vi nghiên cứu: Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Phạm vi không gian: Nghiên cứu cứu được thực hiện trong phạm vi công ty cổ phần VNG

Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nguồn nội bộ trong công ty trong phạm vi từ năm 2018 đến năm 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu được tác giả thu thập từ 02 nguồn là nguồn thông tin bên ngoài doanh nghiệp và nguồn thông tin bên trong công ty.

Nguồn thông tin bên ngoài được tác giả thu thập thông qua các công trình nghiên cứu trước đó bao gồm các báo cáo, luận văn tham khảo, các bài viết trên các tạo chí chuyên ngành liên quan quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nguồn dữ liệu này được sử dụng nhằm mục đích xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu, để khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chiến lược kinh doanh của công ty và xây dựng các mô hình đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty.

Nguồn thông tin bên trong Công ty Cổ phầnVNG: Để phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG thì tác giả tiến hành thu thập số liệu từ nguồn nội bộ Công ty bao gồm: Báo cáo hoạt động, bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần VNG trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Nguồn dữ liệu này được sử dụng nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

Khóa Luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG
Khóa Luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

5.2. Phương pháp xử lý thông tin

  • Phương pháp thống kê, mô tả

Trong nghiên cứu này phương pháp thống kê, mô tả trước hết được tác giả sử dụng từ chương 1 để thống kê và mô tả các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn, từ đó đưa ra các khoảng trống về lý thuyết, về thực tiễn mà luận văn cần tiếp tục nghiên cứu.

  • Phương pháp so sánh

Trong nghiên cứu, phương pháp này được sử dụng phổ biến trong chương 3 nhằm phân tích, tính toán để xác định mức độ, xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích, xem xét mức độ biến động của các năm theo thời gian, không gian nghiên cứu khác nhau. Cùng một chỉ tiêu nhưng nó sẽ có ý nghĩa khác nhau ở các thời gian và không gian khác nhau. Do đó các số liệu tác giả thu thập được sẽ được sắp xếp một cách logic theo trình tự thời gian và đưa về cùng một thời điểm khi so sánh.

Áp dụng phương pháp này, tác giả sẽ sử dụng các hàm cơ bản trong phần mềm Excel để tính toán các mức độ biến động như xác định tỷ trọng của chỉ tiêu nghiên cứu, dùng chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối để xem xét tốc độ phát triển bình quân, tốc độ tăng, giảm của năm sau so với năm trước. Từ đó lập bảng phân tích so sánh qua các năm xem mức độ tăng, giảm và phân tích nguyên nhân của sự tăng, giảm đó. Qua đó cũng dự báo được những biến động của chỉ tiêu nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Phương pháp so sánh được sử dụng để xác định xu hướng, mức biến động của các chỉ tiêu phân tích theo thời gian, không gian.

Tác giả sử dụng phương pháp này với cách thức như sau:

– Gốc để so sánh: là số liệu của các năm trước, so sánh kết quả thực hiện cuối kỳ với mục tiêu được đề ra. Để phép so sánh có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là các chỉ tiêu được sử dụng phải đồng nhất. Trong thực tế, thường điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan tâm hơn cả là về thời gian và không gian.

– Về mặt thời gian: là các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán phải thống nhất trên ba mặt sau:

+ Phải cùng phản ánh nội dung kinh tế.

+ Phải cùng một phương pháp phân tích.

+ Phải cùng một đơn vị đo lường.

– Về mặt không gian: các chỉ tiêu cần phải được quy đổi về cùng quy mô và điều kiện tương tự nhau.

– Kỹ thuật so sánh:

Quá trình phân tích theo kỹ thuật của phương pháp so sánh được thực hiện theo hai hình thức:

* So sánh số tuyệt đối: So sánh mức tăng, giảm của các số liệu phân tích qua các năm để tìm ra nguyên nhân của sự biến đổi đó, từ đó đưa ra các đánh giá và giải pháp.

* So sánh số tương đối:

– Tỷ trọng: Phương pháp chỉ rõ mức độ chiếm giữ của chỉ tiêu thành phần trong tổng số, mức độ quan trọng của chỉ tiêu tổng thể. Đề tài sử dụng phương pháp trên để tính tỷ trọng, cơ cấu tín dụng, tỷ trọng cho vay tiêu dùng, cơ cấu cho vay tiêu dùng phân theo các phương thức và hình thức cho vay. Tỷ trọng được đo bằng tỷ lệ phần trăm (%), là tỷ lệ giữa số liệu thành phần và số liệu tổng hợp.

Rk (%) = (Yk/Y) x 100%

Trong đó:

+ Yk : Số liệu thành phần.

+ Y : Số liệu tổng hợp.

+ Rk (%): Tỷ trọng của Yk so với Y.

– Tốc độ thay đổi: Phương pháp chỉ ra tốc độ thay đổi của chỉ tiêu kinh tế so kỳ gốc. Dựa trên tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 để phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp giải quyết. Tốc độ thay đổi được đo bằng tỷ lệ phần trăm (%), là tỷ lệ giữa mức thay đổi tuyệt đối giữa kỳ phân tích và kỳ gốc với kỳ gốc.

R∆y (%) = [(Yt – Yt-1)/ Yt-1] x 100

Trong đó:

+ Yt : Số liệu kỳ phân tích.

+ Yt-1: Số liệu kỳ gốc.

+ R∆y (%): Tốc độ thay đổi giữa kỳ phân tích và kỳ gốc.

– Tốc độ thay đổi bình quân: Được đo bằng tỷ lệ phần trăm (%), là tốc độ thay đổi bình quân giữa kỳ phân tích và kỳ gốc, liên tiếp trong giai đoạn phân tích. Tính tốc tăng trưởng bình quân của các số liệu phân tích trong giai đoạn 2018-2020 để đưa ra đánh giá chung trong cả giai đoạn.

Phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Từ đó, đư ra những đánh giá, nhận xét về chiến lược kinh doanh của Công ty.

  • Phương pháp phân tích – tổng hợp

Trong nghiên cứu phân tích – tổng hợp cũng được tác giả sử dụng từ chương 1 để phân tích nhằm mục đích xác định khung lý thuyết về mô hình quản trị chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần. Trên cơ sở đó cũng phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG.

Phương pháp tổng hợp được áp dụng nghiên cứu ở chương 3 nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, đánh giá về những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế hiệu trong chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG.

XEM THÊM ==>  Trọn bộ 50 Bài Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh, điểm cao

6.Cấu trúc khóa luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục thì nội dung chính của nghiên cứu bao gồm 03 chương chính cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản trị chiến lược kinh doanh

Chương 2: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần VNG và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Khóa Luận Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty VNG cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x