Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis

Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis

Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của nhà trường đặc biệt là ngành ngôn ngữ Anh. Nội dung bao gồm: hình thức của khóa luận tốt nghiệp; nội dung của khóa luận tốt nghiệp tiếng anh Graduation Thesis; hướng dẫn về tài liệu kham thảo; cách trích dẫn tài liệu kham thảo; bảng biểu, đồ thị, hình, sơ đồ…

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Hình thức của khóa luận tốt nghiệp: Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh

Khóa luận tốt nghiệp: phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục sau:

 • Cover page (bìa cứng, hình thức trình bày như Phụ lục 2),
 • Title page (bìa phụ, giấy thường, hình thức trình bày như Phụ lục 3),
 • Contents page (mục lục lấy đến tiểu mục 03 chữ số, ghi rõ số thứ tự trang),
 • Acknowledgements
 • Abstract
 • List of Figures and Tables (danh mục bảng biểu, nếu có)
 • List of Abbreviations (danh mục các chữ viết tắt, nếu có)
 • Main Body of Thesis (phần nội dung)
 • Conclusion
 • Appendixes (phụ lục, nếu có)
 • References (danh mục tài liệu tham khảo, sắp xếp theo quy tắc của Havard)

– KLTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen). Độ dài từ 60 đến 80 trang (kể từ lời mở đầu đến hết phần kết luận).

– Lưu ý cân đối độ dài của mỗi chương. Ví dụ tổng 70 trang thì chương 2, 3 nên là 25 trang mỗi chương.

– Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang giấy và bắt đầu đánh từ lời mở đầu đến hết phần tài liệu tham khảo và phụ lục.

– Font chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 lines.

– Lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,4 cm; lề phải là 2cm; lề trái là 3,5cm.

– Các tiểu mục của khóa luận tốt nghiệp được đánh số nhiều nhất tới bốn chữ số, trong đó số thứ nhất là số chương. Ví dụ: 3.1.2.1. là tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 3. Các chương mục được ghi theo cách dưới đây:

CHAPTER 1: …

CHAPTER 2: …

– Tên bảng để phía trên bảng. Tên hình, biểu đồ để dưới hình, biểu đồ đó.

Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis
Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis

2. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp Tiếng Anh  – Graduation Thesis

– Phần mở đầu (Introduction) xác định rõ 5 phần như sau:

 1. Research rationale: Lý do chọn đề tài
 2. Previous studies: Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
 3. Research objectives/ Research questions: Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu-
 4. Research subject and scope of study (content, time, space): Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu (về mặt không gian, thời gian, nội dung,…)
 5. Research methodology: phương pháp nghiên cứu
 6. Research structure: kết cấu nghiên cứu.

– Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, được kết cấu tối thiểu là 3 chương, tối đa là 5 chương. Nếu kết cấu thành 3 chương thì nội dung của khóa luận tốt nghiệp nên là:

CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND/ OVERVIEW OF (THE STUDY)

Chương này là phần cơ sở lý thuyết, hoặc tổng quan về các vấn đề cơ bản liên quan tới đề tài như: khái niệm, định nghĩa, các quan điểm, các trường phái, các nghiên cứu khác về đề tài, hoặc những đặc điểm, phân loại, hay các nhân tố khác ảnh hưởng tới lĩnh vực thuộc đề tài nghiên cứu. ..

CHAPTER 2: (THE CURRENT SITUATION OF …)

Chương 2 thường bắt đầu đánh giá, phân tích thực trạng, tình hình thực tế của vấn đề mà khóa luận nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết của chương 1. Làm rõ thực trạng bằng cách tìm hiểu, chỉ ra những mặt tích cực/thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế của thực tiễn cũng như nguyên nhân cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trong đó sinh viên phải thu thập tư liệu, số liệu từ những nguồn tin cậy để phân tích, đánh giá một cách thuyết phục.

CHAPTER 3: RECOMMENDATIONS/ RECOMMENDATIONS AND EVALUATION

Viết về các đề xuất để khắc phục những hạn chế hoặc cải thiện thực tiễn theo kết quả ở chương 2 đã chỉ ra, đồng thời khóa luận cũng có thể đưa ra những xu hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu, những ý kiến hay quan điểm để hoàn thiện lý luận liên quan đến đề tài. Các giải pháp và đề xuất phải rõ ràng, có cơ sở khoa học (cả lý luận và, thực tiễn), làm rõ tác dụng và tính khả thi của từng giải pháp.

3.1 Complete legal framework

3.2 Enhance HR quality capacity

– Nội dung của khóa luận tốt nghiệp sẽ được thể hiện như ở mẫu sau:

Kết cấu nội dung khóa luận tốt nghiệp và hình thức trình bày mục lục

3. Hướng dẫn về tài liệu tham khảo: Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh

Căn cứ vào quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 1 tháng 12 năm 2011)

NOTE: Citations and references must strictly follow the following guidelines

Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo

– Tài liệu xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành.
 • Riêng đối với các tài liệu tham khảo thu thập từ các trang Web, phải đầy đủ các thông tin về tài liệu như: địa chỉ trang Web, ngày tháng truy cập, tên bài, địa chỉ đường link… Danh sách các trang web được đưa xuống phần cuối của danh mục tài liệu tham khảo.

– Thông tin về  mỗi tài  liệu tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, Năm xuất bản, Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), Nhà xuất bản/Tên tạp chí, Nơi xuất bản (nếu có), Số tạp chí (nếu là tạp chí), Từ trang ….-trang…(nếu là tạp chí).

Ví dụ:  – Đối với tài liệu tham khảo là Sách: Trịnh Thị Thu Hương, 2011, Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

– Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trên tạp chí: Nguyễn Văn A, 2011, Bàn về chính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số…..tháng…./2011, tr.55-60.

– Nếu một tác giả có nhiều tài liệu cùng xuất bản trong một năm thì sẽ đặt thứ tự A, B, C

ví dụ:  1. Trịnh Thị Thu Hương, 2011 A, Giáo trình Vận tải và bảo hiểm….

           2. Trịnh Thị Thu Hương, 2011 B, …………..

XEM THÊM ==>  Cách Làm Bài Khóa Luận, Báo Cáo Ngành Tiếng Anh

4. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

– Việc trích dẫn các tài liệu để làm luận cứ, luận chứng cho đề tài đòi hỏi phải chính xác, ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu. Nghiêm cấm việc sao chép.

– Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo.

Ví dụ: “Vận tải đường biển là việc chuyên chở hàng hoá hay hành khách trong nước hoặc giữa nước này với nước khác bằng đường biển” (Trịnh Thị Thu Hương, 2011, tr.34).

Lưu ý:  Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của ĐH Harvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

5. Bảng biểu, đồ thị, hình, sơ đồ…

– Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ… phải đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương.

Ví dụ: Hình 1.1, Hình 1.2, ….(Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1, 2,…tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó).

Bảng 1.1., Bảng 1.2,…(Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1, 2,…tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó).

– Bảng biểu, hình, đồ thị…phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị…).

– Số phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy.

Ví dụ: 1.025.845,26

– Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang.

Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài làm khóa luận sắp tới phải nộp cho nhà trường, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi page, chúc các bạn có một bài viết hoàn thiện. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x