Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật Hay

Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật

Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật Hay nội dung bài viết được luận văn Trust xây dựng dựa trên các bài viết điểm cao của các bạn sinh viên khóa trước ngành Luật, nếu bạn là sinh viên năm cuối thì đừng bỏ lỡ bài viết này nhé.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết khóa luận, luận văn thạc sĩ, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được giải đáp thắc mắc và báo giá nhé.

1. Mục đích của Chuyên đề tốt nghiệp

Việc làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Thời gian thực hiện: Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật

 • Thời gian thực hiện báo cáo: 13 tuần
 • Thời hạn nộp bài: hết Tuần 13, Bộ môn sẽ thông báo thời gian cụ thể

3. Yêu cầu của Chuyên đề tốt nghiệp

Chuyên đề tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

3.1. Về tên đề tài

 • Sinh viên không được chọn đề tài Chuyên đề tốt nghiệp trùng nhau.
 • Tên đề tài phải được GVHD thông qua
 • Thời gian nộp tên đề tài: Sau 4 tuần thực tập (Bộ môn sẽ thông báo thời gian và cách thức nộp cụ thể)

3.2. Về hình thức – Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật

 • Theo đúng hướng dẫn trình bày của trường quy đị
 • Số lượng trang: 25- 30 trang.

3.3. Về nội dung

 • Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ thể.
 • Nêu được cơ sở lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
 • Phân tích một cách cụ thể hiện trạng của vấn đề nghiên cứu.
 • Đưa ra một số giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại của hiện trạng nói trên. Các giải pháp cần thể hiện rõ đã giải quyết được mục tiêu đặt ra như thế nào.
Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật
Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật

4. Đánh giá Chuyên đề tốt nghiệp

Theo Phụ lục 8- Quyết định 1286/QĐ-ĐHNT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (bao gồm: Đánh giá của GVHD và CB chấm, sinh viên cần lưu ý quá trình thực hiện chuyên đề)

Điểm của Chuyên đề TN = (Điểm của CBHD x 1 + Điểm của CB chấm1 x 2 + Điểm của CB chấm2 x 2)/5.

5. Quy trình thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp theo sự hướng dẫn và yêu cầu của giảng viên. Quy trình cơ bản:

Bước 1 – Chn chủ đề cho bài báo cáo thc tp

 • Sinh viên tham khảo thêm phần Mục 7- Lựa chọn chủ đề để có ý tưởng về chủ đề định nghiên cứ
 • Khi chọn chủ đề nghiên cứu, sinh viên cần trao đổi với GVHD để tìm ra đề tài phù hợp với khả năng, sở thích của mình cũng như phù hợp với ngành học.
 • Lưu ý: các đề tài được lựa chọn phải là đề tài về pháp luật

Bước 2 – Lập đề cương sơ bộ

 • Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ lập đề cương sơ bộ theo Mục 6- Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp
 • Đề cương sơ bộ nhất thiết phải có sự chấp nhận của GVHD thì sinh viên mới có thể thực hiện các bước tiếp theo

Bước 3 – Viết đề cương chi tiết

 • Sau khi đề cương sơ bộ được chấp nhận, sinh viên dựa trên đề cương đó để tiến hành thu thập dữ liệu, tài liệu có liên quan đến đề tài và viết đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Giảng viên.
 • Đề cương chi tiết giúp cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn thấy được toàn bộ nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp để đánh giá nội dung đó có hợp lý hay không và có liên quan đến đề tài nghiên cứu hay không. (Nếu sinh viên viết đề cương chi tiết càng tốt thì khi viết bản thảo càng dễ, nhanh và ít bị lệch hướng)

Bước 4 – Viết bn tho – Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật

 • Trên cơ sở của đề cương chi tiết được GVHD chấp nhận, sinh viên tiến hành viết bản thảo.
 • Sinh viên tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan đến đề tài.
 • Sau đó dựa trên cơ sở lý luận, sinh viên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu tại tổ chức cụ thể cũng như phân tích, chứng minh được những luận điểm nghiên cứu đặt ra.
 • Cuối cùng trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, sinh viên đề xuất ra những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của hiện trạ
 • Lưu ý: Các phần lý thuyết, phân tích tình hình thực tế và các giải pháp đề xuất phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ bài viết.

Bước 5 – Hoàn chnh, in và np

 • Sau khi hoàn thành từng chương hoặc toàn bộ bản thảo (tuỳ theo yêu cầu của GVHD), sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sinh viên phải sửa chữa bản thảo theo yêu cầu của GVHD (nếu có).
 • Sau khi được GVHD thông qua, sinh viên in, đóng tập và nộp đúng theo thời gian quy định của Khoa.

Lưu ý:

Trong quá trình làm Chuyên đề tt nghip, sinh viên phi liên hệ thường xuyên vi GVHD theo đúng thời gian biu do GVHD đưa ra để đảm bo vic nghiên cứu đúng thời hn và không blệch hướng so với đề tài đã chn.

XEM THÊM ==>  Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao

6. Kết cấu của Chuyên đề tốt nghiệp

Mỗi bài báo cáo thực tập tốt nghiệp nên bao gồm các phần sau:

Trang bìa

Trang bìa lót

Phiếu theo dõi tiến độ và đánh giá chuyên đề TN (dành cho CBHD)

Mục lục

Danh mục bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt

Mở đầu

Sinh viên trình bày: Lý do chọn đề tài nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu; Phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết cấu của chuyên đề.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Sinh viên trình bày cô đọng về cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Theo đó, sinh viên cần tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết và các vấn đề pháp lý điều chỉnh liên quan.

Chương 2: Phân tích thực trạng

Sinh viên đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu. Nêu được những ưu điểm, hạn chế của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển hay suy thoái về tình hình xây dựng và áp dụng pháp luật cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Chương 3: Giải pháp/Kiến nghị

Các giải pháp phải dựa trên kết quả phân tích ở phần 2, phần 3. Giải pháp cần cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.

Kết luận – Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật

Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).

Cấu trúc hình thức, trình bày cụ thể: Xem Quyết định 1286/QĐ-ĐHNT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy và Phụ lục số 05 và Phụ lục 8)

XEM THÊM ==>  Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Đại Học Luật Điểm Cao

7. Lựa chọn đề tài Chuyên đề tốt nghiệp

Các đề tài cần phù hợp và liên quan đến chức năng hoạt động của cơ quan thực tập, được sự đồng ý của Khoa và giảng viên hướng dẫn.

7.1. Những chủ đề gợi ý thực hiện

 1. Những nội dung cơ bản trong pháp luật dân sự như: tài sản và quyền sở hữu, quyền dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, …ứng dụng trong kinh doanh
 2. Pháp luật về doanh nghiệp: pháp luật về thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động doanh nghiệp; pháp luật về chuyển nhượng vốn; mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; phá sản doanh nghiệp.
 3. Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu công nghiệp và những giải pháp bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp tại doanh nghiệp; pháp luật về bảo hộ quyền tác giả; nhượng quyền thương mại…
 4. Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
 5. Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại: hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng nhượng quyền thương mại…
 6. Pháp luật về các hoạt động thương mại: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gia công, xúc tiến thương mại, xuất khẩu – nhập khẩu hàng hóa …
 7. Pháp luật về cạnh tranh: các hành vi cạnh tranh, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh…
 8. Pháp luật về đầu tư: thủ tục đầu tư; pháp luật về quản lý dự án đầu tư (các dự án đầu tư thuộc khối tư nhân; dự án đầu tư công; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư); chính sách đầu tư; pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; đầu tư ra nước ngoài…
 9. Pháp luật về thuế và quản lý thuế.
 10. Pháp luật về ngân hàng: pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng; pháp luật về quản lý các hoạt động ngân hàng (cấp tín dụng, huy động vốn); pháp luật về mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu.
 11. Pháp luật về chứng khoán: tổ chức, kinh doanh chứng khoán; pháp luật về chào bán chứng khoán, pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán …
 12. Pháp luật về quản lý đất đai – môi trường.
 13. 1 Luật quốc tế và thương mại quốc tế.
 14. Tố tụng tòa án và trọng tài thương mại.
 15. Pháp luật về quản lý nhà nước về kinh tế.

7.2. Sinh viên lưu ý: Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật

 • Những chủ đề gợi ý trên có tính tổng quát, trong quá trình thực tập, sinh viên nên chọn và thực hiện một vấn đề cụ thể, đi sâu vào phân tích và liên hệ thực tiễn trên cơ sở tư vấn từ giảng viên hướng dẫn. Các đề tài được lựa chọn phải là đề tài về pháp luật.
 • Trường hợp sinh viên có hướng thực hiện chuyên đề khác các nhóm gợi ý trên, nếu được giảng viên hướng dẫn đồng ý, sinh viên có thể thực hiện những đề tài pháp luật khác trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hình sự, bảo hiểm.

Download miễn phí

Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Luật, Ngành Luật Hay nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài làm khóa luận sắp tới phải nộp cho nhà trường, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi page, chúc các bạn có một bài viết hoàn thiện. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x