Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao nội dung bài viết được trình bày theo yêu cầu, thắc mắc của nhiều bạn sinh viên, bài viết được nhiều bạn sinh viên tìm kiếm để hỗ trợ việc làm báo cáo của mình, và nội dung bài viết được luận văn trust thu thập, tích góp kinh nghiệm từ các bài báo cáo thực tập của các bạn khóa trước.

Qúa trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Mục Đích Yêu Cầu

Để sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học về ngành quản trị trong Nhà trướng, áp dụng vào thực tế. Thực tập làm công tác quản trị viên ở đơn vị sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp là một phần trong chương trình giảng dạy.
Trong quá trình thực tập tại các đơn vị – sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:
1. Làm quen với cách tổ chức quản trị tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc một đơn vị kinh tế Nhà nước.
2. Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của một quản trị viên.
3. Thâm nhập thực tế, học các biện pháp xử lý các nghiệp vụ tác nghiệp, tình huống quản trị trong hoạt động tổ chức của doanh nghiệp (Yêu cầu ghi chép được số liệu thực tế).
4. Sinh viên lập báo cáo công việc trong thực tế liên hệ với các kiến thức đã học để đưa ra các nhận xét mang tính khoa học trong công tác quản trị, đề xuất cải tiến các giải pháp quản lý).
5. Làm quen với tác phong và phương pháp làm việc của một nhà quản trị.

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao
Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao

2. Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp quản trị kinh doanh

A. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI (Ý TƯỞNG KINH DOANH)

01. Chiến lược kinh doanh của một công ty.
02. Xác định vị thế chiến lược và định hướng hành động chiến lược cho công ty.
03. Cơ cấu lại danh mục đầu tư cho công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.
04. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty C đối với những sản phẩm mới.
05. Xây dựng dự án mở rộng nhà máy A nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện hội nhâp hiện nay.
06. Dự án phát triển nhà máy A.
07. Dư án đầu tư nâng cấp xí nghiệp A nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.
08. Dư án xây dựng trường Cao đẳng (trường dạy nghề, trường mẫu giáo,….)
09. Dư án nhập dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại tai công ty A.
10. Dự án đổi mới máy móc thiết bị nhằm đảm bảo sản xuât đồng bộ tại công ty A.
11. Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ áo quần trong một công ty may mặc.
12. Dự án cải tạo một trung tâm thương mại.
13. Dự án đấu tư xây dựng một doanh nghiệp mới.

B. HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG (MUA HÀNG)

14. Áp dụng các mô hình tồn kho để tổ chức cung ứng vật tư tại công ty A.
15. Áp dụng hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư dể tổ chức công tác cung ứng vật tư tại công ty A.
16. Biện pháp tạo nguồn nguyên liệu cho công ty.
17. Xây dựng chuỗi cung ứng tại công ty A

C. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

18. Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại công ty A.
19. Hoàn thiện việc hoạch định lịch trình sản xuất tại công ty A.
20. Áp dụng chiến lược 4M để hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại công ty A.
21. Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại công ty A.
22. Áp dụng sơ đồ mạng lưới để hoạch định lịch trình sản xuất tại công ty A.
23. Biện pháp cải tiến tổ chức sản xuất tại phân xưởng A thuộc công ty S.
24. Áp dụng phương pháp sản xuất đúng lúc (JIT) tại công ty A.
25. Dự án đầu tư chiều sâu tại công ty A nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

D. HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ

26. Xây dựng qui trình tuyển dụng nhân sự một đơn vị
27. Nghiên cứu các mô hình bố trí công việc ở một đơn vị doanh nghiệp
28. Phân tích mô hình đào tạo trong một đơn vị doanh nghiệp
29. Nghiên cứu các biện pháp cần tránh khi sa thải nhân viên.
30. Nghiên cứu phân tích công việc của nhân viên
31. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên.
32. Áp dụng lý thuyết xếp hàng để bô trí nhân lực và phương tiện trong tổ chức sản xuất. Hoàn thiện hoạt động xuất nhập khẩu tai công ty A.
33. Nghiên cứu qui chế trả lương ở một đơn vị hành chính sự nghiệp
34. Nghiên cứu các phương pháp tính lương trong một doanh nghiệp

E. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

35. Các chính sách tài chính trong xúc tiến bán hàng.
36. Phân tích hoạt động kinh doanh năm …. của công ty X.
37. Các biện pháp giảm giá thành sản phẩm chủ yếu của công ty…
38. Phân tích tình hình tài chính tại công ty X.
39. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty X.
40. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty X

F. HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (MARKETING)

41. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng của còn ty A
42. Biện pháp mở rộng thị trường trong ngoài nước cho mặt hàng dệt, da, may mặc…của cong ty A….
42. Biện pháp chiến lược nhằm phát triển một mặt hàng xuất khẩu (ví dụ: tôm đông lạnh, cà phê, cao su, gạo…)
43. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty A trong điều kiện hội nhập WTO.
44. Biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của một mặt hàng (ví dụ: gốm sứ mỹ nghệ, gạo, trái cây, cao su….)
45. Hãy phân tích các hoạt động marketing mix của công ty đối với một/ hoặc một nhóm sản phẩm/ hoặc thương hiệu ở một thị trường nhất định.
46. Phân tích các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm/ công ty ở thị trường nào đó và một số đề xuất.
47. Một số đề xuất về kênh phân phối cho sản phẩm x ở thị trường y của công ty z.
48. Phân tích các hoạt động chiêu thị của công ty x đối với sản phẩm y ở thị trường z..
49. Nghiên cứu các chương trình truyền thông trong doanh nghiệp.
50. Hoàn thiện công tác marketing tại công ty A. 63. Hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty A.
51. Hoàn thiện chiến lược khuyến mại tại công ty A.
52. Xây dựng chiến lược quảng cáo cho mặt hàng A tại công ty S.
53. Hoàn thiện chiến lược Marketing mix tại công ty A.
54. Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ tại công ty A.
55. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại công ty A.
56. Quy trình Marketing cho sản phẩm mới của Marketing.
57. Đánh giá chiến lược Marketing và cách thực thi chiến lược đó đối với nhãn hàng X.
58. Chính sách giá và một số chương trình khuyến mãi cho những sản phẩm chủ lực của công ty.
59. Sự liên kết cách thành tố trong Marketing mix của công ty.
60. Vai trò của quảng cáo sản phẩm trong Marketing của doanh nghiệp.
61. PR và Marketing – sự liên kết để nâng vị trí của sản phẩm X tại công ty.
62. Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
63. Chiến lược chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp.
64. Quản lý hệ thống phân phối, bán hàng tại doanh nghiệp.
65. Bán hàng đa cấp trong doanh nghiệp.
66. Chiến lược quản trị, định vị thương hiệu của doanh nghiệp.
67. Chiến lược phát triển bao bì sản phẩm.
68. Nghiên cứu tính hiệu quả các chương trình truyền thông tại doanh nghiệp

Ngoài các đề tài trên, sinh viên có thể thực hiện báo cáo tốt nghiệp bằng các đề tài khác do các đơn vị nơi sinh viên thực tập gợi ý hoặc do sinh viên tự đăng ký với khoa.

XEM THÊM ==>    Cách làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Văn Phòng +Tải 10 Bài Mẫu

3. Một số điểm lưu ý để bài báo cáo quản trị kinh doanh có kết quả tốt

Sau khi sinh viên đăng ký đề tài tại khoa, khoa sẽ phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên viết đề tài tốt nghiệp.
– Thời gian đăng ký đề tài (tên đề tài, nhóm, thời gian gặp giáo viên hàng tuần):
– Thời gian nộp đề cương chi tiết:
– Thời gian thực tập và viết đề tài:
– Nộp đề tài:
– Thời gian ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (lịch cụ thể sau)
– Môn thi tốt nghiệp:
 Chính trị
 Lý thuyết nghề: Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất, Quản trị dự án, Quản trị tài chính
 Thực hành nghề: Lập kế hoạch kinh doanh, Lập chiến lược kinh doanh
Một số điểm cần chú ý: Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao
Báo cáo thực tập dày tối thiểu là 45 trang và tối đa là 80 trang tính từ trang số 1 cho nội dung chính (tức không kể trang bìa và các trang đánh số, không kể hình minh họa và phụ lục)
– Sinh viên phải in 3 bản BCTT
+ 2 bản nộp cho khoa
+ 1 bản nộp cho cơ quan thực tập

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm cách viết báo cáo thực tập đạt điểm cao đặc biệt ngành quản trị kinh doanh, luận văn trust luôn cập nhật những bài báo cáo, khóa luận hay để chia sẻ cho các bạn, hãy theo dõi website để được cập nhật những bài viết mới nhất, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn đạt điểm cao cho bài báo cáo.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x