Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao

Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao

Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao luận văn trust muốn chia sẻ bài viết này cho các bạn, đặc biệt sinh viên ngành Luật cách làm khóa luận tốt nghiệp để đạt điểm cao, bài viết không quá dài để tốn quá nhiều thời gian để các bạn kham thảo mà lại có thể hỗ trợ cho bài luận văn của bạn hoàn thiện hơn, đạt điểm cao hơn. Và mình mời các bạn cùng kham thảo bài viết nhé.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ làm thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Quy trình viết Khóa luận tốt nghiệp – Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Điểm Cao

Bước 1: Lựa chọn đề tài khóa luận

Sinh viên chọn đề tài viết khóa luận trong danh mục do khoa gợi ý hoặc trên cơ sở lĩnh vực mà mình am hiểu nhiều nhất hoặc muốn thử sức mình khám phá, giải quyết vấn đề  thực tế mà sinh viên cho là có giá trị, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 2: Viết đề cương sơ bộ

Sau khi được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn về tên đề tài, sinh viên tiến hành viết đề cương sơ bộ và gặp trực tiếp giáo viên hướng dẫn để được góp ý kiến. Yêu cầu của bước này là sinh viên cần xác định những nội dung cơ bản cần phải thực hiện cho đề tài như: cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, các đề xuất với những suy nghĩ của mình thật cụ thể và rõ ràng.

Bước 3: Viết đề cương chi tiết

Với những góp ý của giáo viên ở bước 2 sinh viên sẽ viết đề cương chi tiết gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý kiến, chỉnh sửa. Yêu cầu của bước này sinh viên cần xác định chi tiết nội dung từng chương, bám sát mục tiêu đề tài để viết cụ thể.

Bước 4: Viết bản nháp khóa luận

Viết bản nháp với đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với một khóa luận tốt nghiệp, tối thiểu 40 trang và không quá 70 trang đánh máy A4. Bản nháp phải nộp cho giáo viên hướng dẫn ít nhất là trước nửa tháng so với thời điểm kết thúc thực tập để giáo viên đọc và góp ý kiến. Sau khi được sự chấp thuận của giáo viên sinh viên sẽ hoàn tất bản chính khóa luận tốt nghiệp và nộp về khoa để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng chấm khóa luận.

Bước 5:  Hoàn tất bản chính khóa luận

Sau khi được sự chấp thuận của giáo viên sinh viên sẽ hoàn tất bản chính khóa luận tốt nghiệp và nộp cho giáo viên hướng dẫn.

Bước 6: Nộp khóa luận về văn phòng khoa

Thời gian nộp khóa luận sẽ được ấn định trước khi triển khai đợt thực tập tốt nghiệp.

Bước 7: Chuẩn bị bảo vệ khóa luận

Trợ lý khoa tập hợp khóa luận của tất cả các nhóm để chuẩn bị phân công giáo viên phản biên và thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp.

Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao
Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao

2. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên kết hợp với sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn được khoa phân công để thống nhất kết cấu khóa luận tốt nghiệp cho phù hợp với đề tài thực hiện.

Ghi chú: sinh viên có thể thực hiện khóa luận tốt nghiêp theo phương pháp nghiên cứu định tính (03 chương) hoặc theo phương pháp định lượng (05 chương)

3. Thứ tự sắp xếp bài khóa luận tốt nghiệp

Trang: bìa đóng gáy (1 cuốn bìa cứng đóng gáy để lưu thư viện nếu thư viện yêu cầu)

Trang: phụ bìa

Trang: lời cảm ơn

Trang: các từ viết tắt

Trang: danh sách các bảng biểu

Trang: danh sách các đồ thị, hình vẽ, sơ đồ

Trang: mục lục

Trang: lời mở đầu

Nội dung ở trang mở đầu này gồm:

 1. Tính cấp thiết của đề tài/Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu.
 3. Đối tượng nghiên cứu.
 4. Phạm vi nghiên cứu.
 5. Phương pháp nghiên cứu.
 6. Tổng quan các công trình có liên quan
 7. Kết cấu: 3 chương hoặc 5 chương (chỉ nêu tên từng chương.)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………. (Khoảng 15 trang)

Nội dung chương này trình bày:

 • Sinh viên dựa vào giáo trình, các văn bản pháp quy, tài liệu học lý thuyết, tạp chí, bài báo đăng trên các tạp chí kinh tế, tạp chí luật, tài liệu chuyên ngành dịch từ sách của nước ngoài hoặc nguyên bản của nước ngoài, để viết một cách có hệ thống nhưng ngắn gọn, súc tích nền tảng lý luận có liên quan đến đề tài đang nghiên cứu.
 • Sinh viên tham khảo ý tứ của từng vấn đề trong tài liệu tham khảo để xử lý chuyển thành ý tứ của mình để viết bài. Không sao chép nguyên văn tài liệu mà phải tuân thủ các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ……………………(Khoảng 15 đến 20 trang)

Nội dung gồm:

 • Trình bày thực trạng về vấn đề nghiên cứu
 • Đánh giá, nhận xét, ưu, nhược điểm, nguyên nhân của những hạn chế của vấn đề nghiên cứu: 15 đến 20 trang

Bám sát cơ sở lý thuyết để phân tích thật cụ thể thực trạng, có số liệu chứng             minh cho kết quả phân tích, không viết lý thuyết sáo rỗng, đánh giá cảm tính,         mơ hồ.Rút ra những nhận xét, kết luận về thực trạng làm cơ sở viết chương ba.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ………………… (Khoảng 10 đến 15 trang)

Nội dung gồm:

 • Các giải pháp: được viết cụ thể và chi tiết từ nhận xét hạn chế, yếu kém ở chương hai.
 • Kiến nghị.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

Hình thức trình bày:

 1. Độ dài của khóa luận : tối thiểu 40 trang và không quá 70 trang kể từ trang lời mở đầu đến trang kết luận (không kể các trang có bảng biểu, sơ đồ được trình bày hết trang giấy).
 2. Định dạng
 • Định dạng trang: In một mặt.
 • Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ – font: Times New Roman, font size: 13
 • Canh lề: trái-left: 3,5 cm; phải-right: 2,00 cm; trên-top: 2,00 cm; dưới-botton: 2,00 cm.
 • Dãn dòng 1,5
 1. Đánh số trang: Từ trang LỜI MỞ ĐẦU đến trang KẾT LUẬN được đánh theo số 1,2,3…. Vị trí đánh số trang ở giữa lề dưới của mỗi trang.
 2. Đánh số các đề mục: Đánh theo số thứ tự của chương
 3. Đánh số các bảng biểu, sơ đồ và đồ thị:

Mỗi loại công cụ trên yêu cầu phải có các thông tin: chương số, thứ tự và tên

Ví dụ:

Bảng 2.3  Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2018- 2022

Có nghĩa là bảng số 3 trong chương 2 có tên gọi là “Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2018- 2022”.

Các đồ thị, sơ đồ cũng được đánh số tương tự như bảng biểu.

XEM THÊM ==>    Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Pháp Luật

4. Hướng dẫn trích và sắp xếp tài liệu tham khảo.

4.1. Trích dẫn tài liệu tham khảo

Ví dụ: Theo tài liệu ………..thì: “……………………………”.

( Giáo trình ……………, 2020 Nhà xuất bản ………. trang …….)

4.2. Sắp xếp tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê ở trang TÀI LIỆU THAM KHẢO và       được sắp xếp theo thông lệ sau đây:

 • Tài liệu được sắp theo từng loại ngôn ngữ: ANH ĐỨC, PHÁP …
 • Tài liệu nước ngoài viết nguyên văn, không phiên âm, không dịch.
 • Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C… họ tên tác giả

+ Tác giả là người nước ngoài xếp theo thứ tự A, B, C… theo họ

+ Tác giả là người VIỆT NAM  xếp theo thứ tự A, B, C… theo tên    nhưng vẫn giữ nguyên theo thứ tự là họ và tên , không đảo tên lên trước    họ.

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự A, B, C… là từ đầu           của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm. ví dụ: Bộ giáo dục và            đào tạo vào vần B, Chi cục thông kê xếp vào vần C….

 • Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, Năm xuất bản, Tên sách hoặc luận văn viết chữ nghiêng, Nhà xuất bản, Nơi sản xuất.
 • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tác giả, Năm phát hành, Tên bài báo, Tên tạp chí, Số, Trang .

LƯU Ý:

Những hành vi được xem là đạo văn bao gồm:

 • Sao chép khóa luận, bài báo hoặc tiểu luận của người khác.
 • Sao chép nguyên văn từ sách, tài liệu tham khảo, hoặc các trang web v.v.. nhưng không đánh dấu đoạn trích dẫn và không ghi nguồn trích dẫn.

Tất cả những khóa luận có dấu hiệu đạo văn đều không được chấp nhận và tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý  phù hợp.

Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa. Nếu các bạn cần hỗ trợ cho bài viết hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x