Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn

Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn

Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ đạt chuẩn Luận văn thạc sĩ là kết quả nghiên cứu độc lập của học viên cao học, được thể hiện qua 2 cuốn: cuốn toàn văn và cuốn tóm tắt. Hôm nay Luận Văn Trust xin gửi tới các bạn bài viết này nhằm hỗ trợ các bạn học viên có được một bài luận văn trọn vẹn, chúc các bạn có một bài viết đạt chuẩn và được điểm cao.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết khóa luận, luận văn trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust, kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất.

I. QUY ĐỊNH CUỐN TOÀN VĂN BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Yêu cầu chung

– Cuốn toàn văn được trình bày từ 80 đến 120 trang

– Các phần chính sắp xếp theo trình tự sau: Mở đầu, các chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).

– Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).

– Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt, có trang phụ bìa đặt ngay sau trang bìa và phải in thông tin lên phần gáy (xem các mẫu dưới đây)

– Mẫu trang bìa và trang phụ bìa

Trang bìa                          Phần gáy                       Trang phụ bìa

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ ……………………………….

(ghi ngành của học vị được công nhận)

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi – Năm …….

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN   LUẬN VĂN THẠC SĨ…       NĂM 20.. BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

Ngành: ………………………..

Mã số: ………………………..

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ ………………………………….

(ghi ngành của học vị được công nhận)

 

 

Người hướng dẫn khoa học: ………………………..

(ghi rõ học hàm, học vị)

 

 

Quảng Ngãi – Năm …….

            Phần gáy:       Họ và tên của học viên (chữ in hoa)

2. Cấu trúc của luận văn

Cấu trúc của luận văn được trình bày qua mẫu trang Mục lục dưới đây (các phần cấu thành nên cuốn toàn văn phải được sắp xếp theo đúng trình tự).

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục đề tài
 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ …

1.1. TỔNG QUAN VỀ …

1.1.1.  Một số khái niệm

1.1.2.  Đặc điểm của …

1.2. NỘI DUNG CỦA …

1.2.1.

1.2.2.

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN …

1.2.1.  Nhân tố thuộc về …

1.2.2.  Nhân tố thuộc về …

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ……………

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP ……

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn
Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn

3. Lời cam đoan

Mẫu lời cam đoan có thể viết như sau:

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận văn ký và ghi rõ họ tên

4. Các loại danh mục – Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ

Dòng tên của mỗi danh mục (ví dụ “Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt”) được đặt ở đầu và giữa trang đầu tiên của danh mục. Cách trình bày các danh mục như sau:

a) Danh mục các chữ viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề. Không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức,… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

b) Danh mục các bảng

Số hiệu bảng Tên bảng Trang
1.1. GDP của một số nước ở châu Á 3
1.2. GDP của Việt Nam từ 1975 đến nay 5
……….. ………………………………………………………………….. ………

c) Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang
1.1. Biểu đồ dân số của một số nước ở châu Á 4
1.2. Biểu đồ dân số của Việt Nam từ 1975 đến nay 6
……….. ………………………………………………………………………………………. ………

d) Danh mục tài liệu tham khảo (Xem mục 9)

5. Cấu trúc của phần “Mở đầu”

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục đề tài
 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

XEM THÊM ==>  Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn + Đề cương Mẫu

6. Soạn thảo văn bản

Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc. Đối với phần nội dung (văn bản), dùng cỡ 14 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương. Cỡ chữ của tên chương và tên đề mục có thể chọn lớn hơn, cỡ chữ của tên chương phải lớn hơn cỡ chữ của tên đề mục. Từ “Mở đầu”, tên các chương, các cụm từ “Kết luận và kiến nghị” và “Danh mục tài liệu tham khảo” phải được đặt ở đầu trang, ngay giữa trang và có kiểu chữ, cỡ chữ giống nhau. Kiểu trình bày (kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách thụt vào đầu dòng,…) đối với các đề mục cùng cấp (xem mục 7 ở ngay dưới) phải giống nhau trong toàn bộ luận văn. Quy định này cũng được áp dụng cho tên các hình vẽ hay tên các bảng biểu.

Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines và 1 trang có 26-30 dòng.

Quy định về bề rộng lề của trang soạn thảo: lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Số thứ tự của trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. Trang 1 là trang đầu tiên của phần “Mở đầu”.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là chiều từ gáy luận văn đọc ra. Số thứ tự của trang được đánh như trang dọc.

7. Đề mục – Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn

Các đề mục trong luận văn được đánh số thứ tự thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bố chữ số với số thứ nhất chỉ số thứ tự của chương. Tại mỗi nhóm đề mục phải có ít nhất hai đề mục, ví dụ không thể chỉ có đề mục 2.1.1 mà không có đề mục 2.1.2 tiếp theo.

Đề mục và nội dung của nó phải đi liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm cuối trang này nhưng nội dung ở đầu trang sau.

Có hai loại đề mục: các đề mục cùng cấp (là các đề mục có cùng số chữ số trong số thứ tự của chúng, ví dụ 1.1.2, 1.1.3 và 2.1.3) và các các đề mục không cùng cấp (ví dụ 1.1 và 1.1.1). Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau, ví dụ:

Các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ luận văn.

8. Bảng, hình và công thức

Việc đánh số thứ tự của bảng, hình và công thức phải gắn với số thứ tự của chương, ví dụ: Bảng 2.3 (bảng thứ 3 trong Chương 2), Hình 3.4, Công thức (1.10). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Số thứ tự và tên của bảng được ghi ngay phía trên bảng và ở giữa bảng. Số thứ tự và tên của hình được ghi ngay phía dưới hình và ở giữa hình. Số thứ tự của công thức được ghi ở bên phải của công thức và nằm ở mép phải của trang văn bản.

Cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong soạn thảo luận văn. Phải sử dụng cùng kiểu chữ và loại chữ cho số thứ tự và tên của tất cả các bảng biểu trong toàn bộ luận văn. Quy định này cũng được áp dụng cho hình vẽ và công thức.

Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số thứ tự của hình và bảng biểu đó, ví dụ “… được nêu trong Bảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2)” mà không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

XEM THÊM ==>  Cách viết Lời Cảm Ơn Trong Luận Văn Thạc Sĩ hay + 20 Mẫu

9. Cách chú dẫn xuất xứ của nội dung được trích từ tài liệu tham khảo

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [41], [42].

10. Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, ,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC:

 1. Đối với các văn bản chung (luật, hiến pháp…) thì xếp theo chữ cái đầu tiên của văn bản.
 2. Đối với các công trình, tác phẩm của các tác giả cụ thể:

– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo, phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách,… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web, cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập.

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tiếng Việt

 • Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
 • Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

………

Tiếng Anh

 • Anderson, J. E. (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”, American Economic Review, 751(1), pp. 178-90.
 • Boulding, K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
 • Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

11. Phụ lục của luận văn – Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

II. CUỐN TÓM TẮT BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

– Cuốn tóm tắt là một tác phẩm độc lập và trọn vẹn.

– Cuốn tóm tắt luận văn có kích cỡ của tờ giấy khổ A5 (148 x 210 mm), có nội dung được trình bày tối đa trong 24 trang (không kể bìa) và in trên hai mặt giấy. Cuốn tóm tắt luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa.

– Cuốn tóm tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn (cuốn toàn văn). Trong cuốn tóm tắt chỉ trình bày nội dung (tóm tắt) của 3 phần chính của luận văn: Mở đầu, các chương và Kết luận. Có thể tóm lược nội dung của phần “Mở đầu” nhưng cấu trúc của phần này (các nội dung cơ bản) phải giống như trong cuốn toàn văn. Phần “Kết luận” phải có đầy đủ nội dung như trong cuốn toàn văn. Có thể không đưa vào cuốn tóm tắt nội dung của một đề mục nào đó nhưng tất cả các đề mục phải được thể hiện đầy đủ. Có thể chỉ đưa vào trong cuốn tóm tắt một số bảng biểu, hình vẽ và công thức chính, quan trọng, nhưng chúng phải có số thứ tự giống như trong cuốn toàn văn.

– Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc với cỡ chữ 11 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương.

– Dãn dòng đặt ở chế độ “Exactly 17 pt”.

– Lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rộng 2 cm.

– Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

– Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là từ giữa cuốn tóm tắt đọc ra.

– Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ cuốn tóm tắt.

– Mặt ngoài và mặt trong của tờ bìa trước được trình bày theo mẫu sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

Ngành: ………………………..

Mã số: ………………………..

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ………………….

(ghi ngành của học vị được công nhận)

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi – Năm …….

 

Công trình được hoàn thành tại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

Người hướng dẫn khoa học: ……………………………………….

(ghi rõ học hàm, học vị)

Phản biện 1: …………………………………………………………………..

Phản biện 2: …………………………………………………………………..

 

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ (ghi ngành của học vị được công nhận) họp tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán vào ngày ……… tháng ……… năm ……….

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

Thư viện Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Download miễn phí

Cách Làm Hình Thức Đối Với Luận Văn Thạc Sĩ đạt chuẩn chúng tôi mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích để giúp các bạn hoàn thành bài luận văn được tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi luận văn Trust. Nếu cần tư vấn hay hỗ trợ có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x