Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh, 9 Điểm

Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh

Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh, 9 Điểm bài viết phù hợp với các bạn sinh viên trường Đại học Cao đẳng nhất là những bạn năm cuối chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của giáo viên nhà trường. Nội dung bao gồm: gợi ý tên đề tài chuyên đề thực tập khoa luật, chính trị; kết cấu của một chuyên đề báo cáo tốt nghiệp.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé.

1. Gợi Ý Tên Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Khoa Luật, Chính Trị

 1. Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong việc giải quyết các vụ án hình sự từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân…
 2. Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong việc giải quyết các vụ án dân sự từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân…
 3. Pháp luật về giải quyết vụ việc ly hôn từ thực tiễn Tòa án…
 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động từ thực tiễn Tòa án….
 5. Pháp luật về hợp đồng lao động và thực tiễn tại doanh nghiệp…
 6. Pháp luật về kỷ luật lao động và thực tiễn tại doanh nghiệp…
 7. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập : Pháp luật về tiền lương từ thực tiễn doanh nghiệp…
 8. Ảnh hưởng của tập quán đến áp dụng pháp luật ở địa phương từ thực tiễn…
 9. Hoạt động áp dụng pháp luật của Ủy ban nhân dân từ thực tiễn… (xã hoặc huyện, tỉnh)
 10. Pháp luật về thu, chi ngân sách địa phương từ thực tiễn … (xã, huyện, tỉnh…)
 11. Chức năng giám sát của Mặt trận tổ quốc từ thực tiễn… (xã, huyện, tỉnh….)
 12. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp….(xã, huyện,tỉnh) từ thực tiễn…
 13. Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng bộ máy nhà nước từ thực tiễn…
 14. Thực tiễn thực hiện quyền bầu cử của công dân tại…
 15. Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân…
 16. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân từ thực tiễn…
 17. Cải cách thủ tục hành chính từ thực tiễn ủy ban nhân dân…
 18. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập : Pháp luật về đăng ký hộ tịch từ hoạt động của ….
 19. Pháp luật về quản lý đất đai từ thực tiễn hoạt động của ủy ban nhân dân…
 20. Văn bản hành chính và thực tiễn ban hành văn bản hành chính của ủy ban nhân dân…
 21. Sở hữu chung đối với đất đai hương hỏa, thờ cúng từ thực tiễn địa phương…
 22. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu về mặt hình thức – Lý luận và thực tiễn
 23. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – thực tiễn áp dụng.
 24. Vấn đề xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu – Thực tiễn trên địa bàn
 25. Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt trong Luật Hình sự Việt Nam – Thực tiễn trên địa bàn ….
 26. Giải pháp thi hành qui định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi – Thực tiễn trên địa bàn …..
 27. Thoả thuận về tài sản trong hôn nhân theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 – Thực tiễn trên địa bàn ….
 28. Thực trạng về tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên sinh sống trên địa bàn…. – Nguyên Nhân và giải pháp khắc phục
 29. Xây dựng mô hình Toà án khu vực trên địa bàn ….. – Lý luận và thực tiễn
 30. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập : Quản lý chất lượng hàng hoá, thực tiễn trên địa bàn …
 31. Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi người lao động – Thực tiễn trên địa bàn ….
 32. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động – Lý luận và thực tiễn
 33. Xây dựng mô hình chính quyền địa phương cấp xã theo hướng tinh giản gọn nhẹ và hiệu lực, hiệu quả.
 34. Pháp luật về bảo vệ môi trường, thực tiễn trên địa bàn….
 35. Cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức hoà giải
 36. Chia tài sản khi ly hôn – Lý luận và thực tiễn
 37. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn….
 38. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn….
 39. Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại …..
 40. Tệ nạn xã hội hiện và các giải pháp đấu tranh ngăn chặn – từ thực trạng tại….
 41. Thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính tại ….
 42. Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại…..
 43. Họat động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở…. – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 44. Phát huy vai trò của cán bộ tư pháp xã trong công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cộng đồng tại….
 45. Thực tiễn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại tòa án nhân dân….
 46. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập : Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại ….
 47. Công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật ở ….
 48. Thực trạng vi phạm pháp luật người chưa thành niên tại địa …..
 49. Tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm từ thực tiễn đơn vị thực tập.
 50. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 51. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương
 52. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên tại…
 53. Thẩm quyền của Tòa án trong việc gải quyết các vụ án hành chính.
 54. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại TAND… – Thực trạng và giải pháp.
 55. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thành phố, thị xã…
 56. Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thành phố, thị xã…
 57. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, hành chính… tại TAND, VKSND các cấp.
 58. Thực trạng thực hiện pháp luật về hợp đồng tại các doanh nghiệp
 59. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập : Thực trạng vi phạm pháp luật về ATGT, đất đai…ở địa phương
 60. Thực trạng tranh chấp dân sự và giải quyết tranh chấp dân sự ở địa phương.
 61. Công tác ban hành và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị…
 62. Công tác xử lý vi phạm hành chính – thực trạng từ đơn vị
 63. Thực hiện pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thị xã, thành phố.
 64. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn….
 65. Thực trạng tội…. trên địa bàn….
Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh
Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh

2. Kết Cấu Của Một Báo Cáo Chuyên Đề Tốt Nghiệp

2.1. Cấu trúc của báo cáo thực tập – Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập

Trang bìa chính (bìa cứng) (Phụ lục 01a);

     Trang phụ bìa (Phụ lục 01b);

     Lời cam đoan;

     Mục lục;

     Danh mục từ viết tắt (nếu có);

     Danh mục bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có);

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 1. Thông tin chung: Tên, địa chỉ liên lạc, người đứng đầu,….
 2. Chức năng nhiệm vụ:

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

PHẦN 2. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài:

– Về mặt lý luận

– Về mặt thực tiễn

 1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: Kể tên và phân tích nội dung cơ bản của các công trình liên quan đến đề tài, khẳng định đề tài mình lựa chọn nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã nghiên cứu
 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu để đạt đến điều gì/để làm gì?

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Phải làm những việc gì để đạt được mục đích nghiên cứu?

– Phân tích cơ sở lý luận về…

– Đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu

– Nêu được những phương hướng, giải pháp kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4.1.  Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề gì, thuộc lĩnh vực nào?

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Về không gian (thực hiện chuyên đề ở đâu)

– Về thời gian (Thực hiện chuyên đề từ ngày …tháng… năm…. đến ngày …tháng…. năm….)

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên hệ tư tưởng nào?

5.2. Phương pháp nghiên cứu: Nêu những phương pháp mà tác giả chuyên đề thực hiện ví dụ: thu thập số liệu thông tin, xử lý số liệu bàng phương pháp thông kê, điều tra thực địa…

 1. Những điểm mới của đề tài:

– Về mặt lý luận

– Về mặt thực tiễn

 1. Kết cấu của đề tài: ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu gồm …. chương, ….. tiết.

Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Ví dụ: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1.1….

Ví dụ: Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã

 • Khái niệm về quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • Đặc điểm của hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • Vai trò của hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1.2….

Ví dụ: Hình thức, nội dung quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1.2.1. Hình thức…

1.2.2. Nội dung…

1.3….

Ví dụ: các yếu tổ bảo đảm hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1.3.1. Điều kiện chính trị – pháp lý

1.3.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

1.2.3. Điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực

1.2.4. Các điều kiện khác…

Chương 2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

Ví dụ: Hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

2.1…..

Ví dụ: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

2.1.1. Điều kiện kinh tế – xã hội

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý hộ tịch

2.1.3. Các yếu tố khác…

2.2…….

Ví dụ: Thực tiễn hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

2.2.1. Kết quả của công tác quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

2.2.2. Những tồn tại, hạn chế về hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

2.2.3. Nguyên nhân của nhưgx tồn tại hạn chế trong hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

Chương 3. Một số giải pháp…..

Ví dụ: Quan điểm/phương hướng và giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã X

3.1. Quan điểm/phương hướng…..

3.2. Giải pháp…..

Kết luận, kiến nghị (nếu có)

Tài liệu tham khảo;        

Phụ lục (Nếu có);

XEM THÊM ==>  Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Đại Học Luật Điểm Cao

2.2. Quy cách trình bày báo cáo thực tập đại học Hà Tĩnh

– Báo cáo thực tập phải đảm bảo tối thiểu 30 trang, không quá 60 trang.

– Báo cáo thực tập được trình bày nghiêm túc (Lề trên: cách mép trên từ 20-25 mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 20-25 mm; Lề trái: cách mép trái từ 30-35 mm; Lề phải: cách mép phải từ 15-20 mm; phông chữ tiếng Việt Unicode, chữ Time New Roman; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng có thể lùi vào từ 1cm đến 1,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing); Các mục, tiểu mục trong Báo cáo thực tập phải được trình bày theo thứ tự số Ả Rập từ bé đến lớn.

Download miễn phí

Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Đại Học Hà Tĩnh, 9 Điểm hy vọng bài viết này sẽ là một bài viết hữu ích cho các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi trang mạng của chúng tôi, chúc các bạn có một bài báo cáo chuẩn mực và đạt điểm cao, luận văn trust sẽ tiếp tục thu thập những bài viết hay, được đánh giá cao chia sẻ lên trang web để các bạn có thể tiếp tục kham thảo thêm nhiều bài mới. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x