Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Đạt 9Đ

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Đạt 9Đ nội dung bài viết được xây dựng để giải quyết các yêu cầu và thắc mắc của các bạn sinh viên về đề tài này, bài viết được chúng tôi kham thảo và đút kết ra hy vọng bài viết này sẽ mang lại giá trị kham thảo cho các bạn. Chúc các bạn có một bài báo cáo hoàn thiện và đạt điểm cao.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé.

Cách làm đề tài Phân tích hoạt động lập kế hoạch kinh doanh

Phần này phải làm rõ được các nội dung sau:

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động lập kế hoạch tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Quy trình lập kế hoạch tại đơn vị thực tập.

– Nội dung của kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm (Cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của năm, biện pháp thực hiện…)

– Cách thức triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ sở thực tập.

– Đánh giá công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp.

– Minh chứng bằng kế hoạch mẫu của công ty.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Hoạt động nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

Phần này phải làm rõ các nội dung sau:

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động quản trị sản xuất tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Chỉ ra thị trường mục tiêu của doanh nghiệp(Ai là khách hàng của doanh nghiệp? Họ có đặc điểm gì? Cách tiếp cận họ như thế nào?)

– Cách thức nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh như: Doanh nghiệp có những đối thủ cạnh tranh chính là gì? Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh chính?

– Đánh giá kết quả thực hiện công tác nghiên cứu thị trường tại doanh nghiệp .

– Minh chứng bằng tài liệu, phiếu điều tra, bảng hỏi mà doanh nghiệp sử dụng để nghiên cứu thị trường.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Cách làm đề tài Hoạt động Marketing mix của DN

– Chính sách sản phẩm:

+ Giới thiệu và nhận xét về chủng loại sản phẩm doanh nghiệp đang sản xuất.

+ Bảng phân tích cơ cấu doanh thu theo sản phẩm.

+ Minh chứng bằng bản giới thiệu sản phẩm, catalogue, ảnh chụp.

– Chính sách giá:

+ Phương pháp định giá và mức giá hiện tại của một số mặt hàng chủ yếu.

+ Các chính sách giá của doanh nghiệp.

+ So sánh giá của DN với đối thủ cạnh tranh.

+ Minh chứng bằng bảng báo giá và các quy định chiết khấu, giảm giá của DN.

– Phân phối

+ Giới thiệu hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Phân tích cơ cấu doanh thu theo kênh phân phối của DN.

+ Minh chứng bằng danh sách các đại lý, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

– Chính sách xúc tiến hỗn hợp

+ Các hình thức xúc tiến bán hàng mà doanh nghiệp đã áp dụng, kết quả các chính sách xúc tiến hợp đem lại doanh nghiệp.

+ Đánh giá việc thực hiện hoạt động marketing mix của doanh nghiệp .

+ Minh chứng bằng các chương trình khuyến mại/khuyến mãi và các hoạt động khác mà doanh nghiệp đang áp dụng.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Phân tích hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

– Tình hình về lao động của doanh nghiệp phân loại theo trình độ, tính chất lao động, giới tính, độ tuổi,…)

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động quản trị nhân lực tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Mô tả chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các vị trí công việc trong bộ phận quản trị nhân lực tại doanh nghiệp.

– Mô tả cách thức lập và nêu các nội dung của kế hoạch về nhân lực của đơn vị.

– Mô tả quy trình cách và thức tuyển dụng nhân viên của doanh nghiệp này.

– Mô tả việc bố trí sắp xếp nhân viên sau khi được tuyển.

– Mô tả cách thức đánh giá chất lượng công việc nhân viên.

– Các hình thức trả lương của doanh nghiệp.

– Mô tả quy trình cử cán bộ đi đào tạo của doanh nghiệp.

– Đánh giá công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp.

– Minh chứng bằng bản mô tả công việc (nếu có), kế hoạch nhân lực, quy định về tuyển dụng, biểu mẫu đánh giá chất lượng công việc của nhân viên, quy định về trả lương, quy định về thuyên chuyển, đề bạt, sa thải, các bảng lương theo các hình thức trả lương.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

(số liệu tối thiểu trong 3 năm gần nhất, trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập phải nêu rõ trong báo cáo và lấy số liệu tính từ lúc thành lập)

– Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn (qui mô và cơ cấu)

+ Tình biến động tài sản

+ Tình hình biến động nguồn vốn

– Phân tích tình hình doanh thu,chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

+ Phân tích tình hình doanh thu: Quy mô, cơ cấu, so sánh và đánh giá.

+ Phân tích tình hình chi phí: Quy mô, cơ cấu, so sánh và đánh giá.

+ Phân tích tình hình lợi nhuận: Quy mô, cơ cấu, so sánh và đánh giá.

– Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp

+  Khả năng thanh toán

+ Khả năng hoạt động

+ Khả năng quản lý vốn vay

+ Khả năng sinh lời

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

XEM THÊM ==>  Báo cáo Thực Tập Nhân Viên Kinh Doanh, 9 Điểm

Cách làm đề tài Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

 (số liệu tối thiểu trong 3 năm gần nhất, trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập phải nêu rõ trong báo cáo và lấy số liệu tính từ lúc thành lập)

– Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động (năng suất lao động, thu nhập/lao động).

– Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí ( doanh thu/chi phí, lợi nhuận/chi phí,lợi nhuận/giá thành).

– Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn (Hiệu suất sử dụng tổng vốn, tỷ suất lợi nhuận tổng vốn).

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Phân tích hoạt động quản trị sản xuất (cung ứng dịch vụ) của doanh nghiệp

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động quản trị sản xuất tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Chủng loại, số lượng sản phẩm sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp hiện đang sản xuất.

– Mô tả quy trình sản xuất hoặc quy trình cung cấp dịch vụ (một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể).

– Mô tả quy trình lập kế hoạch sản xuất của phân xưởng.

– Mô tả quy trình mua sắm nguyên vật liệu và sắp xếp nguyên vật liệu trong kho.

– Mô tả hoạt động sắp xếp, bố trí nhân lực tại phân xưởng (nơi cung cấp dịch vụ).

– Mô tả nội dung lập và báo cáo kết quả sản xuất (dịch vụ).

– Đánh giá công tác quản trị sản xuất (cung ứng dịch vụ) tại doanh nghiệp.

– Minh chứng bằng, các quy định, sơ đồ, mô tả công việc, bản kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất hoặc kế hoạch tại phân xưởng.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Phân tích hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động này tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các vị trí công việc trong bộ phận phụ trách hoạt động quản trị bán hàng tại doanh nghiệp.

– Mô tả nội dung lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ).

– Mô tả nội dung bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

– Mô tả nội dung chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp (nếu có).

– Mô tả về công tác giám sát bán hàng đối với các đại lý (nếu có).

– Kết quả và đánh giá về kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp.

– Minh chứng bằng bản mô tả công việc, kế hoạch tiêu thụ, hồ sơ bán hàng như hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý, hồ sơ thầu, chào hàng cạnh tranh.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao
Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

Cách làm đề tài Phân tích công tác quản trị chất lượng của doanh nghiệp

– Chỉ rõ bộ phận nào phụ trách hoạt động này tại doanh nghiệp. Nêu rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân lực làm ở bộ phận này.

– Mô tả quá trình thiết kế, chế tạo sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất) hoặc quy trình dịch vụ (đối với doanh nghiệp dịch vụ).

– Mô tả hoạt động kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu của doanh nghiệp.

– Mô tả công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho.

– Mô tả quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc kiểm soát chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

– Mô tả quy trình đảm bảo chất lượng sau bán hàng như bảo hành và dịch vụ lắp đặt, sửa chữa.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế hoạt động này tại đơn vị thực tập.

Cách làm đề tài Phân tích công tác kế toán-tài chính của doanh nghiệp

– Mô tả quy trình công tác kế toán –tài chính tại đơn vị.

– Sơ đồ tổ chức và phân công công việc tại bộ phận kế toán-tài chính của đơn vị.

– Đánh giá việc thực hiện công tác kế toán – tài chính tại đơn vị.

– So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế của công việc này tại đơn vị thực tập.

Download miễn phí

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Đạt 9Đ hy vọng bài viết này sẽ là một bài viết hữu ích cho các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi trang mạng của chúng tôi, chúc các bạn có một bài báo cáo chuẩn mực và đạt điểm cao, luận văn trust sẽ tiếp tục thu thập những bài viết hay, được đánh giá cao chia sẻ lên trang web để các bạn có thể tiếp tục kham thảo thêm nhiều bài mới. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x