Cách Chấm Điểm Báo Cáo, Khóa Luận Của Giáo Viên

Cách Chấm Điểm Báo Cáo, Khóa Luận Của Giáo Viên hôm nay luận văn Trust muốn chia sẻ bài viết bài với các bạn, đặc biệt là các bạn chuẩn bị làm báo cáo thực tập hoặc làm khóa luận tốt nghiệp, bài viết không tốn quá nhiều thời gian để các bạn kham thảo, nhưng lại nắm rõ được cách chấm điểm báo cáo, khóa luận của giáo viên, giúp cho bài làm của bạn đạt điểm cao hơn.

Qúa trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

Và sau đây là cách chấm điểm báo cáo, khóa luận của giáo viên

Nội dung Xuất sắc  Đạt yêu cầu Cần cải thiện Không đạt yêu cầu  Tổng điểm
PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Hình thức trình bày

(0,5đ)

Trình bày rõ ràng, đúng quy định, không sai chính tả Trình bày khá rõ, còn sai sót nhỏ, không sai chính tả Trình bày khá rõ, vẫn còn sai sót so với quy định, sai chính tả ít Trình bày chưa đúng quy định, sai chính tả nhiều  
0,45 – 0,5 0,35 – 0,4 0,25 – 0,3 0 – 0,2  
Tác phong, tuân thủ (0,5đ) Tham gia trên 80% các buổi hướng dẫn của GVHD

Thực hiện đúng yêu cầu của GVHD

Có tính chủ động, độc lập và sáng tạo phù hợp với yêu cầu của BCTT

Tham gia từ 70% – 80% các buổi hướng dẫn của GVHD

Thực hiện đúng yêu cầu của GVHD

Chủ động trong việc thực hiện BCTT

Tham gia từ 60% – 70% các buổi hướng dẫn của GVHD

Thực hiện khá đúng yêu cầu của GVHD

Khá chủ động trong việc thực hiện BCTT

Tham gia dưới 40% các buổi hướng dẫn của GVHD

Thực hiện chưa đúng yêu cầu của GVHD

 
0,45 – 0,5 0,35 – 0,4 0,25 – 0,3 0 – 0,2
Phần mở đầu

(0,25đ)

Chương mở đầu trình bày đầy đủ, mạch lạc. Xác định rõ ràng và thuyết  phục mục tiêu, đối tượng và phạm vi của đề tài Đầy đủ nội dung, xác định được mục tiêu, đối tượng và phạm vi của đề tài.

Các góp ý của GV đa số được cải thiện. Còn một số điểm trình bày chưa hợp lý.

Thiếu một các nội dung của phần mở đầu (mục tiêu,đối tượng, phạm vi)

Một số nội dung trình bày chưa hợp lý

Nội dung chương mở đầu không đầy đủ, không xác định được mục tiêu, đối
tượng và phạm vi của đề tài.
 
0,225 – 0,25 0.175 -0,2 0,125 – 0,15 0- 0,1  
Chương 1

Giới thiệu chung về doanh nghiệp (0,5đ)

Giới thiệu về doanh ghiệp đầy đủ, thể hiện sự am hiểu về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức của DN Giới thiệu về doanh nghiệp đầy đủ, một sô nội dung trình bày không có chọn lọc. Giới thiệu về doanh nghiệp khá đầy đủ, một số nội dung còn sơ sài hoặc trình bày không có chọn lọc. Giới thiệu về doanh nghiệp không đầy đủ

 

 
0,45 – 0,5 0,35 – 0,4 0,25 – 0,3 0 – 0,2  
Giới thiệu về công tác tổ chức (kế toán, kiểm toán)

(1,0đ)

Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán đầy đủ, thể hiện sự am hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, cách tổ chức chứng từ, sổ sách, lập BCTC của DN

Trình bày đầy đủ và đánh giá công việc thực tập

Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán đầy đủ, một số nội dung trình bày chưa được chọn lọc.

Trình bày và đánh giá công việc thực tập khá đầy

Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán khá đầy đủ, nhưng một số nội dung còn sơ sài, trình bày không có sự chọn lọc.

Trình bày và đánh giá công việc thực tập còn sơ sài

Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán không đầy đủ

Không trình bày và đánh giá công việc thực tập

 

 
0,9 – 1,0 0,7 – 0,8 0,4 – 0,6 0 – 0,3  
Thực tế tại  doanh nghiệp

(3,0 đ)

Trình bày đầy đủ và sinh động các nội dung cần thiết về chứng từ, sổ sách sử dụng, thủ tục kế toán.

Trình bày đúng thực trạng, đầy đủ và rõ ràng minh họa cần thiết việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ kế toán tại đơn vị thực tập.

Biết giải thích rõ ràng cho những trường hợp ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp/đơn vị

Có những nội dung bổ sung khác hay và phù hợp với mục tiêu của chương và đơn vị thực tập.

Trình bày đầy đủ các nội dung cần thiết về chứng từ, sổ sách sử dụng, thủ tục kế toán. Trình bày đúng thực trạng, đầy đủ và rõ ràng các minh họa cần thiết việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tại đơn vị thực tập. Tuy nhiên, vẫn còn vẫn còn một số điểm chưa logic; hoặc một số nội dung chưa được diễn giải rõ ràng theo yêu cầu của GV mà không được giải thích lí do. Trình bày tương đối đầy đủ các nội dung cần thiết về chứng từ, sổ sách sử dụng, thủ tục kế toán và minh hoạ việc ghi nhận các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh tại đơn vị thực tập vào các sổ kế toán.
Tuy nhiên, vẫn còn vẫn còn một số điểm chưa logic, còn mâu thuẫn ở các nội dung diễn đạt.
Chỉ sao chép chứng từ và sổ sách sử dụng, không có sự diễn giải thủ tục kế toán cũng như việc ghi chép của kế toán vào sổ kế toán. Không có quan sát, diễn giải của người viết. HOĂC Có trình bày chứng từ và sổ sách sử dụng, thủ tục kế toán cũng như việc ghi chép của kế toán vào sổ sách, nhưng không đầy đủ và logic, nhiều nội dung diễn đạt mâu thuẫn nhau.  
2,5 – 3,0 1,9 2,4 1,0 1,8 0- 0,9  
Nhận xét, kiến nghị

(1,0 đ)

Nhận xét mang tính phản biện, có sự kết nối so sánh giữa thực tế và lý thuyết một cách logic, hoàn chỉnh. Các khuyến nghị xác thực và gắn liền với vấn đề thực tế. Nhận xét có liên quan đến vấn đề nghiên cứu cụ thể. Có sự kết nối, so sánh giữa thực trạng diễn ra ở doanh nghiệp và lý thuyết. Một số khuyến nghị gắn liền với vấn đề cụ thể Nhận xét có liên quan đến đề tài nhưng mang tính rập khuôn. Kiến nghị còn chung chung, chưa thực tế

 

Nhận xét, kiến nghị không liên quan đến đề tài HOẶC Nhận xét, kiến nghị còn chung chung, chưa cụ thể.

 

 
0,9 – 1,0 0,7 – 0,8 0,4 – 0,6 0 – 0,3  
Phụ lục

(0,25 đ)

Minh họa chứng từ đầy đủ, sinh động về những nội dung có liên quan đề tài Minh họa chứng từ có liên quan nhưng chưa đầy đủ, sinh động  
0,2 – 0,25 0 – 0,15  

PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Hình thức trình bày (0,5đ) Trình bày rõ ràng, đúng quy định, không sai chính tả Trình bày khá rõ, còn sai sót nhỏ, không sai chính tả Trình bày khá rõ, vẫn còn sai sót so với quy định, sai chính tả ít Trình bày chưa đúng quy định, sai chính tả nhiều  
0,45 – 0,5 0,35 – 0,4 0,25 – 0,3 0 – 0,2  
Tác phong, tuân thủ (0,5đ) Tác phong chuyên nghiệp, trang phục đúng quy định và đúng giờ Đúng giờ, trang phục đúng quy định, tác phong khá chuyên nghiệp Cần cải thiện trong tác phong, trang phục và giờ giấc. (trang phục hoặc giờ giấc chưa đạt) Trang phục không đúng quy định và không đúng giờ  
0,45 – 0,5 0,35 – 0,4 0,25 – 0,3 0 – 0,2  
Đánh giá nội dung BCTT

(2,0 đ)

Nội dung báo cáo đạt yêu cầu và đúng quy định Nội dung báo cáo khá đầy đủ, và đúng quy định Nội dung báo cáo tương đối đầy đủ, và có ít lỗi Nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa đúng quy định  
1,7 – 2,0 1,3 -1,6 0,7 – 1,2 0 – 0,6  
Đánh giá kiến thức lý thuyết liên quan đến đề tài

(1,0 đ)

Nắm vững kiến thức lý thuyết chuyên môn liên quan đến đề tài.

Trả lời đúng tất cả câu hỏi

Nắm khá vững kiến thức

Trả lời khá đúng các câu hỏi

Hiểu kiến thức.

Trả lời câu hỏi sai ít

Chưa hiểu kiến thức

Trả lời câu hỏi sai nhiều.

 
  0,9 – 1,0 0,7 – 0,8 0,4 – 0,6 0 – 0,3  
Đánh giá nhận thức thực tế/kỹ năng liên quan đến đề tài

(2,0 đ)

Nắm vững nội dung đề tài BCTT, thực trạng công tác kế toán/ kiểm toán tại DN và công việc thực tế đã thực hiện tại DN

Trả lời đúng tất cả câu hỏi

Nắm nội dung đề tài BCTT, khá hiểu thực trạng công tác kế toán/ kiểm toán tại DN và công việc thực tế đã làm tại DN

Trả lời khá đúng các câu hỏi

Nắm nội dung đề tài đã trình bày trong BCTT, thực trạng công tác kế toán/ kiểm toán tại DN còn một số điểm chưa rõ

Trả lời câu hỏi sai ít

Chưa nắm nội dung đề tài đã trình bày trong BCTT, chưa hiểu thực trạng công tác kế toán/ kiểm toán tại DN

Trả lời câu hỏi sai nhiều.

 
  1,7 – 2,0 1,3 -1,6 0,7 – 1,2 0 – 0,6  
Thái độ

(1,0 đ)

Hoàn toàn tự tin, ý thức cao về trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp Khá tự tin, có ý thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp Có ý thức nghề nghiệp nhưng còn hơi thiếu tự tin Rụt rè, thiếu tự tin.

Chưa ý thức nghề nghiệp.

 
  0,9 – 1,0 0,7 – 0,8 0,4 – 0,6 0 – 0,3  

TỔNG

 

Cách Chấm Điểm Báo Cáo, Khóa Luận Của Giáo Viên những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x