Các Nghiên Cứu Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

Các Nghiên Cứu Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng nội dung bài viết phù hợp cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo về đề tài lòng trung thành của khách hàng, bài viết này được chúng tôi thu thập từ nguồn dữ liệu uy tín, chất lượng, các bạn có thể yên tâm kham thảo nhé.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Nghiên cứu của (Công & Thúy, 2007)

Theo nghiên cứu của (Công & Thúy, 2007) về đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại di động”, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại di đồng bao gồm 8 yếu tố: Chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, thái độ đối với chiêu thị, uy tín thương hiệu, giá cả cảm nhận, chất lượng phục vụ, tính năng sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với phân tích hồi quy bội để phân tích dữ liệu. Thông qua kết quả khảo sát trực tiếp và sàng lọc, nghiên cứu thu được 434 mẫu hợp lệ. Kết quả phân tích và kiểm định cho thấy 5 yếu tố có tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại di động bao gồm: Uy tín thương hiệu, tính năng sản phẩm, giá cả cảm nhận, nhận biết thương hiệu, thái độ đối với khuyến mãi.

Ưu điểm: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá lòng trung thành của nhóm khách hàng đối với một dòng sản phẩm cụ thể để có được những đánh giá chi tiết của khách hàng. Đồng thời nghiên cứu tiến hành khảo sát với cỡ mẫu lớn mang tính đại diện cao.

Hạn chế:  Tuy nghiên cứu đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế. Trước hết, tính đại diện của mẫu chưa cao do nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, đối tượng phỏng vấn chưa phân bố đều trong mẫu. Việc lặp lại nghiên cứu này trên những sản phẩm khác, thị trường khác là cần thiết.

Đối với nghiên cứu của (Công & Thúy, 2007) tác giả kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bao gồm: Giá cả cảm nhận, Nhận biết thương hiệu để áp dụng vào mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nguyên nhân tác giả kế thừa các yếu tố Giá cả cảm nhận, Nhận biết thương hiệu là do đây là hai yếu tố mang tính đại diện và phổ biến khi đề cập đến lòng trung thành, đồng thời sản phẩm nghiên cứu của báo cáo này là dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Kichi Kichi vì vậy giá cả và nhận biết thương hiệu là hai thành phần phù hợp. Đồng thời, tác giả kế thừa phương pháp nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá kết hợp với phân tích hồi quy bội để kiểm định các giải thuyết của mô hình.

Hình 1: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại di động

Nguồn: (Công & Thúy, 2007)

2. Nghiên cứu của (Bằng, 2016)

Theo nghiên cứu của (Bằng, 2016) về đề tài “Những yếu tố tác động đến lòng trung thành của người tiêu dùng: Nghiên cứu thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam” nhằm kiểm định mô hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam. Tác giả đã dựa trên các mô hình nghiên cứu trước đó và đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam bao gồm: Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với 450 mẫu khảo sát và sau sàng lọc thu được 403 mẫu hợp lệ để tiến hành thống kê và phân tích. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh 3 yếu tố “Nhận biết thương hiệu”, “Liên tưởng thương hiệu”, “Chất lượng cảm nhận” đều có tác động trực tiếp đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam.

Ưu điểm: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dòng sản phẩm cụ thể là trái cây tươi. Đồng thời tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu bằng việc kế thừa ba yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu từ các nghiên cứu trước đó đã thực hiện bao gồm: Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận. Vì vậy, nghiên cứu này mang tính kế thừa cao và tiếp tục khảo sát thực tế để chứng minh mối quan hệ giữa các yếu tố đề xuất đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm trái cây tươi tại Việt nam.

Đề tài nghiên cứu có một số hạn chế nhất định: Đề tài chỉ tập trung khảo sát đối tượng là khách hàng tiêu dùng trực tiếp mà chưa quan tâm đến đối tượng khách hàng tiêu dùng gián tiếp (nhà bán lẻ và nhà bán buôn), trong khi đối tượng này cũng có những ảnh hưởng khác nhau đến lòng trung thành của người tiêu dùng. Do bị giới hạn về mặt thời gian và ngân sách nên đề tài chỉ thực hiện khảo sát nghiên cứu với 450 đáp viên (trong đó 403 phiếu trả lời hợp lệ) tại TP. HCM theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Nghiên cứu nhằm đánh giá lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm trái cây tươi Việt Nam nhưng địa bàn nghiên cứu và đối tượng khảo sát của nghiên cứu chỉ tập trung ở khu vực TP.HCM và cỡ mẫu còn hạn chế so với người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Điều này làm hạn chế trong việc kiểm định độ tin cậy của các thang đo nghiên cứu.

Nghiên cứu này kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bao gồm:  Nhận biết thương hiệu và Chất lượng cảm nhận để áp dựng vào mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nguyên nhân tác giả kế thừa hai yếu tố Nhận biết thương hiệu và Chất lượng cảm nhận vì đây là những yếu tố cần thiết trong các nghiên cứu đo lường lòng trung thành thương hiệu. Đồng thời, hai yếu tố Nhận biết thương hiệu và Chất lượng cảm nhận phù hợp với đối tượng nghiên cứu là các khách hàng của chuỗi nhà hàng Kichi Kichi.

Hình 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam

Nguồn: (Bằng, 2016)

XEM THÊM ==>    Cơ Sở Lý Luận Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

3. Nghiên cứu của (Hoa & Thúy, 2017)

Theo nghiên cứu của (Hoa & Thúy, 2017) về đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn Huyện Gia Lâm”, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cho sản phẩm sữa Vinamilk bao gồm bốn yếu tố: Chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, hình ảnh công ty và các chương trình khuyến mãi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định các giả thuyết của mô hình. Thông qua kết quả khảo sát và sàng lọc nghiên cứu thu được 193 mẫu và tiến hành phân tích dữ liệu. Kết quả phân tích, xác định thứ tự các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa Vinamilk lần lượt là: Giá cả, chương trình khuyến mãi, chất lượng sản phẩm và hình ảnh công ty.

Ưu điểm: Tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên việc kế thừa các nghiên cứu có liên quan được thực hiện trước đó vì vậy mô hình nghiên cứu của đề tài này đảm bảo tính khoa học.

Hạn chế: Nghiên cứu có giới hạn về thời gian và kinh phí vì vậy cỡ mẫu của nghiên cứu đạt mức tối thiểu để đủ điều kiện tiến hành thông kê và phân tích dữ liệu. Do đó cỡ mẫu của nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao cho người tiêu dùng trên địa bàn toàn huyện Gia Lâm.

Nghiên cứu này kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bao gồm: giá cả, chất lượng sản phẩm để áp dụng vào mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nguyên nhân tác giả kế thừa yếu tố giá cả và chất lượng sản phẩm là do đây là hai yếu tố luôn được khách hàng quan tâm khi tiêu dùng bất kỳ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào vì vậy khi nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng đối với nhà hàng Kichi Kichi thì việc xem xét đến giá cả và chất lượng sản phẩm là hoàn toàn phù hợp.

Hình 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa Vinamilk

Nguồn: (Hoa & Thúy, 2017)

4. Nghiên cứu của (Hưng & Hương, 2020)

Theo nghiên cứu của (Hưng & Hương, 2020) về đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone tại Thành phố Hà Nội”, nghiên cứu này tập trung xem xét và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của khách hàng tại Thành phố Hà Nội. Tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone tại Thành phố Hà Nội bao gồm 8 yếu tố: Chất lượng cảm nhận; Nhận biết thương hiệu; Thái độ đối với chiêu thị; Ham muốn thương hiệu; Giá cả cảm nhận; Tính năng, kiểu dáng sản phẩm; Hành vi mua lặp lại; Niềm tin đối với thương hiệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết của mô hình, sau quá trình khảo sát nghiên cứu thu được 182 mẫu khảo sát. Thông qua kết quả phân tích và xử lý dữ liệu chỉ ra rằng có 7 yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone tại Thành phố Hà Nội bao gồm: Chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, ham muốn thương hiệu, thái độ đối với chiêu thị, giá cả cảm nhận, hành vi mua hàng lặp lại và niềm tin đối với thương hiệu.

Ưu điểm: Các yếu tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone tại Thành phố Hà Nội đa dạng với 8 yếu tố: Chất lượng cảm nhận; Nhận biết thương hiệu; Thái độ đối với chiêu thị; Ham muốn thương hiệu; Giá cả cảm nhận; Tính năng, kiểu dáng sản phẩm; Hành vi mua lặp lại; Niềm tin đối với thương hiệu. Đồng thời, nghiên cứu này được thực hiện nhằm hướng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dòng sản phẩm cụ thể là điện thoại Iphone từ đó thu hẹp phạm vi sản phẩm để người tiêu dùng có những đánh giá khách hàng và sát với thực tế cảm nhận của họ.

Hạn chế: Nghiên cứu có giới hạn về chi phí và thời gian nên cơ mẫu đạt mức tối thiểu để tiến hành nghiên cứu vì vậy không mang tính đại diện cao cho người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Thông qua nghiên cứu của (Hưng & Hương, 2020), tác giả kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu được đưa vào mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi bao gồm: Chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, giá cả cảm nhận, niềm tin đối với thương hiệu. Nguyên nhân tác giả kế thừa 4 yếu tố Chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, giá cả cảm nhận, niềm tin đối với thương hiệu là do đây là những yếu tố phù hợp và có cơ sở để xem xét trong trường hợp khảo sát khách hàng là người tiêu dùng của nhà hàng Kichi Kichi.

Hình 4: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone tại Thành phố Hà Nội

Nguồn: (Hưng & Hương, 2020)

XEM THÊM ==>   Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

5. Nghiên cứu của (Hà & Anh, 2021)

Theo nghiên cứu của (Hà & Anh, 2021) về đề tài “Tài sản thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng: Thực nghiệm tại bốn NHTM lớn”, nghiên cứu xây dựng mô hình để đánh giá mối quan hệ giữa thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng. Dựa trên kết quả tham khảo và tổng hợp một số nghiên cứu trước đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng bao gồm 5 yếu tố: Hình ảnh thương hiệu; Chất lượng cảm nhận thương hiệu; Giá trị cảm nhận thương hiệu; Niềm tin của khách hàng về thương hiệu; Sự hài lòng về thương hiệu.  Tác giả quyết định chọn 250 mẫu để tăng tính hiệu quả và chính xác hơn cho đề tài. Cách thức thực hiện thông qua cả hai hình thức khảo sát trực tuyến qua mail, facebook và kết hợp với khảo sát trực tiếp tại một số chi nhánh, phòng giao dịch của bốn ngân hàng trong nhóm Big4. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với phân tích hồi quy tuyến tính để kiểm định các giả thuyết của mô hình. Kết quả kiểm định cho thấy cả 5 yếu tố đều ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng bao gồm: Hình ảnh thương hiệu; Chất lượng cảm nhận thương hiệu; Giá trị cảm nhận thương hiệu; Niềm tin của khách hàng về thương hiệu; Sự hài lòng về thương hiệu.

Ưu điểm: Kết quả nghiên cứu đã chứng minh được tất cả các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất đề có ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng. Đồng thời, tác giả tiến hành khảo sát đáp viên là khách hàng tại 4 ngân hàng thương mại lớn.

Hạn chế: Mặc dù cỡ mẫu của nghiên cứu là 250 người không quá thấp tuy nhiên nghiên cứu tập trung khảo sát những khách hàng tại 4 ngân hàng thương mại lớn tuy nhiên hiện nay có nhiều ngân hàng hoạt động và mỗi ngân hàng có những chính sách và hoạt động khác nhau vì vậy cảm nhận và đánh giá của những khách hàng ở tại các ngân hàng khác nhau cũng có sự khác biệt vì vậy nghiên cứu này chưa thể đại diện hoàn toàn cho các ngân hàng thương mại trên cả nước.

Thông qua nghiên cứu của (Hà & Anh, 2021), tác giả kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu và đưa các yếu tố vào mô hình đo lường lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi bao gồm: Chất lượng cảm nhận thương hiệu; Giá trị cảm nhận thương hiệu; Niềm tin của khách hàng về thương hiệu. Tác giả kế thừa các yếu tố Chất lượng cảm nhận thương hiệu; Giá trị cảm nhận thương hiệu; Niềm tin của khách hàng về thương hiệu vì các yếu tố này có thể phù hợp để xem xét trong trường hợp nghiên cứu về dịch vụ ăn uống.

Hình 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng

Nguồn: (Hà & Anh, 2021)

Các Nghiên Cứu Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa. Nếu các bạn cần hỗ trợ cho bài viết hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x