Các Mô Hình Nghiên Cứu Về Ý Định Tiêu Dùng Xanh Trước Đây

Các Mô Hình Nghiên Cứu Về Ý Định Tiêu Dùng Xanh Trước Đây nội dung bài viết chúng tôi xây dựng dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn, chúng tôi đã kham thảo nhiều bài nghiên cứu về đề tài này và đã xây dựng bài viết này để hỗ trợ các bạn, để hiểu rõ hơn về đề tài này các bạn cùng kham thảo và cho ý kiến nhé.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Nghiên cứu “Millennials Green Consumption Behavior and Its Linkage to Firms Marketing Competitiveness: Findings From Select Study in Uttarakhand” của nhóm tác giả Vijay Kumar Jain, Anu Gupta, Vikas Tyagi, Hemraj Verma (2020)

Hình 1: Mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả Vijay Kumar Jain, Anu Gupta, Vikas Tyagi, Hemraj Verma (2020)

Nguồn: Vijay Kumar Jain, Anu Gupta, Vikas Tyagi, Hemraj Verma (2020)

Nghiên cứu giải thích và xác minh thực nghiệm các yếu tố hình thành ý định mua hàng xanh. Ba yếu tố: Xã hội sử dụng phương tiện truyền thông, Ảnh hưởng giữa các cá nhân và E-WOM đã được coi là các biến ngoại sinh với tổng số mẫu khảo sát là 500. Tất cả bốn giả thuyết có ý nghĩa thống kê. Tác động của việc sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng lớn nhất đến ý định mua hàng. Những phát hiện của nghiên cứu sẽ giúp các nhà tiếp thị hiểu rõ hơn về cách thức truyền thông xã hội đóng vai trò vai trò quan trọng trong việc hình thành ý định mua hàng của người tiêu dùng và cách thức truyền thông xã hội có thể được tận dụng một cách tốt hơn để khuyến khích tiêu dùng xanh của thế hệ trẻ.

2. Nghiên cứu “The Millennial Generation Purchase Intention Toward Green Residential Building” của nhóm tác giả Maranatha Wijayaningtyas, Togi H. Nainggolan (2020).

Hình 2: Mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả Maranatha Wijayaningtyas, Togi H. Nainggolan (2020).

Nguồn: Maranatha Wijayaningtyas, Togi H. Nainggolan (2020).

Nghiên cứu cho thấy người mua nhà Millennials bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bên trong và bên ngoài trong quyết định mua một công trình nhà ở xanh. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu xem liệu kiến ​​thức về môi trường của thế hệ thiên niên kỷ có ảnh hưởng đến ý định mua các công trình dân cư xanh. Tiếp cận định lượng đã được sử dụng thông qua bảng câu hỏi khảo sát với số mẫu 250 người mua tiềm năng thế hệ Millennial cư trú ở Surabaya và Malang. Người ta thấy rằng Kiến ​​thức môi trường tích cực được chia sẻ với Thái độ ảnh hưởng đến ý định mua một công trình xanh. Hơn nữa, kết quả phân tích cho thấy rằng Thái độ là một phần yếu tố trung gian của Kiến ​​thức môi trường. Nhìn chung, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm rằng Thái độ đối với các tòa nhà dân cư xanh đã ít ảnh hưởng đến thế hệ Millennial so với Kiến ​​thức về môi trường đối với ý định mua hàng.

3. Nghiên cứu “Factors influencing the green purchase behaviour of millennials: An emerging country perspective” của tác giả Nombulelo Dilotsotlhe (2020)

Hình 3: Mô hình nghiên cứu của tác giả Nombulelo Dilotsotlhe (2020)

Nguồn: Nombulelo Dilotsotlhe (2020)

Nghiên cứu điều tra các yếu tố quyết định hành vi mua hàng xanh của nhóm Millennials tại một thị trường mới nổi của Nam Phi. Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về các mô hình hành vi có kế hoạch với tổng số mẫu là 355 phiếu trả lời hoàn chỉnh phù hợp để phân tích. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng tất cả các biến độc lập quan trọng (lợi thế tương đối, khả năng tương thích và khả năng quan sát) giải thích 84,0% phương sai trong thái độ đối với hành vi mua hàng xanh. Thái độ, chuẩn mực chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức giải thích được 83,4% phương sai trong ý định hành vi đối với hành vi mua hàng xanh và ý định hành vi giải thích 24,2% phương sai trong hành vi áp dụng. Do đó, điều quan trọng đối với ngành công nghiệp xanh của Nam Phi là phải trau dồi hành vi sử dụng các sản phẩm xanh đối với khách hàng của họ, qua đó đảm bảo sự phát triển hơn nữa của phân khúc thị trường thích hợp này và nâng cao hành vi mua hàng trong thời gian dài.

4. Nghiên cứu “A new model for testing green consumer behaviour. Journal of cleaner production” của tác giả Do Paco, A., Shiel, C., & Alves, H. (2019)

Một số mô hình hành vi tiêu dùng xanh đã giải thích mối quan hệ giữa thái độ xanh và hành vi cá nhân liên quan đến tiêu dùng xanh dựa trên các lý thuyết truyền thống. Tuy nhiên, đã có những khó khăn trong việc phát triển một mô hình tối ưu hoặc thậm chí là đồng thuận có thể dự đoán hành vi của người tiêu dùng xanh. Do đó, bài báo này tìm cách kiểm tra các mối liên hệ giữa một tập hợp các cấu trúc để đề xuất một mô hình cho hành vi tiêu dùng xanh dựa trên một tập hợp các tiền thân hành vi mua khác: thái độ xã hội chung, giá trị tiêu dùng xanh và quảng cáo xanh. Nghiên cứu này sử dụng Mô hình Phương trình Cấu trúc (SEM) để phân tích. Kết quả cho biết thái độ xã hội chung có ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến giá trị tiêu dùng xanh và giá trị xanh ảnh hưởng tích cực đến hành vi mua hàng xanh và khả năng tiếp nhận đối với quảng cáo xanh. Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận đối với quảng cáo xanh chỉ tạo ra ảnh hưởng yếu đến hành vi mua hàng xanh. Mối quan hệ giữa các khái niệm này trở nên quan trọng bất cứ khi nào xem xét cách tốt nhất để phát triển các chiến dịch tiếp thị xanh và chiến lược truyền thông có thể tiếp tục nuôi dưỡng các hành vi xanh.

Hình 4: Mô hình nghiên cứu của tác giả do Paco, A., Shiel, C., & Alves, H. (2019)

Nguồn: Do Paco, A., Shiel, C., & Alves, H. (2019)

Bảng 1. Tổng hợp các nghiên cứu có liên quan đến ý định tiêu dùng xanh

Tác giả Nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng
Kumar và cs (2020) Millennials Green Consumption Behavior and Its Linkage to Firms Marketing Competitiveness: Findings From Select Study in Uttarakhand Xã hội sử dụng phương tiện truyền thông

Ảnh hưởng giữa các cá nhân

E-WOM

Maranatha và cs (2020). The Millennial Generation Purchase Intention Toward Green Residential Building Kiến ​​thức môi trường

Thái độ

Dilotsotlhe (2020) Factors influencing the green purchase behaviour of millennials: An emerging country perspective Lợi thế tương đối

Khả năng tương thích

Khả năng quan sát

Do Paco và cs  (2019) A new model for testing green consumer behaviour. Journal of cleaner production Thái độ xã hội chung

Giá trị tiêu dùng xanh

Hành vi mua hàng

Khả năng tiếp nhận đối với quảng cáo

Hoàng Trọng Hùng và cộng sự  (2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế Thái độ đối với tiêu dùng xanh

Mối quan tâm đến môi trường.

Hồ Duy Tựu và cộng sự (2018) Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại Thành phố Nha Trang Nhận thức

Ảnh hưởng  xã hội

Kiểm soát

Rủi ro

Sự tin tưởng

Lê Thị Huyền (2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại tỉnh Bình Phước Định vị thương hiệu xanh

Thái độ hướng tới thương hiệu xanh

Kiến thức thương hiệu xanh

Hoàng Thị Bảo Thoa (2016) Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam Nhận thức về tính hiệu quả của sản phẩm

Giới tính

Thu nhập gia đình

Nguyễn Bá Phước (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng trẻ – nghiên cứu tại các tỉnh Nam Trung Bộ Thái độ đối với hành vi mua xanh

Ảnh hưởng nhóm tham khảo

Nhận thức của người tiêu dùng và thông tin về tính hiệu quả vì môi trường

Sự quan tâm đến hình ảnh cái tôi

Tính tập thể.

Nguyễn Thị Lan Anh (2015) Các nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Cảm nhận tính hiệu quả

Lòng vị tha

Sự quan tâm đến các vấn đề môi trường

Nhận thức các vấn đề môi trường

Ảnh hưởng xã hội

Lê Thùy Hương (2014) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị – lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội Sự quan tâm tới sức khỏe

Nhận thức về chất lượng

Chuẩn mực chủ quan

Nhận thức về giá bán sản phẩm

Tham khảo- thông tin

Truyền thông đại chúng.

Nguồn: Tổng hợp từ các tác giả

5. Kinh nghiệm rút ra cho nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ

Các nghiên cứu trên đều nghiên cứu về ý định tiêu dùng xanh tại các phạm vi không gian khác nhau của Việt nam và nước ngoài. Các tác giả đều sử dụng mô hình nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá và hồi quy để nghiên cứu các đề tài. Nhiều tác giả cũng đã đưa ra các mô hình nghiên cứu phù hợp trong từng bối cảnh nghiên cứu và tương thích trong từng điều kiện không gian cụ thể tại từng quốc gia khác nhau. Các tác giả đã có những đóng góp qua việc xây dựng các mô hình phát hiện ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trong đó bao gồm: Thái độ đối với hành vi mua xanh; Ảnh hưởng nhóm tham khảo; Nhận thức của người tiêu dùng và thông tin về tính hiệu quả vì môi trường; Sự quan tâm đến hình ảnh cái tôi; Tính tập thể; Thái độ đối với tiêu dùng xanh; Mối quan tâm đến môi trường…Đây là những nhân tố đã đóng góp vào định hướng cho các các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, cũng như các hàm ý chính sách được đề xuất từ kết quả nghiên cứu theo từng nhân tố cụ thể, góp phần cho các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có những chính sách tốt hơn để thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Nghiên Cứu Hành Vi Người Tiêu Dùng [30 đề tài +10 bài mẫu]

Tuy vậy, các nghiên cứu trước đây chưa thực hiện nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chưa nêu được những nghiên cứu cụ thể trong bối cảnh và đối tượng người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho đến nay chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó cho thấy khoảng trống nghiên cứu này cần được nghiên cứu cụ thể hơn về ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát đánh giá của người tiêu dùng trẻ về các nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của họ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu tác động của các nhân tố đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất khuyến nghị tăng cường ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng thời, cho thấy đề tài nghiên cứu này không trùng lắp với các nghiên cứu trước đây và là vấn đề mới cần thiết để thực hiện nghiên cứu này và một lần nữa cho thấy đề tài nghiên cứu này càng trở nên cấp thiết.

Dựa trên cơ sở lý thuyết liên quan nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng htowfi kế thừa mô hình nghiên cứu của các tác giả Phạm Bá Phước (2015), Lê Thùy Hương (2014) và Nguyễn Thị Lan Anh (2015), tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh với 05 nhóm nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: (1) Thái độ đối với hành vi mua xanh, (2) Ảnh hưởng của xã hội, (3) Nhận thức về tính hiệu quả của người tiêu dùng, (4) Sự quan tâm đến hình ảnh cái tôi và (5) Tính tập thể.

6. Mô hình nghiên cứu đề xuất về ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kế thừa mô hình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước nêu trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:

Hình 5: Mô hình nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất

Các Mô Hình Nghiên Cứu Về Ý Định Tiêu Dùng Xanh Trước Đây hy vọng bài viết mang lại giá trị kham thảo cho các bạn, chúc các bạn có một bài viết hoàn thiện, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi page. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x