Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND, 9Đ

Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND

Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND hiểu được nỗi khó khăn của các bạn sinh viên, luận văn Trust luôn cập nhật những bài báo cáo hay, được đánh giá cao lên trang web để chia sẻ tới các bạn sinh viên và đó là lý do hôm nay chúng tôi chia sẻ bài viết này, nội dung bao gồm: cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ UBND xã Sài Sơn; giới thiệu về vị trí nghề nghiệp Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ UBND xã Sài Sơn

– Cơ cấu tổ chức của UBND xã Sài Sơn

UBND xã Sài Sơn tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND xã, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân xã Sài Sơn bao gồm: 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 02 ủy viên (Trưởng công an và Xã đội trưởng). Thường trực Uỷ ban nhân dân gồm 03 thành viên (Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch).

  • Chức năng của UBND cấp xã

Chức năng chính của UBND cấp xã đó là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo sự phân công chỉ đạo thực hiện của UBND cấp huyện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trong sáng, vững mạnh cho người dân. Các chức năng cụ thể bao gồm:

Tổ chức và hướng dẫn cho nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn và phát triển kinh tế địa phương, nắm bắt rõ các tâm tư, nguyện vọng của người dân để nhanh chóng giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên.

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước tại các cơ quan, tổ chức ở Địa phương

+ Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về kinh tế xã hội và kế hoạch ngân sách xã được UBND cấp huyện giao hằng năm. Xây dựng dự toán ngân sách năm sau trình UBND huyện phê duyệt.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Ủy Ban Nhân Dân

  • Nhiệm vụ của UBND cấp xã

UBND cấp xã có các nhiệm vụ sau đây:

+ Xây dựng và trình HĐND xã quyết định một số nội dung thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

+ Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương trên cơ sở số ngân sách đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao phó.

– Lịch sử hình thành và phát triển

Xã Sài Sơn nằm ở phía Bắc huyện Quốc Oai cách trung tâm Hà Nội 25 Km về phía Đông. Phía Đông giáp xã Phượng Cách, Phía Tây giáp xã Hữu Bằng huyện Thạch Thất, Phía Nam giáp Thị Trấn Quốc Oai, Phía Bắc giáp với xã Liên Hiệp huyện Thạch Thất.

Xã Sài Sơn có diện tích là 1.007,08 ha được chia làm 6 thôn: Đa Phúc, Thụy Khuê, Khánh Tân, Sài Khê, Phúc Đức và Năm Trại. Dân số hiện nay 5494 hộ, 20.325 nhân khẩu. Sài Sơn là xã lớn và thuộc diện trung bình khá của huyện, với diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, vị trí địa lý thuận lợi vì nằm ven đại lộ Thăng Long lại gần thủ đô Hà Nội một thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, một nơi có nhu cầu cao về lao động dịch vụ, thành phố Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong cả nước về nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ vào sản xuất đời sống. Do vậy xã Sài Sơn có nhiều lợi thế khách quan và chủ quan để phát triển kinh tế. Có dự án Tuần Châu và nhiều dự án đầu tư đã, đang và sẽ thực hiện tại xã trong giai đoạn gần đây sẽ làm thay đổi rất nhanh bộ mặt kinh tế xã hội của xã Sài Sơn, đây cũng chính là lợi thế để xã phát triển nhóm ngành dịch vụ thương mại và huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Mặt khác địa phương có cụm danh thắng Chùa Thầy rất có giá trị, có di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, lại thuận lợi về giao thông và nằm gần thủ đô đó là những yếu tố để phát triển nhóm ngành dịch vụ thương mại đặc biệt là dịch vụ du lịch. Với lợi thế trên cũng phải kể đến khả năng phát triển các dịch vụ vùng ven đô như vận tải, chế biến lương thực thực phẩm, cung cấp lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng…và một lượng lớn lao động dịch vụ tại địa phương có thể làm việc tại đô thị.

Nhìn chung, xã Sài Sơn là một xã đang phát triển. Tuy nhiên, được sự quan tâm của nhà nước với chính sách Nông thôn mới, xã Sài Sơn đang dần trở nên tiến bộ và hứa hẹn nhiều sự đổi mới tốt đẹp, toàn diện hơn nữa trong một tương lai không xa.

Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND
Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND

2. Giới thiệu về vị trí nghề nghiệp Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch

a. Mô tả vị trí nghề nghiệp – Báo Cáo Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND

Công chức Tư pháp – Hộ tịch là chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

b. Mô tả yêu cầu để được bổ nhiệm vi trí nghề nghiệp.

Để trở thành công chức Tư pháp – Hộ tịch phải đáp ứng được những tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

Về tiêu chuẩn chung để trở thành công chức Tư pháp – Hộ tịch

Căn cứ theo Điều 3 số Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định thì người làm công chức Tư pháp hộ tịch cần có những tiêu chuẩn chung như sau:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Ngoài ra căn cứ theo điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thì công chức Tư pháp hộ tịch cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau

Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

Về trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Về trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Về tiêu chuẩn riêng của công chức Tư pháp – Hộ tịch

Căn cứ vào Điều 72 Luật hộ tịch 2014 quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng công chức làm công tác hộ tịch như sau:

– Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

– Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp – hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Download miễn phí

Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Tư Pháp Hộ Tịch Tại UBND Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x