Trọn bộ 50 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Thừa Kế + 7 Bài Mẫu

Đề Tài Báo Cáo ngành Luật Về Thừa Kế

Tổng hợp Danh Sách Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Thừa Kế được thu nhặt từ các sinh viên trương Luật khóa trước đây Và Một Số Bài Mẫu Báo Cáo tốt nghiệp ngành Luật Về Thừa Kế điểm cao. Thừa kế là gì? Tại sao vấn đề thừa kế lại được xã hội quan tâm? Các đề tài nào nói về thừa kế hay luật thừa kế? bài viết sau đây sẽ giúp bạn trình bày danh sách các đề tài báo cáo thực tập về thừa kế cũng như trình bày một số bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế hay nhất hiện nay.

THỪA KẾ LÀ GÌ?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Nói theo một cách khác, thừa kế theo pháp luật là việ dịch chuyển tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo quy định của pháp luật nếu người chết không để lại di chúc hoặc để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp.

Thừa kế được chia thành 02 hình thức:

– Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015).

– Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỪA KẾ HAY NHẤT HIỆN NAY

Quá trình làm báo cáo thực tập, nếu các bạn gặp khó khăn không thể hoàn thành bài có thể  liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của luận văn Trust đề được hỗ trợ trọn gói nhé

 • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự.
 • Hoàn thiện quy định về thừa kế trong bộ luật dân sự
 • Vấn đề thừa kế đất đai
 • Luật thừa kế, di chức và quyền của phụ nữ
 • Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu
 • Một số vấn đề thừa kế theo di chúc
 • Quyền thừa kế trong luật la mã cổ đại
 • Thừa kế và giải quyết tranh chấp
 • Bàn về vấn đề thừa kế theo pháp luật
 • Văn bản liên quan đến thừa kế
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản
 • Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế
 • Hạn chế tranh chấp di sản thừa kế
 • Thừa kế theo pháp luật, vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Thừa Kế Một số kiến nghị trong luật thừa kế di sản
 • Phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật
 • Tìm hiểu về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc
 • Các quy tác đánh giá và chứng nhận thừa kế
 • Quy định về tài sản thừa kế thoe di chúc
 • Quy định về tài sản thừa kế không di chúc
 • Thời hạn thừa kế trong quy định của pháp luật.
 • Phương chia thừa kế tài sản chung.
 • Các hình thức thừa kế.
 • Di sản thừa kế là thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế.
 • Quyền thừa kế trong luật.
 • Những vướng mắc và kiến nghị về thừa kế
 • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung và các quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự.
 • Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành.
 • Hoàn thiện quy định về thừa kế trong bộ luật dân sự
 • Luật thừa kế, vì chút và quyền của phụ nữ.
 • Thừa kế, người thừa kế, di sản thừa kế
 • Các mối quan hệ trong việc thừa kế.
 • Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Thừa Kế Bộ luật dân sự về quyền thừa kế.
 • Phương chia tài sản, thừa kế theo luật dân sự
 • Công tác tổ chức, tuyên truyền về luật thừa kế.
 • Quy định, nguyên tắc đối với người lập quyền thừa kế.
 • Thực trạng và công tác bổ sung về pháp luật thừa kế trong bộ luật dân sự.
 • Thực trạng giải quyết di sản thừa kế tại địa bàn
 • Các quy định về thời hạn hưởng thừa kế, nhận di sản thừa kế.
 • Về thủ tục từ chối di sản thừa kế, thời hạn từ chối di sản thừa kế.
Đề Tài Báo Cáo ngành Luật Về Thừa Kế
Đề Tài Báo Cáo ngành Luật Về Thừa Kế

Đây là top 40 các Đề Tài Báo Cáo ngành Luật Về Thừa Kế hot nhất hiện nay. Với nội dung phong phú và đa dạng cho từ khoá “thừa kê”. Sinih viên đã thực hiện trình bày các nội dụng tìm hiểu như trên.

DOWLOAD BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỪA KẾ ĐƯỢC THAM KHẢO NHIỀU NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế.

Sau khi tìm hiểu về di sản thừa kế. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu và trình bày bài tiểu luận như sau:

Tác giả trình bày bộ luật dân sự theo quy định của pháp luật về người thừa kế có quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại kể từ thời điểm mở kế thừa.

Tác giả đưa ra các lý luận về di sản được hưởng sau khi người chết lập di chúc, phần di sản sẽ được thừa hưởng bởi người được ghi tên thừa hưởng di chúc. Tác giả còn trình bày rõ trường hợp di sản không được đăng kí di chúc. Trình bày các nguyên tác và thủ tục đăng kí thừa nhận di sản. Cũng như trình bày các thủ tục cụ thể trong việc thừa hưởng di sản. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ. Các công tác đăng kí về thừa kế sở hữu trí tuệ cũng như quy trình thực hiện được tác giả trình bay cụ thể.

XEM THÊM ==>  Top 30 Đề Tài Luận Văn Thừa Kế Xuất Sắc + 5 Bài Mẫu

Ngòai ra, tác giả còn trình bày một số quyền thừa kế sở hữu công nghiệp. Tác giả còn đi sau vào phân tích về di sản thừa kế trên giấy tờ với di sản thừa kế sau khi chuyển quyền sở hữu có những tính chất khác biệt riêng.

Cuối cùng tác giả trình bày giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh đối với thừa kế tài sản.

Đây là một trong những bài nghiên cứu được thể hiện thành bài mẫu báo cáo thực tập luật thừa kế được đánh giá cao nhất hiện nay. Bằng những lý luận của mình, tác giả cho ta cái nhìn sơ bộ về các quyền thừa kế trong xã hội. Đây xứng đáng là bài báo cáo thực tập về thừa kế để bạn tham khảo.  

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Quyền thừa kế trong luật la mã cổ đại

Tác giả thực hiện nghiên cứu và tmf hiểu về luật la mã cổ đại trong nhiều lĩnh vực và tập trung chủ yếu nghiên cứu luật dân sự La Mã cổ đại, bao gồm cả tố tụng, thừa kế, .. trong đó thừa kế là một chế định hết sức quan trọng. Bài báo cáo được tác giả trình bày những nội dung như sau:

Tác giả trình bày về khái niệm “thừa kế” theo quan điểm của Ăng- ghen. Trình bày khái niệm di sản thừa kế cũng như khái niệm thừa kế thoe di chúc. Các vấn đề lý luận về thừa kế đều được tác giả trình bày cụ thể và rõ ràng.

Ngoài ra, tác giả còn trình bày xác xuất thống ghê cũng như một số các nguyên tắc quan trọng của La Mã trong vấn đề thừa kế.

Tác giả còn trình bày các ví dụ ở mỗi đề mục được nêu lên trong bài báo cáo.

Cuối cùng tác giả trình bày tóm tắt nội dụng chính và đưa ra kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập thừa kế Điểm cao. Dựa trên những lý luận thực tiễn từ những công trình nghiên cứu trước, tác giả thực hiện phân tích sau hơn về “thừa kế” trong luật La Mã.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: những vướng mắc và kiến nghị về chương thừa kế quyền sử dụng đất bộ luật dân sự.

Đây là một trong những bài báo cáo hiếm hoi khi trình bày quyền thừa kế đất.

Tác giả đã thực hiện công tác tìm hiểu cũng như công tác điều tra để làm rõ nội dung trên. Tác giả đã trình bày bài nội dung chính như sau:

Chương 1: Những vướng mắc.

Trước tiên, tác giả trình bày dẫn chứng về bộ luật dân sự về quy định sử dụng đất. Sau đó, tác giả đưa ra ý kiến riêng về bộ luật quy định, cũng như đưa ra những vướng mắc còn gặp trong vấn đề trên. Bằng những lập luận của mình, tác giả trình bày khá cụ thể và chi tiết về những mặt còn hạn chế trong việc giải quyết quyền thừa kế đất đai.

Chương 2: về người thừa kế.

XEM THÊM ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Ủy Ban Nhân [20 Đề Tài + Bài Mẫu]

Tác giả trình bày các đối tượng thừa kế cũng như quy định thừa kế khi không có uỷ quyền từ người mất theo quy định của pháp luật.

Từ đó, tác giả trình bày ys kiến cá nhân về những điều lệ , quy định về người thừa kế đất.

Ngoài ra, tác giả còn trình bày về nguyên tác thừa kế vào mục đích gì, cũng như áp dụng pháp luật để phân chia quyền thừa kế đất.

Chương 3: những vấn đề cần sửa đổi về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất.

Cùng với việc sửa đổi bộ luật dân sự, tác giả đã trình bày các vấn đề cần sửa đổi tron bộ luật cũng như xem xét cần sửa đổi.

Sau khi tìm hiểu vào những vướng mắc và đưa ra một số cái kiến nghị chung về thừa kế quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự. Tác giả trình bày bài báo cáo hoàn thiện và tốt nhất. Đây là bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự

Sau khi tác giả nghiên cứu và tìm hiểu bộ luật dân sự trong việc thừa kế. Tác giả trình bày một số cái kiến nghị cũng như bổ sung và quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự. Nội dung chính mà tác giả muốn trình bày như sau:

Chương một: nhận xét về các quy định chung trong phần thừa kế. Tác giả trình bày các quy định về quyền thừa kế trong bộ luật, theo điều lệ có di chúc hoặc không di chúc. Trình bày các điều lệ quy định về các vấn đề bình đẳng trong thừa kế cũng như về thừa kế của những người được thừa kế di sản.

Bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế
Bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế

Chương hai: phương hướng hoàn thiện các quy định chung về thừa kế.

Tác giả trình bày các quyền thừa kế của cá nhân và quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân. Trình bày di sản là gì và quy định pháp luật về di sản. Ngoài ra, tác giả Con trình bày về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế cũng như thời điểm thừa kế. Trình bày về việc nhận di sản thừa kế cũng như các hành vi sau được coi là di sản. Ngoài ra, tác giả còn trình bày trường hợp từ chối nhận di sản và thời hạn từ chối nhận di sản. Tác giả còn đi sâu vào tìm hiểu thời hiệu thừa kế Theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những bài báo cáo thực tập về luật thừa kế xuất sắc nhất. Tác giả trình bày được nội dung chính của đề tài cũng như đưa ra một số các kiến nghị sửa đổi bổ sung trong quy định về thừa kế trong bộ luật dân sự.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành.

Sau khi tìm hiểu về luật dân sự năm 2005. Tác giả đã nêu về hiệu quả áp dụng của nó vào thực tiễn cuộc sống trong những năm gần đây. Sau khi tìm hiểu, trình bày bài báo cáo như sau:

Chương một: chênh lệch với thời hiệu xác lập quyền sở hữu. Tác giả trình bày một số cách điều lệ, quy định của bộ luật dân sự Về thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế trong pháp luật. Ngoài ra tác giả còn trình bày bức cặp về thời hạn Và phương thức về điểm 2.4 một hai nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao số 02/2004 ngày 10/08/2004.

Trưng bày các nghị quyết đã mở ra cách giải quyết đúng cho một số trường hợp khi thời hiệu khởi kiện việc chuyện gì sản thành tài sản chung địa phương chia theo pháp luật. Ngoài ra tác giả còn giải thích một số các trường hợp tranh chấp trong việc phân chia tài sản sau khi hết thời hiệu di chúc. Tác giả còn trình bày về cách áp dụng thời hiệu khởi kiện cũng như chỉ ra nhiều nước mắt và bất hợp lý trong việc kiến nghị. Từ đó, tác giả trình bày một số cái kiến nghị trong luật dân sự về quyền thừa kế đối với thời hạn thừa kế.

Có thể nói, với nội dung về thời hạn thừa kế. Tác giả trình bày tốt bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Hoàn thiện quy định về thừa kế trong bộ luật dân sự.

Sau khi thực hiện nghiên cứu và tìm hiểu về các quy định thừa kế trong bộ luật dân sự tác giả trình bày những thiếu sót cũng như bất cập trong bộ luật. Nội dung chính trình bày như sau:

Chương một: thời điểm mở thừa kế.

Tác giả trình bày các lý luận và xác định thời điểm mở thừa kế và quy định của bộ luật dân sự trong việc thực tế.

Trẻ con trình bày các quy định về xác định theo hai trường hợp thừa kế. Từ đó phân tích các trường hợp thừa kế qua những ví dụ cụ thể.

Chương hai: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát và Bài Mẫu 9 Điểm

Tác giả trình bày điều 658 quy định di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Tác giả trình bày rõ thủ tục, cách thức và pháp luật liên quan trong việc thừa kế khi không có người làm chứng. Từ đó, tác giả trình bày thêm về chất cũng như về quyền và nghĩa vụ cho người thừa kế.

Chương ba: các quy định về các loại di chúc. Tác giả trình bày một số cái quy định về các loại di chúc được quy định bởi pháp luật đối với người đặt thừa kế và trình bày một số điều về thay thế di chúc.

Chương bốn: về sửa đổi, bổ sung và thay thế hủy bỏ di chúc chung vợ chồng.

Tất cả dậy thức di chúc, trình bày về một số sửa đổi cũng như bổ sung trong việc thay thế dì chúc vợ chồng.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế đến để bạn tham khảo. Với nội dung trình bày như trên, tác giả đã trình bày được vấn đề hoàn thiện quy định thừa kế trong bộ luật dân sự.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Luật thừa kế, di chúc và quyền của phụ nữ.

Có thể nói đây là một trong những nội dung độc đáo mà tác giả tìm được trong việc thực hiện và báo cáo về thừa kế. Nội dung chính mà nó trẻ muốn trình bày như sau:

Chương một: lý luận về luật thừa kế, di chúc và quyền phụ nữ.

Trình bày các vấn đề thừa kế ở Việt Nam như luật pháp về thừa kế và quyền thừa kế ở phụ nữ. Trình bày về khái niệm tài sản chung và tài sản riêng. Trình bày thừa kế là gì, chị chút là gì. Và những quy định chung về thừa kế, thừa kế thì pháp luật cũng như thừa kế theo di chúc cũng được nó dễ trình bày một cách cụ thể nhất. Tác giả còn trình bày thêm các tài liệu với phụ nữ và những vấn đề thực tế cũng như di chúc và phụ nữ và nếu người chết để lại di chúc, nếu người chết không để lại di chúc, có chuyện gì thừa kế. Các tài liệu tham khảo để trình bày mục đích về quyền thừa kế tài sản của phụ nữ và các trường hợp thừa kế đối với pháp luật. Ngoài ra, Tác giả còn phân tích sâu vào các quy định pháp luật về quyền thừa kế cũng như các sơ đồ tương tự thủ tục thực hiện quyền thừa kế.

DOWNLOAD

Có thể nói đây là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập về thừa kế hay nhất. Tác giả trình bày đầy đủ các mục về thừa kế cũng như các dì chúc và quyền của phụ nữ trong luật thừa kế ở Việt Nam. Với nội dung trên, Bạn có thể học hỏi cũng như tham khảo về cách trình bày và lập luận của tác giả.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x