Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự [15 đề tài +9 bài mẫu]

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

Danh Sách Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Và Một Số Bài Báo Cáo tốt nghiệp Mẫu về Tuyển Dụng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay. Bạn đang gặp vấn đề về và báo cáo thực tập của mình với chủ đề tuyển dụng nhân sự? Tìm hiểu bài báo cáo thực tập sớm? Đừng lo, trình bày các đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự hay nhất và một số bài báo cáo mẫu chữ dụng như sự bạn có thể tham khảo.

ĐÔI NÉT VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng nhân sự là công tác tìm kiếm, thuốc phải lựa chọn và đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau của công việc dựa vào yêu cầu của công việc, tìm kiếm những người phù hợp và bổ sung vào lực lượng lao động cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động trong tổ chức, doanh nghiệp.

Vai trò của người tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp: vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp có một ý nghĩa cực kỳ to lớn và quan trọng. Có tính chất quyết định đến sự thành bại của mỗi nghiệp. Tuyển dụng nhân sự có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, đến người lao động và sâu hơn là có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đối với tuyển dụng như sự, có rất nhiều mối quan hệ Sài Gòn với những nội dung khác như: quản trị nhân sự, sử dụng lao động, đào tạo và phát triển nhân sự, …

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HAY NHẤT HIỆN NAY

Quá trình làm báo cáo thực tập, nếu các bạn gặp khó khăn không thể hoàn thành bài có thể  liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của luận văn Trust đề được hỗ trợ trọn gói nhé

 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự.
 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự
 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự
 • Hoạt động và quá trình làm việc của một nhân viên hành chính phòng tuyển dụng nhân sự
 • Báo cáo tốt nghiệp quản trị nhân sự
 • Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty
 • Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự
 • Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Đánh giá kết quả tuyển dụng nhân sự
 • Vai trò và các yếu tố của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • Thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự có hiệu quả
 • Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự
 • Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự nâng cao chất lượng hiệu quả.
 • Tuyển dụng nhân sự và quản trị nhân sự.
 • Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và chuyên nghiệp
 • Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và người lao động
 • Mới quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và xã hội
 • Phân tích tình hình tuyển dụng nhân sự và một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự
 • Các vấn đề cơ bản trong tuyển dụng nhân sự
 • Mục tiêu và vai trò của tuyển dụng nhân sự
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp
Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự
Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

Đây là danh sách các đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự hot nhất hiện nay. Các đề tài này, đều có lực tìm kiếm và được các tác giả trình bày một cách chi tiết và cụ thể nhất. Ngoài ra vấn đề tuyển dụng còn là một trong những vấn đề có thể triển khai nhiều nội dung khác nhau.

DOWNLOAD BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HOT NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Thực trạng về quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Chả được thực hiện quá trình tìm hiểu nghiên cứu về Quản trị nhân sự đặc biệt là công tác tuyển dụng nhân sự, tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Nội dung chính của bài báo cáo như sau:

Chương một: lý luận chung về quản trị nhân sự.

Trình bày các lý luận chung về quản trị nhân sự với những nội dung như: khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị nhân sự. Trình bày mục về học thuyết về quản trị nhân sự cũng như các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự.

Sau đó, tác giả trình bày cụ thể công việc tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự cũng như sắp xếp và sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Từ đó tác giả đề ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự.

Chừng hai: thực trạng về quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Trước tiên, tác giả trình bày khái quát chung về doanh nghiệp là tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Sau đó tác giả phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng như thực trạng quản trị nhân sự tại công ty. Và đặc biệt tác giả trình bày rõ nội dung thực trạng tuyển dụng nhân sự tại công ty. Từ đó, tác giả còn triển khai sâu vào trình bày thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại tổng công ty cũng như thực trạng đánh giá và đãi ngộ nhân sự tại công ty.

Chương ba: một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty.

XEM THÊM==> Download 7 Bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Ở trường này, tác giả Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự phân tích cụ thể về quản trị nhân sự tại công ty. Chủ yếu là ở công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo, phát triển nhân sự.Tác giả còn trình bày định hướng phát triển của tổng công ty trong thời gian tới. Đề ra có một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty và cuối cùng là đưa ra kết luận.

Có thể nói trong môi trường thực tập tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất nhì tại Việt Nam. Tác giả đã trình bày được những vấn đề xoay quanh quản trị nhân sự đặc biệt là công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Quản trị nguồn nhân lực tại khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực và sự quan tâm muốn tìm hiểu đề tài quản trị nguồn nhân lực tại công ty khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn. Tác giả trình bày nội dung chính bài báo cáo như sau:

Chương một: giới thiệu quá trình hình thành phát triển đặc điểm tổ chức của khu du lịch dầu khí Lam Sơn.

Trình bày quá trình hình thành và phát triển tại khu vực vụ dầu khí Lam Sơn thông qua các giai đoạn phát triển. Trình bày một số chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại doanh nghiệp.

Chương hai: thực trạng nguồn nhân lực tại khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn trong năm 2009.

Tác giả trình bày một số các khái niệm về quản trị nguồn nhân lực, tình huống nguồn nhân lực tại công ty, phân loại cũng như đánh giá quản trị nhân lực chuyên môn tại công ty. Tác giả còn trình bày công tác tuyển dụng tại khu Dịch vụ dầu khí làm Sơn. Ngoài ra tác giả còn trình bày các biểu đồ để biểu diễn về công tác tuyển dụng, quá trình đào tạo và phát triển nhân sự tại nơi đây.

Chương ba: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn.

Tác giả đưa ra nhận xét về ưu điểm và nhật điểm tại khu dịch vụ dầu khí làm Sơn cũng như đề ra một số các kiến nghị cụ thể và giải pháp cụ thể cho mô hình tuyển dụng tại nơi đây.

Đây là một trong những Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự nhưng sự khá hay. Tác giả trình bày được nội dung chi tiết của đề tài cũng như tìm hiểu được quá trình tuyển dụng nhân sự tại khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty CP May Sơn Hà.

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác tuyển dụng tại công ty CP may Sơn Hà. Tác giả trình bày bài báo cáo như sau:

Phần một: những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng.

Trình bày một số các khái niệm, nguyên tắc và nguồn tuyển dụng. Tao trẻ con trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng cũng như quá trình tuyển dụng và ý nghĩa của công tác tuyển dụng.

Chương hai: thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

XEM THÊM==>  Khóa luận Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bảo Hiểm

Tác giả trình bày một số đặc điểm của công ty cổ phần may Sơn Hà con hưởng đến công tác tuyển dụng như: quá trình hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm sản phẩm. Ngoài ra tác giả còn trình bày sâu sắc hơn về quá trình sản xuất và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty từ đó tác giả đánh giá được thực trạng hoạt động của phòng nhân sự cũng như đưa ra một số các công tác tuyển dụng và tổ chức lao động, an toàn vệ sinh lao động thủ lao động. Ngoài ra, tác giả còn trình bày thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty và đưa ra kết quả công tác tuyển mộ. Từ đó, Tác giả trình bày các nhân tố tác động đến công tác tuyển dụng và đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Chương ba: hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Tác giả trình bày định hướng phát triển của công ty cũng như các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty. Cuối cùng tác giả tổng kết chung và đưa ra kết luận.

Đây là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự điểm cao. Tác giả trình bày được các nội dung chính trong đề tài bằng những cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong công tác thực tập tại công ty.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng.

Đây là một bài báo cáo được thực hiện theo nhóm. Tác giả đất thực hiện tìm hiểu về quá trình hoạt động tuyển dụng từ đó đưa ra những đánh giá hiệu quả trong quá trình hoạt động tuyển dụng. Nội dung chính mà báo cáo được trình bày như sau:

Chương một: lý do chọn đề tài. Tác giả trình bày nguyên do chọn đề tài đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng từ đó, rút ra kinh nghiệm kinh nghiệm cho các lần tuyển dụng sau.

Chương hai: khái niệm và các hình thức tuyển dụng.

Tác giả trình bày các khái niệm cũng như hình thức tuyển dụng một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Chương ba: quá trình tuyển dụng.

Bằng những lý thuyết đã học được và thông qua quá trình tìm hiểu tác giả trình bày các hoạt động tuyển dụng cũng như các yếu tố thuộc về tuyển dụng. Các cơ sở lý luận được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất.

Chương bốn: phương pháp để có hiệu quả tín dụng.

Để trình bày cho lập luận trên, tác giả đã trình bày thứ tự tuyển dụng cũng như các nguyên tắc tuyển dụng.

Chương năm: đánh giá hiệu quả tuyển dụng.

Trong quá trình tuyển dụng tác giả đã đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả tuyển dụng.

Có thể nói đây là một trong những bài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự Tác giả trình bày được quá trình đánh giá hiệu quả tuyển dụng cần những điều kiện gì.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự của công ty CPXD và PTNT Phú Thọ.

Qua công tác thực tập tại công ty Phú Thọ. Tác giả trình bày nội dung về quản trị nhân sự tại công ty cũng như mô hình tuyển dụng tại công ty. Đào sâu vào thực tiễn công tác tuyển dụng tại công ty từ đó rút ra kết luận cho bản thân mình. Nội dung chính mà tác giả trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề cơ sở lý luận trong quản trị nhân sự.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự
Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

Các gia đình bằng những lý luận chung về khái niệm, chức năng, tầm quan trọng và đánh giá cũng như đãi ngộ nhân sự. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự.

Chương hai: phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự của công ty Phú Thọ.

Trước tiên, tác giả trình bày quá trình hình thành và phát triển của công ty qua những giai đoạn theo năm. Trình bày cơ cấu tổ chức nhưng sở tại công ty và công tác tuyển dụng lao động trong công ty. Để làm rõ hơn, tác giả trình bày tình hình đào tạo và đãi ngộ tại công ty và sau đó thực hiện công tác đánh giá những ưu điểm và nhật điểm trong quá trình tuyển dụng lao động trong công ty.

Chương ba: phương hướng và giải pháp cải tiến công tác quản trị nhân sự tại công ty.

 Tác giả trình bày các phương hướng đổi mới hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực. Đề ra các giải pháp thực hiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao cán bộ, vấn đề đãi ngộ cũng như chính sách tiền lương nhằm hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý nhân sự.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự đáng để bạn tham khảo nhất. Tới trễ đâu trình bày rõ nội dung của bài báo cáo cũng như cách thức trình bày và lập luận rất chi tiết và cụ thể.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành.

Sau khi thực hiện quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài. Tác giả đã trình bày những kinh nghiệm học được trong bài báo cáo như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp.

Tác giả trình bày những khái niệm về tuyển dụng nhân lực và tầm quan trọng của công tác tuyển mộ. Trình bày thêm các mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực và hoạt động khác như quản trị nhân lực. Bố quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực và phân tích công việc. Cũng như một số các nhóm yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng. Ngoài ra tác giả còn trình bày quá trình tuyển dụng và ý nghĩa của công tác tuyển dụng đối với doanh nghiệp.

Chương hai: thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành.

Trước tiên, tác giả trình bày tổng quát về công ty như tên, địa chỉ quá trình hình thành và phát triển cũng như đặc điểm sản phẩm trên thị trường. Tác giả còn trình bày về quy trình sản xuất và cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. Đặc biệt tác giả chú trọng trình bày về các hoạt động quản trị nhân lực và công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. Trình bày các thực trạng công tác tuyển dụng cũng như quy trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng tại công ty. Từ đó tác giả trình bày đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty những mặt còn hạn chế mặt công ty chưa thực hiện được. Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra kết luận.

Chương ba: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty.

Trình bày định hướng phát triển, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công ty. Từ đó trình bày các giải pháp thực hiện cũng như đa dạng hóa nguồn tuyển dụng hoàn thiện quy trình. Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận chung.

Có nội dung sâu sắc và được triển khai rộng rãi như trên. Tác giả đã trình bày thành công bài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại tổng công ty cổ phần miền Trung.

Với cách trình bày phong phú và độc đáo, nội dung sâu sắc. Tác giả trình bày bài báo cáo thực tập tại công ty cổ phần miền Trung như sau:

Phần một: những vấn đề chung.

Trình bày khái quát chung về đơn vị thực tập cũng như thực trạng công tác quản lý lao động tại đơn vị.

Phần hai chuyên đề.

XEM THÊM==> Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự +Bài Mẫu

Nội dung chính mà nó chả muốn trình bày là nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại tổng công ty cổ phần miền Trung. Trước tiên tác giả trình bày các cơ sở lý luận về quy trình tuyển dụng nhân lực. Cũng như khai thác sâu hơn về công tác tuyển dụng nhân lực. Từ đó, tác giả trình bày cái thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty về các quan điểm và tình hình biến động liên lạc tại công ty. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty và đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty một cách cụ thể nhất. Sau đó, tác giả trình bày một số các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và cuối cùng là kết luận cho bài báo cáo.

Đây là một trong những bài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự dễ hiểu, dễ đọc. Tớ giả trình bày ngắn gọn nội dung chính của đề tài cũng như cách lập luận các cơ sở lý thuyết của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: Hoạt động và quá trình làm việc của một nhân viên hành chính phòng tuyển dụng nhân sự.

Sau khi được thực tập tại phòng tuyển dụng nhân sự về quá trình làm việc tại đây. Tác giả trình bày của thẻ bài báo cáo như sau:

Phần một: tổng quan về công ty cổ phần Careerbuilder.

Tác Giả trình bày về công ty. Những lĩnh vực hoạt động và các phòng ban cũng như chi tiết về công ty.

Phần hai: công việc thực tập tại công ty

Tác giả trình bày một số công việc của một nhân viên hành chính tại công ty.

Phần ba: cảm nhận và kinh nghiệm đúc kết khi thực tập.

Sau khi thực hiện công việc tại công ty. Tác giả trình bày cảm nhận của mình trong môi trường làm việc và các hoạt động trong quá trình làm việc cũng như những thuận lợi và khó khăn khi làm việc. Từ đó đưa ra một bài học kinh nghiệm và kế hoạch cho bản thân.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: Duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Anh Việt, thực trạng và giải pháp.

Sau khi được thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Anh Việt. Tác giả trình bày công tác tuyển dụng tại công ty cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể cho công ty trong công tác tuyển dụng. Nội dung trình bày gồm ba chương chính:

Chương một: cơ sở lý luận.

XEM THÊM==>  Khóa Luận Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bất Động Sản

Trình bày các khái niệm, vai trò ý nghĩa, mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực. Tác giả còn trình bày cơ sở lý luận và duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Chương hai: thực trạng về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Anh Việt.

Tiên tác giả giới thiệu về công ty, thực trạng và tình hình phát triển nguồn nhân lực tại công ty từ đó tác giả đưa ra nhận xét về những thuận lợi và khó khăn còn tồn tại trong công ty.

Chương ba: một số biện pháp hoàn thiện công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Trình bày các hướng phát triển công ty cũng như để suất một số giải pháp đối với quy trình công ty.

DOWNLOAD

Đây là một trong những bài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự xuất sắc nhất. Tác giả trình bày được nội dung chính của đề tài và đưa ra được các cơ sở lý luận cũng như lập luận thực tiễn sau khi thực tập tại công ty.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x