Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan

Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan

Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan Hay được tổng hợp từ sinh viên khoa kinh doanh Quốc Tế, Kinh tế đối ngoại của nhiều trường đại học, cao đẳng. Sau khi tiến hành tìm hiểu và nắm bắt được khó khăn chung của các bạn sinh viên, thực tập sinh, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Báo Cáo Thực Tập Quy trình  Thủ Tục Hải Quan hay, sáng tạo cùng với những bài mẫu chất lượng cao. Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay, khi mà hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra ngày càng phổ biển và rộng rãi hơn thì yêu cầu và đòi hỏi sự ra đời của các thủ tục hải quan.

Hiện nay hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta đang phát triển mạnh do đó các thủ tục hải quan có liên quan cũng được chú trọng nghiên cứu và thực hiện chặt chẽ hơn. Số lượng thực tập sinh đang phải hoàn thiện bài báo cáo thực tập thủ tục hải quan ngày càng nhiểu. Do đó chúng tôi với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên, thực tập sinh đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được danh sách những đề tài + bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan hay, chất lượng. Các bạn có thể thoải mái tham khảo những thông tin sau đây để phục vụ cho quá trình hoàn thiện bài báo cáo thực tập của mình.

Mục lục

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan Hay + Sáng Tạo

Việc lựa chọn một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan hay là điều rất quan trọng và cần thiết. Bởi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình nghiên cứu, thực hiện bài báo cáo của bạn. Giúp bạn gây được ấn tượng tốt tới giảng viên chấm bài và để bài báo cáo của bạn đạt kết quả tốt nhất. Chính vì thế, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan hay, ấn tượng.

Qúa trình làm báo cáo tốt nghiệp. các bạn sinh viên gặp khó trong chuyện chọn đề tài và viết theo yêu cầu giáo viên, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé..

 1. Thực trạng vấn đề nâng cao chất lượng ngành hải quan ở Việt Nam phù hợp với bối cảnh xuất nhập khẩu của nền kinh tế thế giới.
 2. Những thách thức đặt ra cho việc xây dựng một ngành hải quan mới phát triển về mọi mặt cho Đảng và Nhà nước ta.
 3. Phân tích quá trình xây dựng phát triển ngành hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm với ngành hải quan của các nước phát triển trên thế giới.
 4. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác phát triển ngành hải quan ở Việt Nam trong những năm qua.
 5. Những đòi hỏi và Yêu cầu phải đổi mới nâng cao hơn nữa ngành hải quan nước nhà trong bối cảnh hội nhập ngày nay.
 6. Một số hạn chế trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành hải quan ở Việt Nam.
 7. Những yếu tố tác động tới việc xây dựng các chính sách và ban hành các chính sách hỗ trợ và đổi mới ngành hải quan Việt Nam.
 8. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên cán bộ lãnh đạo ngành hải quan phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của nền kinh tế xã hội.
 9. Vai trò của việc phát triển đổi mới xây dựng ngành hải quan Việt Nam lớn mạnh ngang tầm với ngành hải quan của các nước phát triển trên thế giới.
 10. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Một số hạn chế trong công tác phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho các thủ tục hải quan Việt Nam hiện nay.
 11. Thực trạng cho vấn đề phát triển xây dựng mô hình Hải quan thông minh phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của xã hội và nền kinh tế.
 12. Vai trò của thị trường kinh tế chính trị thế giới đối với việc phát triển và xây dựng ngành các thủ tục hải quan Việt Nam phát triển về mọi mặt.
 13. Những yếu tố tác động tới công cuộc cải tiến và phát triển hiện đại hóa các thủ tục hải quan Việt Nam theo hoàn cảnh chung của nền kinh tế thế giới.
 14. Thực trạng vấn đề quản lý nhà nước về ngành hải quan tác động tới dòng chảy thương mại và xuất nhập khẩu của nước nhà trong bối cảnh đại dịch covid-19.
 15. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược phát triển ngành hải quan ở Việt Nam trong suốt 10 năm qua và hậu quả để lại.
 16. Trình bày thực tiễn triển khai các thủ tục hải quan ở Việt Nam tại các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc.
 17. Một số tác động và ảnh hưởng từ thị trường trong và ngoài nước tới việc thực hiện các thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 18. Trình bày một số hạn chế trong công tác thực hiện thủ tục hải quan đối với các loại mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu tại các cục hải quan nước nhà.

XEM THÊM ==>  Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics

 1. Những yếu tố tác động tới việc thực hiện những thủ tục hải quan từ thực tiễn chi cục hải quan tỉnh Quảng Bình.
 2. Phân tích công tác thực hiện những thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại các chi cục hải quan tỉnh Đà Nẵng.
 3. Thực trạng vấn đề giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan đối với các mặt hàng nông sản ở Việt Nam trong những năm qua.
 4. Một số yêu cầu và thách thức đặt ra trong việc đổi mới phát triển thủ tục hải quan Việt Nam trong bối cảnh ngày nay.
 5. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn của ngành hải quan Việt Nam.
 6. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả xuất nhập khẩu trong nội bộ ngành hải quan Việt Nam trong 10 năm qua và hậu quả để lại.
 7. Vai trò của việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam phù hợp với công cuộc cải cách và phát triển hải quan thế giới.
 8. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Vấn đề thi hành các quyết định số của thủ tướng chính phủ trong việc hiện đại hóa các thủ tục hải quan.
 9. Những yếu tố tác động tới việc xây dựng hệ thống chính sách pháp luật Hải quan đầy đủ phù hợp đối với việc thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 10. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ ngành hải quan thế giới trong việc thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam hiện nay.
 11. Một số hạn chế cần phải khắc phục về hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 12. Những yếu tố tác động tới việc thực hiện những thủ tục hải quan xuất nhập khẩu đối với mặt hàng thủy hải sản ở Việt Nam.
 13. Thực trạng vấn đề xây dựng nguồn lực trong thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy chuẩn thế giới.
 14. Một số yếu tố tác động tới việc đưa ra các thủ tục hành chính Đổi mới thủ tục hải quan phù hợp với yêu cầu của thời đại.
 15. Một số giải pháp cho hoạt động thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.
 16. Vai trò và tầm quan trọng của ngành hải quan Việt Nam trong việc phát triển và nâng cao vị thế nước ngoài của Việt Nam trên trường quốc tế.
 17. Những yếu tố tác động tới quá trình xây dựng phát triển các thủ tục hải quan qua thực tiễn xuất khẩu các loại mặt hàng thủ công nghiệp ở Việt Nam.
 18. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Trình bày những hạn chế trong công tác thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan Tỉnh Cần Thơ.
 19. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện các thủ tục hải quan qua hệ thống quản lý hải quan của nước ta hiện nay.
 20. Phân tích việc thực hiện các thủ tục hải quan và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tại chi cục hải quan thành phố Hà Nội.
 21. Trình bày những hạn chế trong việc thực hiện những thủ tục hải quan qua thực tiễn xuất nhập khẩu hàng gia công tại chi cục hải quan tỉnh Quảng Ninh.
 22. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hiện thủ tục hải quan qua thực tiễn tại chi cục hải quan thành phố Đà Nẵng.
 23. Một số hạn chế cần trong công tác tạo cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục hải quan Hiện đại mang tính khả thi và thực tiễn từ nội bộ ngành hải quan Việt Nam.
 24. Những yếu tố tác động tới việc hoàn thiện những thủ tục hải quan tạo cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát triển và đổi mới ngành hải quan ở Việt Nam.
 25. Thực trạng vấn đề xây dựng hệ thống chính sách pháp luật Hải quan và các thủ tục hải quan theo quy định và tiêu chuẩn của pháp luật thế giới.
 26. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc đảm bảo thu ngân sách nhà nước và thực hiện thủ tục hải quan qua thực tiễn tại cục hải quan thành phố Huế.
 27. Thực trạng quản lý nhà nước trong nội bộ ngành hải quan đối với việc xử lý các thủ tục hải quan ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.
 28. Một số giải pháp khắc phụctrong việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan và thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành hải quan ở Việt Nam.
 29. Vấn đề nỗ lực Tìm kiếm khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước đề ra chiến lược đổi mới các thủ tục hải quan phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của nền kinh tế thế giới.
 30. Trình bày và phân tích mối quan hệ giữa ngành hải quan Việt Nam và ngành kinh tế của Việt Nam thông qua hoạt động thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 31. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Xây dựng các thủ tục hải quan Việt Nam phát triển bền vững ổn định về mọi mặt theo tiêu chuẩn của ngành hải quan thế giới.
 32. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế và phát triển của ngành hải quan Việt Nam trong những năm vừa qua.
Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan
Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan
 1. Những yếu tố tác động tới vấn đề phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hiệu lực quản lý của nhà nước Việt Nam trong thực hiện thủ tục hải quan.
 2. Vai trò của các thủ tục hải quan Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế xã hội phát triển về mọi mặt và trong thời đại nền kinh tế số hiện nay.
 3. Những thách thức và cơ hội đặt ra trong việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam trong bối cảnh ngày nay.
 4. Một số yếu tố tác động tới việc hoàn thiện thủ tục hải quan ở Việt Nam trong những năm qua qua thực tiễn tại chi cục hải quan thành phố Hải Phòng.
 5. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thanh tra kiểm tra đánh giá việc thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam và một số hạn chế cần khắc phục.
 6. Một số hạn chế trong việc đơn giản hóa hài hòa hóa các thủ tục hải quan Việt Nam hiện nay.
 7. Những yếu tố tác động tới công tác quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam cụ thể là qua hoạt động xuất nhập khẩu.
 8. Một số yếu tố tác động tới công tác quản lý nghiệp vụ rủi ro và công tác kiểm tra các thủ tục hải quan ở Việt Nam gắn với bối cảnh đại dịch covid-19.
 9. Thực trạng vấn đề đảm bảo vai trò xử lý đáp ứng nhu cầu thủ tục hóa hải quan và công tác thông quan trong nội bộ ngành hải quan ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
 10. Một số giải pháp khắc phục và khuyến khích phát triển và thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.
 11. Thực trạng vấn đề hoàn thiện thủ tục hải quan Việt Nam theo hướng hiện đại đồng bộ và tuân thủ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
 12. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác phát triển và tự động hóa điện tử hóa thủ tục hải quan trong nội bộ ngành hải quan ở Việt Nam.
 13. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: vấn đề áp dụng những điều ước quốc tế và khuyến nghị của các công ước quốc tế trong thực hiện thủ tục hải quan.
 14. Thực trạng vấn đề xây dựng phát triển nâng cao năng lực tư duy nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam trong những năm qua.
 15. Vai trò của việc giáo dục đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo về thủ tục hải quan ở Việt Nam và về xử lý vi phạm hành chính.
 16. Phân tích và trình bày các vụ án cán bộ lãnh đạo ngành hải quan Việt Nam tham ô tham nhũng và thực tiễn các chế tài xử phạt theo hệ thống pháp luật Việt Nam.
 17. Những yếu tố tác động tới công tác đảm bảo vai trò của các thủ tục hải quan Việt Nam trong việc thông suốt con đường xuất nhập khẩu hàng hóa.
 18. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề chống buôn lậu gian lận thương mại và việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam gắn với bối cảnh hiện đại ngày nay.
 19. Một số hạn chế trong việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam.
 20. Vai trò của việc thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam và các giải pháp khắc phục và nâng cao.
 21. Những thách thức và yêu cầu đặt ra cho việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam trong công tác chống buôn lậu khi ra vào biên giới ở nước ta.
 22. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 23. Thực trạng vấn đề hệ thống hóa các thủ tục hành chính và công tác quản lý rủi ro trong nội bộ ngành hải quan ở Việt Nam những năm vừa qua.
 24. Những yếu tố tác động tới quá trình xử lý dữ liệu trong hoạt động thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 25. Thực trạng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức những khối kiến thức về an toàn trong việc kiểm tra những thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
 26. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác phát triển nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam phù hợp với các tiêu chí của nền kinh tế thế giới.
 27. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác thực hiện thủ tục hải quan ở nước ta.
 28. Những giải pháp trong công tác phát triển và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ngành hải quan về việc thực hiện những thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 29. Những yếu tố tác động tới công tác quản lý rủi ro được áp dụng trong thực hiện thủ tục Hải Quan trong nội bộ ngành quan ở Việt Nam hiện nay.
 30. Vai trò của việc đẩy mạnh tăng cường thực hiện những thủ tục hải quan Việt Nam hiện nay.
 31. Những yếu tố tác động tới việc nâng cao chất lượng thực hiện những thủ tục hải quan Việt Nam.
 32. Những yếu tố tác động tới quá trình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 33. Thực trạng vấn đề xây dựng những thủ tục hải quan Việt Nam phù hợp với tiêu chí hiện đại và phát triển.
 34. Một số yếu tố tác động tới thực tiễn thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam qua thực tiễn tại cửa khẩu Lao Bảo.
 35. Trình bày và phân tích pháp luật Việt Nam đối với các chế tài xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 36. Báo cáo thực tập thủ tục hải quan: Vấn đề mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện thủ tục hải quan.
 37. Những yếu tố tác động tới công tác xây dựng nền tảng pháp luật về ngành hải quan phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hải quan.
 38. Một số hạn chế rong công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng quản lý hoạt động rủi ro thực hiện thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 39. Vai trò việc tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển những thủ tục hải quan trong giai đoạn tới thực tiễn tại cục hải quan Việt Nam.
 40. Những yếu tố tác động tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển những thủ tục hải quan Việt Nam.
 41. Vấn đề đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và yêu cầu đặt ra cho việc thực hiện thủ tục hải quan Việt Nam trong bối cảnh hiện đại ngày nay.
 42. Trình bày những thủ tục hải quan được áp dụng trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu ở nước ta.
Báo cáo thực tập Quy trình thủ tục hải quan
Báo cáo thực tập Quy trình thủ tục hải quan

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan Điểm Cao

Hiện nay có nhiều bạn sinh viên Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tham khảo những bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan chất lượng. Điều này sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới tiến độ thực hiện bài báo cáo thực tập của bạn. Bởi các bạn sẽ không thu thập được đủ những dữ liệu nghiên cứu, thông tin khai thác cho bài viết của mình. Chính vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được những bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan điểm cao.

XEM THÊM ==> Báo Cáo Thực Tập Giao Nhận Hàng Hóa Bằng Đường Biển

Bài mẫu 1: đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công tại chi cục hải quan không chỉ xuất Tân Thuận.

Bài mẫu đầu tiên trong danh sách này là một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên qua quản trị kinh doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bài viết đã tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công tại chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận. Bài viết có tất cả 48 trang được hoàn thiện vào năm 2016.

Chương 1 tác giả tiến hành giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của chi cục hải quan. Tác giả đã đưa ra được quá trình hình thành chức năng và nhiệm vụ chính của các đơn vị trong chi cục. Đồng thời cho thấy và phân tích được đánh giá Sơ lược tình hình thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục năm 2013 đến 2015.

Chương 2 tác giả đã phân tích về thủ tục hải quan đối với hàng gia công. Thứ nhất đưa ra được một số quy trình thủ tục chung cho hàng gia công. Thứ hai tác giả phân tích về quy trình thủ tục hải quan của hàng gia công. Thứ ba tác giả phân tích về tình hình thực hiện công tác quản lý hàng gia công tại chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận. Đồng thời cho thấy được tình hình thực hiện thủ tục hải quan của loại hình gia công xuất khẩu tại chi cục.

Chương 3 tác giả tiến hành đánh giá về tình hình Quản lý hàng gia công xuất khẩu tại chi cục và một số vấn đề giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục. Đầu tiên tác giả đưa ra được những thành công đã đạt được trong quá trình hoạt động. Tiếp theo trình bày về những vướng mắc trong công tác quản lý và cần phải khắc phục. Từ đó tiến hành đề ra được một số giải pháp đề xuất khắc phục những khó khăn tồn đọng trong quy trình thủ tục hải quan hạn chế những thách thức trong giai đoạn sắp tới.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan để tiến hành nghiên cứu về thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam. Bài viết có tất cả 68 trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở lý luận chung của Đề tài nghiên cứu. Thứ nhất thể hiện được những điểm cải tiến của thủ tục hải quan điện tử so với hải quan truyền thống. Thứ hai tác giả đưa ra được đối tượng áp dụng của các thủ tục hải quan. Thứ ba tác giả cho thấy được lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia thủ tục hải quan điện tử và quy trình thực hiện chung của thủ tục hải quan điện tử.

Chương 2 tác giả phân tích thủ tục hải quan điện tử đối với các loại hình kinh doanh. Đầu tiên cho thấy được hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa. Tiếp theo tác giả cho thấy được hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để thực hiện được hợp đồng gia công với tư nhân nước ngoài. Tác giả cũng đã thể hiện được hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo các loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu và của các doanh nghiệp chế xuất.

Chương 3 tác giả phân tích về thực trạng và giải pháp của việc thực hiện các thủ tục khái quát điện tử ở Việt Nam. Đầu tiên đưa ra được thành tựu và lợi ích đạt được trong thời gian qua của doanh nghiệp và ngành hải quan Việt Nam. Tiếp theo tác giả thể hiện được những tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra được một số giải pháp hoàn thiện cho quy trình làm thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam đối với nhà nước cơ quan chức năng và đối với doanh nghiệp.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần inTime Mỹ Phước Thực trạng và giải pháp.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan được nghiên cứu tại công ty cổ phần Mỹ Phước. Đề tài nghiên cứu của tất cả 48 trang được hoàn thiện vào năm 2021.

Chương 1 tác giả đã khái quát chung về công ty cổ phần in Time Mỹ Phước. Đầu tiên đưa ra lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Tiếp theo tác giả thể hiện được chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp này. Đưa ra được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần in Time Mỹ Phước. Cùng với đó chỉ ra được định hướng phát triển của công ty này trong thời gian tới.

Chương 2 tác giả phân tích về thực trạng quy trình thủ tục phải khoan đối với hàng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần instan Mỹ Phước. Đầu tiên tác giả đưa ra được thực trạng đối với hàng xuất khẩu trực tiếp từ nước ngoài theo điều kiện. Tiếp theo tác giả cho thấy được thủ tục hải quan đối với hàng nhập kho ngoại quan. Sau đó cho thấy thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp này.

Chương 3 tác giả đứa nào một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện thủ tục hải quan đối với Hằng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần in Time Mỹ Phước. Đầu tiên đưa ra được một số giải pháp về thủ tục hải quan nguồn hàng và mở rộng thị trường. Tiếp theo đề ra được một số kiến nghị đối với hải quan và đối với công ty thực tập.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên khoa Kinh Doanh Quốc Tế trường Cao đẳng Tài chính Hải quan. Đề tài nghiên cứu được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Quý Thắng. Đề tài nghiên cứu có tất cả 60 trang được hoàn thiện vào năm 2011.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại và một số nét về chủ đề nghiên cứu. Đầu tiên cho thấy được một vài nét về chủ đề. Thứ nhất tác giả đưa ra tầm quan trọng của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Thương mại. Tác giả cũng đã thể hiện được một số cơ sở lý luận bao gồm quy trình nghiệp vụ của các hải quan và thực hiện thủ tục hải quan.

XEM THÊM ==>  # Tải 10 Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hoá

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo cục Hải quan Quảng Trị. Đầu tiên tác giả đã giới thiệu khái quát về chuyên phục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo. Tiếp theo thể hiện được kết quả hoạt động của chi cục hải quan trong những năm qua. Cuối cùng đánh giá về quy trình thủ tục hải quan thực tế đối với Hằng xuất nhập khẩu tại đơn vị nghiên cứu.

Chương 3 tác giả tiến hành kết luận và đưa ra được những giải pháp mang tính khả quan và cấp thiết cho đề tài nghiên cứu báo cáo thực tập. Đầu tiên tác giả thể hiện được ý kiến cá nhân của mình nhận xét về những tồn tại khó khăn và một số giải pháp cho bài báo cáo thực tập. Căn cứ vào đó tác giả đã có những kết luận chung về mọi góc độ nội dung của bài báo cáo thực tập.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 5: nghiên cứu quy trình nghiệp vụ quản lý cưỡng chế thuế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thực hiện tại chi cục hải quan.

Bài mẫu số 5 Sau đây là một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan được tiến hành nghiên cứu của sinh viên qua hệ thống thông tin kinh tế trường Cao đẳng Tài chính Hải quan. Tôi là một đề tài nghiên cứu bao gồm 106 trang được hoàn thiện vào năm 2008 nghiên cứu về quy trình nghiệp vụ quản lý cưỡng chế thuế.

Chương 1 tác giả cho thấy được đơn vị thực tập và những thông tin có liên quan. Đầu tiên tác giả đưa ra được lịch sử hình thành và các cấu tổ chức của doanh nghiệp. Tiếp theo trình bày về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Cùng với đó cho thấy chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị này.

Chương 2 tác giả đưa ra được cơ sở lý luận về quy trình cưỡng chế nợ thuế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đầu tiên cho thấy được định nghĩa trách nhiệm và đối tượng chịu trong công tác quản lý thuế. Tiếp theo tác giả trình bày về nhiệm vụ của Đội Quản lý Thuế và thời gian nộp thuế. Sau đó tiến hành phân tích về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời đưa ra được một số giao diện phần mềm thực hiện trong quá trình thủ tục hải quan.

Chương 3 đưa ra quan điểm cá nhân của mình tự đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho đề tài báo cáo thực tập. Đầu tiên tác giả tiến hành tự đánh giá về công việc đã thực hiện. Tiếp theo tác giả thể hiện được những kiến thức đã tiếp thu được từ đơn vị thực tập. Đồng thời cho thấy khả năng vận dụng các kiến thức trong thực tiễn.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hà Nội Thực trạng và giải pháp.

Tiếp theo sau đây là một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết có tất cả 123 Trang hoàn thành vào năm 2014 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Trần Thị Hiền.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đầu tiên tác giả cho thấy thủ tục khái quát điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiếp theo cho thấy được sự cần thiết của việc áp dụng các thủ tục hải quan điện tử. Thể hiện một số yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất nhập khẩu. Đưa ra kinh nghiệm và xu thế phát triển của thế giới đối với việc thực hiện thủ tục khái quát điện tử.

Chương 2 tác giả phân tích về thực trạng thực hiện thủ tục khái quát điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hà Nội. Đầu tiên tác giả đưa ra không pháp lý về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiếp theo trình bày về giới thiệu cục Hải quan thành phố Hà Nội và công tác thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Tác giả cũng đã đưa ra được thực trạng của việc triển khai thủ thuộc hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập học.

Chương 3 đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả Việc thực hiện thủ tục phải quan niệm từ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cộng hòa quan thành phố Hà Nội trong những năm tới. Đầu tiên đưa ra cơ sở để đề xuất các giải pháp. Tiếp theo để ra được một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả của việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Tác giả cũng đã tiến hành đề ra được giải pháp về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại cuộc Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp.

Bài mẫu số 7 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Viết nghiên cứu về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm 64 trang hoàn thiện vào năm 2016.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về đề tài nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đưa ra được các tác động của nợ Và thậm hụt của Chính Phủ trong nền kinh tế mở. Thứ hai tác giả đã cho thấy được hỗ trợ phát triển chính thức đối với hoạt động thủ tục hải quan và đưa ra phân loại theo tiêu chuẩn của ODA.

XEM THÊM ==> Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Xuất Nhập Khẩu 

Chương 2 tác giả đưa ra được công tác quản lý hoạt động và thủ tục hải quan. Đầu tiên tiến hành cho thấy định nghĩa và phân loại của lượng nước ngoài. Tiếp theo phân tích về thể chế quản lý hoạt động cho vay vốn ODA thông qua DAF của Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2015. Tác giả cũng cho thấy được tình hình cho vay vốn của ODA.

Chương 3 đưa ra được những quan điểm và chính sách về vay nợ nước ngoài. Đầu tiên tác giả thể hiện quan điểm về định nghĩa và phân loại của nước ngoài. Tiếp theo tiến hành cho thấy những vấn đề về chính sách và thể chế quản lý nợ nước ngoài. Tác giả cũng cho thấy công tác quản lý nợ nước ngoài đối với hoạt động cho vay lãi vốn ODA thông qua quỹ hỗ trợ.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu nhập sản xuất xuất khẩu trường hợp cục Hải Quan tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau đây là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bài báo cáo thực tập nghiên cứu từ thực tiễn chi cục Hải Quan tỉnh Đồng Tháp. Bài viết có tất cả 69 trang được hoàn thiện vào năm 2019.

Chương 1 tác giả đưa ra lý thuyết về hành vi tuân thủ thuế và phương pháp lý của Việt Nam đối với quản lý thuế về các loại hình gia công xuất nhập khẩu. Đầu tiên tác giả cho thấy được phương pháp lý của Việt Nam để quản lý thuế đối với các loại hình gia công xuất nhập khẩu. Tiếp theo tác giả cho thấy được các hành vi tuân thủ thuế của người được thuế và lý thuyết của các yếu tố tác động tới hành vi tuân thủ thuế.

Chương 2 tác giả thể hiện được các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu nhập sản xuất là thủ tục qua cục hải quan tỉnh Đồng Tháp. Đầu tiên tiến hành cho thấy một vài nét giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp và chi cục hải quan Đồng Tháp. Tiếp theo cho thấy được công tác quản lý hoạt động sang công xuất khẩu nhập khẩu tại chi cục này thông qua ba yếu tố.

Chương 3 tác giả đưa ra một số kiến nghị nâng cao mức độ tuân thủ thuế của doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu nhập sản xuất xuất khẩu ở cục Hải Quan tỉnh Đồng Tháp. Thứ nhất thể hiện được quan điểm vào mục tiêu phát triển của ngành hải quan cho tới năm 2020. Thứ hai đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan Trương Thành.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu bao gồm 153 Trang được hoàn thiện vào năm 2018. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Phước Minh Hiệp.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu cho đề tài. Đầu tiên thể hiện được các khái niệm có liên quan về hải quan và về dịch vụ công. Tiếp theo tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết về các mô hình nghiên cứu. Sau đó tiến hành giới thiệu tổng quan về chi cục Hải Quan tỉnh Bình Phước. Tác giả đưa ra được thực trạng chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan chơn thành.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng của vấn đề và kết quả nghiên cứu. Đầu tiên thể hiện được một số thông tin về mẫu khảo sát. Tiếp theo cho thấy các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan điện tử. Cùng với đó tiến hành đánh giá về độ tin cậy của thang đo kiểm định về mô hình nghiên cứu. Tác giả cũng đã tiế hành phân tích các yếu tố đánh giá độ phù hợp của mô hình.

Chương 3 tiến hành đưa ra kết luận và đề xuất cho đề tài khoa học. Thứ nhất đưa ra được kết luận chung về mọi mặt của vấn đề nghiên cứu. Thứ hai đưa ra được một số kiến nghị về yếu tố nhân lực thiết bị nghiên cứu phương thức quản lý về các thủ tục có liên quan và về nhân tố phần mềm. Tác giả cũng đã đưa ra được một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài khoa học.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài báo cáo thực tập được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của tiến sĩ Nguyễn Văn Trãi bao gồm 102 Trang hoàn thiện vào tháng 2 năm 2013.

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở lý luận về sự hài lòng và các nhân tố quyết định. Đầu tiên tác giả thể hiện được khái niệm về sự hài lòng và chất lượng dịch vụ. Tiếp theo cho thấy các mô hình đánh giá về chất lượng dịch vụ cùng với những đề nghị. Tác giả đã thể hiện được những nhân tố tác động đến sự hài lòng và mô hình nghiên cứu tiếp theo cho đề tài khoa học.

XEM THÊM ==> Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh 

Chương 2 tác giả cho thấy tình hình phát triển của doanh nghiệp và cải cách hành chính đối với dịch vụ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đầu tiên tác giả Cho thấy vị trí địa lý điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp theo thể hiện được quy trình và thủ tục đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với đó cho thấy và phân tích về tình hình phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là tình hình cải cách hành chính.

Chương 3 tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất đưa ra được các thiết kế nghiên cứu. Thứ hai tiến hành Khảo sát và đưa ra được kết luận chung cho đề tài khoa học. Đó tất cả có một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh. Cụ thể tác giả đã đề ra được một số giải pháp nâng cao thái độ và năng lực phục vụ nâng cao khả năng giải quyết vướng mắc và thực hiện các quy trình thủ tục cơ sở vật chất.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hải quan điện tử nghiên cứu trường hợp cục Hải quan Bình Dương.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết có tất cả 132 Trang được hoàn thiện vào năm 2011 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Sử Đình Thành.

Chương 1 tác giả đưa ra lý thuyết về dịch vụ công và đo lường chất lượng dịch vụ công. Đầu tiên tác giả thể hiện được các khu vực công và dịch vụ công. Tiếp theo tất cả cho thấy được công tác dịch vụ công điện tử. Cùng người đó thể hiện chất lượng dịch vụ thông đo lường chất lượng dịch vụ phản ánh sự hài lòng của khách hàng. Để ra mô hình lý thuyết về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hải quan điện tử.

Chương 2 Phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan điện tử trường hợp có phải Quan Bình Dương. Đầu tiên tác giả đã giới thiệu về cuộc Hải quan Bình Dương. Tiếp theo thể hiện tình hình cung cấp dịch vụ hải quan điện tử của cuộc Hải quan Bình Dương đưa ra được cơ sở pháp lý tồn tại và hạn chế của thủ tục hải quan. Tác giả cũng đã cho thấy được quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử và quy trình thực hiện của thủ tục hải quan điện tử.

Chương 3 đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hải quan điện tử tại cục hải quan Bình Dương. Đầu tiên đấy là giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ. Từ đó tiến hành đưa ra được kiến nghị tăng cường sự an toàn và một hệ thống phát triển cơ sở vật chất và nâng cấp hệ thống khai báo của hải quan điện tử. Thể hiện được kiến nghị và một số hạn chế của đề tài.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: thủ tục hải quan điện tử thuế hàng xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan cảng Cái Lân Thực trạng và giải pháp.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan được tiến hành nghiên cứu về sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết bao gồm 83 trang được hoàn thiện vào năm 2018 về sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang.

Chương 1 thể hiện được cơ sở khoa học về thủ tục hải quan điện tử. Đầu tiên tác giả cho thấy Khái niệm và quy trình thủ tục hải quan điện tử. Tiếp theo thể hiện về vai trò của việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử. Đưa ra được một số nhân tố ảnh hưởng tới quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử và kinh nghiệm trong công tác thủ tục khái quát điện tử bài học rút ra cho Hải Quan Việt Nam.

Chương 2 phân tích bài thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan cảng Cái Lân. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu tổng quan về chi cục hải quan cảng Cái Lân. Tiếp theo tác giả phân tích để thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Đồng thời thể hiện được các yếu tố nhân tố ảnh hưởng và đánh giá về ưu điểm khuyết điểm của đề tài.

Chương 3 đưa ra giải pháp để hoàn thiện và phát triển thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan cảng Cái Lân. Đầu tiên tác giả đưa ra được căn cứ của các giải pháp. Bao gồm xu thế phát triển của thế giới và hội nhập của Việt Nam bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Tiếp theo tác giả đưa ra được 4 giải pháp khác nhau nhằm hoàn thiện và phát triển thủ tục hải quan điện tử.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 13: một số biện pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Bài mẫu số 13 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết đã nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Phan Tế Công bao gồm 84 Trang hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả cho thấy tổng quan về thủ tục khai quan điện tử. Đầu tiên đưa ra khái niệm về thủ tục hải quan. Tiếp theo trình bày về vai trò và lợi ích của thủ tục hải quan điện tử. Cùng với đó cho thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam. Ngoài ra tác giả còn đưa ra được các tiêu chí để đánh giá về thủ tục hải quan điện tử hiện nay.

Chương 2 tiến hành phân tích và đánh giá về thực trạng hoạt động thủ tục khái quát điện tử tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng. Đầu tiên tác giả đã tiến hành giới thiệu chung về chi cục hải quan của khẩu cảng Hải Phòng. Tiếp theo đưa ra được đánh giá về cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam. Đồng thời đánh giá về nguồn nhân lực thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Chương 3 tác giả đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan điện tử ngại chi cục khả quan cảng Hải Phòng khu vực 3. Đầu tiên tiến hành cho thấy được định hướng phát triển của thủ tục hải quan điện tử của ngành hải quan Việt Nam nói chung và của chi cục hải quan của bảo quản Hải Phòng. Tiếp theo đó đề ra được một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan điện tử tại đơn vị này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 14: nghiên cứu chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan tại cục hải quan thành phố Đà Nẵng.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan của sinh viên trường Đại học Đà Nẵng Khoa Quản trị kinh doanh. Đây là đề tài nghiên cứu có tất cả 26 trang hoàn thiện và sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Huy vào năm 2015.

XEM THÊM ==> Luận Văn Quản Trị Cung Ứng+ 9 Bài Mẫu

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ hành chính công và đo lường chất lượng dịch vụ hành chính công. Đầu tiên đưa ra được những vấn đề về dịch vụ không. Tiếp theo tác giả trình bày về dịch vụ hành chính công và chất lượng của dịch vụ dịch vụ hành chính công. Tác giả cũng đã thể hiện được mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng đưa ra mô hình đánh giá về chất lượng dịch vụ cho đề tài nghiên cứu.

Chương 2 tác giả đưa ra được kết quả nghiên cứu và khảo sát. Đầu tiên thể hiện và phân tích về mô tả dữ liệu thống kê. Hãy hành phân tích các nhân tố có liên quan tới đề tài đánh giá về mức độ quan trọng của các tiêu chí và độ tin cậy của thang đo. Phân tích về sự khác biệt giữa mức độ quan trọng của các nhóm doanh nghiệp đánh giá của doanh nghiệp với mức độ thực hiện của các thủ tục hải quan.

Chương 3 tác giả đưa ra được kết luận chung và kiến nghị cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã căn cứ vào kết quả nghiên cứu để tiến hành kết luận chung về bài báo cáo thực tập. Tiếp theo sau đó đưa ra được một số giải pháp về nâng cao năng lực phục vụ của cán bộ công chức tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng. Không dừng lại ở đó tác giả đưa ra được một số kiến nghị đối với bộ tài chính và các Bộ Ngành có liên quan.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Đó là những thông tin chúng tôi đã thu thập được và chia sẻ tới các bạn về Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan. Những thông tin có trong bài viết đều được chúng tôi kiếm chứng về chất lượng và độ tin cậy. Bài viết được xây dựng và hoàn thiện dựa trên những thắc mắc của các bạn sinh viên Việt Nam về bài báo cáo thực tập thủ tục hải quan. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thực hiện đề tài báo cáo thực tập thủ tục hải quan của mình.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x