Trọn Bộ 12 Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank

Bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank

Dưới đây là Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank cho các bạn sinh viên tải miễn phí các bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam.  Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn danh sách đề tài báo cáo tốt nghiệp về ngân hàng techcombank hay cùng với một số bài mẫu điểm cao. Ngành ngân hàng Việt Nam đang không ngừng phát triển và khẳng định vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Số lượng sinh viên ngành ngân hàng, tài chính ra trường lựa chọn thực tập tại các ngân hàng trên cả nước là rất đông. Một trong số đó là ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – techcombank. Đối với thực tập sinh tại ngân hàng này cần phải hoàn thiện một bài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank. Với mong muốn giúp đỡ các bạn thực tập sinh vượt qua được bài báo cáo thực tập, tham khảo thêm được nhiều thông tin bổ ích. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát và đưa ra được danh sách những đề tài và bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank.

Mục lục

Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank hay, ấn tượng. Bởi hiện nay có nhiều bạn thực tập sinh chưa biết cách triển khai và lựa chọn một đề tài nghiên cứu phù hợp cho bài báo cáo thực tập của mình. Mà một đề tài báo cáo thực tập hay, sáng tạo sẽ là điều kiện tốt giúp bài viết của bạn đạt kết quả tốt hơn. Do đó sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số đề tài báo cáo thực tập tại Tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam  hay cho bạn xem qua.

Qúa trình viết báo cáo thực tập, các bạn khó khăn trong việc chọn đề tài và viết bài có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé.

 1. Xây dựng và hoàn thiện các địa lực marketing phát triển thị trường hoạt động của ngân hàng Techcombank.
 2. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho ngân hàng Techcombank.
 3. Vai trò của việc nâng cao phát triển các chiến lược đầu tư và hoạt động marketing tại ngân hàng Techcombank.
 4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng Chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank.
 5. Trình bày thách thức và cơ hội để xây dựng hình ảnh của ngân hàng Techcombank trên thị trường Đông Nam Á.
 6. Một số yếu tố tác động tới công tác quản lý và cho vay khách hàng cá nhân tài ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Thực trạng công tác nâng cao chất lượng quản lý cán bộ và nhân viên tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội.
 8. Một số hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
 9. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao Công tác quản lý chất lượng các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Techcombank.
 10. Trình bày một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank.
 11. Thực trạng vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ chuyên viên tại ngân hàng Techcombank đối với hoạt động chăm sóc khách hàng.
 12. Đánh giá phản hồi của khách hàng đối với dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tại ngân hàng Techcombank.
 13. Thực trạng vấn đề hỗ trợ vay vốn cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank đối với các khu vực nông thôn ở nước ta.
 14. Thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 15. Một số yếu tố tác động tới công tác triển khai và thực hiện các chiến lược kinh doanh marketing mở rộng thị trường của ngân hàng Techcombank.
 16. Phân tích một số chiến lược kinh doanh marketing quảng bá các loại hình dịch vụ và mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Techcombank.
 17. Thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng và cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank trong thời gian vừa qua.
 18. Một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 19. Một số yếu tố tác động tới việc phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ chuyên viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank.
 20. Nâng cao chất lượng Chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng.
 21. Thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng và giải quyết các thủ tục cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank.
 22. Trình bày và phân tích về quy trình cho vay tín dụng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 23. Một số yếu tố tác động tới việc phát triển và ổn định bền vững tại ngân hàng Techcombank.
 24. Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tín dụng và lưu thông thẻ tín dụng trên thị trường Việt Nam của ngân hàng Techcombank.
 25. Trình bày những tác động và ảnh hưởng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank trên thị trường Đông Nam Á.
 26. Phân tích một số yếu tố tác động từ thị trường tài chính quốc tế tới việc hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 27. Một số giải pháp khắc phục phần nâng cao tình trạng Cho Vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 28. Thực trạng công tác triển khai phát triển các chiến lược marketing mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng Techcombank.
 29. Một số hạn chế trong công tác kỹ thuật và xử lý các phương pháp về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank.
 30. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chuyên viên và cán bộ tại ngân hàng Techcombank.
 31. Thực trạng vấn đề xử lý các thủ tục cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
 32. Phân tích các dịch vụ cung ứng thanh toán qua tài khoản tại ngân hàng Techcombank trong hoàn cảnh xã hội thời kỳ 4.0.
 33. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong hoạt động lĩnh vực tài chính tiền tệ của ngân hàng Techcombank.
 34. Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc sử dụng vốn và tư vấn tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank.
 35. Vai trò và tầm quan trọng của việc cung ứng dịch vụ thanh toán tài khoản thông qua các thiết bị điện tử tại ngân hàng Techcombank.
 36. Trình bày và phân tích về một số chủ trương chính sách của Đảng ảnh hưởng tới quá trình hoạt động và phát triển của Ngân hàng Techcombank.
 37. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới các loại hình dịch vụ và mối quan hệ giữa ngân hàng Techcombank đối với khách hàng doanh nghiệp.
 38. Thực trạng vấn đề kinh doanh bán lẻ các loại hình dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 39. Vai trò và tầm quan trọng của việc mở rộng và phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Techcombank.
 40. Thực trạng vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
 41. Báo cáo thực tập tại Tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam  Vai trò và tầm quan trọng của việc thể chế hóa cơ cấu tổ chức hoạt động của ngân hàng Techcombank theo quy định của luật ngân hàng Việt Nam.
 42. Một số tác động và ảnh hưởng của thị trường tài chính thế giới tới việc lưu thông tiền tệ và mở rộng thị trường của ngân hàng Techcombank.
 43. Phân tích tầm ảnh hưởng của ngân hàng Techcombank trên thị trường tài chính khu vực Đông Nam Á.
 44. Số hạn chế cần khắc phục trong công tác chăm sóc khách hàng khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng Techcombank.
 45. Báo cáo thực tập tại Techcombank về vấn đề mua bán trao đổi các loại hình dịch vụ về tài chính giữa doanh nghiệp với ngân hàng.
 46. Một số yếu tố tác động tới cơ cấu tổ chức hoạt động ngân hàng theo chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo tại ngân hàng Techcombank.
 47. Phân tích tình trạng Cho Vay khách hàng cá nhân đối với các đối tượng là hộ gia đình tại ngân hàng Techcombank.
 48. Một số yếu tố tác động tới công tác tổ chức tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank.
 49. Thực trạng vấn đề giải quyết các thủ tục cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp của ngân hàng Techcombank.
 50. Trình bày một số hoạt động marketing thương mại mở rộng thị trường và phát triển chất lượng các loại hình dịch vụ của ngân hàng Techcombank.

XEM THÊM ==>  Tải 10 Báo cáo thực tập tại Ngân hàng SHB Hà Nội, 9 Điểm

 1. Một số yếu tố ảnh hưởng tới các thủ tục cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 2. Trình bày và phân tích về tấm ảnh hưởng của ngân hàng Techcombank tới việc lưu thông tiền tệ trên thị trường Việt Nam.
 3. Thực trạng vấn đề giải quyết các tranh chấp ngân hàng theo pháp luật Việt Nam đối với thực tiễn tại ngân hàng Techcombank.
 4. Phân tích tình trạng lưu thông tiền tệ và lưu thông tài chính trên thị trường Việt Nam nghiên cứu từ thực tiễn ngân hàng Techcombank.
 5. Một số yếu tố tác động tới hoạt động của ngân hàng Techcombank và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ.
 6. Trình bày và phân tích về yếu tố con người đối với việc phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Techcombank.
 7. Thực trạng vấn đề giải quyết các tranh chấp xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn của ngân hàng Techcombank.
 8. Phân tích tình trạng Cho Vay khách hàng cá nhân đối với khách hàng là người lao động bị thất nghiệp tại ngân hàng Techcombank.
 9. Trình bày công tác xây dựng củng cố hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank trên thị trường quốc tế.
 10. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank.
 11. Phân tích những ảnh hưởng từ thị trường tài chính thế giới tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Techcombank.
 12. Phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 13. Đánh giá về công tác thanh tra kiểm tra chất lượng các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Techcombank hiện nay.
 14. Tình trạng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào trong quá trình giao dịch tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 15. Một số yếu tố tác động tới quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng Techcombank những năm vừa qua.
 16. Một số giải pháp phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 17. Trình bày về hạn chế và nguyên nhân gây ra hạn chế trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 18. Phân tích mối quan hệ giữa khách hàng cá nhân đối với ngân hàng Techcombank trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 19. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp Việt Nam đối với ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank thông qua các giao dịch Thương mại.
 20. Trình bày một số rủi ro tín dụng và các giải pháp giải quyết rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.
 21. Một số yếu tố thúc đẩy và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 22. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank: Vai trò của việc nâng cao giá trị thương mại của ngân hàng Techcombank trên thị trường Việt Nam.
 23. Phân tích về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank trong 10 năm trở lại đây.
 24. Vai trò tầm quan trọng của việc nâng cao Công tác lãnh đạo tổ chức trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank.
 25. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các loại hình dịch vụ cho vay khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng Techcombank.
 26. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới thực trạng triển khai các chiến lược marketing mở rộng thị trường tại ngân hàng Techcombank.
 27. Trình bày cơ hội và thách thức đặt ra cho việc nâng cao vị thế thương mại của ngân hàng Techcombank trên thị trường nước ngoài hiện nay.
 28. Phân tích về công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Techcombank trong thời gian vừa qua.
 29. Một số biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội.
 30. Vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank.
 31. Một số yếu tố tác động tới việc hình thành xây dựng các chiến lược thương mại marketing quảng bá thương hiệu của ngân hàng Techcombank trên thị trường nước ngoài.
 32. Thực trạng vấn đề giải quyết nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank chi nhánh Hải Phòng.
 33. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xử lý nợ xấu tại ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 34. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các loại hình dịch vụ cho vay tại ngân hàng Techcombank khu vực Hà Nội.
 35. Vai trò và tầm quan trọng của công tác đầu tư nâng cao vốn đầu tư tại ngân hàng Techcombank trong những năm vừa qua.
 36. Trình bày một số chiến lược kinh doanh nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thuật Việt Nam Techcombank.
 37. Thực trạng vấn đề bồi dưỡng đào tạo chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội.
 38. Phân tích hoạt động chăm sóc khách hàng và ứng xử đối với khách hàng của đội ngũ nhân viên tại ngân hàng Techcombank.
 39. Một số khó khăn và thách thức mà Techcombank phải đối mặt trong đại dịch covid-19 đối với hoạt động phát triển thị trường của ngân hàng.
 40. Báo cáo thực tập tại techcombank: Một số yếu tố tác động tới việc tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu hoạt động của ngân hàng Techcombank Việt Nam.
 41. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Việt Nam từ các ngân hàng thế giới.
 42. Thực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng.
 43. Một số yếu tố tác động tới tình trạng kế toán doanh thu chi phí tại ngân hàng Techcombank trong những năm vừa qua.
 44. Phân tích quá trình xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với nhân viên kế toán tại ngân hàng Techcombank.
 45. Phân tích pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi giao dịch nghiên cứu từ thực tiễn tại ngân hàng Techcombank.
 46. Phân tích công tác quản trị rủi ro tín dụng và phát hành thẻ tín dụng trên thị trường Việt Nam của ngân hàng Techcombank.
 47. Một số yếu tố tác động tới việc thực hiện công tác kế toán tiền lương đối với đội ngũ cán bộ nhân viên tại ngân hàng Techcombank.
 48. Phân tích mối quan hệ giữa khách hàng cá nhân đối với ngân hàng Techcombank thông qua các giao dịch Thương mại.
 49. Một số chiến lược kinh doanh Mở rộng địa bàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank.
 50. Tình trạng công tác xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
 51. Thực trạng vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư tại các ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank.
 52. Vai trò của công tác nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên tại ngân hàng Techcombank.
 53. Trình bày pháp luật Việt Nam về quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – techcombank.
 54. Những yếu tố tác động tới công tác nghiên cứu, thực hiện chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng giao dịch tại ngân hàng Techcombank.
 55. Một số hạn chế khắc phục và nâng cao tình trạng nợ xấu và nợ quá hạn tại ngân hàng techcombank.
 56. Một số kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng thế giới đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank.
 57. Những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương.
 58. Tình trạng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
 59. Báo cáo thực tập tại Tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam  Hoàn thiện các chiến lược kinh doanh thương mại nhằm nâng cao chất lược giao dịch giữa doanh nghiệp và ngân hàng Techcombank.
 60. Thực trạng vấn đề ứng dụng pháp luật vào trong quá trình xử lý tranh chấp thương mại, các lỗi giao dịch tại ngân hàng Techcombank.
 61. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – techcombank trên thị trường nước ngoài.
 62. Vấn đề giải quyết nợ xấu và nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam trong những năm qua.
Báo cáo thực tập tại Tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam 
Báo cáo thực tập tại Tại ngân hàng kỹ thương Việt Nam

Download Bài Mẫu BBáo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank 

Trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank các bạn sinh viên còn gặp nhiều hạn chế trong việc tìm kiếm những tài liệu tham khảo cho bài nghiên cứu của mình. Việc không tìm kiếm được hoặc tìm được ít tài liệu tham khảo cho bài báo cáo thực tập sẽ khiến các bạn bị ít cơ sở dữ liệu để phân tích, làm rõ vấn đề. Việc tìm kiếm tài liệu tham khảo – bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank là rất quan trọng và cần thiết. Chính vì hiểu được những khó khăn này của các bạn thực tập sinh, chúng tôi đã tiến hành khảo sát. Và đưa ra được những bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank điểm cao, chất lượng.

Bài mẫu 1: báo cáo thực tập Nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên đại học Hoa Sen khoa Kinh tế Thương mại. Đây là đề tài khoa học bao gồm 37 trang được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn vào hỗ trợ của phòng kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng Techcombank. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2013 và chia thành những phần cơ bản sau đây:

XEM THÊM ==> 74 báo cáo thực tập tại ngân hàng MBbankvà bài mẫu

Phần 1 tác giả giới thiệu về đơn vị nghiên cứu là ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Đầu tiên tác giả cho thấy các vấn đề về lịch sử hình thành cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của ngân hàng. Tiếp theo tác giả thể hiện những vấn đề về trung tâm thể miền Nam hội sở Techcombank tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phần 2 tác giả miêu tả công việc thực tập của mình. Thứ nhất cho thấy được mục tiêu của công việc thực tập. Thứ hai tác giả chỉ ra được các công việc từ đầu của mình bao gồm tìm hiểu làm quen với môi trường ngân hàng tham khảo và Tìm hiểu về thẻ tín dụng. Thứ ba tác giả cho thấy danh sách và tư vấn khách hàng qua điện thoại lập hồ sơ phát hành thẻ.

Phần 3 tác giả cho thấy nhận xét đánh giá về kết quả thực tập của mình. Đầu tiên tác giả tiến hành nhận xét chung và so sánh đối với những mục tiêu đã đề ra. Tiếp theo tác giả cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập của mình. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: công việc cho vay tại trung tâm bán miền Nam ngân hàng Techcombank.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên ngành Tài chính ngân hàng trường Đại học Hoa Sen. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của thầy giáo Ngô Hữu Hùng. Đây là đề tài nghiên cứu bao gồm 31 trang được hoàn thiện vào năm 2013.

Vấn đề đầu tiên tác giả đã giới thiệu về cơ quan từng tập của mình đó là ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Thứ nhất tác giả tiến hành giới thiệu chung về các vấn đề lịch sử hình thành quá trình phát triển của Ngân hàng này. Thứ hai tác giả đưa ra được các lĩnh vực hoạt động và sản phẩm của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trung tâm bán miền Nam.

Vấn đề thứ hai tác giả miêu tả về công việc thực tập của bản thân. Đầu tiên tiến hành giới thiệu chung về lịch sử hình thành và phát triển. Tiếp theo thể hiện được ý nghĩa thương hiệu quá trình phát triển của Techcombank. Cùng với đó tác giả cho thấy được cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của các sản phẩm chủ yếu. Sau cùng thể hiện cơ cấu tổ chức quy trình cho vay tại ngân hàng này.

Vấn đề thứ ba tác giả sẽ tiến hành đánh giá nhận xét vì kết quả nghiên cứu thực tập của bản thân. Thứ nhất nhận xét đưa ra quan điểm cá nhân của mình về quá trình thực tập. Thứ hai tác giả chỉ ra được thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập của bản thân. Thứ ba tác giả tiến hành đánh giá về bài báo cáo thực tập của mình.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank – Thực trạng và giải pháp.

Đứng vị trí số 3 là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank nghiên cứu về vấn đề phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Bài viết này có tất cả 62 Trang được hoàn thiện vào năm 2018. Nội dung chính của bài báo cáo được tác giả chia thành 3 phần lớn.

Phần đầu tiên tác giả thể hiện vấn đề lý luận chung đối với công tác thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại. Thứ nhất bác sẽ cho thấy được các vấn đề về thứ tự tín dụng và trình tự nghiệp vụ thu phiếu chứng từ. Thứ hai tác giả thể hiện quy trình nghiệp vụ thanh toán tại ngân hàng này. Đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được các phương thức thanh toán quốc tế.

Bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank
Bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank

Phần thứ hai tác giả cho thấy được phương hướng và một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank. Đầu tiên tác giả cho thấy được phương hướng phát triển chung của Techcombank cho tới năm 2020. Tiếp theo tác giả chỉ ra được phương hướng phát triển đối với hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng này. Từ đó tác giả thể hiện được các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế trong thời gian tới của ngân hàng Techcombank. Và đưa ra được một số kiến nghị góp phần thực hiện các giải pháp đối với ngân hàng nhà nước đối với nhà nước để hoàn thiện chính sách thương mại đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Huế.

Bài mẫu số 4 Sau đây là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank được tiến hành nghiên cứu với sinh viên trường đại học Kinh tế Đại học Huế. Đây là bài báo cáo thực tập của tất cả 89 trang được hoàn thiện vào tháng 12 năm 2019 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hoàng Thị Diệu Thúy.

Chương 1 tác giả cho thấy được tổng quan về lý thuyết đối với quyết định mua của khách hàng và dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank. Đầu tiên tác giả cho thấy được Ngân hàng thương mại và dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Tiếp theo tác giả cho thấy được quyết định mua của khách hàng và đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất các giả thiết nghiên cứu.

Chương 2 tác giả Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tìm kiếm tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Huế. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan và giới thiệu về ngành đơn vị nghiên cứu cụ thể và chi nhánh Huế. Thứ hai tác giả phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền và đặc điểm của các hành vi sử dụng tiền gửi tại Techcombank chi nhánh Huế.

Chương 3 ta sẽ cho thấy Giải pháp nâng cao khả năng huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Đầu tiên tác giả tiến hành định hướng phát triển dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân. Tiếp theo tác giả đề ra được 4 giải pháp khác nhau Căn cứ vào bốn Yếu tố chính nhằm nâng cao được khả năng thu hút khách hàng cá nhân gửi đến tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank mẫu 5: phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

Tiếp tục với đề tài nghiên cứu của ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu bao gồm 69 trang được hoàn thiện vào tháng 7 năm 2009.

Chương 1 tác giả tiến hành đưa ra được các vấn đề cơ bản cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả tiến hành khái quát về ngân hàng thương mại. Tiếp theo thể hiện được hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đồng thời cho thấy được hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.

XEM THÊM ==> Kho 50 Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngân Hàng9 điểm

Chương 2 tác giả tiến hành tổng quan về Techcombank Phú Mỹ Hưng. Đầu tiên tác giả tổng quan về Techcombank Phú Mỹ Hưng. Tiếp theo tác giả thể hiện thực trạng cho vay tiêu dùng tại đơn vị này. Sau đó tiến hành đánh giá về thành tựu và hạn chế của hoạt động cho vay tiêu dùng tại đơn vị nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đề ra được giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Techcombank Phú Mỹ Hưng. Đầu tiên tác giả tiến hành định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Techcombank Phú Mỹ Hưng. Tiếp theo tác giả thể hiện được các giải pháp phát triển cho hoạt động cho vay tiêu dùng tại đơn vị nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: đăng ký giao dịch bảo đảm từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng Techcombank.

Bài mẫu số 6 trong danh sách này là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết có tất cả 101 Trang được hoàn thiện vào năm 2014 với chủ đề chính là đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chương 1 tác giả cho thấy các góc độ pháp lý của vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm. Đầu tiên tác giả thể hiện về khái niệm đặc điểm và phân loại của giao dịch bảo đảm. Tiếp theo tác giả cho thấy được những vấn đề về vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm. Bảo cũng đã tiến hành khái quát về vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm trên thế giới.

Chương 2 tác giả Phân tích quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đầu tiên khái quát về sự hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm. Sau đó tác giả thể hiện được các góc độ khác nhau của vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Chương 3 tác giả thể hiện được thực tiễn đăng ký giao dịch bảo đảm Techcombank và hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về ngân hàng techcombank. Tiếp theo tác giả cho thấy thuận tiện việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại ngân hàng này. Cùng với đó tác giả cho thấy được công tác quản biện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm từ thực tiễn đăng ký tại ngân hàng Techcombank.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: những vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng và thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

Bài mẫu số 7 sau đây Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank được hoàn thiện dựa trên hệ thống luận điểm của các phần cơ bản. Đề tài nghiên cứu của tất cả 113 Trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Chương 1 tác giả cho thấy những vấn đề lý luận đối với công tác bảo lãnh ngân hàng và thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam. Đầu tiên tác giả thể hiện những vấn đề lý luận đối với góc độ bảo lãnh ngân hàng. Tiếp theo thể hiện thực trong pháp luật Việt Nam đối với vấn đề bảo lãnh ở ngân hàng. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra được nội dung và hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng.

Chương 2 tác giả cho thấy thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Thứ nhất tiến hành tổng quan về đơn vị nghiên cứu. Thứ hai tao sẽ thể hiện được thực tiễn hoạt động bảo lãnh tại Techcombank thông qua cơ sở pháp lý các chính sách phát triển hoạt động bảo lãnh và một số quy định đặc thù trong hoạt động bảo lãnh.

Chương 3 tác giả thể hiện các giải pháp và biện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Techcombank. Vẫn đi đầu tiên tác giả đã cho thấy cơ sở hoàn thiện pháp luật để bảo lấy ngân hàng ở Việt Nam. Tiếp theo sau đó tất cả đề ra một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng Về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Cà Mau.

Bài mẫu số 8 Sau đây là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Cà Mau. Bài viết của tất cả 109 được hoàn thiện vào tháng 03 năm 2018.

XEM THÊM ==> #45 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank+ 9 Bài Mẫu

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng. Đầu tiên tác giả thể hiện lý thuyết về sự hài lòng. Tiếp theo tác giả thể hiện lý thuyết về dịch vụ ngân hàng. Cùng với đó cho thấy lý thuyết về chất lượng dịch vụ và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng. Không những thế tác giả còn chỉ ra được thực trạng của hoạt động ngân hàng Techcombank trong giai đoạn vừa qua.

Chương 2 tác giả tiến hành Thu đã được kết quả hoạt động nghiên cứu và báo cáo thực tập của mình. Thứ nhất tiến hành giới thiệu tổng quan về Techcombank. Thứ hai tiến hành phân tích Thống kê mô tả các yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi tiến hành giao dịch tại ngân hàng Techcombank. Đồng thời cho thấy được một số kiến nghị đối với hội sở Techcombank đối với ngân hàng Trung ương về vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả tiến hành kết luận và đưa ra được giải pháp cho vấn đề nghiên cứu của bài báo cáo thực tập. Đầu tiên tiến hành kết luận chung về mọi góc độ nội dung của bài báo cáo thực tập. Tiếp theo tác giả thể hiện được các vấn đề giải pháp về nâng cao tính đáp ứng sự đồng cảm năng lực phục vụ của nhân viên năng lực độ tin cậy của ngân hàng và nâng cao phương tiện hữu hình của ngân hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thuật Việt Nam Techcombank chi nhánh Huế.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập với các bạn một bài báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank đến từ sinh viên trường đại học Kinh tế Huế thuộc đại học Huế. Bài báo cáo thực tập này có tất cả 118 Trang hoàn thiện vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Tống Viết Bảo Hoàng.

Chương 1 tác giả cho thấy được cơ sở lý luận và thực tiễn đối với hoạt động cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng thương mại. Thứ nhất tác giả đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thứ hai tác giả thể hiện cơ sở thực tiễn về cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chương 2 tác giả thể hiện được Cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế. Tiếp theo tác giả cho thấy đánh giá và cảm nhận của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế.

Chương 3 tác giả đâu ra định hướng và giải pháp nâng cao cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế. Thứ nhất tác giả luôn ăn được định hướng phát triển và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Techcombank. Thứ hai tác giả đã khái quát về kết quả đánh giá và đưa ra được một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại đơn vị nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng Techcombank Cần Thơ.

Bài mẫu số 10 trong danh sách này là một đề tài báo cáo thực tập tại Ngân hàng Techcombank của sinh viên trường Đại học Tây Đô. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyễn Văn Khôi. Bài viết bao gồm 88 Trang được hoàn thiện vào năm 2016.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của đề tài báo cáo thực tập. Đầu tiên về cơ sở lý thuyết tác giả đã đưa ra những phương pháp độ lý luận về dịch vụ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng cá nhân. Tiếp theo về mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ tác giả đoạn đưa ra được 3 mô hình đề xuất.

XEM THÊM ==>  # 28 Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vpbank, Việt Nam Thịnh Vượng

Chương 2 tác giả chỉ ra được thực trạng vấn đề chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Cần Thơ. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tiếp theo tác giả đã tiến hành nghiên cứu phân tích các số liệu mức độ tin cậy của các thông số để đưa ra được kết quả nghiên cứu cho đề tài báo cáo thực tập.

Chương 3 tác giả đưa ra kết luận và giải pháp cho bài báo cáo thực tập. Đầu tiên tác giả tiến hành kết luận chung về bài báo cáo thực tập qua nhiều góc độ khác nhau. Tiếp theo đề ra được các vua nguyên tắc để đề xuất các giải pháp bao gồm sự tin cậy sự đồng cảm sự Đáp ứng và năng lực cạnh tranh. Cùng với đó thể hiện được kiến nghị đối với hội sở Techcombank đối với ngân hàng Trung ương đề xuất ra hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank chi nhánh Hồ Chí Minh.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ đề cập với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank chi nhánh Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phùng Hữu Hạnh. Đề tài nghiên cứu có tất cả 68 trang nội dung chính được trình bày thông qua ba chương lớn.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Thứ nhất đề ra khái niệm và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Thứ hai thể hiện đồ họa hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và tác nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng tới công tác mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

Chương 2 tác giả phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank chi nhánh Hồ Chí Minh. Đầu tiên tác giả đã giới thiệu về Techcombank cụ thể là chi nhánh Hồ Chí Minh. Tiếp theo tác giả cho thấy được và động cho vay khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua mục đích sử dụng vốn theo thời gian cho vay và tỷ trọng cho vay cá nhân. Cuối cùng đưa ra được đánh giá và nhận xét về hiệu suất sử dụng vốn và phân tích chất lượng dư nợ cho vay.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của mình tác giả đã đề ra được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới tăng cường công tác Tiếp thị quảng bá sản phẩm hoàn thiện được công trình cho vay đẩy mạnh công tác tư vấn đối với khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam phòng giao dịch Thủ Đức.

Bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kế toán ngân hàng. Đề tài nghiên cứu bao gồm 98 Trang hoàn thiện và ở năm 2014. Thực tập tại phòng giao dịch Thủ Đức của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank.

Chương 1 tác giả cho thấy được những vấn đề lý luận của đề tài báo cáo. Đầu tiên tác giả thể hiện được các vấn đề căn bản của ngân hàng thương mại. Tiếp theo cho thấy những vấn đề cơ bản đối với hoạt động tín dụng. Ngay sau đó đề cập tới một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng của hoạt động tín dụng cá nhân tại phòng giao dịch Thủ Đức. Đầu tiên tác giả đã giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tiếp theo tác giả Phân tích thực trạng của hoạt động tín dụng cá nhân tại phòng giao dịch Thủ Đức. Ngay sau đó tác giả đã tiến hành phân tích các mô hình và nhận xét về kết quả hoạt động của Techcombank và phòng giao dịch trong giai đoạn qua.

Chương 3 tác giả đưa ra định hướng phát triển và giải pháp nâng cao chất lượng cho hoạt động tín dụng. Đầu tiên đề ra được định hướng phát triển chung cho toàn hệ thống Techcombank và định hướng phát triển riêng đối với phòng giao dịch Thủ Đức. Tiếp theo tác giả Thư đã được một số giải pháp chung về cho vay tín dụng cá nhân và cơ sở vật chất đối với phòng giao dịch Thủ Đức. Đồng thời đấy là một số kiến nghị cho hoạt động kinh doanh tại phòng giao dịch bao gồm những chính sách về nhân sự và chính sách về hoạt động cho vay.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank mẫu 13: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên.

Bài mẫu số 13 chúng tôi sắp giới thiệu sau đây là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Kỹ Thương của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đây là đề tài báo cáo thực tập của 95 Trang được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh vào năm 2012. Đề tài nghiên cứu và thực tập từ thực tiễn tại phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên.

Chương 1 tác giả thể hiện lý luận chung đối với công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả khái quát về ngân hàng thương mại. Tiếp theo tác giả cho thấy được vấn đề huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Đồng thời phân tích về các nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại.

XEM THÊM ==>  Download 10  Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng BIDV

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên. Thứ nhất tác giả khái quát chung về phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên. Thứ hai tác giả thể hiện được thực trạng công tác huy động vốn tại phòng giao dịch Techcombank trong thời gian vừa qua. Tiến hành đánh giá về kết quả và những tồn tại của vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả thể hiện được giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đánh cho thấy định hướng phát triển của Techcombank Thủy Nguyên trong giai đoạn 2010 đến 2015. Tiếp theo sau đó để ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác huy động vốn tại ngân hàng này. Tác giả cũng đã thể hiện được các điều kiện thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 14: sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đề tài nghiên cứu về sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Bà viết có tất cả 117 Trang được hoàn thiện và năm 2010.

Chương 1 tác giả đưa ra đổi cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của đề tài khoa học. Đầu tiên tác giả đưa ra được lý thuyết về dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Tiếp theo các dạng thể hiện được một số các lý thuyết về lòng trung thành về giá trị cảm nhận của khách hàng về chi phí chuyển đổi. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra được một số giả thiết và mô hình nghiên cứu cho đề tài khoa học.

Chương 2 tác giả phân tích và đưa ra một số dữ liệu cho đề tài báo cáo thực tập. Đối với công tác mô tả thống kê tác giả đã thể hiện được các thành phần của chất lượng dịch vụ các thành phần của hình ảnh ngân hàng trong mắt khách hàng vào của giá trị cảm nhận khách hàng. Sau đó tác giả tiến hành kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu phục vụ cho quá trình phân tích vấn đề.

Chương 3 tác giả đề văn được một số giải pháp gợi ý và hạn chế cho đề tài khoa học. Đầu tiên tác giả thể hiện được tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tiếp theo sau đó đề ra được một số giải pháp củng cố cải thiện và nâng cao cho hoạt động của ngân hàng Techcombank. Cụ thể tác giả đã đưa ra được một số tác giả khác của bố và phát triển hạ tầng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những đề tài và bài mẫu tiêu biểu về Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank. Đó là những thông tin đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi kiểm chứng về chất lượng và độ tin cậy. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và thoải mái tham khảo mọi thông tin có trong bài viết này. Bài viết đã giải quyết được phần lớn những thắc mắc và yêu cầu của các bạn thực tập sinh, sinh viên về thể loại đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank. Chúng tôi hy vọng với những thông tin mà mình đã chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank của mình.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x