Trọn Bộ 15 Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank

Mẫu Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank

Báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank Được tổng hợp từ nhiều trường đại học, cao đẳng và gửi tới các bạn sinh viên kho bài mẫu báo cáo tốt nghiệp tại eximbank.  Bài viết này sẽ trình bày về những đề tài cho bạn nào thực tập tại Eximbank hay cùng với một số bài mẫu được chúng tôi đánh giá và kiểm duyệt. Ngành ngân hàng ở Việt Nam trong những năm vừa qua đã phát triển mạnh mẽ và vượt trội. Số lượng sinh viên thực tập tại các ngân hàng cũng ngày một nhiểu. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank là một trong những ngân hàng phát triển và có số lượng người dùng lớn ở nước ta. Hiện nay các bạn thực tập sinh đang phải hoàn thiện bài báo cáo thực tập tại ngân hàng eximbank. Và chúng tôi đã tìm hiểu, biết được những khó khăn của các bạn thực tập sinh khi phải hoàn thiện bài báo cáo thực tập này. Do đó, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài và bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng eximbank.

Mục lục

143 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank Hay

Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp cho bài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank là rất quan trọng và cần thiết. Bởi nó sẽ là lợi ích rất lớn giúp bài báo cáo thực tập của các bạn đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên không phải bất cứ thực tập sinh nào cũng lựa chọn được một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank hay, sáng tạo và phù hợp. Vẫn còn nhiều bạn thực tập sinh chưa biết cách lựa chọn và chưa thực sự hiểu về một bài báo cáo thực tập đạt chuẩn. Chính vì thế chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số gợi ý về đề tài hay

Qúa trình làm báo cáo tốt nghiệp. các bạn sinh viên gặp khó trong chuyện chọn đề tài và viết theo yêu cầu giáo vien, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé..

 1. Phân tích tình trạng Cho Vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Hoàn thiện các chiến lược marketing thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank trong giai đoạn tới.
 3. Vai trò của tầm quan trọng của việc nâng cao các chiến lược kinh doanh đẩy mạnh thị trường tiêu thụ các loại hình dịch vụ của ngân hàng Eximbank.
 4. Các yếu tố tác động tới chất lượng Chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Eximbank.
 5. Trình bày những điều kiện cần và đủ để phát triển hoàn thiện một chiến lược marketing thúc đẩy các loại hình sản phẩm tại ngân hàng Eximbank.
 6. Một số hạn chế trong công tác quản lý nâng cao chất lượng tại ngân hàng Eximbank trong giai đoạn vừa qua.
 7. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chất lượng công tác Cho Vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.
 8. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao các chiến lược kinh doanh mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Eximbank.
 9. Phân tích về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank trong 10 năm vừa qua.
 10. Thể hiện một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong việc chăm sóc khách hàng đối với ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.
 11. Vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ chuyên viên trong ngân hàng Eximbank.
 12. Những điều kiện cần và đủ để thúc đẩy phát triển ổn định bền vững tại ngân hàng Eximbank trên thị trường quốc tế.
 13. Phân tích công tác rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Đà Nẵng.
 14. Một số yếu tố tác động tới việc triển khai các chiến lược kinh doanh thương mại tại ngân hàng Eximbank trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 15. Thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank trong những năm qua.
 16. Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank Những yếu tố tác động tới việc phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank của Việt Nam.
 17. Một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Eximbank trong những năm vừa qua.
 18. Vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Eximbank.
 19. Một số yếu tố tác động tới việc phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank Việt Nam.
 20. Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển ổn định bền vững ngành ngân hàng nghiên cứu từ thực tiễn ngân hàng Eximbank.
 21. Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng Eximbank trên thị trường ngân hàng Việt Nam.
 22. Tác động và ảnh hưởng của ngân hàng Eximbank trên thị trường tài chính Việt Nam trong những năm qua.
 23. Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện các chiến lược marketing thương mại mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Eximbank.
 24. Vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong việc quản lý và hoạt động của ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng SCB– Tải 15 Bài Mẫu

 1. Một số hạn chế trong công tác kỹ thuật và xử lý các phương pháp về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
 2. Những yếu tố tác động tới công tác nâng cao gắn kết giữa ngân hàng Eximbank và doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 3. Một số thách thức và cơ hội đặt ra cho việc phát triển nâng cao thị trường hoạt động của Eximbank Việt Nam trong những năm qua.
 4. Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng củng cố hệ thống ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trên thị trường nước ngoài.
 5. Phát động và ảnh hưởng của ngân hàng Eximbank Việt Nam với thị trường tài chính khu vực Đông Nam Á.
 6. Một số yếu tố tác động tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng Eximbank.
 7. Trình bày công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Eximbank trong những năm qua.
 8. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng công tác phục vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Eximbank.
 9. Trình bày về công tác hỗ trợ Chăm sóc khách hàng đầu tư và vay vốn tại ngân hàng Eximbank.
 10. Vai trò và tầm quan trọng của việc kết nối giữa khách hàng cá nhân với ngân hàng nghiên cứu từ thực tiễn ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.
 11. Thực trạng của vấn đề xây dựng củng cố hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank Việt Nam.
 12. Những giải pháp phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng Eximbank Việt Nam.
 13. Một số yếu tố tác động tới việc tuyển dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng Eximbank Việt Nam trong những năm qua.
 14. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành ngân hàng tại ngân hàng Eximbank Việt Nam.
 15. Trình bày công tác tuyển dụng nguồn nhân sự tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank.
 16. Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank  Phân tích công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Eximbank trong những năm qua.
 17. Vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai áp dụng các chiến lược kinh doanh thương mại tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.
 18. Một số yếu tố thúc đẩy và nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.
 19. Xây dựng chiến lược kinh doanh mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ của ngân hàng Eximbank.
 20. Hoàn thiện các chiến lược marketing về quảng bá thương hiệu mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Eximbank trong thời gian tiếp theo.
 21. Phân tích giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của ngân hàng Eximbank trên thị trường tài chính Đông Nam Á.
 22. Ý nghĩa của việc lãnh đạo tổ chức và nâng cao Công tác lãnh đạo tổ chức trong hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 23. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cho vay khách hàng cá nhân và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
 24. Trình bày mối quan hệ của ngân hàng thương mại Eximbank đối với các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay.
 25. Phân tích về công tác quản trị rủi cho tín dụng đối với các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 26. Một số yếu tố tác động tới việc lãnh đạo và nâng cao Công tác lãnh đạo cán bộ dải ngân hàng Eximbank trong những năm tiếp theo.
 27. Thực trạng vấn đề quản lý hoạt động và chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 28. Phân tích những định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank cho tới năm 2025.
 29. Phân tích và trình bày về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ngành ngân hàng tại ngân hàng Eximbank.
 30. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển các loại hình dịch vụ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 31. Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển các loại hình dịch vụ nâng cao vị thế của ngân hàng Eximbank trên hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Đề tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank
Đề tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank
 1. Những cơ hội và thách thức đặt ra cho việc phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ của ngân hàng Eximbank.
 2. Trình bày về công tác quản trị nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank trong thời gian vừa qua.
 3. Một số biện pháp khắc phục và nâng cao trong công tác quản trị nhân sự tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 4. Trình bày và phân tích các chính sách đầu tư và các nguồn vốn đầu tư vào ngân hàng Eximbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng và cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Đà Nẵng.
 6. Những yếu tố tác động tới các chiến lược marketing thương mại quảng bá thương hiệu của ngân hàng Eximbank trên thị trường ngân hàng thế giới.
 7. Trình bày về chiến lược kinh doanh phát triển thị trường của ngân hàng Eximbank đối với khách hàng khu vực nông thôn.
 8. Phân tích những chính sách đầu tư và các nguồn vốn đầu tư vào ngân hàng Eximbank từ các nguồn vốn Phía Nhà nước.
 9. Trình bày về công tác giải quyết nợ xấu tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank chi nhánh Hải Phòng.
 10. Thực trạng vấn đề xây dựng kế hoạch phát triển các chiến lược marketing thương mại quảng bá thương hiệu của Eximbank trên thị trường Đông Nam Á.
 11. Công tác đầu tư và nâng cao vốn đầu tư tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank những năm vừa qua.
 12. Vấn đề bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank Việt Nam.
 13. Một số khó khăn mà Eximbank phải đối mặt trong bối cảnh đại dịch covid-19 để nâng cao và duy trì hoạt động của ngân hàng.
 14. Phân tích quy mô cơ cấu hoạt động bộ máy quản lý và tổ chức của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.
 15. Những yếu tố tác động tới việc quản lý tài chính trong nội bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank
 16. Trình bày về công tác kế toán tiền lương cho người lao động đang hoạt động tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 17. Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank  Bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
 18. Thực trạng vấn đề quản lý tài chính và quản lý các khoản thu chi tại ngân hàng Eximbank.
 19. Phân tích công tác kế toán doanh thu chi phí tại ngân hàng Eximbank trong những năm vừa qua.
 20. Trình bày công tác quản trị rủi ro tín dụng và phát hành thẻ tín dụng trên thị trường Việt Nam của ngân hàng Eximbank.
 21. Những yếu tố tác động tới việc thực hiện công tác kế toán tiền lương đối với đội ngũ cán bộ nhân viên tại ngân hàng Eximbank.
 22. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 23. Một số hạn chế cần phải khắc phục đối với công tác kết nối giữa ngân hàng Eximbank đối với các khách hàng doanh nghiệp.
 24. Trình bày mối quan hệ giữa khách hàng cá nhân tại các khu vực đô thị đối với ngân hàng Eximbank.
 25. Một số yếu tố tác động tới tỷ giá ngoại tệ và giá vàng tại ngân hàng Eximbank trong giai đoạn hiện nay.
 26. Một số yếu tố tác động tới việc mở rộng địa bàn hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.
 27. Trình bày về công tác xử lý nợ xấu của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Hà Nội.
 28. Vai trò và việc tầm quan trọng của việc nâng cao Công tác quản lý và quản trị rủi cho khách hàng tại ngân hàng eximbank.
 29. Một số yếu tố tác động tới việc quản lý tài chính trong nội bộ của doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 30. Một số vấn đề lý luận và pháp lý trong việc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
 31. Vai trò và tầm quan trọng của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong công tác tài chính của ngân hàng Eximbank.
 32. Trình bày một số chiến lược kinh doanh Phát Triển mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Eximbank trong những năm tiếp theo.
 33. Phân tích tình hình hoạt động quản lý của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank trong thời gian qua.
 34. Phân tích về giá tham chiếu của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.
 35. Thực trạng vấn đề giao dịch đối với các khoản vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank Việt Nam.
 36. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ tạo niềm tin cho khách hàng của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 37. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu echimbank chi nhánh Hải Phòng.
 38. Xây dựng và hoàn thiện các chiến lược kinh doanh marketing quảng bá thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 39. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình hoạt động và quản lý tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 40. Thực trạng vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư đối với các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Eximbank.
 41. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tính giá trị thương mại của ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 42. Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách phát triển nâng cao tỷ giá ngoại tệ và giá vàng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 43. Một số yếu tố tác động tới việc Vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Eximbank.
 44. Thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank những năm vừa qua.
 45. Một số yếu tố tác động tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank.
 46. Vai trò và tầm quan trọng của việc mở rộng vốn đầu tư nước ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng Eximbank.
 47. Mở rộng thị trường hoạt động và vai trò tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ chuyên viên trong việc phát triển ngân hàng Eximbank.
 48. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào việc kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của ngân hàng Eximbank thời gian vừa qua.
 49. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hải Phòng.
 50. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng công tác dịch vụ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
 51. Vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh và quản lý hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank.
 52. Phân tích tình hình hoạt động của Eximbank trong 10 năm qua.
 53. Một số yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng Eximbank trong 5 năm vừa qua.
 54. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế giá trị thương mại của ngân hàng Eximbank trong thời gian tới.
 55. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng các chiến lược marketing thương mại mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng Eximbank.
 56. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng Eximbank.
 57. Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank Phân tích tình trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Eximbank chi nhánh Đà Nẵng.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Techcombank

Download Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank Điểm Cao.

Như chúng tôi được biết hiện nay có nhiều bạn sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm bài mẫu tham khảo cho đề tài báo cáo thực tập tại Eximbank. Đó có thể là do các bạn thực tập sinh còn gặp nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế và chưa có cách tiếp cận đúng để khai thác thông tin cho đề tài nghiên cứu của mình. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành thống kế được một số bài mẫu về Eximbank điểm cao cho các bạn nghiên cứu như sau:

Bài mẫu 1: chất lượng tín dụng ngân hàng hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank Hà Nội.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng Eximbank dưới sự hỗ trợ hướng dẫn của nhiều cá nhân tổ chức. Bài viết có 72 trang thể hiện được nội dung chính của vấn đề thông qua ba chương lớn.

Chương 1 tác giả đưa ra được tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả thể hiện tín dụng ngân hàng và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường. Tiếp theo tác giả đề ra được chất lượng tín dụng cá nhân có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng.

Chương 2 tác giả đề ra thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng tại chi nhánh Eximbank Hà Nội. Thứ nhất tất cả thể hiện một vài nét về ngân hàng Eximbank Việt Nam. Thứ hai tác giả đưa ra thực trạng hoạt động tín dụng tại Eximbank Hà Nội. Thứ ba tác giả đề cập tới thực trạng chất lượng tín dụng tại nơi anh và nguyên nhân dẫn tới những tồn tại về chất lượng tín dụng.

Chương 3 tác giả thể hiện những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Eximbank Hà Nội. Đầu tiên tác giả thể hiện quan điểm và định hướng nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp theo tác giả đề ra được sáu nhóm giải pháp khác nhau nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank Hà Nội. Đồng thời thể hiện một số kiến nghị với chính phủ với ngân hàng nhà nước và đối với Eximbank Việt Nam.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: các giải pháp phát triển thị trường thể quốc tế Eximbank từ nay đến 2015.

Bài mẫu số 2 chúng tôi trình bày Sau đây là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Biết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Phan Thị Minh Châu vào năm 2009. Đây là đề tài báo cáo thực tập của tất cả 81 trang.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về thị trường thể quốc tế. Đầu tiên tác giả cho thấy Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế. Tiếp theo tác giả tiến hành phân loại và đưa ra đô thị trường thành quốc tế và các đối tượng tham gia. Tác giả cũng đã cho thấy được tình hình phát triển của đế quốc tế trên thế giới và ở Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Kho 50 Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngân Hàng

Chương 2 tác giả phân tích được chọn kinh doanh thể tại Eximbank. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu về Eximbank và phòng quản lý thẻ Eximbank. Tiếp theo tất cả đánh giá hoạt động kinh doanh thể và hoạt động thể quốc tế Eximbank tại Việt Nam. Cùng với đó thể hiện các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thể quốc tế của Eximbank.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp phát triển thể quốc tế Eximbank cho tới năm 2015. Đầu tiên thể hiện các quan điểm về việc phát triển thể quốc tế tại Eximbank. Tiếp theo đề cập tới mục tiêu phát triển thẻ quốc tế cho tới năm 2015 và lên kế hoạch chi tiết cho từng mục tiêu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam.

Bài mẫu số 3 chúng tôi sẽ trình bày sau đây làm một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lịch sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dơn. Bài viết có tất cả 101 Trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2011.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về công tác thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. Đối với tổng quan về thanh toán quốc tế tác giả đã thể hiện được các khái niệm các điều kiện các phương thức thanh toán và vai trò của thanh toán quốc tế. Đối với rủi ro trong thanh toán quốc tế tác giả cũng đã trình bày về các loại rủi ro và khái niệm về rủi ro.

Chương 2 Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan về quá trình hình thành phát triển và kết quả hoạt động của ngân hàng Eximbank. Thứ hai tác giả Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế. Thứ ba tác giả phân tích về tình hình rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng này.

Chương 3 tác giả Đề tác giả khác nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank. Đầu tiên tác giả tiến hành định hướng phát triển cho hoạt động thanh toán quốc tế của Eximbank trong thời gian tới. Tiếp theo tác giả đưa ra được giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế của ngân hàng này bao gồm 3 giải pháp khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam phòng giao dịch Thanh Đa.

Bài mẫu số 4 trong danh sách này là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Trần Thế sao. Bài viết có tất cả 66 Trang được hoàn thiện vào năm 2013.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả thể hiện cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng. Tiếp theo tác giả đưa ra các nghiên cứu và tài liệu có liên quan tới đề tài khoa học. Đồng thời đưa ra phương pháp nghiên cứu của đề tài để tiến hành phân tích tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình phân tích.

Chương 2 tác giả thể hiện thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Phòng Giáo Dục Thanh Đa. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu khái quát về ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam tại phòng giao dịch Thanh Đa. Tiếp theo tác giả giới thiệu về các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh tại Eximbank.

Chương 3 tác giả thể hiện được một số giải pháp nâng cao chất lượng các khoản vay sản xuất kinh doanh. Đầu tiên thể hiện mục tiêu và phương hướng phát triển của Eximbank Phòng giao dịch Thanh Đa. Tiếp theo tác giả cho thấy các giải pháp nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro của các khoản vay sản xuất kinh doanh. Sau cùng có thể đưa ra một số kiến nghị đối với ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 5: nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm và dịch vụ của Eximbank.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập tại Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh khoa tài chính ngân hàng. Phải biết bao gồm 65 trang được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học và tiến sĩ Nguyễn Chí đức vào năm 2014.

Chương 1 tác giả đưa ra vấn đề về cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện các góc độ của dịch vụ bao gồm khái niệm đặc trưng tổng quan và định nghĩa của ngân hàng. Tiếp theo tác giả thể hiện được chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Không những thế tác giả còn tiến hành cho thấy được các nhân tố quyết định chất lượng và mô hình nghiên cứu.

XEM THÊM ==>  #45 Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank 

Chương 2 tác giả tiến hành nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm và dịch vụ của Eximbank. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu về ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. Tiếp theo thể hiện các hoạt động chính tại ngân hàng này và những thành tựu đã đạt được. Tác giả cũng đã chỉ ra được đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động huy động vốn tín dụng cá nhân hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.

Chương 3 tác giả đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được định hướng phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đẩy mạnh hoạt động marketing. Tiếp theo sau đó để đạt được kiến nghị đối với hội sở đối với nhà nước và đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: nâng cao quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất.

Bài mẫu số 6 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu đã phân tích và làm rõ về vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng. Đây là bài báo cáo thực tập của tất cả 72 trang được hoàn thiện vào năm 2015.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng. Đầu tiên tác giả đưa ra được tín dụng ngân hàng thông qua khái niệm vai trò và đặc điểm. Tiếp theo thể hiện các loại rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Đồng thời tác giả cho thấy các vấn đề về rủi ro tín dụng và một số mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả trên thế giới.

Chương 2 tác giả phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động trong vai đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu về ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất. Tiếp theo tác giả thể hiện chức năng và lĩnh vực hoạt động.

Chương 3 đề ra được nhận xét và kiến nghị đối với vấn đề. Đầu tiên tác giả thể hiện được định hướng phát triển bao gồm tầm nhìn mục tiêu và định hướng trong năm 2015 tầm nhìn tới năm 2020. Tiếp theo sau đó tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng kiến nghị đối với nhà nước và đối với Hội trưởng ngân hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: xây dựng chiến lược kinh doanh Eximbank trong giai đoạn hội nhập ngành ngân hàng từ nay đến 2010.

Bài mẫu số 7 trong danh sách này là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài khoa học này có tất cả 122 trang được hoàn thiện vào năm 2006.

Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về quản trị chiến lược. Đầu tiên tác giả thể hiện ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược. Tiếp theo thể hiện được các loại hình chiến lược và chiến lược kinh doanh thực tiễn trong hoạt động của ngân hàng. Không dừng lại ở đó tác giả còn thể hiện được các bài học kinh nghiệm được rút ra cho ngân hàng Eximbank từ chiến lược thu hút nguồn lực của nước ngoài trong quá trình hội nhập.

Mẫu Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank
Mẫu Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Eximbank

Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank. Thứ nhất đưa ra được lịch sử hình thành phát triển và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank. Thứ hai tác giả thể hiện một số điểm lưu ý trong lịch sử phát triển của Eximbank và thực trạng của hoạt động kinh doanh. Thứ ba tác giả Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Chương 3 tác giả tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh của Eximbank cho tới năm 2010. Đầu tiên tác giả cho thấy mục đích và sứ mệnh của Eximbank. Tiếp theo tác giả tiến hành xây dựng phát triển lực kinh doanh đối với các mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Để đạt được các đề xuất giải pháp phát triển và triển khai chiến lược. Đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với chính phủ với ngân hàng nhà nước và đối với hiệp hội ngân hàng Việt Nam.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank được nghiên cứu bởi sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2011. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 104 Trang hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân và tổ chức thuộc đơn vị nghiên cứu và thuộc cơ sở giáo dục.

Chương 1 tác giả cho thấy lý thuyết của marketing trong dịch vụ ngân hàng. Đầu tiên tác giả thể hiện được bản chất của dịch vụ. Tiếp theo tác giả có thể công tác marketing trong dịch vụ ngân hàng. Đồng thời thể hiện được lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu. Tác giả cũng đã cho thấy được hoạt động của ngân hàng Thương mại qua ba đặc thù khác nhau.

Chương 2 Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất tác giả thể hiện được tình hình tài chính của doanh nghiệp và hướng đi trong năm 2011. Thứ hai tác giả làm rõ về thực trạng hoạt động marketing tại ngân hàng này. Thứ ba tác giả thể hiện được tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2005 đến năm 2010. Sau đó phân tích kết quả khảo sát và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên tác giả tiến hành định hướng phát triển cho ngân hàng. Tiếp theo thể hiện được các nhóm giải pháp Marketing tổng hợp bao gồm các giải pháp về hệ thống kênh phân phối các nhóm giải pháp chăm sóc khách hàng và nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: giải pháp giảm nợ quá hạn và nợ xấu tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn bài mẫu báo cáo thực tập tại Ngân Xuất Nhập khẩu Việt Nam của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thu. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 92 trang được hoàn thiện vào năm 2009 đảm bảo được đầy đủ mọi yêu cầu về nội dung và ý thức của một bài báo cáo thực tập.

Chương 1 tác giả thể hiện lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả cho thấy định nghĩa của ngân hàng thương mại. Tiếp theo thể hiện được góc độ tín dụng ngân hàng thương mại và các sản phẩm tín dụng chủ yếu của ngân hàng. Sau đó tác giả cũng đã phân tích về quá trình nữa quá hạn và nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.

XEM THÊM ==>  Tải 7 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Agribank

Chương 2 tác giả chị đã được thực trạng của hoạt động tín dụng Agribank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2005 đến 2008. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu chung về ngân hàng Eximbank. Tiếp theo tác giả thể hiện được thực trạng hoạt động tín dụng Eximbank Chi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua ba góc độ khác nhau. Cùng với đó tác giả tiến hành đánh giá trung bình hoạt động tín dụng của Eximbank trong thời gian qua.

Chương 3 thể hiện giải pháp giảm nợ quá hạn và nợ xấu tại Eximbank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất đưa ra chiến lược phát triển của Eximbank trong giai đoạn cuối 2009 đến 2011. Thứ hai thể hiện các giải pháp giảm nợ bao gồm Xây dựng hệ thống xếp hạng tín tăng cường số lượng và chất lượng nhân viên kiểm soát phát triển nguồn nhân lực, … Sau đó đưa ra kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước về hoàn thiện quy định hệ thống cic.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 10: phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài có tất cả 105 trang được hoàn thiện vào năm 2017.

Chương 1 tác giả thể hiện tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của vấn đề. Thứ nhất tác giả tiến hành tổng quan về tình hình nghiên cứu của vấn đề khoa học. Thứ hai tác giả cho thấy các khái niệm ý nghĩa và phát triển về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đồng thời cho thấy các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Chương 2 tác giả Phân tích tự trọng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Đầu tiên tác giả thể hiện khái quát về ngân hàng Eximbank Việt Nam. Tiếp theo tác giả thể hiện được quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ tại ngân hàng bán lẻ. Đồng thời cho thấy kết quả và hạn chế dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Eximbank Quảng Ninh.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Đầu tiên thể hiện định hướng phát triển và mục tiêu của ngân hàng trong thời gian tiếp theo. Sau đó để ra được các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại đơn vị nghiên cứu từ công tác phát triển thị trường cho tới phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 11: nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.

Bài mẫu số 11 Sau đây là một đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường Đại học Đà Nẵng chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Bài viết đã nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng Eximbank. Đề tài nghiên cứu có tất cả 126 Trang được nghiên cứu vào năm 2015.

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở lý luận và thực nghiệm về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Đầu tiên tác giả cho thấy các góc độ của lý luận của vấn đề dịch vụ thẻ. Tiếp theo tác giả thể hiện được sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố quyết định. Cùng với đó tác giả cho thấy được các mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ và các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Đà Nẵng. Đầu tiên tác giả khái quát chung về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả phân tích về thực trạng kinh doanh thể tại Eximbank chi nhánh Đà Nẵng thông qua các loại sản phẩm và dịch vụ tình hình phát triển và ban hành.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 12: rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam.

Bài mẫu tiếp theo sau đây là một bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank của sinh viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đơn nghiên cứu về vấn đề rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. Đề tài khoa học này có tất cả 117 Trang được hoàn thiện vào năm 2019.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam. Đầu tiên tác giả thể hiện các vấn đề lý luận chung về rủi ro tín dụng. Tiếp theo tác giả thể hiện được quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Sau đó tác giả đã phân tích về những chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay cùng với một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

Chương 2 tác giả phân tích được tự chọn rủi ro tín dụng tại ngân hàng Eximbank. Đầu tiên tác giả cho thấy được tổng quan về Eximbank. Tiếp theo tác giả thể hiện thực trạng vấn đề rủi ro tín dụng của Eximbank và một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Cùng với đó tác giả chỉ ra được vấn đề về nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng tại ngân hàng này bao gồm những nguyên nhân từ môi trường bên ngoài từ phía khách hàng và từ phía nội bộ ngân hàng.

Chương 3 tác giả thể hiện giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Eximbank. Đầu tiên tiến hành định hướng phát triển tín dụng của Eximbank. Tiếp theo tác giả thể hiện các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng này trong thời gian tới. Đồng thời tác giả thể hiện được một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước và cic kiến nghị đối với chính phủ.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 13: các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam.

Bài mẫu Cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài báo cáo thực tập tại Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam của sinh viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bài mẫu của tất cả 69 trang được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thùy Dương vào năm 2019.

Chương 1 tác giả thể hiện cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm về khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đầu tiên tác giả đã tổng quan về tín dụng ngân hàng cho vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp theo ta sẽ thể hiện được tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận của tín dụng ngân hàng từ phía doanh nghiệp nhỏ và vừa từ phía ngân hàng và các yếu tố về kinh tế vĩ mô.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngân Hàng [95 Đề Tài + Tải Bài Mẫu]

Chương 2 tác giả cho thấy được kết quả nghiên cứu và thảo luận của vấn đề trọng tâm. Đầu tiên tác giả thể hiện được thực trạng về khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo tác giả cho thấy kết quả nghiên cứu bao gồm các thống kê mô tả các công tác kiểm định và các số liệu khác nhau.

Chương 3 tác giả tiến hành kết luận và gợi ý các chính sách giải pháp cho vấn đề trọng tâm. Đầu tiên tớ sẽ thể hiện được những quan điểm cá nhân của mình đánh giá toàn bộ về mọi góc độ nội dung của bài báo cáo thực tập. Tiếp theo đưa ra được gợi ý các chính sách và hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài khoa học.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Như vậy chúng tôi đã trình bày tới các bạn tới các bạn những thông tin về bài báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank. Để có được những thông tin trên chúng tôi đã tiến hành khảo sát và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín, chất lượng. Chúng tôi mong muốn rằng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp ích được cho quá trình phân tích, và hoàn thiện bài báo cáo thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam  của bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x