# Tải 10 Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hoá, 9 Điểm

Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu

Tải miễn phí các bài Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hoá chọn lọc từ các bài mẫu điểm cao, qua đó chia sẻ các danh sách đề tài báo cáo về quy trình xuất khảu. Trong quá trình vận hành và lưu thông kinh tế, không thể không nhắc đến sự góp mặt xuất khẩu hàng hoá. Đó là một trong những phương tiện cần thiết để lưu thông hàng hoá một cách hiệu quả hơn. Để phân tích quy trình xuất khẩu hàng hoá một cách chuyên sâu và cụ thể hơn nữa, thì không thể không tìm kiếm đến các bài báo cáo thực tập quy trình xuất khẩu hàng hoá. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về các bài báo cáo tốt nghiệp xuất khẩu tại công ty hay nhất hiện nay.

ĐÔI NÉT VỀ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu là bao gồm tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa giữa thương nhân trong nước và thương nhân ngoài nước. Ngành xuất nhập khẩu là quản lý các hoạt động buôn bán dựa trên các nền tảng cơ bản của ngoại thương. Xuất nhập khẩu là nghiệp vụ chính trong quá trình thương mại của quốc gia. Nó có mua quan hệ tương quan mật thiết với các lĩnh vực khác và là cầu nối giữa các nền kinh tế của các nước trên thế giới.

Sinh viên sau khi theo học ngành xuất nhập khẩu sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng kinh tế, thương mại quốc tế nói chung và các nghiệp vụ xuất nhập khẩu nói riêng.

Ngành xuất nhập khẩu không chỉ rèn luyện kiến thức chuyên môn cho sinh viên mà còn rèn luyện khả năng học hỏi, thích nghi nhanh với sự biến chuyển của nền kinh tế. Kỹ năng ứng phó kịp thời với sự biến động của nền kinh tế và có cơ hội tiếp cận với các hoạt động ngoại thương cũng như thương mại quốc tế. Vì vậy, đây là một trong những ngành có tiềm năng nhất hiện nay. Còn nhiều đề tài làm bài nhưng tại bài viết này mình sẽ nói sâu về Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho đề tài của mình.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Logistics [20 Đề Tài +10 Bài Mẫu]

ĐÔI NÉT VỀ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

 • Với góc nhìn của người vận chuyển có thể trình bày quy trình xuất khẩu hàng hóa thành năm bước:
 • Bước một: trước khi ký hợp đồng
 • Bước hai: ký hợp đồng
 • Bước ba :giáo hàng
 • Bước bốn: yêu cầu thanh toán
 • Bước năm: sau khi thông quan.
 •  Mỗi bước đều có bộ yêu cầu và quy định riêng nhằm để thực hiện su sẻ quá trình xuất khẩu hàng hóa.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

Quá trình viết báo cáo thực tập, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luanvantrust nhé.

 • Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển.
 • Tìm hiểu quy trình xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không và đánh giá chung tình hình doanh thu.
 • Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa được hàng không tại công ty.
 • Quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty.
 • Tìm hiểu quy trình xuất khẩu hàng hóa container.
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty.
 • Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty.
 • Tìm hiểu quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty.
 • Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hả một số các mặt hàng tại công ty.
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty.
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu

Trên đây là top 10 các đề tài báo cáo tốt nghiệp quy trình xuất khẩu điểm cao hiện nay. Nhìn chung, các vấn đề xoay quanh chủ đề quy trình xuất khẩu hàng hóa là nhằm mục đích tìm hiểu, tổ chức, trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao cũng như hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hoá. Ngoài ra bạn còn có thể tìm hiểu thêm về thực trạng thực tế về ngành xuất khẩu hàng hóa hiện nay, nhằm mục đích có thể trình bày một cách cụ thể và thực tiễn hơn so với tình hình hiện tại.

MỘT SỐ MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Bài mẫu 1: quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh

Đây là bài báo cáo thực tập quy trình xuất khẩu hàng hoá container bằng đường biển tại 1 công ty. Tác giả nêu được các hoạt động thực hiện trong công ty cũng như bài học kinh nghiệm rút ra được sau kỳ thực tập này. Đây có thể là bài mẫu báo cáo thực tập cơ bản mà bạn có thể thực hiện trong quá trình thực hiện thực tập sắp tới của mình.

Tác giả trình bày báo cáo của mình như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về quy trình xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển.

Tác giả trình bày khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. Tác giả trình bày các khái niệm, vai trò và hình thức xuất khẩu chủ yếu. Trình bày các khái niệm về hợp đồng xuất khẩu và nội dung của hợp đồng xuất khẩu. Ngoài ra, tác giả còn trình bày cơ sở pháp lý về nguồn pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia và tập quán quốc tế trong việc xuất khẩu. Trình bày quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển.

Chương hai: quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh.

Tác giả trình bày lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty, ngành nghề kinh doanh cũng như chức năng nhiệm vụ của công ty. Sau đó, tác giả trình bày cơ cấu tổ chức cũng như tình hình nhân sự và các sản phẩm chủ lực. Ngoài ra, tác giả còn trình bày tình hình và kết quả hoạt động của kinh doanh công ty. Thực trạng xuất khẩu của công ty hiện nay và phân tích biến động xuất khẩu. Trình bày cơ cấu thị trường tại công ty. Từ đó, tác giả phân tích quy trình tại công ty, các bước trong quy trình và đưa ra nhận xét về quy trình xuấtKhẩu tại công ty. Tác giả trình bày các ưu điểm, nhược điểm và so sánh giữa thực tế và lý thuyết.

Chương ba: đánh giá chung và kiến nghị về hoạt động của công ty.

Tác giả trình bày những thuận lợi và khó khăn của công ty cũng như phương hướng hoạt động. Từ đó, tác giả trình bày đề xuất một số giải pháp về giữ vững thị trường, phát triển thị trường và đảm bảo nguồn hàng cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Một số các kiến nghị với nhà nước và cơ quan chức năng được tác giả trình bày rất rõ ràng và cụ thể.

Đây là một bài báo cáo thực tập quy trình xuất khẩu hàng hóa. Tác giả đã thực hiện tốt các công tác tại công ty và tìm hiểu được quy trình thực hiện hoạt động xuất Khẩu tại công ty. Đây sẽ là một bài báo cáo mẫu mà bạn có thể tham khảo.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Quy trình hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty tnhh dịch vụ giao nhận và du lịch Lê Gia

Đây là bài báo cáo thực tập phân tích quy tình xuất khẩu hàng hoá tại công ty Lê Gia. Nhằm đánh giá sự phát triển của công ty đối với ngành xuất nhập khẩu và hiệu quả của hoạt động thúc đẩy sự phát triển. Bên cạnh đó tác giả đưa ra các kiến nghị cụ thể để áp dụng hiệu quả trong quá trình hoạt động.

Ngoài lời mở đầu và kết luận tác giả đã trình bày bài báo cáo cụ thể như sau:

Chương một: giới thiệu về công ty Lê Gia Logistics

Tác giả trình bày tổng quan về công ty. Giới thiệu, quá trình hình thành phát triển và tầm nhìn cũng như sứ mệnh, chiến lược của công ty Lê Gia Logistics. Tác giả giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty và các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Trình bày tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2016-2019. Về cơ cấu dịch vụ, cơ cấu thị trường và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như phương thức phát triển trong thời gian tới.

Chương hai: thực trạng tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty Lê Gia Logistics.

XEM THÊM ==>  Cách viết lời cảm ơn trong báo cáo thực tập +Lời cảm ơn mẫu

Tác giả trình bày sơ đồ mối quan hệ các bên liên quan trong quy trình giao nhận tại doanh nghiệp. Và sơ đồ quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ đó tác giả trình bày sự phân tích của quy trình trong tổ chức và thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. Trình bày cách ký hợp đồng dịch vụ tại, nhận và kiểm tra bộ chứng từ. Trình bày cách khai báo thủ tục hải quan, lấy lại và tiến hành ra cảng làm thủ tục đăng ký.

Chương ba: một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao nhận tại công ty Lê Gia Logistics trong thời gian tới.

Tác giả trình bày những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Và đưa ra một số các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu hàng hoá được trình bày cụ thể nhất. Với tính áp dụng thực tiễn các lý thuyết vào kì thực tập tại công ty. Tác giả trình bày đầy đủ về mục tiêu cũng như phương thức thực hiện và đề ra các kiến nghị trên mặt pháp lý và lý luận chặt chẽ của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Quy trình xuất nhập khẩu uỷ thác tại công ty cổ phần XNK tạp phảm Hà Nội.

Đây là bài báo cáo của mục sinh viên thực tập tại công ty cổ phần CNK tạp phẩm Hà Nội. Khoảng thời gian bốn tuần thực tập tại công ty, tác giả đã trình bày báo cáo cụ thể như sau:

Chương một giới thiệu chung về công ty Tocontap Hà Nội.

Tác giả trình bày quá trình hình thành và phát triển của công ty, ngành nghề kinh doanh tại công ty và cơ cấu tổ chức của công ty.

Chương hai: tóm tắt quá trình kiến tập tại công ty.

Tác giả tóm tắt quá trình các công việc thực tập tại công ty. Trình bày tình hình kinh doanh và hoạt động ủy thác tại công ty. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây.

 Chương ba: những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân sau khi thực tập và những nhận xét của công ty.

Tới giả trình bày nhận xét và đánh giá của bản thân. Ưu và nhược điểm được tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng. Ngoài ra, tác giả còn trình bày nhận xét và đánh giá từ phía công ty. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là bài báo cáo thực tập về quy trình xuất khẩu ngắn gọn nhất. Tác giả đã trình bày được mục đích quy trình xuất khẩu ủy thác tại công ty. Các hoạt động ủy thác và các hoạt động xuất khẩu tại công ty.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Quá trình xuất nhập khẩu tại công ty TNHH DV GN VC TM Siêu Kỷ.

Sau bốn tháng tìm hiểu và thực tập tại công ty Siêu Kỷ, dựa vào các lý thuyết hợp được tác giả đã áp dụng vào thực tế trong công việc từ đó, trình bày bài báo cáo của mình cụ thể như sau:

Chương một: giới thiệu khái quát về công ty.

Tác giả giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của công ty. Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty và các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các phạm vi hoạt động như: dịch vụ vận tải, ủy thác xuất khẩu, dịch vụ giao nhận,…Sau đó, tác giả trình bày biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và phân tích cũng như đánh giá biểu đồ. Từ đó đưa ra lời nhận xét chung.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu.jpg
Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu.jpg

Chương hai: quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển bằng container.

Tác giả trình bày khái quát chung về xuất nhập khẩu đường biển. Trình bày quy trình xuất khẩu đường biển bằng container Của công ty. Sau đó, tác giả thuyết minh quy trình xuất khẩu tại công ty. Đưa ra các ví dụ minh họa và những tiêu chí cần thực hiện trong tờ khai xuất khẩu. Tiếp tục trình bày quy trình xuất khẩu hàng hóa tại đường biển và thuyết minh quy trình.

Chương ba: giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển tại công ty.

Tác giả trình bày các mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Và trình bày một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là một bài Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu xuất sắc nhất. Bài báo cáo đã trình bày đầy đủ các nội dung của đề tài. Đưa ra các lý luận, ví dụ cụ thể. Trình bày dễ đọc. Đây xứng đáng là một bản báo cáo để bạn tham khảo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu Prosimex.

Bài báo cáo này tập trung vào phân tích tình hình thực trạng hiện nay về quy trình sản xuất cũng như về xuất khẩu cà phê tại công ty. Trình bày những khó khăn mà công ty gặp phải và đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quy trình xuất khẩu nói riêng và hoạt động sản xuất nói chung của công ty. Bố cục của bài báo cáo được chia làm ba phần chính:

Chương một tình hình thị trường cà phê thế giới thời gian qua.

Tác giả trình bày vài nét về các sản phẩm cà phê và các loại cà phê trên thị trường. Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu cà phê trên thế giới. Sau đó, tác giả giới thiệu sơ đồ bộ máy quản lý của công ty. Trình bày tình hình sản xuất Và xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Ở đây, tác giả trình bày vị trí cây cà phê ở Việt Nam và tình hình xuất khẩu cà phê tại Việt Nam.

Chương hai: tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty Prosimex.

 Tác giả trình bày lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Trình bày đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. Sau đó, tác giả trình bày thực trạng xuất khẩu mặt hàng cà phê ở công ty về: hình thức thanh toán, phương thức kinh doanh, thị trường cà phê của công ty, thị trường đầu ra, thị trường đầu vào,… nhằm làm rõ thực trạng về việc xuất khẩu cà phê hiện nay của công ty.

Chương ba: một số nhận định về kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Prosimex và những giải pháp đề nghị.

 Tại đây tác giả trình bày những thuận lợi, khó khăn của công ty. Và trình bày hiệu quả Prosimex đã đạt được trong kinh doanh xuất khẩu cà phê. Những vấn đề còn tồn tại và một số kiến nghị đối với công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là bài báo cáo thực tập quy trình xuất khẩu ngắn gọn và súc tích nhất. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty. Tác giả đã đưa ra các biện pháp dựa trên các lý luận thực tiễn. Trình bày rõ quy trình xuất nhập khẩu tại công ty và một số các vấn đề bất cập ở công ty. Từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể cho công ty. Đây xứng đáng là một bài mẫu báo cáo để bạn tham khảo.

DOWNLOAD

BỐ CỤC CHÍNH CỦA BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

Vậy, một bố cục hoàn chỉnh cho báo cáo chuyên ngành cần gì?

 Trước tiên, bạn cần chuẩn bị cho minh môt nguồn kiến thức vững vàng, cách viết bài logic. Ngoài ra, bạn cần trình bày bố cục chi tiết và cụ thể. Bố cục chính cần thiết cho một bài báo cáo chuyên ngành bao gồm:

Chương một: Khái quát chung về cơ quan thực tập.

Tại đây, bạn nên giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển, thành tựu,… và các mục về thông tin công ty được công bố.

Chương hai: Nội dung thực tập.

Trình bày công việc thực tập, cách thức thưc hiện công việc. Và đứa ra bài học kinh nghiệm.

Chương ba: Kiến nghị và kết luận.

Ở chương cuối, bạn trình bày một số các kiến nghị đối với công ty và bản thân. Và kết luận chung cho đề tài.

Ngoài ra bạn còn cần phải thêm những nội dung khác để kết cấu bài được chắc chẽ hơn. Một số nội dung có thể thêm vào như: giới thiệu đề tài, những thiếu sót chưa hoàn thành trong bài luận, …

Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp một lượng kiến thức cho bạn về các luận văn chuyên ngành xuất nhập khẩu. Và giúp bạn lựa chọn những đề tài xuất sắc nhất để thực hiện bài báo cáo sắp tới của mình. Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGÀNH XUÁT NHẬP KHẨU

Cơ hội nghề nghiệp cho các cử nhân ngành xuất nhập khẩu là vô cùng rộng mở. Sau đây điểm qua một số cái công việc tiêu biểu mà sinh viên ngành xuất nhập khẩu có thể đảm nhận sau khi ra trường:

 • Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện cái công việc tìm kiếm khách hàng, đàm phán và thành lập hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Nhân viên chứng từ-dịch vụ khách hàng: Đây là công việc theo dõi chứng từ, liên lạc với khách hàng và thực hiện nghiệp vụ thanh toán.
 • Nhân viên hiện trường: Ở vị trí này nhân viên thực hiện các hoạt động tại hiện trường giao dịch hàng hóa như lập bộ chứng từ hàng hóa hay là làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lô hàng.
 • Hoặc các công tác nghiên cứu tại trường, trung tâm, viện nghiên cứu.

Nếu bạn có nguyện vọng được học tập và rèn luyện viết Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hoá Sau đây, mình sẽ trình bày một số các trường đại học nổi bật đào tạo chuyên ngành này: trường đại học kinh tế quốc dân, đại học kinh tế đối ngoại, trường đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Đại học ngoại thương,…Và bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin việc trường học cũng như ngành học mà trường đào tạo sâu hơn để so sánh với các trường và chọn ra trường học mà mình mong muốn nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phấn
Phấn
1 năm trước

gửi giúp mình tài liệu qua email: phanlln1108@gmail.com

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x